Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 1 februari 2016

Verarming op gevoelsnivo door de Multimedia wereld? / 6 januari 2016 /Berry Vincenta Geplaatst 1 februari 2016


Verarming op gevoelsnivo door de Multimedia wereld?
6 januari 2016 /Berry Vincenta
Geplaatst 1 februari 2016

Wat gaat er gebeuren met de Multimedia-wereld waarin veelal mensen zich zo afzonderen?

Wanneer u kijkt naar deze ontwikkeling dan ziet u daarin ook wat het resultaat kan zijn als mensen uit een soort van verbinding stappen. Zij verkeren dan volkomen in hun eigen illusionaire wereld. Het is dan ook voor een bewust mens van belang om  daar iets anders tegenover te willen zetten.

 Dat kan alleen maar door daarin het andere voorbeeld te willen leven. Door te laten zien hoe het is om werkelijk elkaar te zien, om elkaar te ontmoeten, om elkaar te leren kennen, om elkaar werkelijk te willen ontmoeten van hart tot hart. Het is iets waarachter velen zich op dit moment verschuilen en een manier om vooral niet deel te nemen aan een wereld waarin zij innerlijk het idee hebben dat het niet de hunne is.

Toch is niets anders waar dan dat het wel hun wereld is, waar zij allemaal deel aan hebben en ook deel aan dienen te nemen. Daar waar geen deel wordt genomen kan alleen maar gereflecteerd worden op het eigen gedrag. Als u, die mij dit vraagt, het eigen voorbeeld leeft dan zult u iets anders laten zien dan datgene waar mensen op dit moment innerlijk zo door worden verblind. De verblinding in al datgene wat zo'n illusie is, zal dan doorbroken gaan worden.

De menselijke maat……
Er zal een periode ontstaan waardoor dit uiteindelijk ook bij mensen die dit innerlijk en uiterlijk zo tonen, zichtbaar en voelbaar maken. Daardoor voelen zij dat deze weg een weg is die niet alleen de hoofdweg hoeft te zijn in hun leven waarin ze zichzelf verschuilen. Zij voelen dan dat ze zichzelf daar los van kunnen gaan maken als ze begrijpen dat het een weg is die parallel kan lopen met hun normale leven. Dan is het niet meer datgene wat de hoofdzaak is, maar zal het een bijzaak kunnen gaan worden.

Weet dat in de snelheid van de tijd van nu dit soort ontwikkeling daarbij hoort. Waar het om gaat is dat daarin de menselijke maat  niet vergeten wordt en dat mensen zichzelf daarin ook de ander in de naaste omgeving tot de orde durven te roepen,. Dan zal daar ook een verandering kunnen ontstaan door de perceptie van het eigen gedrag. En pas wanneer het eigen gedrag dan ook wordt gezien, kan daar een keuze in worden gemaakt. De keuze zal altijd vrij zijn, maar het zal uiteindelijk toch een verandering laten zien aan een ieder die dit aan gaat.

Nu de wereld ook op gevoelsniveau zo lijkt te verarmen is het belangrijk dat u daar iets tegenover zet.

Mijn zegen.