Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 3 februari 2016

Eenheid Betekent niet Conformiteit / 2 februari 2016 /door Wes Annac

Eenheid Betekent niet Conformiteit
2 februari 2016 /door Wes Annac

Eenheid wordt vaak geassocieerd met de conformiteit en de onderdrukking van het individu, maar het hoeft niet zo te zijn.

We kunnen samen komen zonder in overeenstemming te zijn met de dezelfde overtuigingen of levensstijl, maar we moeten accepteren dat we allemaal verschillend denken en verder kijken dan onze verschillen voor het algemeen welzijn.

Ik zeg niet dat we gevaarlijke standpunten moeten tolereren die schade aan anderen kunnen veroorzaken, maar het is net zo schadelijk om te strijden over ideologische verschillen in een wereld waar iedereen anders denkt.

Onze taak is niet om te denken of zich gedragen als ieder ander, maar om te leren om onze individualiteit en de waarde van het onafhankelijk denken te respecteren.

Mensen zijn gewend om tot het uiterste te gaan met alles, dus als een revolutionair concept als eenheid ter tafel wordt gebracht, wordt deze automatisch geassocieerd met conformiteit en ontmoediging van de dingen die een ieder van ons uniek maken.

Het andere uiterste is tot de dood te vechten over onze verschillen, en nergens in dit spectrum verschijnt er tolerantie. We kunnen dit wijzigen door te beseffen dat onze verschillen niet binnen de kortste keren zullen verdwijnen en dat ze ons eigenlijk dichter bij elkaar kunnen brengen, met wederzijdse liefde en respect, in plaats van voor elkaar weg te lopen.

Om samen te komen zonder het gevoel van de noodzaak zich aan te moeten passen, moeten we het idee in diskrediet brengen en weg doen dat verschillende of anders zijn slecht betekent.

We moeten kijken naar het grote plaatje om te zien dat we kleingeestige dingen ons uit elkaar laten houden, en hoewel dit moeilijk zal zijn voor het grootste deel van de wereld, moet het gebeuren als we deze planeet in stand willen houden voor toekomstige generaties.

De manier waarop we nu leven is volkomen onhoudbaar, en als we daar iets aan willen veranderen , moeten we samenwerken. Daar kunnen we niet omheen, en als we doorgaan af te slaan naar het onvermijdelijke, kunnen we op een dag wakker worden en beseffen dat het te laat was.

Ik denk niet dat we geconfronteerd zullen worden met meerdere rampen of iets anders dat angsten oproept, maar er moet iets gedurfd gebeuren om de mensheid uit onze slaap te schudden en ons helpen te zien dat eenheid en respect voor onze verschillen cruciaal zijn.
Het pad van liefde, eenheid en respect is het enige dat onze planeet kan bevrijden van de verwoesting die we bewust veroorzaken, en hoewel het waarschijnlijk in het begin het Ego pijn zal doen, zullen wij weten dat het de moeite waard was als we de rampen voorkomen waar onze achteloze vervuiling uiteindelijk toe geleid zou hebben.

De pijn die we lijden in het begin zou verbleken in vergelijking met de pijn die onze toekomstige generaties zullen moeten doorstaan als we niet samenwerken om nu een verandering te maken, en de onbaatzuchtigheid die deze verandering nodig heeft zal het ego zoveel kwetsen als het leren om respect te hebben voor onze verschillende opvattingen en leefstijlen.

Wij kunnen het doen, maar we moeten buiten onze comfort zone stappen om te werken met degenen waarmee we zouden hebben gevochten in het verleden. Dit alles vereist een terugkeer naar liefde, en tot de wereld echt de liefde begrijpt en het belang ervan in de samenleving, zullen onze inspanningen voor verandering vruchteloos zijn en de passie erachter snel zal sterven.

Als we de Liefde begrijpen en belichamen, zullen we zien dat eenheid niet hetzelfde is als het eren van individualiteit. Het idee dat de eenheid conformiteit zou moeten betekenen, zegt iets over de menselijke conditie, en liefde zal het begrip ontwaken van wat de eenheid zou moeten zijn.

We kunnen dan deze kennis delen met de mensen die in het duister hebben getast over liefde, eenheid en respect, en als we hard genoeg werken en onze waarheid, met iedereen die bereid is te luisteren, delen, zal de invloed van de liefde en echte eenheid zich verspreiden als wildvuur.

De wereld zal eindelijk de collectieve bewustwording hebben die het nodig heeft, en nog belangrijker zal de sociale actie zijn die het gevolg zal zijn. We zullen eindelijk genoeg om elkaar en onze planeet geven om een standpunt in te nemen voor het milieu en de mensenrechten die ons worden ontzegd, en het werk zal gemakkelijker, zijn omdat we het allemaal samen zullen doen.

Er zullen meningsverschillen, gevechten en harde tijden zijn onderweg, want het gaat allemaal over leren en groeien, maar we zullen blij zijn dat we er doorheen gegaan zijn als we terugkijken op onze prestaties.

In het helen van de planeet, zullen we onze eigen ziel hebben geheeld op een manier die ons bevrijdt om ons levens doel na te streven met nog meer passie. Hoe meer onze zielen genezen, hoe meer geïnspireerd we onze liefde in ons werk zullen gieten, en we zullen elkaar in onze inspanningen helpen om de aarde te verbeteren.

Dit moet uiteraard nog gebeuren, en aangezien het meeste van de wereld nog steeds niet bereid is om samen te komen en het hele idee als naïef beschouwd, zullen we de weg moeten wijzen, ongeacht hoeveel pijn het doet.

We hoeven geen enkele belediging te nemen, maar het licht dat we nu geven verspreid zich over het collectieve bewustzijn of we het nu wel of niet geloven. Als we liefde en respect kunnen geven, zelfs in stressvolle of chaotische tijden, kunnen we kleine rimpelingen maken die zullen uitgroeien tot golven die een impact zullen hebben op iedereen.

We hoeven alleen maar bereid te zijn om de weg te wijzen door het respecteren van de verschillen die we delen met anderen en hen aan te moedigen om hetzelfde te doen, en kunnen we de fakkel naar toekomstige generaties laten passeren, die leven naar ons voorbeeld en verder gaan waar wij gebleven waren.

We kunnen de transformatie initiëren die deze maatschappij nodig heeft, met kleine inspanningen om mensen samen te brengen in liefde en respect, maar we moeten het proberen. Wat nog belangrijker is, we moeten weigeren op te geven en sterk in onze liefde staan, wetende dat dit de beste en de enige manier is om een echte duurzame verandering te maken.

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl