Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 11 maart 2016

De Raad “Wat Betekent Het? Eén Perspectief” / 9 Maart 2016 / Ron Head

De Raad
“Wat Betekent Het? Eén Perspectief”
9 Maart 2016 / Ron Head

Vandaag gaan wij, wederom, een paar dingen doornemen die tamelijk algemene kennis in jullie wereld geworden zijn gedurende de laatste vijftig jaren of zo. En dan zullen wij die op een manier toepassen die velen van jullie zich nog niet helemaal gerealiseerd hebben. De kennis is er. Maar zoals wij in de titel suggereren, wat betekent het?
Als jullie om je heen kijken, is het niet langer meer een uitstrekking voor jullie verbeeldingskracht om te zien dat alles dat jullie zien opgemaakt is van moleculen. Het is helemaal niet belastend voor jullie om de sprong te maken van daar naar het zien van alles als verzamelingen van atomen. En het is bijna automatisch voor de meesten van jullie geworden om van daaruit te begrijpen, dat deze subatomaire deeltjes bevatten.
Nu dat jullie op deze manier denken, zou het vertellen aan jullie dat deze juist begrepen kunnen worden als energiegolven in plaats van deeltjes, waarschijnlijk resulteren in jullie denken van “Natuurlijk!” Nog niet zolang geleden was dit te gek voor woorden.
Dus nu, kijk rond en zie, besef, dat alles dat je ziet, inclusief jezelf, één groot energiegebied is. Beseffen jullie ook dat een energiegebied een gebied van informatie is?
Dus hier zit je in een informatie- en energiegebied, en als een deel van het gebied van jezelf. Welnu, deze energie vibreert op vele frequenties. En deze frequenties bereiken ieder deel van het gebied, zelfs de delen van het gebied dat jouw verstand “ik” noemt.
Welnu, hier is een frequentie dat binnen het bereik is dat de mensen interpreteren als geluid. Hier is een andere die jullie interpreteren als kleur. Een volgende bereikt jullie als aanraking. Wat ben je hier onbewust aan het doen?
Wij willen dat jullie begrijpen dat jullie een werkelijkheid samenstellen, of wat jullie interpreteren als een werkelijkheid. Het zal ook dicht in de buurt zijn aangaande wat anderen om jou heen zien. Maar het zal niet precies zoals ieder ander diens werkelijkheid zijn. Waarom is dat? En wat anders zou je hierover kunnen weten?
Het “waarom” is dat jullie het het meeste van de tijd onbewust interpreteren, en wat jullie krijgen is zeer vaak gebaseerd op vroegere ervaringen, overtuigingen enzovoorts. En niet al deze ervaringen zijn zelfs van  jullie zelf. Jullie hebben vele geërfd. Jullie werden veel onderwezen. Jullie hebben met vele anderen, ofwel bedachtzaam of door verwaarlozing hen weg geredeneerd.
Maar hier is het punt van de oefening: Jullie zijn, in feite, alles aan het co-creëren dat jullie zien. Het is noch jullie volledige fout noch zijn jullie compleet vanwege alle vroegere ervaringen. Maar wat jullie zien is jullie interpretatie. En jullie reactie is belangrijker dan waar jullie op reageren.
En jullie ontwaking, dierbare vrienden, is jullie tot bloei komende bekwaamheid om dit te begrijpen en om er controle over te nemen. Als jullie deze werkelijkheid vele duizenden aan keren per moment samenstellen, en wij vertellen jullie dat jullie dat doen, en als jullie steeds meer bewust ervan worden, dan kunnen jullie leren om het samen te stellen zoals jullie wensen dat het is. En dat is een werkelijke ontwaking. Dat is de basis van wat jullie noemen manifestatie.
Jullie manifesteren de gehele tijd. Dat hebben jullie altijd gedaan en zullen jullie altijd doen. Maar doen jullie het bewust? Weten jullie wat er net onder de oppervlakte van jullie bewuste gedachte ligt? Zien jullie hoe belangrijk het voor jullie is om dat te weten?
Welnu, begint alle nadruk op het kennen van jezelf een beetje meer in focus te komen? Omdat alles dat jullie in jullie onderbewuste vasthouden net zoveel verantwoordelijk is voor wat jullie krijgen als waar jullie je bewust van zijn. En als jullie je bewust zijn van de 80/20 regel, mogen jullie zien dat 20/80 veel beter zou zijn dan 80/20. Met andere woorden, jullie zullen waarschijnlijk voor een grote hoeveelheid willen streven naar meer besef dan onwetendheid. Jullie zullen overtuigingen af willen schudden die niet in waarheid geaard zijn. Jullie zullen ongeaarde angsten willen afwijzen. Jullie zullen jullie interpretaties willen corrigeren naar het grootst mogelijke bereik. Jullie zullen voor de creatie van jullie wereld wensen net zo innig te zijn aangaande jullie bewuste wens als het mogelijk is om te krijgen. Is dat niet zo? Natuurlijk is het dat.
Wij hopen dat deze verhandeling behulpzaam zal zijn aan zoveel van jullie als mogelijk is. Vraag, en wij zullen met je werken om precies dat te bereiken. Dat is waarom wij gidsen en leraren genoemd worden, dus werk alsjeblieft met jullie zelf met de aangeboden hulp.
Zegeningen en Liefde naar jullie. Wij zullen weer spreken.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/