Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 20 januari 2016

Het Team Lid van het Transformatie Team / 18 Januari 2016 / Peggy Black

Het Team
Lid van het Transformatie Team
18 Januari 2016 / Peggy Black
Wij zijn hier en bieden jullie erkenning alsook doorgaande aanmoediging aan voor jullie fysieke avontuur. Wij begrijpen dat jullie een volgende zonnecyclus begonnen zijn; jullie markeren dit als een jaar. Het wordt geëerd met een grote feestviering en de kans om compleet te voelen met het zo gezegde verleden en het nieuwe begin. Deze afspraak aangaande het afgrenzen van de tijd wordt door alle Aarde Bewandelaars in ere gehouden; het maakt deel uit van jullie raamwerk. Het maakt deel uit van de 3D werkelijkheid die jullie beginnen achter jullie te laten.
Het ascentieproces is een besef van de tijd als zijnde vloeibaar. Dus nodigen wij jullie uit om te beginnen in overweging te nemen dat ieder moment in feite een nieuw begin is, een nieuwe cyclus welke bezield kan worden met een nieuw patroon.
Wij beseffen dat wij jullie uitnodigen om een grote sprong te nemen, dus zullen wij het slechts een klein beetje uitbreiden wat jullie toe zal staan om gemakkelijker in/naar de werkelijkheid van het NU te verhuizen. Laat ons jullie uitnodigen om in overweging te nemen dat iedere ochtend, bij het opstaan, jullie nieuwe begin is. Daarom kunnen jullie een mentaal en emotioneel proces aanwenden waarin jullie de werkelijkheid voor de gebeurtenissen van de dag voort kunnen roepen te ontvouwen zoals jullie er wellicht van houden.
Neem in overweging dat je waarlijk een schepper bent, en in de andere dimensies, worden gedachten ogenblikkelijk gemanifesteerd, aangezien er geen dichtheid of beperking van de tijd is. Dus beoefen deze vaardigheid gewoon een klein beetje iedere ochtend, focus en visualiseer hoe je de dagelijkse gebeurtenissen zou willen ontwerpen. Gebruik een brede verfkwast zogezegd. Verbeeld je dat je een kwast hebt die met vibraties en frequenties schildert, je canvas is in het kwantumgebied, het energiegebied waarin je leeft en rondscharrelt.
Ben onvervaard, ben fantasierijk, prent de nieuwe dag in, de nieuwe mogelijkheden alsof je het werkelijk zou kunnen verwerkelijken. Als het in het begin noodzakelijk is, nodigen wij je uit te pretenderen dat wat je denkt en voelt het nieuwe patroon wordt, de nieuwe ontvouwing of de nieuwe droom. Vertrouw ons wanneer wij zeggen dat je een vaardige schilder van je werkelijkheid zult worden, hoe meer je oefent hoe eenvoudiger de uitoefening.

Dus gebruik rustig in je ochtend onvervaarde streken, meer van een natuurlijk gevoel. Hoe wil jij je voelen gedurende de activiteiten van je dag, hoe wil je op anderen reageren. Verbeeld jezelf je sterk te voelen, en vreedzaam, deskundig en productief. Deze vibraties zijn de achtergrond en het raamwerk voor het meesterstuk van jouw dag.
Nu kan je beginnen om het schilderij van je dag te verfijnen door steeds meer detail aan de evenementen, de gebeurtenissen, de ontmoetingen, de opdrachten en hoe zij zich ontvouwen toe te voegen in zo een duidelijk synchroniciteit.
Dit is één van de meest krachtige spelletjes die je met de tijd kunt spelen. Elk segment van de tijd bezit de ongelooflijke kans voor iets nieuws, een nieuw patroon, een nieuwe reactie, een nieuw begrip, een uitbreiding van je multidimensionale zelf. Het is aan jou om de deur naar de mogelijkheden te openen.
Maak een afspraak met jezelf dat jij je emotionele/gedachten vibraties op ieder uur opnieuw in zult stellen, vaker als je voelt dat het noodzakelijk is. Blijf toevoegen aan je grotere visie/visioen en schilderij van de dag, begrijpend dat elk fragment van de tijd de mogelijkheid bezit om het moment te transformeren. Het is binnenin je kracht en je begrip van wie je werkelijk bent. Denk eraan dat elk moment een nieuw begin is.
Vanuit onze observatie, herhalen mensen dezelfde gedachten herhaaldelijk en krijgen dezelfde resultaten. Dit wordt niet slechts eenmaal per dag gedaan, het wordt de gehele dag gedaan, iedere dag. Gewoontes van bepaalde beperkende gedachten en expressies van emotionele vibraties gaan door herhaald te worden. Dan worden deze herhaalde resultaten met anderen gedeeld, en iedereen knikt begrijpelijk met diens hoofd. Dat is het leven.
Wel, wij zijn hier om jullie eraan te herinneren dat dat niet is hoe het moet zijn. Jullie zijn vergeten dat jullie een waarachtige schepper zijn, de artiest die jullie leven schildert met alle mogelijkheden en ervaringen. Jij bent een magiër, en creëert vanuit het niets. Er is een woord dat vaak gebruikt wordt om dit soort van magie tot uitdrukking te brengen. Het is vanuit het Aramaic, “Abracadabra” wat vertaalt naar “Ik creëer zoals ik spreek.”
Vraag jezelf af of jij je creatieve bekwaamheid achterstevoren en van boven naar beneden gebruikt. Kijk naar je werkelijkheid, kijk naar de werkelijkheid die zich op jullie Aarde voordoet. Jullie kunnen waarnemen dat er grote disharmonie en chaos is. Deze gebeurtenissen polariseren iedereen. Daar zijn diegenen die bereid zijn zich te verbinden met de disharmonische vibraties die aangeboden worden door het collectief en een deel worden van die frequentie; daar zijn diegenen die tegenstreven en tegen de frequentie aanduwen en die ook een deel van die frequentie van chaos worden. Het voelt als een geen-win situatie.
Er is disharmonie en vijandigheid dat zich gedurende duizenden aan jaren voorgedaan heeft. Stel je gedurende een moment de kracht van dit energiegebied voor. Dit gebied van chaos, deze frequentie van disharmonie kan gemakkelijk ontvlammen en iemand activeren die gevoelig en empathisch/inlevend is. Dit gaat door die werkelijkheid van brandstof te voorzien. Dit is wat jullie waarnemen. Dit is wat er in dit spel uitgespeeld wordt.
Herinner je dat je in deze tijd hier bent om dit patroon te verschuiven. Je bent niet alleen. Wij kunnen jullie verzekeren dat er vele wakkere, bewuste, multidimensionale wezens zijn die krachtig, positief werk doen richting een wereld welke levensonderhoudend is. Wij erkennen dat als je deze woorden leest je een deel uitmaakt van deze kosmische meesters van transformatie.
Dit is een dichte dimensie, een dichte werkelijkheid en het is onfortuinlijk dat jullie gevoelige, inlevende en telepathische geaardheden jullie toestaan overeen te stemmen met wat er door het collectief aangeboden wordt. Vaak vervallen jullie in/naar de frequentie van wanhoop, ontmoediging of angst, of misschien is het razernij en kwaadheid.
Dus gaan wij door jullie te herinneren aan jullie luister. Wij gaan door jullie eraan te herinneren dat jullie een geëerd lid zijn van het transformatie team, dat hier is om deze planeet diens frequenties te verheffen. Jullie hebben de macht/kracht en jullie hebben de bekwaamheid. Jullie geestesstaat en jullie emotionele staat creëren jullie werkelijkheid.
Wanneer jullie nieuws horen dat opruiend, gruwelijk, angstaanjagend of schokkend is, beziel de gebeurtenis of de actie dan snel met de energie van Liefde, vergiffenis, genezing of de frequentie van de Violette Vlam. Onmiddellijk met je volgende ademhaling, doe een beroep op het gezelschap van de goddelijke wezens van het Licht. Nodig hun genezende frequentie in deze dimensie, deze gebeurtenis uit, om dat wat er zich voordoet te verzachten en te verheffen.
Jullie hebben de kracht/macht om een verschil te maken door jullie fysieke aanwezigheid in de dimensie. Jullie worden de doorgang voor de niet-fysieke goddelijke wezens van Liefde en Licht om dit vrije-wil domein te betreden. Jij bent de schepper, de artiest, degene die manifesteert wat wordt, van moment naar moment, uur na uur, nieuwe dag na nieuwe dag. Spreek en roep voort een nieuwe werkelijkheid. Veranker en werk samen met de Goddelijke Bron om de transformatie en de ascentie van deze geliefde planeet en alle andere Aarde Bewandelaars te verzekeren.
Wij omhelzen jullie met onze Liefde en doorgaande ondersteuning. Wij omhelzen jullie met onze dankbaarheid voor de dienstverlening die jullie aan de galactische familie aanbieden. Jullie worden gezien en gewaardeerd.    
Het Team
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com