Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 22 januari 2016

De Lichtwerkers: Golven, Stenen en Woningen. / Geplaatst: 21 januari 2016

De Lichtwerkers:
Golven, Stenen en Woningen.
Geplaatst: 21 januari 2016

Er zijn twee zaken waarbij rekening moet gehouden worden bij het benaderen van het verschijnsel ‘golven’ of stralingen. Vooreerst dat alle energieën die bewust of onbewust ontstaan door het emotionele centrum en stresssituaties zich concentreren op het gebied van de plexus, wat dan een lading veroorzaakt die men zou kunnen vergelijken met een elektrische lading, wat het echter niet is. Zij heeft dezelfde eigenschappen maar met een andere frequentie en andere fysische gegevens.

Een tweede iets is dat alle golven die u voortdurend ontvangt samenkomen ongeveer in het midden van uw lichaam. Dit zenuwcentrum is niet het levenscentrum, maar vanuit de plaats tussen de zonneplexus en de hartplexus is er een sterke aantrekkingskracht naar alle golven die u omringen.


U kunt deze aantrekkingskracht voelen als u kijkt naar de golven die u binnen krijgt langs uw PC. Zij zijn niet te veronachtzamen en gaan zich nestelen in uw subtiele lichamen. Aangezien uw lichaam een uitstekend op punt staande machine is, is de schadelijke invloed ervan te veronachtzamen, maar dan moet u wel weten hoe er mee om te gaan en hoe ze te verwijderen.

Er zijn energieën die u gewoonweg niet kunt omvormen, maar bij alle elektromagnetische golven die uitgezonden worden door uw elektronische apparaten en uw informatica toestellen kan dat wel. Het zijn golven die u aankunt, u hebt immers een onmetelijke energie. Deze golven kunnen dus onschadelijk gemaakt en vernietigd worden door de energieën van uw subtiele lichamen op voorwaarde dat u zich ze bewust bent en regelmatig eens een grondige reinigingsbeurt uitvoert. 

Om dit te doen, visualiseer een energetische douche en beeld u sterk in dat die u volledig reinigt van alle energiegolven die u opgeslagen hebt. 

EEN GLAS WATER GEPLAATST IN DE ONMIDDELIJKE OMGEVING VAN DE BRON VAN DE GOLVEN IS HEEL DOELTREFFEND. Water is een uitstekende energieneutralisator, om het even welke energie, zowel positieve als minderwaardige energieën, gaan eraan. Als u dit water om de drie, vier uur vervangt is er geen enkele schadelijke invloed.

U kan een proefje doen. Plaats een glas water aan een venster dat uitkijkt op de opkomende zon. Stuur een paar keer uw Goddelijke Liefde naar dit water dat u visualiseert als omgeven door licht. Wacht een paar ogenblikken en drink vervolgens het water op, u bewust zijnde van de kracht en de Liefde waarmee de Zon het doordrongen heeft. U zult zelfs een zekere duizeligheid voelen. Dit water zal u nieuwe krachten geven en heeft ook de gave zekere emotionele knelpunten die u soms beletten vooruit te gaan op uw pad onschadelijk te maken.

Probeer het eens! Daar de eerste zonnestralen een sterke krachtbron zijn, probeer het één tot tweemaal toe en u zult de resultaten bemerken op uzelf.

HET LIJDEN VAN DE MINERALE WERELD, DE BOUWSTENEN VAN HUIZEN EN PLAATSEN WAAR GELEEFD WORDT.

Wij gaan het hebben over de gesteenten, over het minerale rijk en het belang ervan.

Iedere steen draagt de mogelijkheid tot genezing in zich. Sommigen maken er gebruik van om hun broeders te verzorgen.

Zie eens naar het kristal. Het heeft zo veel mogelijkheden, zelfs een geheugen, niet in cijfers weer te geven voor jullie.

Het minerale rijk is heel belangrijk voor de mens. Het kan op meerdere manieren lijden, gevoelig als het is voor heel lage trillingen. Het kan er dan ook merkbaar door ontregeld worden.

Ziehier een eerste voorbeeld: jullie voertuigen rijden over duizenden kilometers wegen. Hebt u er nooit aan gedacht dat een rijdend voertuig trillingen veroorzaakt? En die trillingen worden door de miljoenen voertuigen quasi tot in het oneindige vermenigvuldigd waardoor het minerale rijk ernstig verstoord wordt.

Een tweede storing komt voort uit alles wat met elektromagnetisme te maken heeft en uit sommige praktijken van jullie geleerden: (het doet ons wel glimlachen als jullie uw wetenschapsmensen betitelt als ‘geleerden’ die niet meer zijn dan leerlingtovenaars). Zij kennen slechts een miniem deeltje van het probleem en zeker de juiste oplossing niet. De elektromagnetische storingen zijn heel sterk en jullie hebben geen idee hoe jullie wereld er nu door beïnvloed wordt. Alle lage frequentiegolven laten hun sporen na op het minerale leven. Alle trillingen van jullie machines, auto’s, treinen, alle trillingen afkomstig van jullie supersonische vliegtuigen laten er hun schadelijke sporen achter. Ook uw eigen ideeën beïnvloeden het minerale leven dat van binnenuit gedestabiliseerd wordt, dat niet meer evenwichtig kan trillen. Het is net alsof de mens zulke heftige en onaangename trillingen zou ondergaan dat heel zijn metabolisme van slag zou geraken. Golven van een lage frequentie hebben die werking al op het mensdom en op de dierenwereld.

Zolang de mensen de betekenis van het woord ‘respect’ niet zullen begrijpen zal de planeet Aarde en alles wat erop leeft sterk te lijden hebben. Zolang men niet begrijpt dat de planeet Aarde een levende entiteit is, dat alles wat er leeft ook in de mens leeft, zal er geen echt geluk zijn op jullie planeet!”

Zij tonen mij de atomen waaruit de materie van de wereld opgebouwd is, met zijn heel hoge trillingsgraad. Alles zou zeer harmonieus functioneren, er zou een heel goede manier zijn om de minerale wereld te verzorgen maar wij hebben nu de goede trillingsgraad niet om dat te doen.

Zij zeggen mij ook: “Alles, elke evolutie, moet zijn voltooiing kennen, opdat de mens zou begrijpen wat mag en wat niet mag, opdat hij met de neus op zijn vergissingen gedrukt zou kunnen worden.”

(noot vertaler: er volgt en reeks vragen vanuit de aanwezigen, die vragen zijn schuin weergegeven)

Ik ben in het bezit van een ring met een steen die belangrijk is voor mij, die mij in stilte dingen zegt. Ik houd van die ring en weet niet hoe dat komt.

 Zij zeggen mij:

“Dat is zo omdat die steen volmaakt samengaat met je trillingsgraad, met je eigen trillingen, die erdoor verheven worden. Het is een soort overeenkomst, onbewust, tussen het leven van die steen en jouw leven. Een juweel moet kunnen schitteren als je het draagt. Als dat niet zo is, als de steen dof wordt, droefgeestig, dan is dat omdat hij niet overeenstemt met je eigen trillingen. 

Je kan tot een zekere harmonie komen met die steen door ertegen te praten. Zo help je hem jou zelf beter te begrijpen. Door je zo met hem te verbinden en hem je Goddelijke Liefde te sturen zult u hem beetje bij beetje zien heropflakkeren, wordt hij klaarder en lichtgevender, in een woord levendiger.

Een mineraal is geen dood ding! Indien je ernaar weet te kijken, het te strelen, dan komt dat onooglijkste steentje tot leven. Probeer maar eens: neem een kei in je handen en probeer telepathisch ermee in contact te komen en je zal zien, je zal erin slagen, al is het maar een klein deeltje van zijn trillingen, van zijn leven, te voelen.”

Sommigen van ons hebben stenen gekocht met de bedoeling die te gebruiken om ermee te verzorgen. Niettegenstaande het lijden van die stenen zelf, kunnen wij ze daarvoor gebruiken, als we ze maar Liefde toesturen vooraleer het helen te beginnen?

“Ja op voorwaarde dat je er een band mee weet te scheppen en hun eigen lijden weet op te heffen door je Liefde. Je moet dus Liefde sturen naar die steen. Men moet tot een symbiose komen, je moet een beetje worden als de steen, voor een paar ogenblikken toch. (noot vert.: symbiose is het samenleven van twee ongelijksoortige organismen waarbij geen van beiden nadeel heeft)

Niets is gemakkelijker. Neem een steen in je hand en probeer je ermee te identificeren. Vergeet je eigen persoonlijkheid. Je bent de steen. Zodra je ermee in relatie komt zal de steen je alles teruggeven wat hij kan; er moet wel een uitwisseling zijn, ook van jouw kant, zoniet komt er niets van terecht.”

Ik heb gemerkt dat in de velden sommige stenen bewegen. Dat is toch buitengewoon! Zij verplaatsen zich, alhoewel er een zekere tijd moet overgaan. Zijn die stenen dan min of meer geëvolueerd?

“Ja, er is een hiërarchie in de minerale wereld, net zoals in de dierenwereld en de plantenwereld en de mensenwereld.”

Is er dan een wezen aanwezig in de minerale wereld?

“Er is een bewustzijn, maar dan een bewustzijn dat in contact staat met alles wat tot die minerale wereld behoort, op deze wereld en elders. Dit contact gebeurt doorheen de koning van de mineralen, het kristal. Deze contacten gebeuren ook door diamanten, maar vooral door kristallen want zij hebben een onverwoestbaar geheugen. Deze uitwisselingen hebben plaats langs dat bewustzijn, een bewustzijn dat de werelden overkoepelt. Het is een onbegrensd bewustzijn.!”

Ik zou willen proberen mijn zienswijze duidelijk te maken: ik zie het als een bewustzijn dat toegang heeft tot het Al. Zij zeggen mij:

“De minerale wereld is de basis van alle leven. Een planeet bestaat hoofdzakelijk uit mineralen. Hij bestaat natuurlijk uit aarde, en aarde is de drager van alle leven. Haar buitengewoon bewustzijn gaat over tijd en ruimte heen en legt een band met vele andere planeten.”

Tenslotte bestaat de mens ook uit mineralen!

“De mens is in zekere zin de bekroning. Maar op sommige werelden kan hij dat maar moeilijk waar maken, hij maakt er maar een zootje van. Zolang de mens zijn bestemming niet inziet zal hij schadelijk zijn voor alles wat hem omringt. En zo is het ook een beetje op jullie mooie planeet. Toch zal het bewustzijn van de mens zich weldra harmoniseren met het gigantische bewustzijn van het Leven dat bevat is in het minerale rijk. Een mineraal, een speciaal een kristal, kan zich opladen. U kunt het opladen met positieve energie, maar u moet wel voorzichtig zijn want kristal en kwartsiet laden alles op wat u bent. Het mineraal kan u echt helpen om uw trillingsfrequentie te verhogen als u er een goed contact mee hebt, als u het voelt, er mee praat, als u erin opgaat. Als dat niet zo is en u gebruikt een kristal om uw stress of verdriet me weg te nemen, dan laadt u het op met die trillingen.”

Kan men langs de alchemie het leven herscheppen vanuit de minerale wereld?

“Jawel aangezien de minerale wereld de basis is van het leven waardoor die wereld nog onmisbaarder is voor de mens dan voor het dieren - of plantenrijk. Het water en de mineralen zijn onontbeerlijk voor de mens, voor zijn lichamelijke gezondheid maar ook voor zijn spiritueel goedgevoelen.

Als u zich verzorgt met water waarin bepaalde mineralen geweekt hebben, dan absorbeer je uit die mineralen alles wat nuttig is om zekere tekorten in je lichaam aan te vullen. Indien je ook maar een miniem deeltje van dat gigantisch minerale bewustzijn in je opneemt, dan zal je beter in staat zijn het leven te begrijpen in al zijn manifestaties en daardoor uiteraard ook jezelf beter te begrijpen. “

Zijn diamant en kristal twee verschillende zaken, of is de diamant een uitgezuiverde kristal?

Zij tonen mij de diamant als ‘het neusje van de zalm’ der kristallen, maar dat is slechts een beeld, de diamant is niet een verdere ontwikkeling van het kristal.

Hoe kan men weten of een steen een negativiteit in zich draagt?

En hoe kan men dat negatieve in iets positiefs veranderen met de bedoeling ermee te verzorgen of om Liefde te verspreiden?

“Door er gewoon mee in verbinding te komen. Men kan een kristal enkel gebruiken als er een contact is. Soms ontstaat deze band zonder dat er maar iets gewild is of geprogrammeerd werd. Je kan dat langs het hart aanvoelen. De steen praat met jou, je moet er dan ook naar luisteren.”

Ik heb weet van een ongeluk in zich dragende diamant die in een bankkoffer ligt. Men kan hem zelfs niet aanraken omdat hij heel sterk met negatieve trillingen beladen is.

Daarop antwoorden zij me:

“De mineralen hebben de mogelijkheid trillingsfrequenties op te slaan, zowel goede als slechte. Wij hebben het niet over enkel lage frequenties, maar wel over zekere trillingen die, als ze aan mensen worden overgedragen, zeer schadelijk kunnen zijn. Daarom ook dat sommige stenen opnieuw moeten begraven worden. Laat ze buiten uw bereik zodat ze geen schade kunnen veroorzaken.”

Onze huizen worden zonder Liefde opgetrokken, en zonder dat er enige contact met de bouwstenen bij te pas komt. Hoe kunnen zij drager zijn van goede of slechte vibraties?

“Ja, er zijn positieve huizen en negatieve huizen. Nu wordt heel vaak een materiaal gebruikt met een slechte vibratie: het beton. Sommige energieën en vibraties worden er door gefilterd, ze kunnen zelfs totaal tegengehouden worden. Slapen in kamers die helemaal in beton opgetrokken zijn kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Huizen opgetrokken in baksteen, dus in gebakken aarde (zoals bij de oude Egyptenaren, die beter nog, hun stenen lieten bakken in de zon), zijn minder schadelijk voor de gezondheid dan betonnen huizen.

Beton belet de trillingsfrequentie van de vreugde naar binnen te komen, het zal er dus moeilijker zijn die trillingen te voelen.

Zij zeggen mij:

“De minerale wereld leeft permanent in een relatie met het supra-bewustzijn, een bewustzijn waar de mens geen toegang toe heeft. Een mineraal waarin u veel Liefde inbrengt zal die kunnen doorgeven naar de andere kant van de wereld aan een mineraal van dezelfde soort. Door de wet van de gelijkgestemdheid zal dan heel de minerale wereld die Liefde voelen, maar niet te vergeten ook andere gevoelens zoals een gebrek aan respect. Zowel wat u er als positief of als negatief inbrengt wordt overgedragen naar het geheel.”

Kan men praten met de stenen?

“Jazeker kunt u dat. Praat ook met uw huis, zegen het voortdurend, vereer het, dank het voor de beschutting die het u geeft. Dank het omdat het een nest van warmte, een schuilplaats is voor zijn bewoners. Zo zal het u, uit om het even welk materiaal het opgetrokken is, die Liefde terugschenken die u het geeft. Zegen uw huis zo vaak mogelijk, zeg het hoe u ervan houdt en het zal u liefde teruggeven. Bemin het, zegen het, en ieder die bij u naar binnen komt zal de Liefde voelen die u erin gebracht hebt. 

Een huis is als een schelp, een uitwendig omhulsel dat uw lichaam beschut, dat u toelaat uit te rusten, te slapen, u te ontspannen. Die schelp moet dan ook beschermd en onderhouden worden.

Een huis waar veel ruzie en geweld is, waar men elkaar niet begrijpt, zo’n huis zal daar ook onder lijden, net zoals de personen die er wonen. Let er dus op dat er liefde gestuurd wordt naar dat huis, wetende dat het niet zo maar een hoop stenen is. Het is veel meer dan dat: alle materialen die uw huis samenstellen trillen unisono. Er ontstaat dan een trillingsfrequentie waarmee uzelf dan mee in harmonie moet komen, voor uw geluk en voor het geluk van uw huis.”

Wat kan u ons zeggen over het schoon maken van onze huizen.

“U moet uw huis goed luchten, zo reinigt u de energie ervan. U kunt er aromatische wierookstokjes laten branden, zij verspreiden trillingen. In een parfum, in een reuk als van een plant bevindt zich een energie.

In een ruimte zoals in deze zaal kunnen zich miljarden levens bevinden, het zijn energieën. Een energie wordt niet zomaar in een doosje gestopt. Ze kan waargenomen worden met sommige van jullie toestellen of door u aangevoeld worden als u er gevoelig voor bent.

Een veelheid aan levensvormen gaat constant door jullie heen. Het zijn dan niet enkel entiteiten uit het astrale plan die door jullie heen gaan, er is ook leven vanuit jullie eigen atmosfeer waar heel lacherige, zelfs komische wezens bestaan (het zijn geen echte wezens, maar energieën, we kunnen ze wel beschouwen als wezens). Soms dalen ze af tot bij jou en zoeken er een plaats. Ze blijven er slechts korte tijd, jullie energieën storen hen want ze zijn van een verschillende trillingsfrequentie. 

Daarentegen hebben jullie sedert een vijftal jaren hun wereld zo aan het wankelen gebracht, hun levensomstandigheden verstoord, dat ze naar jullie komen om hulp. Die hulp kunnen jullie niet geven om de eenvoudige reden dat u niet beseft wat u aanricht. Wanneer jullie je dat bewust zijn, stuur dan veel Licht naar die wezens die leven in een wereld buiten jullie levenssfeer.

Soms lijkt het jullie alsof er iets als een zwaarte op u weegt, alsof u opgescheept bent met een ongewenste gast. Dat kan het geval zijn, maar het kan ook komen vanwege uw bewustzijnstoestand, vanwege een inwendig lijden dat dan, door de wet van de gelijkgestemdheid bezoekers aantrekt die zich tijdelijk bij u aanmelden. 

Wij zeggen en herhalen steeds opnieuw, hoe hoger uw trillingsfrequentie, hoe minder dat u ongewenste bezoekers te vrezen zult hebben. Zij zullen net zo weinig op hun gemak zijn bij u als vice versa; zij zullen dus vertrekken en u met rust laten. Het komt er voornamelijk op aan zoveel mogelijk uw trillingsniveau te verhogen, en dat met alle middelen die wij u geleerd hebben: het leren loslaten, de onvoorwaardelijke Liefde, de verdraagzaamheid, het meesterschap over uzelf, alles wat u leidt tot een nieuwe bewustzijnsstaat, waardoor de deuren naar de Wijsheid zich wijd voor u zullen openen.”  

Aangezien vele goede energieën worden afgeremd, hoe kunnen we, niettegenstaande het obstakel van bijvoorbeeld het beton, toch de trillingsniveaus van onze woonplaatsen verhogen?

Zij antwoorden mij: “Als de trillingsfrequentie van de bewoners voldoende hoog is, dan passeren de energieën een beetje zoals door een vloeipapier.”

Zij tonen mij hoe sommige mensen die als het ware in een soort geblokkeerd huis wonen toch de wanden doorschijnend maken door hun eigen uitstraling. Die mensen worden dan niet benadeeld door hun omgeving, in dit geval door de constructie waarin ze leven.

“Niets is negatief voor de mens, indien het niet de visie is die hij eventueel heeft op die staat van negativiteit. Het is dikwijls de mens zelf die deze negativiteit met zich meedraagt, voedt en opbouwt. Als u zich bewust bent van uw inwendige uitstraling, van de invloed die u kunt uitoefenen op uw omgeving, dan kan niets en geen enkele plaats u raken. Als we zeggen geen enkele plaats, dan zeggen we dat zonder enige beperking. Zelfs de meest negatieve plaats kan u niet schaden; als u er wat trillingsniveau betreft boven staat dan bent u volledig buiten het bereik van die negativiteit.

Probeer toch die plaatsen te vermijden die u niets anders kunnen brengen dan last; u bent een wezen in volle ontplooiing, wat niet betekent dat u zich volledig bewust bent van uw mogelijkheden, u hebt uw volle potentieel nog niet bereikt. Ga dus niet vlugger dan nodig is, wees wijs en ga vooruit rekening houdend met uw geestelijk ontwaken, met alles wat dag op dag zich ontplooit, van heel die nieuwe bewustzijnswereld die zich ontvouwt voor u. Jullie bestaan uit een veelheid van bewustzijnsvormen die slechts één doel hebben, zich samen te voegen om in harmonie te komen met het Universele bewustzijn.”

U kunt deze tekst kopiëren en doorgeven op voorwaarde :
¨      dat hij niet wordt geknipt
¨      dat de inhoud ervan niet wordt gewijzigd
¨      dat U onze site http://assoc.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre of ons E-Mail adres doorgeef

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)