Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 4 maart 2016

Channeling Maria / 3 maart 2016 /Barbara Bessen

Channeling Maria
3 maart 2016 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen! Mijn seminar-winterpauze is voorbij. Wij – ook alle medewerkers die met de organisatie te maken hebben – zijn weer actiever. Ik neem hierbij de gelegenheid om al degenen die deze boodschap verder verspreiden en die onze seminars in de steden organiseren en voor ons onderdak en voorbereidingen op onze reizen zorgen – hartelijk te bedanken. Natuurlijk met name degenen die op ons kantoor in Hamburg werken. Er zijn ook vele helpers die niet direct in het voetlicht staan en toch hun werk doen. Bijvoorbeeld degenen die op de seminars de boeken verkopen of bij de ingang stempels op de handen van mensen aanbrengen. Ook degenen van jullie die “gewoon” boodschappen of infobrieven aan vrienden en/of bekenden doorgeven. Zonder jullie zou ik mijn “werk” zeker niet zo verstrekkend uit kunnen voeren. Ik stuur een hartstraal als dank naar alle helpers.

Het is, nader bekeken, een te gek netwerk dat wij in de laatste vijftien jaar hebben opgebouwd. Het vervult mij met grote vreugde en ik ben verbaasd over hoe de geestelijke wereld het voor elkaar krijgt om ons zo te verweven, bijna zoals dit bij een familie het geval is.

Ook via internet en apps, zoals dit tegenwoordig vaak het geval is en tijdens de reizen en seminars waar wij lichamelijk allen aanwezig zijn. Ik verheug mij erop dat het dit jaar zo verder gaat! Laten wij nog meer samenwerken om Vreugde op de Aarde te brengen!

Wij gaan nu verder met een passend thema dat Maria, laten wij zeggen, direct op het hart ligt! Zij heeft lang niet meer door mij heen gesproken maar haar vrouwelijke en moederlijke kracht was steeds aanwezig en is nu duidelijk te voelen, juist nu, terwijl ik mij voorbereid op haar woorden en haar energiepakket.  Wat zouden wij in deze intensieve dagen moeten doen zonder de sterke, vrouwelijke, goddelijke kracht.

Ik wens jullie veel plezier met de channeling!

Hartelijke groeten,
Barbara Bessen

 *
Maria-Channeling
maart 2016

Heb goddelijk vertrouwen, lieve godinnen en goden en nog slapende scheppers!
Ik Ben Maria en ik kom in opdracht van de zogenoemde gerechtigheid. Wat is dit?

Wie of wat reageert rechtmatig? Wie heeft het Goddelijk Woord van de Waarheid in zich en weet wat er wanneer, hoe en tegen wie gezegd moet worden? Of is het zelfs zo dat niets en niemand op fouten gewezen hoeft te worden? Want wie heeft het recht of de waarheid om te weten wat werkelijk waar is? Zijn er vele waarheden of heeft ieder zijn eigen waarheid? Bestaat er zelfs wel moraal? En is er eigenlijk wel goed en kwaad? Jullie schreven vroeger misschien in je poëziealbum, tegenwoordig kent bijna niemand dit meer, een geliefde spreuk: Laat de mens edel zijn, behulpzaam en goed! 

Is dit tegenwoordig nog steeds het levensdoel? Waar staan jullie met jullie levensdoel? Welke aardse goederen bewegen jullie zijn? Welke daarvan willen jullie in je leven trekken? Wat drijft jullie om hier te leven, je dagelijks zijn te zijn en ook, soms, maar eerder zelden, iets nieuws, iets anders te scheppen?

Ik heb jullie enkele vragen gesteld. Die werken nu in jullie geest. Niet alleen nu, op dit moment, waarin jullie deze regels lezen. Het is als een straal met informatie, met transformatorische ingrediënten die ik jullie stuur. Het werkt verder en het zet jullie aan tot resumeren. Bekijk je dagelijks leven en bezie wat jullie hoe en waartoe aanzet. Wie de laatste boodschappen van Saint Germain heeft gelezen is zijn eigen ego, deze gevormde persoonlijkheid, een beetje nader gekomen. Dit is niet jullie ware goddelijk Zijn maar een constructie die jullie zelf en de mensen die jullie vormden, hebben geschapen.

Denk hier steeds weer over na… Kijk naar je leven. Dit kan best speels en met humor gebeuren. Jullie zullen bemerken dat veel dingen in jullie dagelijks leven uit gewoonte, uit aanpassing en soms op lange termijn gebeuren. Jullie worden geleefd, jullie leven niet uit vrije wil. In vrije wil leven betekent alles weer opnieuw te overdenken en beleven. Jullie pakken vaak oude dingen uit de lade als basis voor nieuwe dingen. Dit is als het springen op een vlakke schans waardoor er niet teveel nieuwe, beangstigende dingen gebeuren.

Kijk hier eens goed naar. Zoals gezegd, als het even kan met humor. Misschien lachen jullie als jullie enige dingen herkennen en zijn jullie verwonderd als jullie zien waar sommige vaste ideeën, voorstellingen en handelingen op gebaseerd zijn. Het is zeker komisch als men dit herkent. Hebben jullie wel een vrije wil? Wat denken jullie?

Ik zou jullie met de goddelijke kracht van vrouwelijkheid die ik versterkt in mij mag dragen, willen inspireren om jullie steeds weer te zeggen, zelfs dagelijks, of per uur als dit in crisissituaties nodig is: “Ik ben vrij, ik ga mijn eigen weg, ik schep alles als ik dit voor mogelijk houd. Mijn eigen goddelijkheid is in en met mij en werkt (door mij)!”

Wie dit een tijdje vanuit het diepst van het zijn heeft gedaan zal vaststellen dat het leven niet zo zwaar en ondoorgrondelijk is als het vaak lijkt. En hij/zij zal vaststellen dat uiteindelijk alles op zijn plaats valt. Het geldt ook voor de herkenning dat men niets met geweld en kracht kan bereiken maar dat “het” dit doet. “Het” is jullie ware goddelijk Zijn dat jullie vaak zijn vergeten. En ‘het” heeft geen kracht nodig, het handelt duidelijk en zacht en zeker. “Het” is gewoon.

Een verdere herkenning die dan komt is, dit kan een tijdje duren, dat terwijl men met vele dingen bezig is, het verstand en de persoonlijkheid graag handelen met: eigenlijk heb jij helemaal geen wensen meer. Jij hebt veel bereikt of vele dingen zijn niet meer van belang. Omdat jullie het niet meer nodig hebben of inzien, of weten dat het op het gepaste moment zal komen. Deze stap, deze toestand heeft dan jullie ware zijn, jullie eigen waarheid, een heel groot stuk dichterbij gebracht.

Jullie hebben je daarmee ook een stuk meer uit de dualiteit verwijderd. Jullie leven daar natuurlijk nog in omdat jullie nog op Aarde zijn, maar jullie zijn niet meer gevangen in de dramatiek.

Jullie zijn in balans. In deze toestand die er niet steeds is maar wel steeds meer opduikt, is er bijna geen oordeel meer. Jullie kunnen alles laten zoals het is. Jullie weten dat alles in jullie omgeving een deel van jezelf is dat jullie hebben aangetrokken want anders zouden jullie het niet beleven omdat niets om jullie heen toevallig is. Jullie nemen het met een glimlach. Jullie zijn daar vol medegevoel en zonder te vervallen in stemmingswisselingen of hulpeloosheid.

Jullie zijn hier met volle activiteit, ook voor anderen, maar niet uit afhankelijkheid of relatiepatronen of zelfs schuldgevoel. Jullie doen het gewoon. En als het is gedaan richten jullie je weer op je eigen trillingen, die van balans.

Jullie leven het leven hier met vreugde, scheppen het bewust, openen jezelf en je hart voor alles wat hier maar leeft, want die (h)erkenning is duidelijk: Alles is in mij, er is geen verdeeldheid, dat is illusie. Zo zijn de woorden Gerechtigheid, Schuld, Verzoening, Waarheid beschrijvingen van de dualiteit waar Goed en Slecht de scepter zwaaien.

Uiteindelijk zijn het de stoffen waaruit dualiteit wordt gewoven. 

De vraag die jullie jezelf steeds stellen is: Wil ik mij daarin bewegen en oordelen en dit leven? Jullie antwoord zal zeker NEE zijn. Toch is het spel om jullie heen actief. Zo leven jullie in een veld van dualiteit jullie relatief vrije leven.

Jullie leven je goddelijkheid, jullie waarheid. Het is de waarheid van de godin of de god die jullie zijn. De hele waarheid is dit: Jullie zijn erop uitgetrokken om hier aardse ervaringen te hebben. Niets meer. En jullie zullen het – misschien al heel snel – beëindigen. Jullie staan op de springplank.

De vraag is welk doel jullie uitkiezen. Waar zal het heengaan? Vertrouw erop dat jullie het zullen doorzien. De goddelijke, moederlijke kracht zal jullie nauwgezet en hulpvaardig steunen, wees daarvan verzekerd. Leg oude angsten opzij, kijk goed en wees het zelf dat jullie werkelijk zijn.

Ik Ben Maria

Ontvangen door Barbara Bessen in februari 2016. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.