Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 6 februari 2016

Aranuth: Moeder Maria’s boodschap voorde wereld. Malcolm Bell / 2 februari 2016

Aranuth:
Moeder Maria’s boodschap voorde wereld.
Malcolm Bell
2 februari 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Hallo Allemaal;

Dit is de eerste boodschap van het jaar en tjonge jonge, wat een schoonheid! Het jaar 2015 eindigde met de implementatie van enkele krachtige energieën die een verwoestend effect hadden op vele zielen op de planeet. Ik was ook niet vrij van de reiniging van het oude paradigma en de installatie van het nieuwe.

In de periode november/december en tot het einde van januari onderging mijn fysieke lichaam enkele onverwachte en verbijsterende veranderingen en toch is alles redelijk terug op het pad. Vele spiritueel bewuste vrienden en bekenden ervoeren soortgelijke veranderingen die af en toe tijdens de download en de omstandigheden van het andere energieparadigma moeilijk voor hen te verdragen waren. De veranderingen verschilden behoorlijk, afhankelijk van het individuele niveau dat zij al hadden bereikt. Sommigen ervoeren grote stappen in hun bewustzijn en in hun psychische vaardigheden; anderen voelden alleen lichamelijk ongemak. Meerdere mensen ervoeren, soms dramatische carrièreveranderingen, verandering van inkomsten, materiële dingen, langdurige vriendschappen etc. die voor hun eigen ogen verdwenen……en vroegen zich af of het wel goed ging met deze wereld….of met henzelf.

De avond waarop deze channeling plaatsvond (vrijdag 28 januari 2016) begon met een gevoel van flink andere energie die de zaal en het huis omringde en vulde en verbond het unieke van de caleidoscopische energie van de toehoorders. De energie nam de hele avond toe en nam af als de oogstmaan. Twee volle dagen na de channeling was ik “uitgeteld’ in wat ik alleen maar kan beschrijven als een lethargische staat.
Diverse bekenden belden mij om te vertellen dat zij gelijksoortige sensaties hadden.

Boodschap:
Goedenavond, kinderen. Groeten en zegeningen. Ik verwelkom jullie hier vanavond in de wetenschap dat jullie mij ook verwelkomen. Zoals eerder beloofd heb ik jullie veel te vertellen op deze veelbelovende avond. Jullie zijn je er al van bewust dat er grote veranderingen in de vibratiefrequentie van de energie zijn geweest die jullie planeet raakt en die jullie wezen doordringt. Jullie planeet is de reden waarom ik vanavond heb gekozen omdat, van waar ik ben, ik zie dat de energie voorafgaand aan mijn komst in lijn is gekomen op deze dag in jullie tijd. Tot aan dit moment waren de energieën voor mij niet voldoende in lijn om met jullie te communiceren om de informatie te onthullen die ik heb uitgekozen om jullie te vertellen. Het is niet mijn intentie – het is NIET mijn intentie om angst in jullie leven en in jullie wezen te brengen, maar het is van vitaal belang dat ik jullie, op dit moment, kennis en informatie breng zodat jullie je kunnen voorbereiden op jullie toekomst.

Jullie planeet – de staat van jullie planeet – is in een zeer gevaarlijke situatie; een zeer zorgwekkende situatie. Er is besloten, de beslissing is genomen, dat wij niet langer kunnen tegenhouden wat is geschreven. Er is onvoldoende vertoon van positivisme, onvoldoende licht, onvoldoende liefde over jullie hele planeet om ons reden te geven om uit te stellen wat nu onvermijdelijk is. Nogmaals wil ik jullie zeggen dat ik niet hier ben om angst te brengen; ik ben hier om kennis te brengen om jullie voor te bereiden op de uitbarsting van energie die kan worden vergeleken met sluizen die geopend worden om vrij te laten wat er nu moet gaan gebeuren. 

Over jullie hele planeet heeft de opeenstapeling van negativisme, geweld, depressie, oorlogen, hebzucht, verduisterd, het licht verduisterd dat op de zielen van deze planeet schijnt en dit heeft grote nood en angst gebracht bij de mensen van alle naties.
Jullie staan nu op het punt om getuigen te zijn van een versnelling van de aardeveranderingen. Er zullen schijnbaar oneindige bosbranden zijn, vloedgolven, aardbevingen, extreme weersomstandigheden, ziekten en gelijksoortige tragedies.
Vele, vele tragedies zullen deze planeet teisteren nu deze planeet is bevrijd en toestemming heeft om zichzelf te reinigen van alles dat haar heeft overstelpt.

Er zijn talrijke landen, naties en geografische gebieden die het voortouw zullen nemen ten opzichte van andere bij dit reinigingsproces. Veel van jullie landen hebben nu zware financiële moeilijkheden en ontberingen; veel van jullie landen hebben niet de bronnen om de schulden te betalen die zij gek genoeg zijn aangegaan door hun excessieve hebzucht en gierigheid.

Jullie lieve zielen kunnen jezelf gelukkig prijzen dat jullie leven, het pad dat jullie momenteel bewandelen, niet op een hevige manier zal worden beïnvloed. Er zullen natuurlijk ontberingen zijn; er zullen ontberingen zijn die jullie moeten dragen, maar ik vraag jullie om dit op een positieve manier te dragen, in licht, liefde en absoluut weten dat er over jullie gewaakt wordt en er altijd voor jullie wordt gezorgd. Ik wil jullie nogmaals verzekeren dat wij jullie kennen; elk en iedereen van jullie is gekend en elk van jullie wordt gewaardeerd. Voor ieder van jullie zal worden gezorgd, wat de omstandigheden ook kunnen zijn.

Het zou voor jullie een groot voordeel zijn als jullie meer tijd doorbrengen in rustige overdenking en meditatie en je licht focussen, jullie liefde, op iedereen op de planeet, naar elk gebied dat dit vereist. Over het onderwerp overdenking zou ik jullie willen vragen om je communicatie te versterken met de energiewezens van de hogere gebieden die jullie “hogere wezens” noemen. Het is nodig dat jullie je verbinding sterker en meer solide maken, jullie heen-en weer-communicatie met de hogere wezens, zodat jullie onmiskenbaar de begeleiding begrijpen die jullie zullen ontvangen, zelfs als het op tijden is die niet passen in jullie huidige zienswijze van jullie geplande pad. Weet gewoon absoluut zeker dat de aanmoediging, de begeleiding die jullie ontvangen accuraat is en vriendelijk en liefhebbend is.

Jullie zullen worden gepositioneerd, en weer gepositioneerd worden: jullie zullen geleid worden naar vele dingen die gaan over jullie hele wezen en dit zal jullie helpen om de veranderingen die deze planeet zullen beïnvloeden, makkelijk te doorstaan.

Jullie zullen getuigen zijn van nog meer oorlogen, meer terrorisme, meer agressie, meer moorden, meer pogingen om de massa te controleren, en meer hebzucht. Hierbij kunnen wij niet helpen: dit is het resultaat van de acties en de negatieve energieën die worden uitgestraald door jullie leiders en ook door vele zielen onder de gewone bevolking.

Een van de meest voordeel biedende dingen die jullie kunnen doen is stil zitten en rustig zijn: accepteren en laten gebeuren wat er om jullie heen gebeurt; wees dankbaar, wees dankbaar voor wat jullie hebben en vergeet niet je overvloed te delen met degenen die minder fortuinlijk zijn dan jullie. Help hen, help degenen die om jullie hulp of assistentie vragen. Er zijn mensen in vele gebieden op jullie planeet die dringend hulp nodig hebben om het lesplan op hun weg te vervullen; hun gekozen lesplan.

Er zijn echter ook vele groepen, instellingen, regeringen en organisaties die worden gedreven door absolute hebzucht en die niet alleen de rijkdom van de planeet hebben gecontroleerd maar ook zoeken – en dit hebben zij altijd gedaan – naar controle over jullie levensbloed, jullie voedselproductie en –distributie, jullie water, jullie medicijnen. In hun hebzucht hebben zij vitaal voedsel, water, medicijnen, kennis en technologie tegengehouden.

Zij hebben zoveel tegengehouden van de zielen op de planeet die anders zouden verdienen en nu is de tijd gekomen voor een redelijk aantal van deze organisaties en instituten om de gevolgen van hun hebzucht en negatieve acties te ondergaan. Leiders, regeringen en organisaties zullen wankelen; zij zullen struikelen; zij zullen vallen en zij zullen financiële en andere vormen van ellende brengen bij de meerderheid van de bevolking van jullie planeet.

Onder de voorlopers van deze organisaties zijn mensen die zich erop voorstaan Christen te zijn of aanhanger van andere religies die door de eeuwen heen enorme rijkdommen verzamelden en die rijkdom hebben vergaard ten koste van de bevolking van vele arme en behoeftige landen. De mensen die zij claimen te helpen hebben zij afgehouden van een rechtmatig deel van de overvloed. Hun hebzucht is niet groter en niet kleiner dan die van vele andere organisaties, instituten en regeringen. Ik kwam vele van jullie aardse jaren geleden en sprak tegen jonge kinderen. Ik gaf hen informatie en boodschappen die waren ontworpen om de planeet te helpen, ontworpen om organisaties te bemoedigen om de opgepotte overvloed van jullie planeet eerlijk te verdelen.

In hun buitengewone hebzucht kozen zij ervoor om mijn boodschap te negeren en door te gaan met het verzamelen van grote rijkdom en vele anderen te weerhouden van de benodigde bronnen – en nu kunnen deze dingen niet langer meer getolereerd worden. Ongelukkigerwijze lijkt het erop dat vele onschuldige zielen beïnvloed worden door het reinigen van jullie planeet. Elke geïncarneerde ziel heeft een rol te spelen en ook op een ander niveau dan dit niveau van solide materie. Wij in de gebieden begrijpen het deel dat zij moeten spelen bij het reinigen en in balans brengen van de planeet. Jullie kunnen naar sommige zielen kijken alsof zij groot lijden en ontberingen ondergaan. Elk van deze zielen wist dit en was hierop voorbereid voordat zij incarneerden en hieraan deelnamen, deze her-lijning en schoonmaak van de planeet.

Ik breng jullie goede berichten: Ik wil jullie informeren dat ieder van jullie bij ons gekend is. Elke geïncarneerde ziel die eerlijk is gebleven zal beloond worden voor de vooruitgang door te worden opgenomen: grootse wezens van licht komen al bijeen in waardigheid. Grootse wezens van liefde en licht verzamelen deze waardige zielen zoals een schaapherder dit bij zijn kudde doet; er zal goed voor hen gezorgd worden. Andere geïncarneerde zielen kozen ervoor om niet het werk te doen, zich niet te verbeteren, niet te groeien, maar gewoon mee te doen aan het spel van het leven zullen de vruchten plukken van hun eigen resultaten. Wij hebben op voorhand ruimten voorbereid waarheen wij de waardig en zullen brengen in een beschermende - in een beschermende ruimte en staat.

Andere zielen? Ja, ook voor hen zorgen wij maar wij kunnen hen alleen assisteren en onderbrengen op het niveau dat zij hebben verdiend, als zij dit willen. Er is hier geen oordeel. Het IS gewoon. Sinds onheuglijke tijden had elke ziel op deze planeet vrije wil en vrije keuze. Altijd, en in elke incarnatie konden zij een andere keuze maken, een betere keuze. Zij zouden voor zichzelf gekozen kunnen hebben. Sommigen deden dit. Ongelukkigerwijze koos de grote massa van de mensheid hier niet voor.

Alles is in goddelijke orde en dus zeg ik nogmaals tegen jullie: heb geen angst. Ga gewoon verder op je pad. Stuur licht en liefde naar iedereen, naar alles, zorg, help en assisteer waar dit nodig is en als dit wordt gevraagd. Jullie hoeven niets meer te doen dan dit. Ik zou willen voorstellen dat jullie je familie steunen en sterker maken, jullie gemeenschap, met name jullie gemeenschap van gelijkgestemde zielen omdat jullie kracht zullen vinden in hun aantallen. Jullie zullen kracht vinden: jullie zullen steun vinden; jullie zullen hoop vinden….die jullie liefhebbend gegeven zullen worden voor jullie gemeenschapsgevoel. 

Oordeel niet over andere rassen, andere zielen, andere landen, andere staten; zij zijn allemaal op hun gekozen pad. Vele hoog ontwikkelde wezens, wezens van de Totaliteit van de Eenheid – niet gewoon van wat jullie de spirituele stroom noemen, een galactische stroom, of een anders genoemde stroom – kijken naar jullie en begeleiden jullie zorgvuldig.

Er is alleen Eenheid, geen verdeling. Het zou goed voor jullie zijn om het feit te accepteren dat er alleen Eenheid is, de Bron is Eenheid. Alles is Een. ALLES IS EEN!!!

Jullie zullen je de komende dagen bewust worden van verschillende gebeurtenissen, aardeveranderingen en tragedies: Ik zou jullie nogmaals willen verzekeren dat alles zich uitwerkt volgens het Grote Goddelijke Plan dat ervoor zorgt dat er vele veranderingen kunnen komen in het levensplan van jullie planeet. Ik wil jullie vragen om gerust en in vrede weg te gaan: leef in vrede zonder oordeel of kritiek en met aanvaarding en in lijn zijn met de totale energie van de Bron.

Ik zal op een dag in de toekomst terugkomen om jullie weer te informeren, te leiden en te assisteren op jullie reis.Ik breng jullie een overvloed van zegeningen, niet alleen van de Schepper/Bron maar van vele grootse zielen uit den hoge. God zegene jullie. Goedenavond. Dank jullie wel. Ik Ben vereerd om bij jullie te zijn geweest. 

Deel dit.