Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 28 februari 2016

Jezus: Jullie zijn, ieder van jullie, ongelofelijke, krachtige energievelden van Liefde! /7 februari 2016 / door John Smallman Geplaatst 28 februari 2016

Jezus:
Jullie zijn, ieder van jullie, ongelofelijke, krachtige energievelden van Liefde!
7 februari 2016 / door John Smallman
Geplaatst 28 februari 2016

Op Aarde lijkt chaos uit te barsten, op veel plaatsen, gelijk vulkanen! Verandering gaat steeds sneller, als bewustzijn ook uitbarst, als gevolg van klokkenluiders en alternatieve websites welke nieuws en informatie publiceren, dat lang verborgen is gehouden als deel van de bedoeling, door de weinige om te controleren en het tot slaaf willen maken van de rest van de mensheid. Dit nieuwe bewustzijn kan niet worden bevat. Er zijn organisaties met de opzet dit te verpletteren of belachelijk te maken, om te voorkomen dat de oude orde instort.

Echter, door de aanhoudende enorm uitbreidende communicatie vaardigheden, welke iedereen toestaan om direct te communiceren met iedereen overal op de planeet, kunnen duistere en sinistere geheimen niet langer verborgen worden gehouden. Bijgevolg, degenen die eeuwenlang zijn gebruikt en misbruikt, door degenen die steelsgewijs de macht hebben genomen en corruptie steeds meer bewust wordt en hoe gezag in vertouwen uitgebuit is geworden en tegen hen is gebruikt. En ze weigeren om toe te staan dit te vervolgen.

De oude orde is volkomen afhankelijk van bereidwillige mannen en vrouwen in de politiekorpsen, inlichtingendiensten en het leger, die klakkeloos de orders van hun superieuren uitvoeren. Deze mannen en vrouwen realiseren zich nu, dat zij degene zijn, die ook kracht hebben en zij stellen vragen en verlangen eerlijke en verantwoorde antwoorden, waarom ze orders moeten opvolgen, hun commanderend, te controleren, verspreiden of vernietigen van andere mensen. En natuurlijk zijn er geen antwoorden welke dit eventueel kunnen rechtvaardigen.

Veel van de chaos en verwarring waarvan verslag wordt gedaan in de mainstream media, is ontstaan als resultaat van onwilligheid van veel verschillende groepen mensen over de gehele planeet, vaak werkzaam bij politiekorpsen, inlichtingendiensten of het leger, om door te gaan met samenwerken met de autoritaire krachten die al zo lang in controle zijn. Vaak voor de eerste keer, inziend hoe ze zo systematisch zijn gecontroleerd en gemanipuleerd voor eeuwen, ze weigeren nu absoluut samen te werken met, de zogenaamde autoriteiten, die hebben en willen blijven verwijderen of het breken van de door God gegeven rechten van ieder mens.

Enorme veranderingen vinden er plaats over de gehele planeet en een terugkeer naar de ‘oude orde’, waar  autoritaire regimes met geweld burgers onderdrukken, is nu onmogelijk.
De grote schaal van corruptie op de planeet wordt onthuld, er wordt gesproken over degene van de oude familie dynastieën, in posities van de enorme macht en invloed dit te doen laten blijven voor generaties. Het licht schijnt in donkere plaatsen, deze zijn verborgen uit zicht en openbaarmaking van de endemische corruptie, dat is een begeleidend verschijnsel van de wil van macht ten koste van alles. Wanneer het licht wordt geschenen in die donkere plekken, lost de donkerte op. En wat overblijft dat is vervallen afval van gevestigde belangen die alleen in zeer donkere omgevingen (lagere dimensies) kan bestaan. Jullie hebben een gezegde: Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Dit is waar.

In de illusie is macht de ultieme verslaving, een ieder die dit ooit ervaren heeft, wil dit  niet opgeven, ze willen altijd meer. De gelederen overziend van politieke, religieuze, militaire, zakelijke organisaties, verleent over het algemeen het algemene karakter  van macht van een individueel, die, volledig erdoor verleid, alles zal doen voor de superieuren, om zogezegd, deze ladder te doen beklimmen. Natuurlijk alleen de uitverkorenen, de oeroude dynastieke families hebben echte macht, verder is het maar een mogelijkheid te onderdrukken, wat zogezegd beneden hen is, die een bedreiging vormen voor hun eigen positie of die van hun superieuren. Wanneer één van deze niet meer van nut is, voor die macht, zal de val voor deze snel en catastrofaal zijn. Dat is waar de uitdrukking vandaan komt: “dog eat dog”. (letterlijk: hond eet hond). Degenen die blijken echt macht te hebben op de planeet,  blijven verborgen, onbekend bij het grote publiek, onderwijl spelen ze hun ondergeschikten tegen elkaar uit, of ze vernietigen ze om hun snode doeleinden aan te passen. Echter kracht binnenin de illusie is natuurlijk illusionair, alleen maar ‘smoke and mirrors’, een metafoor voor misleiding, en zodra het wordt gerealiseerd, is het weg.

Dit is wat nu optreedt op Aarde. Als meer en meer van de onreine geheimen en eigen belang (zorg voor jezelf voor anderen) overeenkomsten van deze door macht gedreven Mongolen worden onthuld, eindigen ze als de keizer in het sprookje – zonder kleren. De meeste van hen zijn zich aan het haasten om zich te verbergen, maar er is geen schuilplaats.  De waarheid zal uitkomen!

Voor de Lichtdragers en de Lichtwerkers, jullie aardse taak zal hetzelfde blijven – Blijf het Licht hoog houden! Je doet dit door dagelijks de intentie te maken, te scheppen om liefde te zijn, te allen tijde en in iedere situatie en ‘ walk your talk’. (zie onder)  Zoals al zo vaak aan jullie verteld – Er is alleen Liefde. Of je verbindt je er mee of je legt het ter zijde. Het ter zijde leggen (afwijzen) sleept je verder in de illusie, in de schijnbare eindeloze nachtmerries van pijn en lijden. Liefde met voorwaarden is geen Liefde en werkt niet. Liefde is vrij, onvoorwaardelijk, aanvaardend, vergevend en helend en het is God, de Bron van Al dat is. Het is jullie Goddelijke natuur die jullie eeuwig Één maakt met God. Het geeft eindeloos en is nooit op zoek naar rendement op zijn investering. Het heeft geen rendement op zijn investering nodig, omdat Het is Al Dat is. Het zal zich altijd liefdevol en creatief aanbieden aan iedereen, zonder uitzondering. Tijd en illusie zullen eindigen en al zal terugkeren naar Huis.

Ondertussen als jullie uitleven, wat sommige noemen’ het einde der tijden’, probeer niet te oordelen over mensen die blijkbaar schaamteloos de mensheid en de planeet hebben verraden. Ze zijn inderdaad misleid en in grote pijn, wat ze verstoppen, als ze zich bezighouden met hun spel van bitterheid en haat. Zij doen dit enkel omdat ze, als het ware, zo diep gevallen zijn in de illusie, dat ze werkelijk geloven dat er niets anders is. Als mensen denken dat zij neigen het spel te spelen, dat veel beschrijven als ‘ hij die sterft wint het meeste speelgoed’. Dat is een spel waarin niemand wint met spelen. Uiteindelijk, zullen allemaal die dit spel spelen, ophouden dit te doen, maar totdat ze die keuze zullen maken, bevinden ze zich in een omgeving, waarin ze kunnen blijven spelen. De rest van de mensheid, die alleen vrede en Liefde zoeken, zullen terugkeren naar Huis. Jullie taak, zoals jullie weten, is om te assisteren, te helpen, bij het ontwakingsproces, door te leven met Liefde volledig springlevend in jullie harten en zo Liefde in actie demonstrerend.

Om dat te doen,  dat is het meest krachtige wat je kunnen doen om je medemensen te helpen. Jullie zijn, ieder van jullie, ongelofelijke krachtige energievelden van Liefde, omdat dit is zoals jullie werden geschapen en niets kan dat ooit veranderen. Jullie door God gegeven kracht, ware kracht, de kracht van Liefde verspreid zich vanuit ieder van jullie door het universum, er is geen object, obstructie, of krachtveld dat het kan weerhouden of matigen. Het is God, en Jullie, en Het is Al Dat Bestaat. Daarom verheug jullie in de wetenschap dat jullie relatie met God nooit kan veranderen en dat jullie zullen ontwaken in de Goddelijke Realiteit, waar jullie al zo lang reikhalzend naar uitzien.

Jullie liefhebbende broer, Jezus.

WALK YOUR TALK

Drie woorden die heel belangrijk kunnen zijn om mee te leven, om het spirituele levenspad mee te leven. Refererend naar de mogelijkheid die je kunt hebben om in de waarden te blijven, geestelijke waarden die dierbaar zijn, voor jou, voor jullie.

Wanneer je in staat bent om te reageren op de energieën van de natuurlijke erfenis van liefde, wanneer je in staat bent te beantwoorden met tolerantie, mededogen, geduld, wanneer je in je bewustzijn bent, het bewustzijn, wanneer je op die manier keuzes maakt, dan ben je ‘walk your talk’ > je zou kunnen zeggen: je levenswandel spreken.

Kan heel moeilijk zijn, een zoekwandeltocht, spirituele oefening, met gereedschappen als bewustzijn, observatie, discipline, levenswerk recht voor je, en het is mogelijk dat leven rijker en meer intens en meer betekenisvol gaat worden en blijven. Leven in waarden welke beantwoorden aan anderen, keuzes makend om op moeilijke situaties te reageren en niet te reageren op de energieën die anderen uitbrengen, maar vanuit je eigen kracht en geaardheid, vanuit de plaats waarvan je weet dat je daartoe behoort.

Er is geen tolerantie voor minder gedrag van anderen, dat is niet de betekenis, het betekent anders reageren, met vriendelijkheid en op die manier keuzes makend. Soms situaties aangaan die wellicht pijnlijk kunnen zijn en ervan leren welke waarden meer oefening nodig hebben.

Spirituele waarden kan je op diverse wegen, paden, manieren leven en wanneer we erin leven, alles gebruikend wat gebeurt om voorwaarts te gaan met de liefdesenergieën, welke we zijn, dat is walk your talk.

Waar ben jij, waar zijn jullie? Hoe vaak doe je werkelijk ‘walk your talk’? Hoe spreek je tegen anderen en op welke manier en in welke waarheid? Doe je het vriendelijk? Ben je geduldig met moeilijkheden?

En zie je in, wat verondersteld werd voor je om te leren met een situatie? Hoe doe jij, hoe doen jullie de ‘walk your talk’.

(S. Maitreya)


Vertaald door of voor Wakkere Mensen.
Van mij voor iedereen.