Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 27 maart 2016

Ashtar On The Road: Sananda: Het LiefdesLicht in Jullie stierf nooit! / 22 maart 2016 /Susan Leland


Sananda:
Het LiefdesLicht in Jullie stierf nooit!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
22 maart 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen! Ik Ben Sananda en ik ben hier om mij met jullie te verheugen tijdens deze zeer geheiligde tijd die eraan komt, voor jullie planeet Aarde! Het is een tijd, zoals jullie in deze bijeenkomst al hebben gehoord,een tijd waarin jullie een verrijzenis van jullie dromen kunnen overwegen, van jullie vrijheid en genezing en van alle vreugdevolle gebeurtenissen waarvan velen in de wereld dachten dat die niet meer bestonden.

Maar als ik zeg ”verrijzenis” – en ik zeg dit in de wetenschap dat jullie De Waarheid van mijn levensverhaal kennen toen ik in het lichaam van Jeshua was - gebruik ik het woord “verrijzenis” omdat een verrijzenis wordt gedefinieerd als terugkomst uit de dood zelfs als die staat alleen zo werd gezien maar nooit echt waarheid was!

Alle geschenken van de leefstijl van de Hogere Dimensionaliteit waren nooit dood. Zij waren gewoon onderwerp van een doorgaand bombardement door degenen die niet wilden dat de mensheid, en inderdaad de hele planeet Aarde, enig verschil zou kennen. Maar jullie weten wel beter. En jullie weten dat het Licht van Liefde nooit uitgedoofd is geweest!

Mijn Kumara-familie en ik kunnen hiervan getuigen. Wij hebben het Licht vastgehouden toen het erop leek dat het zou gaan verdwijnen. Wij gaan hiermee door, samen met miljoenen – miljoenen en biljoenen van Lichten vanuit het hele melkwegstelsel en het verdere Universum! En vergezeld door jullie, lieve mensen, ontsteken wij de Lichten in jullie zelf terwijl wij in de eenheid van het LiefdesLicht zijn en weten dat jullie Goddelijk zijn, even Goddelijk als elke koning en koningin en Farao – in feite, nog meer, omdat zij hun goddelijkheid herkenden, maar die uit valse bronnen kwam. Zij stonden erop dat hun onderdanen, hun volk, hun goddelijkheid herkenden – maar nogmaals, dit waren valse programma’s om hun heerschappij over anderen te rechtvaardigen!

Wat waarheid is, lieve mensen, is jullie eigen Goddelijke Natuur – jullie allemaal, ALLEMAAL!!! Ook al bewonen jullie momenteel menselijke lichamen, jullie zijn allemaal van God, Moeder/Vader/Schepper, en jullie zijn in jullie eigen recht allemaal Goden en Godinnen. Jullie zijn in het allereerste begin alleen gemaakt van het Licht van Liefde. Nu ontsteken jullie dit Licht in jezelf en brengen steeds meer LiefdesLicht binnenin jullie.

Door dit te doen delen jullie deze Liefde!!!

Zo komt het dat zelfs op plaatsen waar het altijd duister was – zo donker dat Licht en Liefde daar dood schenen te zijn – jullie de wereld nu laten zien dat dit niet het geval is – en dat dit ook nooit zo is geweest! Het was niet zo. De lichten kunnen gedimd zijn geweest, maar zij waren nooit dood.

Dit is de reden waarom wij overal “verrijzenis” zien en dat hetgeen op verrijzenis lijkt alleen maar laat zien dat het nooit dood is geweest!!!

Dit is een andere manier om de Waarheid van het verhaal van Pasen te kennen!
Onthoud dat wat dood lijkt te zijn en voor altijd is verdwenen, dit niet is!!! Zelfs dat als een wezen, mens of anderszins, het lichaam verlaat, hun Licht altijd eeuwig blijft schijnen. Het is als een helder, stralend licht van Liefde dat stralend schijnt op een plaats die verder gaat dan waar het lichaam heeft geleefd en toch nog verbindingen heeft tijdens het leven van dat lichaam. Het is op een plaats waar het Licht dat dit lichaam bewoont teruggaat op het Pad om mee te doen met wat jullie je Hoger Dimensionale Zelf, of Hoger Zelf, noemen. Ja, jullie hebben daarmee een directe link, een pad dat energie gegeven, bekrachtigd kan worden. Jullie hebben zelfs een direct Pad dat helemaal naar de Schepper van ons allen gaat. Nogmaals, dit kan bekrachtigd worden!

Jullie zijn nooit uit het Licht en jullie zijn nooit uit Liefde. Jullie hoeven alleen in je hart te kijken en je dan, als jullie willen, verder te verbinden! Zo kunnen jullie het LiefdesLicht gebruiken om te helen wat er ook aan duister kan zijn of kan binnenkomen tijdens de chaos die zich voordoet in de buitenwereld – zo lijkt het tenminste!

Wees ervan verzekerd dat wat chaos lijkt te zijn in werkelijkheid het tegenovergestelde daarvan is, want het brengt leven in de balans van ons allemaal. Het kan dramatisch zijn, zelfs kwellend, maar uiteindelijk zullen alle wezens die zijn ontwaakt voor de Waarheid over Wie Zij Werkelijk Zijn, samenkomen in dit grootse Licht. En alle overblijfselen en programma’s van onderdrukkingen in het verleden zullen verdwenen zijn.

Alleen Licht, alleen Licht zal overblijven. En met dit Licht natuurlijk Vrede op Aarde, Vreugde voor de wereld en stralend nieuwe leefstijlen in de Eeuw van het Licht die wij de Gouden Eeuw noemen!

Kijk ernaar! Zie het stralen – zie het stralende Pad voor jullie en blijf op dit Pad en verenig je handen en harten met al het overal aanwezig zijnde Licht. Nodig allen uit die zich hiervan niet bewust zijn om het Licht verder te laten schijnen, om het in henzelf te vinden en meer Licht uit te nodigen, zodat wij samen op het Pad kunnen gaan dat uiteindelijk naar jullie ascensie leidt, als dit jullie keuze is.  

Dit was mijn keuze tijdens het leven van Jeshua. Maar ik ben nu naar jullie toegekomen om jullie het Pad te tonen dat naar jezelf leidt, naar jullie eigen heiligheid, jullie eigen Goddelijke Leefstijl in de Gebieden waar alleen maar Licht en Liefde zijn!

Dit, lieve mensen, is jullie Pad. Het is jullie Weg, het is jullie Waarheid! Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid hier en ik nodig jullie uit om mijn twee geliefde Maria’s uit dat leven te verwelkomen – mijn Moeder en mijn Vrouw– en laat hen onze cirkel binnenkomen en jullie een kostbaar geschenk geven – de rozen van Kumara, de rozen van Liefde. Neem er zoveel als je wilt. Plaats hen in jullie harten en laat hun zachtheid – en tegelijkertijd hun kracht – jullie eraan herinneren dat jullie Liefde zijn!

Liefde is alles waarvan jullie zijn gemaakt. Liefde is alles Wat Jullie Werkelijk Zijn!!! Elke zienswijze die jullie kunnen hebben over het duister in jullie eigen wezen is gewoonweg een illusie, een leugen, een programma dat jullie Liefde altijd laat verdwijnen uit jullie wezen. Laat het dus gebeuren. Ik zie jullie allemaal als stralende, prachtige wezens van LiefdesLicht.

Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid hier in deze samenkomst van Liefde in deze zeer veelbelovende tijd van herinnering, en terugkomst, en verrijzen uit het duister voor de hele planeet en het verdere Universum!

Zo is het.

Namaste!

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, March 22, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.