Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 26 februari 2016

Jezus: Als jullie proces van ontwaken vervolgt,...... /31 januari 2016 /door John Smallman Geplaatst 26 februari 2016

Jezus:
Als jullie proces van ontwaken vervolgt, zal het steeds duidelijker worden
dat er geen problemen zijn.
31 januari 2016 /door John Smallman
Geplaatst 26 februari 2016

Hier in de spirituele rijken vervolgen wij met vreugde te kijken als mensheid de intenties collectief versterkt en intensiveert om te ontwaken uit de illusie. Binnen de illusie, zijn signalen van ontwaken duidelijk zichtbaar over heel de wereld, schenk aandacht hieraan, want als jullie dat doen, dat is verheffend en inspirerend  voor verdere versterking met het voornemen. De kracht van het voornemen of intentie is belangrijk en krachtig en met moderne woorden,  het gewoon resetten  betekent verder intensiveren. Jullie willen ontwaken, dus focus om dat te doen.

Over de gehele wereld doen mensen dit in toenemende mate, en anderen zijn betrokken bij gebedsgroepen en meditatie sessies voor wereldvrede. Jullie worden altijd gehoord en zeer vereerd voor het hoog houden van de intenties en gebeurtenissen en zij zijn zeer effectief. De wil van God is voor het geluk van de mensheid en daarom is ze aan jou, aan jullie, al zijn één, er is geen scheiding.

Echter, jullie kunnen kiezen om door te gaan met het spel van afscheiding en om de intentie, een wil te hebben welke niet is uitgelijnd met Gods wil. Maar, deze wil, zoals de illusie, is onwerkelijk. Ja, binnen de illusie, lijkt het mogelijk een wil te behouden, een wil welke in strijd is met de Goddelijke wil en het produceert resultaten binnen de illusie, welke in oppositie zijn met de wil van God. Als dat wordt gedaan, dat is als het dicht trekken van gordijnen, schermen, om licht van God voor jou, voor jullie uit te sluiten, jullie omhullend met duisternis, wat aanleiding geeft tot meer onnodig lijden, lijden omdat dit zo pijnlijk is, geprojecteerd wordt op anderen, in de vorm van aanvallen.

Tot voor zeer recent was dit de manier,  zoals velen leefden op Aarde. Het leek logisch, want om liefdevol of vol vertrouwen te zijn, nodigde aanval of verraad uit. Maar zoals jullie proces van ontwaking meer en meer op gang gekomen is en steeds meer mensen begonnen te werken met liefde en anderen met respect en mededogen begonnen te behandelen, met als resultaat, het vinden van innerlijk vrede. Nu over heel de wereld, proberen mensen overheidssystemen te vestigen die iedereen huldigt en niet alleen degene die rijk zijn en invloedrijk. En degenen die gewend zijn om buitensporige macht en invloed te hebben, zijn zich vruchteloos aan het verzetten tegen de onvermijdelijke veranderingen.

Over corruptie in hoge plaatsen, die eerder zo slim verborgen zijn geworden, dit wordt nu onthuld, - het woord verzinken/galvaniseren wordt gebruikt - het wordt bedoeld dat de pogingen, dat deze pogingen meer blijvend blijven, om de oude ordes op te lossen en het te vervangen voor een systeem, een bestuurlijke orde, die gepassioneerd en liefdevol werkt voor iedereen. En een nieuw systeem is, wat de mensheid wil, en nodig heeft,  en tot stand brengt  omdat het een collectieve intentie is. Mainstream media rapporteert niet de verlangens, wensen of intenties van de mensheid, het rapporteert wat de betaalmeesters vragen……., verspil daar geen tijd aan voor enig nieuws of inspirerend of verheffende iets.

Zoals al eerder verteld,  is de Nieuwe Gouden Eeuw aangekomen, en het bewijs daarvoor is breed toegankelijk, als je het opzoekt. Over de hele wereld is de liefde vrij aan het stromen en velen voelen het en nemen het aan, als zij oude verbindingen  laten gaan, welke hen in een gijzeling hebben gehouden tot wrok en grieven, liefdeloze houdingen, die ongetwijfeld de onderliggende oorzaken zijn van zoveel aards lijden.

Toekomst is zeer helder, als de sluiers die geplaatst zijn, tussen jullie zelf en het Licht van Gods Liefde, aan flarden en versnipperd en teruggetrokken worden. Ze zullen niet gerepareerd worden, omdat tijden om in angst te verbergen voor God en voor Duisternis, over zijn.  En de onbegrensde en eeuwige Liefde waarin Hij de mensheid houdt, niet langer ontkend kan worden. God houdt van al zijn kinderen, zonder uitzondering. Hij kent geen verschil tussen rassen, kleur, geloof, politieke of geloofsovertuiging, manlijk of vrouwelijk, of seksuele geaardheid. Jullie zijn, zijn geliefde kinderen, absoluut vrij de levenspaden te volgen welke beantwoorden aan een ieder van jullie persoonlijk en om ze liefdevol en  creatief te ontvouwen voor ieders genoegen.

There is no right or wrong > er is geen goed of fout!  Ieder van jullie heeft de meest wonderlijke creatieve natuurlijke gaven, dat, wanneer je de behoefte stopt om jezelf te beoordelen of anderen, als goed of fout, en rust in Zijn Aanwezigheid, voornemens Zijn Stem te horen, zullen jullie beseffen dat Hij jullie aanmoedigt in elk en ieder moment, om deze natuurlijke gaven te ontwikkelen en ten volle van te genieten.

Jullie zijn Liefde, daar is niets anders, en als je jouw ware natuur eert,  dan zal lijden weg zijn, omdat niemand mogelijk zou kunnen kiezen, iets te zeggen of te doen, dat een ander pijn of schade zou berokkenen. Dat is waarom Ik en al de anderen in de spirituele rijken, jullie blijven vertellen, dat  Liefde de enige oplossing is voor de problemen en kwesties die kwellen.

Er zijn geen problemen! Er zijn alleen illusies die jullie hebben bedacht en geproduceerd door in angst te investeren, een volkomen en onwerkelijk verzinsel van jullie ongelooflijke krachtige verbeelding. Jullie geloof in angst heeft jullie overgehaald, dat jullie het nodig vinden jezelf te verdedigen tegen talloze dreigende en katastrofische mogelijkheden, die jullie zogezegd, elke moment in gevaar brengen. En zo hebben jullie allerlei soorten van verdedigingen gebouwd, - psychologisch, religieus, politiek en militair -  die alleen dienen om angsten en overtuigingen te bevestigen. Over in, wat je gelooft in wat je produceert, zodat je ergste angsten worden bevestigd en rampen zich voordoen.  

In de gebieden waar mensen hun angsten vrijmaken en Liefde in actie demonstreren, door henzelf te zijn, in plaats van de buitenwereld angstige maskers te tonen waar al zo lang achter wordt verschuilt,  worden kwesties en problemen opgelost en niemand verliest. Zoals jullie ontwakeningsproces zich voortzet, zal het steeds duidelijker worden dat er geen problemen zijn, en harmonieuze en creatieve interacties zullen de vermoeiende en vruchteloze onderhandelingen vervangen, welke te doen hebben met gewenning.

Ben gewoon bezig met Liefde, jullie ware natuur, in plaats van het te ontkennen en te verstoppen in angst en geniet/verheug op dit moment van de niet gewende vrede, welke het jullie brengt. Als jullie dat doen, zullen jullie zorgen, angsten en ongeholpen stress, gewoon wegvallen en jullie zullen de Liefde voelen, welke natuur is, jullie omarmend en jullie tonend, dat jullie vrij zijn!

Jullie liefhebbende broer Jezus.


Vertaald door of voor Wakkere Mensen.
Van mij voor iedereen.