Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 1 januari 2016

Heavenletter 5517 Laat vrijheid Klinken / Vrijdag 1 Januari 2016

Laat vrijheid Klinken
Brief uit de Hemel
Vrijdag 1 Januari 2016

God zei:

Er zijn allerlei soorten systemen en stelsels in de wereld. Er is het zonnestelsel, het spijsverteringsstelsel, het Dewey Decimale Stelsel. Er zijn beheersystemen, besturingssystemen, medische systemen, dieet systemen, banksystemen. Je wordt omringd door systemen. Het is logisch om mee te gaan in de vele systemen binnen de samenleving waar jij in leeft. Niet alles is er om tegen te vechten of protesteren.

Op hetzelfde moment is het niet altijd gunstig om mee te gaan in de menigte. Het is prima om jezelf te zijn.

Jij bent niet bedoeld om een automaat te zijn. Jij bent bedoeld om je eigen ruimte te hebben om in te ademen en te denken.

Ik heb niet ieder van Mijn kinderen hetzelfde stempel gegeven. Ik heb je niet de Hoogste Eenheid opgelegd als een opdracht. Jij hebt hier zelf ook nog iets op in te brengen.

Je kan een goede wereldburger zijn en geen voorwerp dat elk algemeen en platgetreden pad moet volgen. Je bent geen revolutionist, en toch is het aan jou om voor jezelf te denken.

Op school werd je geleerd om in de rij te gaan staan en alle regels te volgen. Niemand gaf jou de machtiging om voor jezelf te denken.
Ik geef jou die machtiging nu.

Je hoeft jezelf niet toe te wijden aan de systemen, waarvan iemand anders of vele anderen kunnen geloven dat ze de wereld dienen en het beste zijn voor jou.
Ik gaf en geef jou Vrije Wil.

Sommige systemen in de wereld staan jouw Vrije Wil niet toe. Ze kunnen je meer regeren dan dienen. Je merkt dat je regerende lichamen dient, waarvan het de bedoeling was dat ze jou dienen, maar het leek alsof controle vanzelf groeide.

In de wereld worden Mijn Kinderen geleid en kan keuzevrijheid niet worden gegeven. Veel van Mijn Kinderen denken er niet eens over na wat hun wil zou kunnen zijn. De wil van de meerderheid kan niet jouw Rijzende Zon zijn.

Ben jij een koekjesvorm van je buurman en, daarom, misschien geen Kapitein van Je Eigen Ziel? Sommige systemen kunnen stijf zijn. Ze zeggen niets over het leuk vinden en houden van je buurman – of jezelf.

Er zijn allerlei soorten gevangenschap. Er zijn veel films geweest over dit soort dingen. Je Wil kan zijn verbloemd.

Er zijn regels die zeggen dat je niets hebt te vertellen over wat je voor jezelf en je kinderen wilt. Er zijn er die geloven dat ze weten wat goed is voor jou en je kinderen, en dat jij dat niet weet. Ze weten zeker dat ze het beter weten. En jou wordt gezegd dat je hun leiding moet volgen.

Geliefde, je bent Mijn Kind. Ik heb jou Vrije Wil nagelaten.

Je bent vrij om het voedsel te kiezen wat je graag wilt eten. En je leven zal ook niet gerantsoeneerd zijn. Jij bent geen kind dat niets te zeggen heeft en waartegen gezegd moet worden dat het alles maar moet slikken.

De wereld waar jij in leeft is nogal een woordraadsel. Zeker, je wilt je aan de wet houden, en toch wil je niet bedrogen worden. De weides waar jij woont lijken smaller en smaller.

Soms heb je bijna geen ruimte om in te draaien. Je wilt geen nee-zegger zijn, en toch wil je graag je eigen God-gegeven vrijheid van gedachte en wil uitoefenen.

Op welke manier dan ook, je wordt ingehaald door de wereld waar je in leeft.
Advertenties leiden je om de tuin. In wiens voordeel wordt de wereld beheerd? En ten koste van wie? Wat betekent het als er wordt gezegd: Eén voor allen, en allen voor één?
Onthoud liefde. Onthoud zorgen voor je broers en zussen. Niet alles systemen zijn hetzelfde.

Wat betekent het om de wereld een betere plaats te maken? Beter voor wie? En wanneer? Wat moet er verplicht worden en wat hoeft er niet verplicht te zijn?
Laat vrijheid klinken.

Vertaald door: Petra Simone