Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 26 januari 2016

Spirituele weg: Bron des Levens / Geplaatst: 26 januari 2016

Spirituele weg:
Bron des Levens
Geplaatst: 26 januari 2016

Alles is energie. Ieder levend en niet levend onderwerp is niets anders dan een elektromagnetisch krachtveld van de pulserende golven van energie die het licht uitstraalt.

Het licht en energie zijn synoniemen van het leven, die niet te vernietigen zijn. Alles wat leeft straalt een emanatie van wit licht uit. Wit licht laat zich in de regenboogkleuren splitsen die allemaal de verschillende trillingsniveaus hebben. De kleur is een vibratie en vibratie is de manifestatie van een bepaalde vorm van het bewustzijn. Dat wil zeggen dat het gehele Kosmos en alles wat er in leeft zich op een bepaald niveau van bewustzijn bevindt. Er is een groot scala van verschillende niveaus van bewustzijn in het Universum te vinden: van de heel trage vibratie van materieel bewustzijn (infrarood) tot de hoog-trillende manifestatie van het spirituele bewustzijn (ultraviolet). Alle levende wezens bevinden zich ergens in dit complete kleurenscala.

De Kosmische Wet van evolutie is gebaseerd op een voorwaartse spiraal van het leven die steeds hoger op een Kosmische ladder van Goddelijke bewustzijn klimt. De versnelling ofwel de acceleratie van een trillingsniveau van alle levende wezens is een motto van het Leven zelf.

Grote Centrale Zon.

Levensenergie is de eerste en de belangrijkste behoefte voor alle levende vormen in de geestelijke en materiële wereld. Deze energie wordt aan het Universum onvoorwaardelijk vanuit de Bron des Levens geschonken die als een eeuwige fontein de hele Kosmos van constante waterstroom (energiestroom) voorziet. Deze Bron bevindt zich in het midden van het spirituele Universum. Het is een witte vuurkern van lichtspiralen die zich vanuit de Grote Centrale Zon door het heelal verspreiden. De Grote Centrale Zon is de Bron des Levens die zich in de hoogste sferen van de geestelijke wereld bevindt. Het is een geestelijke energiecentrale die de Geest en de Materie met elkaar verbindt.

De Grote Centrale Zon is een bol van intens licht, een witte vuurkern van kronkelende energielava die voor de lagere vibraties van het bewustzijn niet te verdragen is. Er is een hele geestelijke ladder van spirituele wezens in de Kosmos aanwezig (inclusief Elohim, Aartsengelen, Deva’s, enz.) die samen een Hiërarchie van het Lichtvormen om de levensenergie vanuit de Grote Centrale Zon voor alle niveaus van het Leven aangenaam en beschikbaar te maken, want te hoge vibraties van de geestelijke energiecentrale kunnen dodelijk zijn voor de lagere vormen van het heelal.

Geest en Materie.

De Grote Centrale Zon is de kern van de geestelijke wereld en de spirituele oorzaak van het fysieke leven in de materie. De materiele wereld is een leer- en testplaats, een heilig laboratorium voor de geestelijke wereld. Materie is een dimensie die gecreëerd is voor de praktische beproeving van de geestelijke vormen in het spirituele Universum. De Materie is levensvatbaar geworden door de constante stroom van de levensenergie die vanuit de energiecentrale aan deze dimensie voortdurend toegediend wordt. Er is een harmonische samenwerking tussen de sferen van het licht en de fysieke creaties van de materie. Nadat het levensenergie alle vormen in de materiële wereld heeft gevuld, keert ze terug naar de Grote Centrale Zon aangereikt met de informatie, inspiratie en ervaringen van de levende wezens in de materie.

De Geest is de bron van het Leven voor de Materie en de Materie is de bron van de verreikende ervaring voor de Geest. Geest en Materie waren nooit in strijd of in confrontatie met elkaar geweest. Het zijn twee aanvullende krachten die in volledige harmonie en balansde energie van de Bron des Levens met elkaar uitwisselen. Dat is de essentie en de spirituele inhoud van de Kosmische Tai Chi tussen Hemel en Aarde, de Geest en de Materie.

Grote Centrale Magneet

De Kosmische Tai Chi - de energie-uitwisseling volgens 8-figuur tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteit van het geheel is op een principe van de magneet gebaseerd. De allergrootste magneet van het heelal bevindt zich op de Grote Centrale Zon. De aantrekkings- en de uitwisselingskracht van deze magneet werkt als de kosmische generator van alle levensenergie die in de gehele Kosmos in omgang is. De ritmische pulsatie van de Grote Kosmische Magneet veroorzaakt de golven van energie die in de vorm van lichtspiralen zich door het hele Universum verspreiden.

De Kosmische magneet heeft een bijzondere tweevoudige functie: hij genereert en verstuurt de zuivere licht/energie naar alle delen van het Universum, maar ook magnetiseert en trekt de energie van het Kosmos terug. Op de Grote Centrale Zon neemt ook de zuivering van de energie plaats die van de krachtvelden van duisternis afkomstig is. De energie is niet te vernietigen. Daarom moet alles wat onzuiver en niet meer puur is naar de Grote Centrale Zon terugkeren om ge-her-polariseerd te worden. Alle misgekwalificeerde energie wordt iedere keer tot zijn oorspronkelijke witte staat door de magneet gezuiverd.

Alfa en Omega

De Mannelijke (+) en de Vrouwelijke (-) manifestatie van het Goddelijke, Alfa en Omega, het begin en het einde van de Kosmische Cirkel van Tai Chi zijn de twee oorspronkelijke krachten in het Universum die de Vader-Moeder God representeren. Alfa en Omega zijn de geestelijke ouders van alle zielen die hun oorsprong op de Grote Centrale Zon vinden.

In feiten zijn alle zielen op de Grote Centrale Zon door Alfa en Omega geschapen. Iedere ziel heeft een lange weg te gaan in haar evolutieproces: eerst daalt ze in de wereld van de Materie waar ze met behulp van juist gebruik van de vrije wil een Meester over haar eigen leven kan worden en vervolgens als een overwinnaar naar de Grote Centrale Zon terugkeert in de Glorie van haar unieke manifestatie van Goddelijkheid.

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)