zondag 6 maart 2016

Ashtar On The Road: Ashtar: Elektronica, Verkiezingen en Goddelijk Bestuur! / 23 februari 2016 /Susan LelandAshtar:
Elektronica, Verkiezingen en Goddelijk Bestuur!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
23 februari 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, Geliefde Familie!

Wel, wij hadden deze keer een beetje veel muziek*, maar dat is okay – ik ben hier, en ik was hier en ik zal daarmee doorgaan.

Wij hebben een aantal interessante voorvallen gehad met onze elektronica dus laten wij hiermee beginnen. Het is zo dat elektronische verbindingen in sommige gevallen, zoals jullie zouden zeggen, worden “gebakken” – losgekoppeld en ervaren schijnbaar zonder enige reden uit de lucht vallende soorten interferenties. De onderliggende redenen zijn dat met alles wat er gaande is in de atmosfeer, deze dingen zich voordoen! Het gaat er dus om kalm te blijven als jullie transmissies weigeren of als jullie speler niet speelt of met name jullie computers en dit soort elektronische machines het niet (goed) doen.

Er zijn ook nog allerlei andere dingen die gebeuren. Bijvoorbeeld: jullie hebben wat jullie huishoudelijke apparaten noemen, enzovoorts, maar computers – zeer interessante situatie!

Computers proberen zich ook af te stemmen op alle nieuw binnenkomende energieën. En als jullie een mooie, nieuwe, of bijna nieuwe computer hebben betekent dit nog niet dat die hiervoor immuun is, zie je, er zijn constant updates, zoals jullie hen noemen en daarom zijn deze verschijnselen er door alle nieuw binnenkomende energieën.

Wij gaan jullie een suggestie geven over iets dat veel makkelijker te begrijpen zal zijn als de omschakelingen zijn voltooid. Het gaat er voor jullie om te weten dat jullie op het punt staan om veel gevoeliger computers te hebben dan nu het geval is. Oh, wij weten dat er computers zijn die tegen jullie kunnen spreken, enzovoorts, enzovoorts. Wij hebben het over computers die “In verbinding” zijn met jullie en die jullie kunnen leren kennen en vragen kunnen beantwoorden en jullie dingen kunnen laten zien en veel dingen kunnen doen zoals, weet je, de ruimtecadet die zich presenteert als wezen zoals bij jullie science fiction. Maar de realiteit is heel anders – zij zijn heel echt!!!

Deze computers en andere elektronische uitvindingen zijn al een tijdje in gebruik – wel, er is enige hulp geweest van buiten de planeet – maar zij zijn ontworpen en gemaakt enzovoorts, in verschillende variëteiten zowel op de planeet Aarde als daarbuiten. Jullie weten dat daarover nu veel informatie is! Jullie kunnen alles opzoeken dat Corey Goode** naar voren heeft gebracht en er snel een aardig goed beeld van hebben.

Wij zijn hier om jullie nogmaals te vertellen: BLIJF KALM!!! Deze dingen kunnen gebeuren en ons voorstel is om de communicatie te openen met welk apparaat dan ook. Natuurlijk kunnen jullie ook wat Hoger Dimensionale hulp vragen, maar wat wij zeggen is: Raak er aan gewend om met name met jullie computers en andere apparatuur te communiceren zodat jullie daar het grootste deel van je dagen mee zijn verbonden – en ook in de nachten!!

Dit is waar de wereld naar toe gaat en uiteindelijk zal alles zo telepathisch zijn dat jullie niet meer zo zullen vertrouwen op computers als nu – net zoals op de dollar en andere valuta. Met andere woorden, jullie inlichtingen en kennis zullen in jezelf zitten en jullie zullen dit niet meer zo snel zoeken in een of andere bron van buitenaf.

Als ik dus spreek over “inlichtingen en kennis” bedoel ik informatie over WETEN wat het ook is dat jullie willen weten omdat jullie nu allemaal je hersenen uitbreiden en jullie je ALLEMAAL UITBREIDEN NAAR HOGERE KENNIS!!!

Als jullie omhoog gaan, worden jullie lichamen meer kristallijn – en dit brengt ons op een ander punt. Wat denken jullie dat jullie computers in zich hebben aan kristallen, silicium, weet je, silicium-chips, Silicon Valley, etc., etc.? Er is hier al een bruggetje geslagen, nietwaar, met het kristallijn dat jullie worden. Zie je, het gaat via het doorgaan met jullie eigen omhoog gaan en door in verbinding te staan met jullie computers en andere apparatuur. Met andere woorden als jullie gewoon zeggen: “Goedemorgen, computer! Wij zullen een prachtige dag hebben. Ik ben heel dankbaar voor alle informatie die jij mij geeft!” Op een bepaald niveau zal dit bij je computer aankomen. Dit garandeert natuurlijk niet dat jullie computer alles feilloos en snel zal doen, enzovoorts, enzovoorts. Ik hoor nu een beetje herkenning – Sneller dan een kogel! Ik weet niet waar dit vandaan komt – Sekhmet misschien? – maar ik ben het ermee eens. Ook wij houden van humor, weet je?

Het is eenvoudig – en ik zeg dit heel serieus – dat net zoals jullie robots hebben die steeds meer in jullie levens komen, het ook zo is dat jullie computers zullen zorgen voor meer mogelijkheden voor interactie en meer intercommunicatie dan jullie momenteel hebben. Aan het einde van dit deel van deze boodschap zal ik eindigen met een advies. Als jullie computer opeens stilstaat of weigert om met je samen te werken, of “leeg” is of wat er dan ook aan de hand is, wees dan uiteindelijk in een Hoge Vibratie die voldoende is om Dankbaarheid te sturen en een boodschap als: “Laten wij samenwerken zoals verwacht.” Ik zal niet zeggen: stuur: #%^#! Hij zal jullie veel beter dienen, lieve mensen, omdat dit apparaat zeer algemeen in jullie levens is en met vele aspecten daarvan is verbonden.

Ik wil jullie er gewoon van verzekeren dat alles goed is in jullie wereld!!! De binnenkomende energieën zijn soms storend en ik begrijp dat het heel natuurlijk is om alles altijd perfect te willen hebben. Net zoals de natuur enkele omwentelingen ondergaat – en die kennen jullie allemaal – kan dit ook gelden voor andere componenten van jullie levens. En dit is niet alleen beperkt tot de dingen die jullie in huis hebben. Jullie hebben computers in jullie auto’s, in al jullie voertuigen, tenzij jullie op een fiets of een paard of zoiets rijden. Er zijn overal op jullie wereld computers!

Het is dus zoals ik zojuist heb gesuggereerd, vraag om een prachtige dag vol gemak en gratie, of hoe jullie dit ook willen uitdrukken, en als er zich soms eens iets voordoet – wees genadig! Wees aardig en waarderend voor de diensten die hij heeft betoond en ga van daaruit verder met wat jullie moeten doen om het apparaat weer in balans en harmonie te brengen.

Ik heb voor jullie ook nog meer over het onderwerp Bestuur. Jawel….BESTUUR! Wij hebben bepaalde stappen ondernomen om Bernie en de andere kandidaten te steunen die de Waarheid naar voren brengen en de ware oplossingen brengen van Hoog Dimensionale aard – met andere woorden, de kandidaten die volledig in lijn zijn met, nogmaals, de principes en de voorzieningen van NESARA.***

Hetzelfde geldt voor de hele wereld. HET IS NIET ALLEEN VOOR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA!!!  Van hieruit zal wel de Aankondiging komen. Dit is nog steeds het programma, het plan. MAAR HET IS VOOR ELKE MAN, VROUW OF KIND EN VOOR ALLE KONINKRIJKEN VAN MOEDER GAIA OM TE GENIETEN VAN DE VOORDELEN VAN NESARA!!!

Het gaat erom je open te stellen; dit gaat om vanuit het Hart leven – geleid, geleid vanuit de Harten van de hele Mensheid, zal ik maar zeggen!!! Dus moet NESARA*** zo snel mogelijk bekend worden op elke plaats in de wereld en ik vraag jullie, leden van mijn Ashtar-familie – en jullie weten dat de meesten van jullie inderdaad Ashtar Commandeurs in menselijke uniformen zijn – of op een of andere manier leden van mijn bemanning zijn. Sommigen van jullie zijn bijvoorbeeld doctoren, wat jullie doctoren noemen – wij noemen jullie de helers aan boord van onze vele schepen enzovoorts, enzovoorts. Maar wat jullie benaming ook is, de werkelijkheid is, dat wij allemaal EEN zijn in het Licht van Liefde en in de diensten die wij aanbieden. DUS VRAGEN WIJ JULLIE OM DOOR TE GAAN MET HET VERSPREIDEN VAN DE WOORDEN VAN NESARA!!***

Ik zal nog iets zeggen en dat is dat er velen, velen zijn die zich openen om te horen over NESARA*** en die – zelfs als zij maar een klein beetje informatie lezen op een stuk papier – zij zijn juist de goudklompjes – het Hart van NESARA – ZIJ GAAN HET VERWELKOMEN!!! Zij gaan zeggen dat dit een groots idee is - mensen die een jaar of wat geleden gezegd zouden hebben: ”Weet je? Ik denk dat jullie knettergek zijn. Dit zal nooit gebeuren!”

Er is zoveel roep vanuit het Hart van de Mensheid om de voorzieningen van NESARA!!! Dit is iets dat, als jullie dit in het verleden hebben geprobeerd, als jullie zoals de vrouwen zijn die er sinds 1990 op hebben gewacht totdat het wordt aangekondigd en geactiveerd – wij begrijpen dat er wat vermoeidheid in jullie kan zijn en zelfs een beetje teleurstelling dat het nog niet is gebeurd.

Dit is de tijd om je weer op te laden, te hergroeperen en NESARA te doen herleven, Liefde door je hele wezen te laten stromen en ermee door te gaan!!!

Het momentum is begonnen en er zijn vele, vele dingen die jullie kunnen doen, te beginnen bij jezelf, jullie meditaties, je gebeden, jullie vreugdevolle visioenen van jullie leven in de Gouden Eeuw! DIT IS ENORM!!! Plaats jezelf daarin en doe wat er nodig is, misschien leren vliegen waarvoor jullie nooit de tijd hadden of het geld niet hadden voor de vlieglessen. Dit zou aansluiten bij degenen van jullie die hun eigen zwevers (shuttles) hebben in de Hogere Dimensies, nietwaar?

Misschien hebben jullie een passie voor het onderwijzen van kinderen, een talent voor kunst of zoiets maar waar jullie nogmaals, nooit de tijd of de energie of het geld voor hebben gehad? Het maakt niet uit wat het is zolang het, natuurlijk, maar van Hoge Vibratie is omdat de Vrijheid om deze dingen te doen – HET GODDELIJK BESTUUR JULLIE DE VRIJHEID GEEFT OM DEZE DINGEN TE DOEN…. EN DIT IS HET HART VAN NESARA***!!! 

Nu, ik begon ermee om jullie te vertellen dat wij stappen hebben ondernomen om er zeker van te zijn dat er niemand gekozen gaat worden in dit kalenderjaar zoals wij dit nu zien – dit is ons programma met de opeenvolging van gebeurtenissen en het omvallen van de dominostenen – NIEMAND ZAL WORDEN GEKOZEN DIE DE PRINCIPES VAN NESARA*** NIET IN ZIJN OF HAAR EIGEN HART HEEFT!!! Bernie is zoals jullie weten de leider hiervan maar er zijn vele anderen. Leer de kandidaten kennen in je eigen omgeving omdat ER EEN FUNDERING moet zijn!!! Jullie kunnen geen – heeft Obama dit niet bewezen – jullie kunnen geen president hebben die aan de top van de regering staat – niet de geheime regering – maar aan de top van de regering, als hij niet het benodigde fundament heeft!

Aldus is het heel belangrijk dat jullie je bewust zijn van wat er in jullie samenleving gebeurt, in jullie staten. Wie is jullie gouverneur? Is dit iemand die de principes van NESARA** in zijn of haar hart heeft? Nu weten jullie natuurlijk en wij hebben jullie eerder verteld dat er geen mensen zullen zijn die hun eigen agenda’s zullen kunnen uitvoeren. Zij zullen niet veel langer meer aan het bewind zijn.

Maar het is mogelijk om energetisch te steunen, misschien zelfs vrijwilliger te zijn of iets anders te doen om te helpen zodat jullie mee zullen bouwen aan deze Hoger Dimensionale Fundering! En dit is waarom ik dit aan jullie vraag, mijn Geliefde Leden van de Ashtar on the Road-familie, allen die meedoen aan deze bijeenkomst of die dit later horen of lezen. Zoek uit wat er aan de hand is en steun degenen met je hart, je meditaties en je gebeden en nog meer- als jullie hierdoor in staat zijn om samen de fundering voor NESARA te leggen zodat degene die als president wordt gekozen – en jullie kunnen Bernie invullen als jullie dit willen – steun zal hebben omdat het belangrijk is dat de mensen deze principes zijn toegewijd!!!

Goed, laten wij eens een voorbeeld geven. Laten wij aannemen dat in dit land, in deze staat, iemand is die verkiesbaar is voor een hoge politieke functie waarin de huidige dingen teruggedraaid dienen te worden, en die, jullie weten wel, lid is van de tea-party. Maar hij is een lid van de tea-party! Wel, als hij de principes van NESARA*** niet in zijn hart heeft is het misschien beter om naar een andere kandidaat te kijken bij deze verkiezingen. Begrijpen jullie wat ik bedoel?

Ik geef jullie enkele voorbeelden zodat jullie je echt kunnen identificeren en associëren met wat er ook gaande is binnen jullie eigen gemeenschap, jullie eigen staat. En dat is mijn advies. Het is aan jullie hoe en of jullie dit advies willen opvolgen – al of niet voor 100%. Ik ben hier om advies te geven.

Wij kijken naar elke verkiezing. Wij zijn er – laten wij zeggen, als er bedrog is, dat schreeuwerig en zichtbaar is. Er is al een zeer sterk gevoel en er zijn al enkele nieuwsrapportages geweest over bedrog in Nevada. Hoeveel meer mensen zullen horen over de kandidaten hangt af van de mensheid, met name de burgers van de Verenigde Staten van Amerika.

Maar dit is op enig moment in elk land van de wereld aan de gang, als het niet nu al zo is!!!

Dus zijn mijn woorden voor iedereen ter wereld. Word betrokken en leer de kandidaten kennen, weet wat zij willen doen als zij worden gekozen OM JULLIE TE VERTEGENWOORDIGEN!!!

De tijd is voor Harten gekomen om samen te komen en in Eenheid van Liefde te zijn, in Compassie, Vergevingsgezindheid en Dankbaarheid.
Wij doen ons deel. Wij vragen jullie om op te staan en met ons mee te doen als jullie de passie hebben om dit te doen!

En voor degenen van jullie die al samen met ons doen, en dit zijn jullie allemaal, lieve mensen, WIJ ZIEN JULLIE HARTEN en weten dat jullie bij ons zijn – wij zeggen jullie dank vanuit onze harten naar die van jullie omdat wij jullie Dankbaar zijn omdat jullie als partners met ons meedoen!!!

Samen brengen wij de Gouden Eeuw en alle Vreugde en Vrijheid en Vrede – de Vrede die verder gaat dan alle begrip voor iedereen op de Planeet Aarde en dit betreft ook degenen die eronder en erboven!!!

Wij houden van allemaal, zeer geliefde mensen, en wij danken jullie voor jullie aanwezigheid bij deze familie van Ashtar on the Road!

En zo is het.

Saluut.

*    Fran's computer wilde niet stoppen met het spelen van ouldn't stop playing Ashtar's introductie, Come The New Jerusalem.

**  Corey Goode informatie: http://spherebeingalliance.com/

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, February 23, 2016. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.