Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 31 maart 2016

Ascentie Berichten De Na-Verduistering Toegangspoort / 29 Maart 2016 / Kara Schallock

Ascentie Berichten
De Na-Verduistering Toegangspoort
29 Maart 2016 / Kara Schallock
Hoewel wij voorbij de Verduistering Toegangspoort gegaan zijn, voelen we nog steeds diens effecten. Als nieuwe paden zich nog niet geopend hebben, dat zullen zij, dus ben geduldig. De reden hiervoor is omdat de dingen zelden op de specifieke datum van een kosmische gebeurtenis verschuiven, omdat wij in tijdloosheid zijn, ongeacht van wat onze kalenders en klokken ook mogen zeggen. Het is altijd belangrijk om een Ceremonie te doen op de dag van de gebeurtenis, want dat lijnt onze energieën uit met de gebeurtenis. De  meesten ervaren de verschuiving op die specifieke dag niet, maar ervaren dat wanneer een persoon gereed is zoals beslist door de Ziel. Als een illustratie hiervan, had ik gisterenavond (28-29 Maart) een doorgaande droom waarin ik enige oude gedragingen en houdingen losliet die zeer beperkend waren en deze werden in/naar Kracht en macht getransformeerd. Ik bleef een voortzetting van de droom hebben totdat ik bewust de Transformatie opeiste. Ik werd voortdurend wakker gemaakt na elk segment van de droom om dit te doen. Toen ik hen eindelijk opeiste, stopte de droom. Als je nog steeds de Kracht van de Toegangspoort ervaart, vertrouw erop dat alles in Goddelijke Orde is.

De energie die wij ontvangen hebben tijdens en na de Toegangspoort heeft ons voorwaarts gestuwd in het Nieuwe. Hoewel wij kunnen zien dat de oude 3D wereld door enige uitdagende tijden heengaat, bekijken wij de wereldgebeurtenissen nogal nuchter … in de wereld zijnde, maar er niet van. Wij hebben ons potentieel op een gigantische manier onthecht van de oude wereld en onze focus is meer op het zien van de schreden die wij maakten en doorgaan te maken, terwijl wij in een hoger bewustzijn en vibrationale werkelijkheid werken. Of je overgang uitdagend (wanneer je tegenwerkt) of vriendelijk (wanneer je stroomt) geweest is, het resultaat is hetzelfde. Het is allemaal hoe wij kiezen om de veranderingen waar te nemen. We kunnen de wereld als gebroken zien of we kunnen het transformerend zien. Veel van hoe wij de wereld bekijken is een indicatie van hoe wij onszelf zien. Wanneer iemand Liefde en heel is, is het onmogelijk om de wereld niet door deze ogen te zien en te zien dat alles in Goddelijke Orde gebeurt. Natuurlijk, is het ieder wezen diens keus als tot hoe zij zichzelf alsook de wereld waarnemen.
Wij weten niet wat er vervolgens komt en dit is omdat wij begeleid worden om in het Moment te blijven. Voor mij, wanneer ik voorspellingen van “kommer en kwel” zie, rol ik met mijn ogen en zie deze voorspellingen als angst-producerend. Ik kies om geen angst te promoten, maar om Liefde te promoten. Wat er zich in de toekomst voordoet is niet onze zorg. Angst-producerende Blogs of video’s doen niets meer dan ons uit het Moment vandaan halen en ons vullen met meer angst en de wens om de Aarde te redden, wat, zoals wij weten, vruchteloos is, omdat de Aarde geen redding nodig heeft, want Zij en wij gaan door een metamorfose heen, en ik, wat dat betreft, wil daarin niet tussenbeide komen, aangezien ik niet zou willen dat wie dan ook mij “redt” van mijn eigen metamorfose.
Wanneer wij in het Moment zijn, kunnen we alles adresseren dat onze kant opkomt in Kracht, Liefde en Wijsheid. En van hieruit, ondernemen wij een stap van actie naar waar wij toe begeleid worden om te doen, als we al iets moeten doen. Waar een persoon ook maar toe begeleid wordt om te doen, komt direct vanuit waar hun bewustzijn ook maar is. Wanneer we bezorgd zijn over wat er mag gebeuren in de toekomst, stoppen wij het Creatieve Stromen en raken bevroren in angst. Als iemand diens bewustzijn uitbreidt, verschuiven hun keuzes. Wat iemand gekozen mag hebben om voorafgaandaan de Toegangspoort te doen, is nu waarschijnlijk anders. In het Nieuwe, daar is voortdurend Uitbreiding en groei. Deze zijn barrières om op te lossen en zelf-opgelegde regels los te laten en dit bekrachtigd ons Besef en bewustzijn. Gebaseerd op deze Uitbreiding, maken wij andere keuzes dan wij voorheen gemaakt zouden hebben.  
Als je bewustzijn groeit, versterkt je vermenging met de Ziel en vanaf hier ben je meer bewust en je keuzes reflecteren de versterking, net zoals je gedachten en gevoelens dat doen. Je stapt in/naar meer te zijn van wie je bent en dit is de Kans die de Verduistering Toegangspoort naar ons toebracht, als we gereed en bereid waren. Vanuit deze plaats van meer jij te zijn, is het gemakkelijker om je over te geven aan het onbekende en gemakkelijker om te vertrouwen dat je niet alleen bent, doch soeverein. Je ziet dat je gekozen hebt om op de Aarde te zijn, je hogere dimensionale Thuis achterlatend om de Aarde te helpen transformeren naar een hoger bewustzijn en hogere dimensie. Zoals jullie weten, komend naar de Aarde in deze tijd, stapten wij in/naar het 3D leven. Wij verloren ons geheugen van wie wij zijn en toch, in het Nieuwe beginnen wij ons te herinneren om ook het gehele leven te helpen herinneren wie zij werkelijk zijn.
Met meer Besef, mag je duidelijker in jezelf kijken. Wat geopenbaard mag worden is waar je nog steeds gehecht bent. Gehechtheid is echt een subgroep van angst. Het is de angst voor verlies. Gehechtheid brengt kwesties van het controleren van uitkomsten naar boven, alsook het fiksen en redden. Gehechtheid mag gerelateerd zijn aan een persoon, een huisdier, een manier van bestaan, een uitkomst of de manier waarop je denkt dat de dingen zouden moeten zijn, inclusief hoe het Nieuwe eruit zou moeten zien. Dus ben bewust van waar je gehecht bent, beziel het met Liefde en laat het zachtjes los en vertrouw dat alles in Goddelijke Orde is. Wanneer je gehechtheden loslaat, zijn wij in feite in staat om meer lief te hebben. Er is werkelijk geen verlies. Het is een gewaarwording gebaseerd op afscheiding.
Met een uitgebreid bewustzijn, is er een Kans om het oude afgescheiden inzicht van “ons en hen” te laten vallen. De dakloze persoon, de persoon in de gevangenis en anderen die je waarneemt als minder of meer dan jij, zijn allen aspecten van jou. Dit is Eenheid. Er is geen afscheiding in het Nieuwe; er is alleen de her/erkenning dat wij allen deel van elkaar uitmaken. Wij zijn Eén. Wij zijn verbonden door Liefde; de enige Waarheid. Terwijl je andere keuzes mag maken dan anderen doen en elke wezen unieke gaven en ervaringen heeft, zijn wij Eén. Eén Zijn draagt geen oordeel of angst; het is het herkennen dat terwijl ieder persoon diens eigen pad in het leven heeft, wij allen verbonden zijn in de Ene Liefde.
Deze Verduistering Toegangspoort heeft ons ook laten zien dat er een gewaarwording is van een grotere uitbreiding tussen het oude en het Nieuwe. Wij mogen de oude wereld waarnemen als zijnde gepolariseerd en toch is dat een gewaarwording. Je waarnemingen verschuiven, terwijl overtuigingen waar je aan gehecht bent dat niet doen. Als je uitbreidt, veranderen je gewaarwordingen. Alle gewaarwordingen zijn echt een uitbreiding van wat je binnenin jezelf vasthoudt. Als je uitbreidt, zo ook doen je gewaarwordingen dat. Ben een onthechte waarnemer en bezie allen in Liefde. Wat één mag claimen waar te zijn, mag niet voor iedereen waar zijn. Het hangt af van ieders bewustzijn, Besef, gewaarwordingen en gehechtheden. Besef dat een persoon soms mag voelen dat zij gelijk moeten hebben om te winnen. De evoluerende persoon beseft dat er niet iets is zoals “gelijk hebben” en dat er niet zoiets is als winnen; want om te winnen, moet er een verliezer zijn; en om gelijk te hebben, moet iemand ongelijk hebben. Hoe het ook is dat een persoon kiest om te zijn is voor hen en niet noodzakelijkerwijs voor jou, behalve om te zien wat binnenin is om los te laten en te transformeren. Gelijk te moeten hebben om te winnen is inderdaad van het oude afgescheiden ego. Het enige doel voor degene die zich ontwikkelt is Liefde en om door te gaan zich te ontwikkelen als meerLiefde. Dat is alles.
Onze fysieke lichamen worden opgewaardeerd door Nieuwe Lichtcodes. Onze fysieke lichamen reflecteren wat in onze emotionele en mentale lichamen is, en toch schijnen onze fysieke lichamen de verschuiving meer dramatisch te ervaren. Dit mag zijn omdat voor eonen lang wij geloofden dat wij niet meer waren dan onze fysieke lichamen en velen dragen nog steeds die overtuiging/dat geloof in hun cellen. Wij zijn zoveel meer dan onze fysieke lichamen; ook veel meer dan onze emotionele en mentale lichamen. Wij zijn complete Universums! Wij zijn de sterren en de planeten. Alles in het Universum is ons. Alles in het Universum is Liefde; dat is wie wij zijn. Als wij dit eren, verschuift onze ware Aanwezigheid anderen. Weten wie wij in Waarheid zijn brengt Evenwicht naar de wereld. Authentiek zijn is alles te zijn van wie wij zijn zonder schaamte of oordeel. Authentiek zijn straalt onze Goddelijke Aanwezigheid naar alles en iedereen.
Aangezien we nog steeds aan het overgaan zijn, zorg zo goed als je kunt voor jezelf. Mediteer, rust en eet en drink zo gezondheid als jij weet hoe. Denk eraan om buitenshuis te gaan en adem diep in je Hart. Omring jezelf met Inspiratie. Dit kan het aansteken van kaarsen zijn, het hebben van je kristallen om je heen, alsook het creëren van een Altaar in je woning, of alles dat jou inspireert. Mijn voornaamste altaar heeft elk van de elementen: water, vuur, aarde en lucht. Voor het water, heb ik een kleine aarden voertuig met kristallen en gezuiverd water erin; voor vuur, heb ik een kaars; voor aarde, heb ik salie en voor lucht heb ik veren. Mijn Altaar is een plaats van verering en focus.
Als wezens van het Nieuwe, zijn wij Goddelijke Scheppers. Iedere gedachte en ieder gevoel creëert. Wij houden nu meer Licht vast en zijn krachtiger. Wij weten dat Overvloed is wie wij zijn; het is niet buiten ons. Niets is buiten ons, want wij creëren wat binnenin ons is. Als wij In Besef groeien, worden onze gedachten en gevoelens verfijnd en zo ook gaat onze wereld. “Zo Boven, zo Beneden; Zo Binnenin, Zo Buiten”. Als wij als Liefde uitbreiden, stijgt ons zelfvertrouwen en stralen wij in onze Authenticiteit. Liefde Zijn beïnvloedt ieder aspect van ons en als wij groeien, straalt ons Licht voort, alles/allen aanrakend. Wij doen dit niet door mentale projectie, maar door te zijn wie wij zijn. De rest gebeurt spontaan en natuurlijk. Als wij onszelf her/erkennen als Essentie, hoeven wij niet door te gaan met te zoeken naar externe gereedschappen om te groeien, want alles dat we nodig zijn is binnenin.
 “Wij zijn degenen waar we op gewacht hebben.”
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Soulstice Rising. All Rights Reserved! - http://www.soulsticerising.com/index.asp