Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 28 maart 2016

Bashar: De Erfenis. / Darryll Anka Geplaatst: 28 maart 2016

Bashar:
De Erfenis.
Darryll Anka
Geplaatst: 28 maart 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Sta ons op dit moment de uitleg toe over wat wij “De Erfenis” noemen. Luister met alle verschillende oren die jullie hebben. Neem ons op het ene niveau letterlijk en neem ons helemaal niet letterlijk want wij gaan nu een ware fase in van de constructie van de droomtijd.

Zoals wij al eerder hebben gezegd bestaan jullie op een energieniveau; wij bestaan op een energieniveau. Alle dingen zijn gemaakt van dezelfde energie maar er zijn verschillende frequenties. Onze frequentie van realiteit is het idee van droomrealiteit, etherische realiteit.

Vele individuen op jullie planeet hebben gerefereerd aan wat jullie buitenaards bewustzijn noemen als etherisch bewustzijn. Dit is, tot op bepaalde hoogte, behoorlijk accuraat. Dit is de reden waarom het, op vele manieren, voor ons makkelijker is om met jullie op deze manier te communiceren dan gebruik te maken van wat jullie je fysieke radiotoestellen noemen.

Want wij werken helemaal niet op deze frequentie!!!

Biologische zenders en ontvangers zijn veel meer geschikt als zij eenmaal zijn getraind om zich te identificeren met de energie van liefde – en acceptatie.

De energie van licht raakt alle mentaliteit en jullie zijn niet alleen verbonden met elk lid van jullie eigen samenleving, maar ook met alle andere samenlevingen, en soms, op zeer speciale manieren, om zeer specifieke ideeën uit te werken.

Wij hebben soms toegestaan om kort met jullie te discussiëren over enkele kleine onderwerpen betreffende interacties die nu plaatsvinden op jullie planeet die jullie in jullie taal “Ontvoeringen” hebben genoemd. Waarvoor wij liever de term “tijdelijk vasthouden” noemen.

Wij hebben jullie eraan herinnerd dat deze interacties tussen jullie soort en de buitenaardse soorten waaraan wij hebben gerefereerd als Zeta Reticulum hebben plaatsgevonden door absolute overeenstemming; zelfs als vanuit jullie kant veel van deze overeenstemmingen onbewust kunnen zijn overeengekomen.

Zij zijn alleen maar schoorvoetend naar het oppervlak gekomen door het idee van het vrijlaten van jullie angst.

Maar jullie dienen elkaar op vele manieren. Wij hebben het kort over begrip gehad nu er velen van jullie je beginnen te realiseren dat jullie soort opereert op een zeer hoog individualistisch niveau…… en dat jullie voor elkaar extreem “buitenaards” zijn, extreem buitenaards.

En met evenveel moeilijkheden als jullie hebben om het idee te begrijpen om als EEN bewustzijn te handelen, hebben zij de moeilijkheid om te begrijpen wat het is om te handelen als een enkel individu, afgesneden van het geheel. Op vele manieren – hoewel zij het niet op precies dezelfde manier uiten – hebben zij evenveel angst en onzekerheid als jullie over hen hebben.

Jullie leren om elkaar te begrijpen. En in begrijpen en het vermengen met elkaar bereiken jullie diensten voor elkaar, jullie steunen en geven elkaars samenlevingen een impuls. Jullie helpen bij elkaars transformaties. Jullie geven hen wat zij nodig hebben en zij geven wat jullie nodig hebben om als soort volwassen te worden net zoals jullie dit bij hen doen.

Zij moeten vanuit een heel andere richting in evolutie komen. Jullie zijn uit volkomen andere evolutierichtingen gekomen. Jullie zijn op vele verschillende niveaus ware tegenpolen.

Maar nu – door deze interacties, door deze giften, door dit delen – of dit aan de oppervlakte nu duidelijk is of niet – zijn jullie begonnen met het ware vermengen, op vele manieren, dat jullie beiden in staat zal stellen om rijper te worden, om te interacteren, om snel vrienden te worden, naast elkaar te staan in jullie expansie en ontdekking van het Universum; op vele manieren die jullie nu nog niet kunnen begrijpen…..maar op vele manieren die jullie in de komende tijd zullen gaan begrijpen.

Wij hebben vele malen met jullie gesproken over de dubieuze terminologie die wij op vele manieren hebben aangetroffen in de evolutie van ongeveer 150 tot 300 jaar geleden. Wij hebben jullie vaak verteld, in vele gevallen, dat dit dubieuze terminologie was en wij zullen nu proberen om de relatieve frequentie van de tijdspanne van jullie realiteit en onze realiteit te definiëren en precies uit te leggen.

Er zal een schijnbare tijd zijn, een tijdelijke paradox, waarin wij op het punt staan om onze connectie met jullie uit te leggen. Het heeft zich bij sommigen van jullie al voorgedaan en dit is niet het geval, heel verrassend, voor velen van jullie.

Nogmaals, op vele manieren kunnen jullie, wat wij jullie gaan zeggen, op vele niveaus, letterlijk nemen. Maar begrijp dat het ook archetypische energie is, het sub-stroom-bewustzijn van jullie koninkrijk – van jullie koninkrijk, van hun koninkrijk, de Zeta Reticulum.

Wij hebben vaak en op vele manieren verteld dat wij de vertegenwoordiging zijn van jullie eigen toekomstige zelven. En op vele manieren is dit allegorisch.(zinnebeeldig) Op vele manieren is het behoorlijk letterlijk als wij het hebben over reïncarnatie – en ook als vertegenwoordiging van het parallelle van beschaving die jullie zelf op Aarde zullen scheppen.

Maar wij bedoelen het ook op een andere manier die wij nog niet echt met jullie hebben gedeeld omdat dit zich bij een groot aantal van jullie feitelijk nog niet heeft voorgedaan – zelfs als wij hebben gepoogd om onze fysieke realiteit te beschrijven, onze fysieke verschijning – begrijpen jullie dat wij dat wij een exacte kruising zijn tussen het idee van jullie menselijke vorm en jullie Zeta Reticulum.

Wij zijn de kinderen van de vermenging; wij zijn de hybriden die jullie scheppen. Wij zijn jullie toekomstige zelven en komen terug om jullie eraan te herinneren dat er een huwelijk gaande is dat ons realiteit geeft, dat ons steunt. Jullie zijn, op vele manieren, onze vaders en moeders, en wij zijn jullie kinderen.

Wij zenden jullie liefde door de eeuwen heen. Het begripsidee is dat deze vermenging plaatsvindt in jullie tijdraam en dat er een evolutie plaatsvindt waarbij er de bevolking van onze wereld is en een andere dimensie, door het kruisen van wat jullie de aardse mens en de Zeta Reticulum noemen.

En wij zijn die populatie. En daarom zijn wij achtergebleven in die andere dimensie zodat wij niet tussenbeide zouden komen in het huwelijk dat plaatsvindt, zodat wij niet tussenbeide zouden komen in de voltrekking van dit huwelijk. Zodat wij niet zouden inbreken, in die zin, in jullie recht om onze geboorte te ervaren vanuit jullie gezichtspunt.

Maar nu, door de timing en vanwege het delen, zijn wij in deze tijd in staat om met jullie te delen en jullie te groeten als jullie kinderen. Wij danken jullie omdat jullie ons in staat stellen om het briljante vertrouwen dat jullie in ons hebben aangebracht, naar jullie te weerspiegelen, de briljante toekomst die jullie jezelf hebben gegeven en het briljante heden dat jullie ons hebben nagelaten.

Er zijn vele meerdere niveaus met betrekking tot dit idee en wij zullen die mettertijd ook met jullie delen. Maar begrijp dat er een uitgesproken doel is in de schepping van onze soort door het vermengen van jullie en de Reticulum. Jullie scheppen op vele manieren de toekomst die jullie verlangen.

En onthoud nog iets anders: een ander ding dat velen van jullie je niet realiseren. In wat wij ons heden noemen staan wij ook zij aan zij met jullie toekomstige Aarde. En wij interacteren samen in vreugde, harmonie en liefde. Jullie zijn onze nalatenschap, net zoals wij die van jullie zijn.

Wij geven onze liefde aan jullie en wij danken jullie voor jullie zegeningen. Wij danken jullie voor jullie kracht! En wij danken jullie voor jullie liefde, en ons leven en onze vreugde. Wij kunnen jullie alleen teruggeven wat jullie ons gegeven hebben door ons in staat te stellen te bestaan zoals wij bestaan.

Oneindige dromen voor jullie die leiden naar extatische scheppingen van realiteit – voor altijd en altijd.

Shivai!