Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 6 maart 2016

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht / 5 Maart 2016

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
“De KEUZEVRIJHEID Kan en Zal Niet Weggenomen Worden”
5 Maart 2016

Blossom: Hallo en welkom op Planeet Aarde, met jullie medium, die altijd klaarstaat om jullie ‘tussenpersoon’ te zijn. Zijt Gij wel?
Federatie van Licht: Wij weten, jij weet, dat het niet nodig is om hiernaar te informeren … aangezien wij niet onwel kunnen zijn.
Blos: Wat zijn jullie gezegend! Er komt een dag dat wij mensen dit concept zullen ‘snappen’ … en daar kijk ik naar uit, dat is zeker! Oké. Als ik mag heb ik een paar vragen voortkomend uit ons huidige gespreksonderwerp? Iemand vroeg wat er zo speciaal is aan de Planeet Aarde dat we er zoveel focus op/aan leggen/geven … gezien alle andere parallelle Universums, Aardes, enz.?
GFL: Wie zegt dat jullie dat doen?
Blos:Wat doen? Er zoveel aandacht aan geven?

GFL: Inderdaad. Jullie VOELEN dat jullie er zoveel aandacht aan geven, omdat daarop jullie huidige focus gericht IS. Maar misschien VOELT het aspect van jullie dat een andere levenservaring leeft … op een andere Aarde, dat alle aandacht ‘daarop’ gericht is.
Blos: Alhoewel, er wordt veel gepraat over het gegeven dat DEZE AARDE HET CENTRUM van alle aandacht is … en dat vele andere planeten en ‘daarop levende bondgenoten’ heel benieuwd zijn naar hoe WIJ MENSEN … ‘HET SPEL SPELEN’.
GFL: Dat is ook zo. En hoewel de focus is ‘waar het is’ vanwege welke gedachte ook … Jullie Planeet en allen die met haar varen … is absoluut bezig met de ‘allerspeciaalste' voorstelling die ooit is uitgevoerd!
Blos: Dat is nogal een uitspraak! Een uitwijding hierop zal worden geapprecieerd. Ik kan de Energie ervan in mij VOELEN en vraag me af hoe we dit in woorden kunnen ‘samenvatten’!
GFL: Je staat niet alleen in dat afvragen, Blossom. Wij zijn er niet zeker van op welk punt we die uitwijding moeten laten beginnen!
Laten we eerst proberen om het te vereenvoudigen … als dat mogelijk is! De meest gebruikelijke uitleg voor die ‘aandacht’ is de ‘uitvoering’ van de Ascentie die PLAATSVINDT. Het is dus niet dat het ‘zal gaan’ plaatsvinden … het is zo … dat HET AL plaatsvindt.
Op zichzelf is dit al een prestatie die nog nooit is volbracht als allesomvattende Gebeurtenis … met zo’n GIGANTISCHE cast en zo’n GIGANTISCH toneel! Je kan misschien enigszins begrijpen hoe groot het is … als we het voor het goede begrip beschrijven … als een productie die een miljoen keer groter is dan die van Ben Hur.
GFL:  Tel dan het feit erbij op dat, ofschoon veel spelers en medewerkers en managers van de ‘genoemde Gebeurtenis’ er volledig in betrokken en actief in zijn … er vele zijn die dat niet zijn. En er zijn ook veel ‘extra’s’ die er gewoon zijn om mee te kunnen doen en om een graantje mee te kunnen pikken!
Blos: Ik moet zeggen … dat jullie me vandaag aan het lachen brengen … met jullie manier van spreken. Ik WEET dat jullie het zijn … maar jullie hebben een nogal ‘coole’ kant van jullie zelf geadopteerd.
GFL: En wij zien dat dit de zaak wat Lichter maakt … wat eigenlijk een nogal intens gecompliceerde FILM is!
Blos: Dus in wezen, als ik er wat ‘blasé’ over mag zijn … Deze Ascentie(film) is gewoon een groot project, waartoe besloten is en nu wordt het uitgevoerd.
GFL: Juist!
Blos: Maar toch is er achter de schermen duidelijk meer gaande met betrekking tot WAAROM dit project MOET plaatsvinden?
GFL: Liefste Blossom … NIETS MOET plaatsvinden … en toch ZAL ALLES plaatsvinden. Voor altijd en eeuwig … alsmaar weer … De Ene prachtige film, toneelstuk, kort verhaal, gedicht na de andere.
Doch, DEZE ENE … DEZE film ‘DE ASCENTIE’ … met in de hoofdrollen De wereld en haar bewoners is mogelijk het waanzinnigste idee tot nu toe!
Dus, waar het gaat om wat er is bereikt … het ‘kan het volbracht worden?’ … het is nog steeds heel erg in het proces en toch zijn we er NU meer dan zeker van dat de ‘slotakkoorden’ nu gespeeld worden.
Zie je, Blossom … De beslissing om HET BEWUSTZIJN VAN ALLEN TE VERHOGEN was nodig en veroorzaakte ongekende opwinding. De ‘Val van de mensheid’ … als we het zo mogen zeggen voor jullie goede begrip … nam een onverwachte wending … over paden die niet konden worden voorzien. Want de mensheid had zich nog nooit zo laten gaan in hebzucht, geweld en ja, krankzinnigheid … zich zozeer van ‘de Waarheid van Zichzelf’ af bewegend, dat de ‘Hiërarchie’ zich geroepen voelde om ‘tussenbeide’ te komen.
Je vraagt wat Hiërarchie betekent?
Blos: Ja. Maar slechts in de zin van dat … Wij allemaal Eén zijn … niemand beter dan de ander, oké.
GFL: Goed gezegd … maar toch, afhankelijk van waar iemand zijn focus heeft … degenen die in de dichtheid van de Aarde zijn hebben gewoonlijk … niet altijd hun volle zak met edelstenen bij zich … nietwaar?
Blos: Hebben jullie vandaag een grappenmaker ingehuurd of zo?
GFL: Jij, Blossom, staat ons dat toe!
Blos: Ga alsjeblieft door … ik ben één en al oor.
GFL: Welnu … Het Goddelijke Plan werd aangepast en van nieuwe Energie voorzien … met de goedkeuring van ALLEN die de focus gericht hadden op het Grotere Goed. Er waren/zijn er natuurlijk een paar die nog niet zover zijn om hun ‘ervaring in de lagere energie’ op te geven … NOG NIET!
We gaan even ‘fast forward’ … nu het merendeel van Het Plan gerealiseerd is en WIJ NU ALLEN op de ‘BREDE WEG NAAR DE FINISH’ ZIJN gekomen … Wij willen het graag zó zeggen … 
ER IS EEN FINALE!
MET DEZE FINALE … DIT RESULTAAT … KAN NIET WORDEN GEROMMELD.
LAAT ONS DIT NOGMAALS ZEGGEN.
MET DIT RESULTAAT KAN NIET WORDEN GEROMMELD.
Blos:Ik kan de Machtige Energie waarmee dit werd gebracht, echt voelen!
GFL: En toch is het als één van die films die op vele verschillende manieren kunnen eindigen … waar het gaat om de manier die MEN verkiest om bij dat Eindresultaat te komen.
Alweer, Blossom … de KEUZEVRIJHEID kan en zal niet weggenomen worden … maar men moet begrijpen dat er binnen die KEUZEVRIJHEID … keuzes zullen worden gemaakt om volgens veel verschillende scenario’s … veel ‘proefopnames’ … bij dat Eindresultaat te geraken … omdat IEDEREEN die in die film speelt … daarmee heeft ingestemd … en er op het HOOGSTE NIVEAU van zichzelf … mee akkoord ging en zelfs geheel mee instemde om het Eindresultaat te bereiken.
TEN BATE VAN HET HOOGSTE GOED VOOR ALLEN!
Daarom, toen we jullie vertelden van onze schepen, die zich in jullie luchten laten zien … toen we jullie vertelden van de technieken die ALLE vergiffen op jullie Planeet opruimen … als we jullie vertellen van een bestaan waarin ALLEN LEVEN IN VREDE EN HARMONIE … nemen we jullie niet in de maling. Wij ‘rommelen’ niet ‘met jullie geest’, zoals sommigen van jullie menen te moeten blijven denken …
WIJ WETEN DAT DIT ALLES HET ‘NOG LANG EN GELUKKIG’ ZAL ZIJN. WIJ WETEN DIT. WANT HET IS [AL] GEBEURD.
En toch … is het Door/Middels/Vanwege/Vanuit het BEWUSTZIJN VAN ALLEN dat dit voortgebracht zal worden.
Het moet worden voortgebracht DOOR ALLEN.
Blos: Maar sommigen zullen zeggen dat zij er MEER dan genoeg van hebben om te wachten tot anderen ‘het programma gaan volgen’, terwijl zij er zelf al tientallen jaren mee bezig zijn. Het lijkt niet een erg goed doordacht deel van de reis … om te moeten wachten op hen die ervoor kozen de slakkenbus te nemen.
GFL: Laat ons aan jou een vraag voorleggen. GOD [de GODDELIJKHEID] … IS … ALLES DAT GODDELIJK IS. DIT plan is een GODDELIJK PLAN. Denk je dat de GODDELIJKHEID zelf iets als dit over het hoofd heeft gezien? Weet je, Blossom … we hebben het over ‘het GODDELIJKE’ … het Hoogste dat er is! Kan het … zou het?
Blos: Als jullie het zo stellen … nee! Maar … hoe komt het dan dat het voor velen zo voelt?
GFL: Omdat HET GODDELIJKE PLAN … hoewel het is vastgelegd in jullie DNA … nog niet aan de oppervlakte heeft mogen komen. Het is de grondslag van ALLES … ALS ALLES … en langzaam maar zeker … baant het zijn weg omhoog … zodat het kan worden HERINNERD en vervuld.
Blos: Ik wil Het Goddelijke niet beledigen … maar kunnen jullie uitleggen waarom het Plan wilde dat wij naar de Planeet Aarde gingen om het in een veel Hogere Trilling te brengen en er toch … een clausule werd ingebouwd … dat we bij aankomst zouden vergeten waarom we kwamen? Ik bedoel … weet je … je zou kunnen zeggen dat Het Goddelijke op dat punt een paar sherry’s teveel gedronken had met de dominee! (En voor iemand zich beledigd voelt … IK WEET dat HET GODDELIJKE mij toestaat om dit Lichthartig schertsend te zeggen … zodat de boodschap overkomt.)
GFL: Wanneer men als zijn volle Zelf zou komen … in de volheid van LIEFDE ZELF … en gewoon aan het werk kon gaan met dit Goddelijke Plan … VAN IEDEREEN HIELD … IN ALLE BEWEGING LIEFDE ZOU ZIJN … VOOR ALLES DAT ER IS …, zou de wijze waarop de bewuste geest datgene had gecreëerd wat men niet als ‘alles liefhebbend/geheel liefdevol’ beschouwt (en toch is het dat … alleen een ander(e) aspect/ervaring/niveau/trilling van Liefde) zich niet ‘door de graden’ van begrijpen van de ‘betekenissen’ van WAAROM men die weg überhaupt gaat, ‘heen werken’.
TOEN het plan gereed kwam … kwamen Lichtwezens via verschillende wegen de Planeet Aarde binnen … niet alleen door menselijke geboorte … maar ook via schepen die uit de zee kwamen, uit de bergen en natuurlijk van andere planetaire sterrenstelsels en dergelijke.
‘En dergelijke’ is nogal losjes uitgedrukt!
GFL: Terwijl deze Lichtere Wezens de Hogere dimensionale LICHT/LIEFDE begonnen te aarden en in het ‘systeem’ te verankeren … vonkte er een her/erkenning op … een weten binnenin de mensen die er al waren … en deden wat ze hier kwamen doen (d.w.z. … de lange, slingerende weg in misschien de verkeerde richting aflopen).
Jullie moeten ook, als jullie alles willen begrijpen wat wij zeggen … ACCEPTEREN dat ALLES een reden heeft …
DEZE her/erkenning was/is de basispijler van Het Plan … de ‘sleutel’ … het ‘belletje’…
Blos: Ik weet dat jullie zoeken naar het juiste woord … alles waar ik aan denk is ‘HET SEIN’?
GFL: ‘Het Sein’ voldoet perfect … Het sein dat de verandering op het punt stond te beginnen … de ommekeer was in gang gezet.
Blos: Ik weet dat jullie geen antwoord kunnen geven, maar ik vraag het toch. WANNEER werd dit Plan ontworpen? Ik kreeg zojuist jullie antwoord door! Holy Moly … zitten we weer in de draaimolen … en ik ben al zo duizelig!
GFL: Het antwoord is natuurlijk … VANAF HET BEGIN.
Blos: Maar jullie zeiden ‘TOEN het Plan gereed kwam’ …
GFL:  Dat klopt … en zeiden we in ons laatste gesprek niet dat ‘Alles op hetzelfde moment gebeurt’?
Blos:En zei ik niet … Tijd voor een kopje thee?
GFL: Dat moeten we hebben gemist!
Blos: Sorry … ik zal het duidelijker zeggen … TIJD VOOR EEN KOPJE THEE! Pfff! Mijn hersenen zijn door en door gaar! Dank je wel, mijn ‘Mindblowers’! Ha! Misschien zouden we jullie naam van de Federatie van Licht moeten veranderen in De Mindblowers! Lekker tricky … Wat denken jullie?
GFL: Wij denken dat wij van jouw humor HOUDEN. Maar wij ZIJN De Federatie Van Licht …
Blos: EN … dat zullen jullie altijd zijn! In Liefde en dank, vrienden.
****
Bezoek nog eens De Invocatie ‘We are the Game Changers’ wanneer je je daartoe geroepen voelt … zodat we de Energie zo HOOG mogelijk houden.
De link naar al mijn YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo
****