Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 5 februari 2016

Spiritual Wisdom: DNA-informaties. 2 Geplaatst: 5 februari 2016

Spiritual Wisdom:
DNA-informaties. 2
Geplaatst: 5 februari 2016

Wij kunnen ons leven haast niet meer voorstellen zonder het DNA, omdat we nu weten dat al onze persoonlijke gegevens van ons zijn opgeslagen in ons DNA.

Als we alle 12 strengen DNA zouden uitstrekken, dus de strengen achter elkaar neer zouden leggen kunnen de DNA strengen zo'n 2 meter lang zijn. Deze 12 DNA strengen kunnen zich alleen maar uitbreiden in zijn LENGTE en niet in zijn breedte. Deze 12 DNA strengen hebben we al heel lang geleden gekregen bij ons allereerste bestaan/begin en kunnen daarom alleen in de totale LENGTE verlengd worden en niet in de breedte. Dit DNA heeft de menselijke geometrie in zich.

Een oude ziel heeft namelijk veel meer informaties verzameld dan een jonge ziel. Die verzameling van informaties bepaald dan de LENGTE van de DNA strengen. Een DNA kan 1 of 2 miljard gegevens bezitten, dit ligt ook weer aan een individu. Niemand kan identiek hetzelfde zijn, omdat een levensgeschiedenis en ook de persoonlijkheid en individualiteit nooit hetzelfde zijn.

Het persoonlijke activeren van het DNA proces is al bij ons gestart. DNA is net een antenne en vangt daardoor al onze persoonlijke trillingen op. In ons verleden hebben we gedachten ''patronen'' voortgebracht die door de DNA antenne werd opgevangen. Hoe we over onszelf denken, bepaalt dáárom ook wie we gaan worden, want zóals we denken zo ZIJN we ook. In het verleden werd bijna elke cel in ons lichaam ieder zeven jaar vernieuwd, dit gaat nu veel vlugger: nu om de vijf jaar.

Onze DNA draagt de Blauwdruk van onze biologie en dit zijn onze bouwstenen en daarom bepalen onze gedachten wie we worden, alleen gebeurt dit nú nog sneller. Zorg dan ook voor positieve gedachten, want onze DNA is ons onderbewustzijn en daarom voelt en weet onze DNA ook alles over ons.

We hadden 25.000 jaar geleden nog een volledige 12 DNA strengen waarvan er toen 10 strengen bij iedereen van ons zijn stilgelegd. Dit was omdat we in een lager bewustzijn terecht moesten komen en dit is ook zo gebeurd. Daarom zitten de meeste van ons nog met problemen vanuit ons verleden in de 3 lagere chakra's. 


Met de 2 strengen DNA die we overhadden konden we nog redelijk functioneren, omdat onze DNA ook nog een andere volledige 12 DNA strengen heeft, die niet stil was gelegd.

Zodra de 10 overige strengen DNA actief worden, kunnen er soms vervelende dingen in ons lichaam plaatsvinden. Zoals, zoemen in onze oren, ook lichtflitsen, trillingen als we in bed liggen, ons hart een slag overslaat en spierpijnen. Die ervaringen komen allemaal voort uit ons eigen lichaam, dit komt doordat het hoger vibrerende etherische lichaam waar we dan weer in zijn gestapt, aan het inhalen is. We gaan dan ook beter zien, horen en ruiken. Het fysieke lichaam heeft het hoogste dichtheid van al onze lichamen ( aura) en is ook moeilijker te veranderen en daardoor deze pijnen en trillingen. Doordat de DNA weer volledig geactiveerd wordt zal ons verouderingsproces langzamer gaan.

Vanwege deze verandering, wordt er iets in onszelf ontwaakt, om zo in onze eigen kracht te gaan staan en te geloven. Wij kunnen dit zelf doen door keuzen te maken met de juiste beslissingen, die heel persoonlijk voor onszelf zijn bedoeld. De drang om op ons doel af te gaan valt niet meer te ontkennen. Dit is onze kans om onze eigen verantwoordelijkheid op ons te nemen en onze eigen werkelijkheid te gaan creëren. De antwoorden kunnen we in onszelf vinden en wat we ook gaan doen, doen we ook voor onszelf. Dit is niet egoïstisch, nee dit is pas opkomen voor onszelf, eerst wijzelf, dan pas kunnen we anderen mensen helpen.

Binnen enkele jaren zal de gemiddelde levensduur op Aarde ver omhoog gaan. Dit is altijd de grootste wens van mensen geweest een lang leven. Maar het zal toch gebeuren, dat mensen al na 100 jaar al vertrekken. Aangezien het verjongingsproces zelf, dat nodig is om het leven te verlengen de nodige energie zal vergen, zullen sommige mensen gewoon een keuze maken om te vertrekken en dan later weer incarneren en térugkeren in bijzondere Kristalkinderen.

Ons eigen persoonlijke DNA zal ons dromen geven of dingen laten zien of ons iets laten voelen. Ons DNA is ons geweten en ons onderbewustzijn. Daarom nu door het opnieuw activeren van onze 10 stilliggende DNA strengen krijgen we juist nu hulp van ons DNA. We kunnen communiceren met ons DNA, ook al horen we zelf niets, ons DNA hoort alles en kan dingen voor ons waarmaken. Dus als we iets willen, zeg het tegen je DNA en wacht maar even af en we zullen de resultaat zien of horen, misschien vreemd, maar we gaan het begrijpen en zo komen we steeds dichter bij ons zelf te staan.

Gedrag en gezondheid en intelligentie kan vanuit ons DNA worden verklaard.
Ons DNA is voortdurend actief en beïnvloedbaar door onze eigen handelingen, door onze daden en onze eigen gedachten. We zijn wie we denken te zijn.

Bij kopiëren van deze informaties vermeld a.u.b. deze BRONwww.spiritualwisdom.nl

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)