Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 8 maart 2016

De Arcturiaanse Groep “Jij Bent het Goddelijke in de Menselijke Vorm” / 6 Maart 2016 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
“Jij Bent het Goddelijke in de Menselijke Vorm”
6 Maart 2016 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, wij spreken vanuit een plaats van Liefde en respect voor jullie en het fantastische werk dat jullie ondernomen hebben en dat zich nu aan het manifesteren is. Wij nemen ook velen van jullie waar die zich zwak, verdrietig en zelfs zo af en toe onoplettend voelen als jullie met nieuwe ogen beginnen te zien en harten zich openen, wat jullie toestaat om te herkennen hoe anders het leven op de Aarde zou kunnen zijn.
Tijdens de onvermijdelijke “pauzes” van deze intense reis, probeer het afglijden in/naar negativiteit te vermijden door te erkennen dat alles dat je waarneemt geen echte wet heeft om het te ondersteunen. Ontken nooit verschijningsvormen, maar leer om door hen heen te kijken. Houd van alle betrokkenen (door de erkenning van hun ware natuur), en ga verder. Weerstand voor wat dan ook voorziet het eenvoudig van macht dat het niet echt heeft.
Wij wensen om terug te keren naar het onderwerp van verandering. Er zijn velen die verandering voor de wereld en anderen omhelzen, maar verandering voor zichzelf vergeten (negeren?), in de overtuiging dat zij precies zijn waar zij verondersteld worden al te zijn.
De nieuwe en hogere energieën dienen ertoe alles dat oud, dicht en afgelopen is bloot te leggen -- de aangeboren onjuistheden van veel dat de wereld en individuen nog steeds als waarheid en acceptabel gedrag vasthouden. Wanneer de één of andere wereldovertuiging wordt her/erkend als zijnde onjuist, ongeacht hoe breed geaccepteerd, moet de persoon dan beginnen te leven vanuit dit nieuwe besef in plaats van te kiezen het te negeren als een ongemak, aangaande wat diens manier van leven geworden is. Dit is waarom “wakker worden belletjes” zo nu en dan moeten gebeuren.
Eerst, vanuit het één of andere nieuwe besef te leven kan resulteren in iets van een innerlijk alsook een extern conflict. Innerlijke verandering creëert automatisch een energetische afscheiding van diegenen die nu van een andere resonantie zijn. Deze zijn gewoonlijk mensen die je goed kent en je metgezel waren die nog steeds de “oude” jij kennen en ervan houden. Disharmonieën kunnen zich voordoen omdat jullie energetisch niet langer meer op “dezelfde pagina” zijn met bepaalde leden van jullie familie, vrienden of organisatorische groep.
Dit betekent niet dat je plotseling weigert om bij deze mensen te zijn die je gekend hebt en waar je nog steeds van houdt. Het betekent eenvoudig dat wanneer je bij hen bent je zult ontdekken dat jullie minder gemeen met elkaar hebben en vele dingen anders zien, wat vaak resulteert in een geleidelijk wegvallen van de eerdere innigheid.
Daar zijn sommigen die proberen om terug te keren naar een doorgaan in een staat van bewustzijn die zij ontgroeid zijn. Deze dierbaren houden zich wanhopig vast aan de één of andere persoon, plaats of ding, proberend het verleden opnieuw te creëren. Dit gebeurt vaak in romantische relaties waar de één zal doen alsof hij/zij nog steeds degene is die hij/zij gewoon was te zijn om de ander tevreden te stellen en de relatie gaande te houden. Je kunt niet teruggaan naar slapende te zijn na de ontwaking, en dit te negeren is zeer menselijk.
Besef en Liefde van Zelf manifesteert als een nieuw gevoel van moed. Moed om nieuwe dingen te proberen, ongeacht van wat anderen ervan mogen denken of misschien de moed om eindelijk een misbruik makende situatie te verlaten, waarvan je geloofde dat het de één of andere karmische schuld vervulde of jou geduld leerde. Spiritueel te zijn betekent nooit dat jij jezelf toestaat schofterig behandeld te worden.
Leer te her/erkennen en verhuis ook voorbij algemene vormen van zelfmisbruik. Velen beschouwen niet het mentale, emotionele en zelfs fysieke misbruik dat zij zichzelf toebrengen echte misbruik te zijn. Jij bent het Goddelijke in de menselijke vorm, zou je het Goddelijke misbruiken?
Spirituele verlichting verworven op de Aarde is niet voor slappelingen. Het neemt grote moed en kracht om het te doen en is het waarom dat jullie geobserveerd en bewonderd worden, en geliefd zijn door zo velen aan deze zijde. De reis is moeilijk, specifiek in het begin omdat alles dat voorheen vastgehouden werd de waarheid te zijn begint op te lossen, en degene die ontwaakt voelt alsof het “tapijt onder hem/haar vandaan getrokken” wordt. Als de zekerheid van diens gehele geloofsysteem ineenstort, volgt er een uitermate traumatische periode van twijfel en angst. Hij/zij heeft één voet in beide werelden, zogezegd.
Deze ervaring kan intens en zeer beangstigend zijn, specifiek voor iemand die toegewijd is aan een specifiek geloofsysteem. Alles dat voorheen vastgehouden werd als de ultieme waarheid is aan het wegvallen, maar zij hebben nog niet de kracht verkregen van de nieuwe staat van bewustzijn die geboren wordt. Als de hogere niveaus van waarheid vertrouwd en niet zo beangstigend raken, omhelst de persoon geleidelijk diens nieuwe bewustzijn dat in/naar een nieuwe en hogere staat van bewustzijn evolueert. Weet dat de evolutie een doorgaand proces is -- Aarde ervaringen representeren de lagere trede van een zeer hoge en altijd ontvouwende ladder.
Wanneer een persoon gereed is om in/naar een nieuwe staat van bewustzijn te evolueren gebeurt dat, of je dat nu leuk vindt of niet. Hij/zij zal kans na kans krijgen om de hogere waarheid waar hij/zij gereed voor is te omhelzen, en als het negeert wordt zullen zij eenvoudig doorgaan in nieuwe vormen totdat hij/zij “het snapt”. “Wat aangaande de Vrije Wil?” mogen jullie vragen. Ja, vrijheid zal erin binnenkomen en het kan dienen om het proces te vertragen, maar het doel van alle ervaring is te ontwaken tot wie en wat je werkelijk bent, wat het waarom is dat je ervoor koos om hier te zijn.
Een goed voorbeeld is, dat wanneer een individu spiritueel gereed is om in/naar een meer geëvolueerd gevoel van relatie te verhuizen (keuze versus behoefte), zal hij/zij gewoonlijk de ene na de andere relatie ervaren welke falen, en die eindigen in pijn en verwarring. De individu vergelijkt zichzelf met anderen en probeert om een gelukkige relatie te verwezenlijken op alle drie dimensionale manier welke door de maatschappij gepromoot worden, niet beseffend dat hij/zij zich voorbij deze concepten ontwikkeld heeft.
Hartzeer en falen zullen gewoonlijk het individu naar binnen laten keren, waar hij/zij begint te begrijpen dat hij/zij al heel en compleet is en niet de helft van een koppel is, zoals hij/zij ertoe geleid is te geloven. Diens nieuwe besef van zelfcompleetheid kan dan zonder inspanning buitenwaarts manifesteren zonder een volmaakte metgezel -- als dat nog steeds diens keuze is. Compleetheid is voor velen eenvoudig de vrijheid die komt met het niet hebben van een partner.
Iedereen op de Aarde in deze tijd wilde hier zijn. Het is een krachtige evolutionaire tijd. Iedere dag ontwaken er steeds meer, terwijl tezelfdertijd het Licht een gigantische hoeveelheid aan pijn en disharmonie blootlegt. Probeer om niet ontmoedigd te zijn door wat je waarneemt in de wereld door het te her/erkennen voor wat het is -- de lang verborgen dichte energie van conflicten en ervaringen die honderden aan eeuwen teruggaan in de behoefte van opruiming.
Stuur en zie het altijd aanwezige Licht wanneer en waar het ook maar is dat je disharmonie waarneemt, het niet weerstaand of gelovend de werkelijkheid te zijn want de derde dimensie is een dimensie van illusie - uiterlijke verschijningsvormen reflecteren het onontwaakte bewustzijn van een meerderheid gebaseerd in de overtuigingen van de dualiteit en afscheiding. De wereld is NIET de illusie, hoe het waargenomen wordt in overeenstemming met de staat van iemand diens bewustzijn is de illusie.
Het is alsof je de wereld bekijkt door een smerig raam. Ieder nieuw besef van de waarheid, veegt een beetje van het vuil eraf. Er zullen altijd paren van tegengestelden zijn in de derde dimensie, ongeacht van hoe hard men ook mag proberen om slechte verschijningsvormen te veranderen in/naar goede verschijningsvormen, want zij zijn eenvoudig twee zijden van dezelfde munt.
Jullie taak als ontwaakte zielen is om door deze verschijningsvormen heen te kijken. Zie het Licht binnenin ieder individu, zelfs wanneer je alleen maar een speldenpunt kunt waarnemen. Weet dat allen in en van de ENE zijn, ongeacht van hoe zij handelen of de diepte van hun onwetendheid. Her/erken de waarheid over ieder persoon die naar jouw besef komt - vreemdelingen alsook familie en vrienden. Deze her/erkenning kan in feite een verschuiving veroorzaken in die ander diens bewustzijn als zij ontvankelijk zijn -- geen woorden die gezegd en geen acties die ondernomen werden.
Als jullie de V.S. politici observeren de “Koning van het Kasteel” te spelen, erken hun aangeboren Licht. Dit geeft geen overeenkomst aan met hen of hun capriolen, maar betekent dat je kijkt met een hogere visie. Dit te doen bij ieder persoon, met iedere plaats of gebeurtenis gedurende je dag, maakt dat jij een Lichtwerker bent. Je traint je geest om op nieuwe manieren te interpreteren en je helpt het toegang te verkrijgen tot diepere bronnen van informatie. Een onverlichte geest kan alleen ontrekken aan wat al aanwezig in het Universele eensgezinde bewustzijn is.
Dit is waarom dromen bij tijden zeer bizar schijnen te zijn. Je mag een diepgaande spirituele les of ervaring hebben terwijl je slaapt, terwijl de geest niet in staat is het te verbinden met de beschikbare kennis en het dus eenvoudig iets verzint. Een grote hoeveelheid van opruiming is aan het plaatsvinden in de slaapstaat, dus als je bij jezelf gewaarwordt steeds maar weer opnieuw te dromen over de één of andere persoon of gebeurtenis, mag het heel goed het opruimen zijn van levensspannen van energie gerelateerd aan die persoon of ervaringen.
De intense periodes van opruiming die in deze tijd plaatsvinden, mogen mensen en kwesties omvatten waarvan je lang geloofde dat zij opgelost waren, of mogen enige totaal nieuwe fysieke, emotionele of mentale kwesties zijn die plotseling in je leven verschijnen. Het cellulaire geheugen dat verzameld werd gedurende honderden levensspannen, is vaak energie waar je niet langer op wat voor manier dan ook aan relateert, maar nog steeds onwetend met je meedraagt. Iedere intense ervaring blijft in het cellulaire geheugen totdat je ontwikkeld genoeg bent om het op te ruimen en eraan voorbij te verhuizen. Jullie zijn nu daar.
De opruiming en integratie van nieuwe energie laat een individu vaak vermoeid en futloos achter. Rust wanneer je kunt, nooit gelovend dat je op de één of andere manier gefaald hebt omdat je niets scheen te doen. Er komt vaak het gevoel dat er niets gebeurt tijdens het integratieproces, maar op de spirituele reis gebeurt er altijd wel iets. Sta jezelf meer pauzes toe in jullie normale alledaagse hectische schema’s zonder schuldgevoel daarover. Overtuigingen die het rusten of niets doen verklaren als luiheid, dragen eenvoudig concepten over vanuit vroegere tijden toen diegenen die niet hard werkten, niet aten.
Houd volledig van jezelf, inclusief ieder deel van je fysieke lichaam -- ieder orgaan en iedere functie ongeacht van hoe de dingen mogen toeschijnen te zijn. Laat de overbodige gewoonte los die zo velen nog steeds vasthouden van Liefde aan zelf te onthouden totdat de één of andere geaccepteerde criteria van volmaaktheid bereikt kan worden. Houd van je emoties, ongeacht hoe zij mogen schokken, in verlegenheid brengen en jou irriteren wanneer zij naar boven komen. Houd van ieder persoon die je ziet, van ieder dier, plant en steen. Houd van de devic, elementale, natuur spirit Koninkrijken alsook van Gaia zelf, want jij bent elk en iedereen van hen. Jullie zijn ÉÉN.
Liefde is de sleutel -- de oplossing, de beëindiging, de opening, de volheid van alle dingen.
Jullie zijn gereed.
Met grote Liefde en waardering, wij zijn de Arcturiaanse Groep.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/