Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 15 januari 2016

Quan Yin Diepe Genezing en Integratie Vinden Plaats / 13 Januari 2016 / Jenny Schiltz


Quan Yin
Diepe Genezing en Integratie Vinden Plaats
13 Januari 2016 / Jenny Schiltz
Groeten! Wij komen vandaag naar jullie toe met belangrijke informatie betreffende wat er aan het plaatsvinden is in dit Nu. De volgende paar maanden zullen zeer belangrijk zijn voor niet alleen jullie groei maar ook voor de planeet als een geheel. Terwijl velen van jullie hoopten dat de dingen zichzelf zouden versoepelen na het Nieuwe Jaar, begrijp dat een keuze gemaakt werd om op deze versnelde koers door te gaan. Een ieder van jullie op dit pad ontving een keuze en jullie hoogste aspect onverlegde met jullie in de droomtijd om jullie invoer te ontvangen. Begrijp dat voor een ieder die met diens ziel vermengt, honderden om hen heen beïnvloed worden. Terwijl een ieder van jullie jullie eigen werkelijkheid creëren, nemen jullie ook deel aan de collectieve werkelijkheid. Hoe meer ontwaakt de wezens deelnemen aan de werkelijkheid, hoe meer jullie de wereld en al diens wezens in reactie daarop zullen zien veranderen.

De stroom van Lichtbewustzijn welke jullie wereld binnenkomt zal doorgaan op een gestadig tempo. Wanneer groei eenmaal uitsluitend afhankelijk is aangaande hoe snel iemand in staat is om de Lichtcodes te integreren en te gebruiken. Terwijl een ieder van jullie in andere stadiums zijn, zijn er patronen en ritmes die jullie toe zullen staan te begrijpen wat een ander in uiteenlopende gradaties ervaart. Nu meer dan ooit zijn zelfzorg, zelf-liefde zeer belangrijk. Terwijl deze codes diep in jullie geloofsysteem graven om alles te ontwortelen dat niet in uitlijning is, zullen jullie gewaarworden dat jullie je nogal snel uitgeput zullen voelen. Grote zorg voor jullie vorm te nemen zal bij de assimilatie helpen. Oefeningen ontworpen om energie door jullie lichaam heen te bewegen en te helpen bij het loslaten zullen gunstig zijn. Te verzekeren dat jullie hydratatie en voedingsbehoeften tegemoet getreden worden is ook noodzakelijk. Luister naar jullie vorm, wat bewustzijn heeft en eer wat het lichaam nodig heeft om door deze tijd heen te gaan met zo een groot gemak als mogelijk is. Rust en het beperken van de blootstelling aan elektronische signalen zal het lichaam toestaan om zich op een sneller tempo opnieuw op te laden. Ben je bewust van je denken en verzeker je ervan dat jij je grootste supporter, je grootste kampioen bent.


In deze tijd is er veel aan het gebeuren binnenin, aangezien een ieder van jullie steeds meer van jullie ziel belichamen. Alle façades, maskers en personages die niet in uitlijning zijn met jullie ware aspect zal aan jullie getoond worden. Hoe iemand dit hanteert zal afhankelijk zijn van of de persoon gereed is voor werkelijke, blijvende verandering. Wij begrijpen dat van aangezicht tot aangezicht te komen met jullie lagen, jullie maskers geen comfortabel/gemakkelijk proces is. Velen van jullie hebben identiteiten en personages gecreëerd om jullie door de lagere vibrerende Aarde heen te helpen als een vorm van bescherming. Sommigen van jullie hebben lagen afgeschud toen jullie ontwaakten om alleen nieuw lagen te creëren, jullie zelf wederom in een kader van beperking plaatsend. Deze moeten nu omlaag komen, het is veilig voor jullie om al deze lagen die jullie kostbare ziel beschermen toe te staan omlaag te komen. Wat eens bescherming was houdt jullie niet tegen van jullie potentieel. Als deze duidelijk worden, zullen jullie in staat zijn om hen te zien voor wat zij waren; bescherming voor jullie ziel. Bekijk hen zonder oordeel. Besef dat hoewel je vreest gekwetst te worden, zoals zo velen van jullie tedere zielen werden, dat jullie nu gereed zijn om voorwaarts te gaan en in jullie macht te lopen, zelfverzekerd in jullie bekwaamheden voor exacte verandering in alle gebieden. Jullie moeten de innerlijke criticus tot zwijgen brengen, degene die jullie op jullie plaats houdt met angst of dogma aangezien hiervoor in het Licht geen plaats is.
Daar zullen diegenen zijn die, wanneer hun lagen en maskers getoond worden en zij niet in staat zijn om hun angsten onder ogen te komen, door zullen gaan met hun façade totdat zij gereed zijn. Er is geen oordeel met dit, aangezien iedere ziel op diens eigen tijdlijn is en veel geleerd werd door maskers aangezien het een andere manier is om het leven in de vorm te verkennen. Sommigen van jullie zullen zichzelf voor de eerste keer zien en in de spiegel kijken, denkende dat jullie jezelf verloren hebben en dat alle betekenis onbelangrijk geworden is. Dit is niet het geval, dierbaren, dit is eenvoudig dat jullie het oude achterlaten en omhelzen wie jullie waarlijk zijn. Het is een proces en niet iets dat in een ogenblik gebeurt. Neem deze tijd om werkelijk alles waar je aan verknocht bent, alles dat je geloofd hebt, alles dat je verteld werd te onderzoeken, en sta je hart toe jou naar je waarheid te leiden.
In deze tijd zal veel naar het Licht gebracht en onderzocht worden. Vergiffenis van zelf en anderen is zeer belangrijk. Je moet ieder moment, iedere actie door jou of een ander ondernomen zien als een kans aan jou gegeven om te groeien en te leren. Oordeel moet achtergelaten worden als je begint om de ziel te zien achter ieder wezen op deze planeet. Om een ander te oordelen is jezelf te oordelen, meer toevoegend voor jou om los te laten. Zie de schoonheid in alle lessen, alle ervaringen en je zult jezelf aanzienlijk voelen verlichten. Begrijp dat vergiffenis ook een proces is en velen van jullie mogen opnieuw momenten bezoeken waarvan jullie eerder dachten deze genezen te hebben. Dit betekent dat deze emoties diep binnenin jullie lagen vastgehouden werden en in afwachting zijn van de definitieve vergiffenis zodat het niet langer beïnvloed wie jullie zijn. Denk eraan, jij bent het die kiest wat naar voren te brengen en wat niet in jouw nu. In ieder moment maak de bewuste keuze om je te herinneren wie je bent, herinner je je ziel, en niet de lagen die jou in dit leven omhelst hebben.
Jullie in hoge achting en met diepe Liefde houdend,
Quan Yin
Persoonlijke conversatie met Quan Yin:
Ik: Een tijdje geleden werd een emmer binnenin mij aan mij getoond die ik gevuld moest houden met Gouden Licht. Dit representeerde mijn energieniveaus en er werd bij mij op aangedrongen om me ervan te verzekeren dat ik altijd die emmer vol houd. Onlangs werd die emmer aan mij getoond, maar het had een overlopende schenktuit die naar andere emmers leidde en er werd bij mij op aangedrongen om elke emmer zoveel als ik kan te vullen. Dat het belangrijk was om me ervan te verzekeren dat ik mijn behoeften op de eerste plaats zet.
Quan Yin: Het is nooit méér belangrijk geweest. Er wordt op velen van jullie een beroep gedaan om de energie rondom jullie heen te stabiliseren, terwijl jullie ook de diepe veranderingen binnenin integreren. Als van zelfzorg geen prioriteit gemaakt wordt, zou men zichzelf behoorlijk uitgeput gewaar kunnen worden. Ieder persoon weet intuïtief wat hun ziel voedt, dit is van groot belang.  
Ik: Mijn 7-jarige dochter vertelde mij dat zij pijn voelt, het vasthoudt (terwijl zij haar hand boven haar hartchakra plaatste). Ik vroeg haar over wat, en zij zat daar en vertelde me alles. Voor de kinderen die haar niet laten spelen op school, de jongen die zei onder de indruk te zijn van haar, maar loog, de kinderen die de kinderen pesten die problemen hebben, voor de insecten die platgeslagen worden, voor alle dieren die mishandeld worden, en de trieste verhalen die zij hoort. Ik zat daar en luisterde, het raakte me dat zo velen van ons deze dingen ook voelden als kinderen in de één of andere vorm … maar velen van ons schoven dat terzijde, ontkoppelden en geloofden het toen ons verteld werd dat we te gevoelig waren. Het bracht mij naar lagen van pijn waarvan ik niet beseft had dat zij bestonden tot die graad binnenin mij.
Quan Yin: Dit is waar ik naar verwijs als de opgebouwde muren om jullie ziel te beschermen. Het is een vervorming en moet veranderd worden. Om alles diep te voelen is je ziel, het is je hoogste aspect. Wanneer iemand dit diep voelt hoe kunnen zij dan mogelijk een ander schade toebrengen. Velen zien de waarheid in deze kernemoties en verwijderen de filters die hen diep verborgen hielden. Het is nu veilig, jullie kunnen je voelen zoals jullie zouden moeten, jullie zijn niet alleen en zo velen, velen meer realiseren zich deze waarheid.
Ik: Hoe help ik mijn kind met haar diepe pijn?
Quan Yin: Leer haar mededogen, leer haar vergiffenis en leer haar zelf-liefde. Met deze drie attributen zal zij blijven voelen maar zal vredig zijn. Iemand voelt verontrusting niet omdat zij de emoties voelen, maar eerder staan zij anderen toe ervoor te zorgen dat zij zich verkeerd of anders voelen voor deze emoties te voelen. Zij zal haar mededogen behouden en door vergiffenis het grotere plan begrijpen.
Ik: Een behoorlijk aantal cliënten hebben het woord “reset” gebruikt om te omschrijven wat zij voelen in deze momenten. Ik vind dat interessant.
Quan Yin: Ja een diepe reset is aan het plaatsvinden. Elk persoon wordt de kans gegeven om binnenin hen alles dat niet accuraat is voor wie zij zijn, alles dat niet resoneert binnenin te veranderen.
Ik: Sommigen horen een hartslag in hun rechteroor. Wat is dat, wat is de reden?
Quan Yin: Hun lichaam wordt afgestemd op de frequentie van de verschuivende Aarde. Niet iedereen zal dit horen, maar allen worden afgestemd. Wij raden aan dat diegenen die deze hartslag horen, zichzelf met de Aarde verbinden, met Gaia en met haar communiceren, haar Liefde en goedgunstigheid ervaren.
Ik hoop dat mijn vragen en antwoorden jullie geholpen hebben zoals zij mij altijd doen. Ik houd jullie allemaal in het hoogste Licht en met de diepste Liefde. Dat jullie allemaal gezegend mogen zijn. Dank aan jullie allemaal die dit werk gedeeld en ondersteund hebben. Het betekent meer dan jullie ooit zullen weten.
Jenny
https://channelingthemasters.wordpress.com/