Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 18 januari 2016

De illusie van het lichaam / januari 2012 / door Guido Jonkers Geplaatst 18 januari 2016

De illusie van het lichaam
 januari 2012 / door Guido Jonkers
Geplaatst 18 januari 2016

De illusie hier op Aarde zit verborgen in de schijnbaar fysieke realiteit, zelfs in ons fysieke lichaam. Want we ZIJN namelijk dat lichaam niet, we leven erin. Voor je het weet echter, haal je ze door elkaar; met andere woorden: "Je hebt een lichaam, maar je bent geen lichaam.!'

Misschien ken je deze prachtige spreuk: 'Wij zijn geen fysieke lichamen die een spirituele ervaring meemaken, maar wij zijn zielen die een fysieke ervaring hebben." Kijk dat is voor veel mensen toch de wereld op zijn kop. En een doel op zich, voor bepaalde krachten-achter-de-schermen, om mensen JUIST in die fysieke wereld alléén te laten geloven.!

De valstrik
Juist doordat wij zo onszelf zo met, of moet ik zeggen 'in', het fysieke lichaam vereenzelvigen, bestaat het gevaar, dat dit daar­door dan ook het enige is wat ECHT lijkt. Realiteit. Want een lichaam kun je vastpakken, een arm van iemand, of bijvoorbeeld je hoofd stoten. Dat is allemaal écht, toch? Nou nee, eigenlijk niet. Het was Albert Einstein al die zei: "Realiteit is een illusie, zij het een behoorlijk weerbarstige". Door ons lichaam te VOELEN opent zich tegelijkertijd de 'valstrik', dat we onszelf volledig ver­eenzelvigen met dat lichaam; en voor je het weet zijn dan de rapen gaar. 

Mensen kunnen zich dan zó enorm focussen op fysie­ke zaken, dat ze vergeten dat de ECHTE wereld, de wereld van de energie is, de LIEFDEVOLLE SCHEPPING. Want de fysieke wereld, de KOSMOS bestaat namelijk uit energie; fysieke materie is niets anders dan bijna tot stilstand gekomen energie; atomen die zich zo in trilling verlagen, zijn verlaagd, dat ze fysiek 'lijken'. Het enige wat er is gebeurd, is dat deze atomen zich in een 'vaste vorm' hebben begeven, maar het blijft energie! Het is dus niet Of/of, maar het is 6n/6n.

Situatie van illusie
Dat betekent wel dat we de hele dag eigenlijk de illusie voorge­schoteld krijgen van onze wereld. Over illusie gesproken: wist je dat bij een hypnose een mens heerlijk kan genieten van een citroen en deze kan eten als een appel en ervan overtuigd is, dat het een appel IS? Want wat je namelijk met je zintuigen oppikt, is niets anders dan datgene wat we gelóven dat we zien, proeven, horen, ruiken en voelen. Licht dat onze ogen binnenkomt en wat we vertálen naar 'fysieke waarheid'. En natuurlijk zie je een stoel, natuurlijk proef je kaas, om maar eens twee voorbeelden te noe­men. Maar we zien die stoel met, we zien het licht dat van die stoel afkomt, het licht dat ons een beeld geeft. De atomen/energie van de kaas die onze fysieke tong, de atomen daarvan in bewe­ging brengt. En dat LICHT is het, wat onze Ziel voelt.

We VOELEN, en DAT is dus de realiteit! Ons ONEINDIG BEWUSTZIJN, verkeert in de situatie van de illusie die onze 5 zintuigen waarnemen. En dat dat een heerlijke illusie is, hoeft u mij niet te vertellen. En dat dat ook een uiterst verdrietige en ang­stige illusie kan zijn, hoeft u mij ook niet te vertellen; ik ben ook een fysiek mens van vlees en bloed!

Energetische antenne
Deze fysieke Aarde is nu JUIST door deze illusies, een prachtig­machtige leerschool, die ons de mogelijkheden biedt om ONS­ZELF te leren kennen. Om LIEFDE in de fysieke vorm aan het werk te voelen. Of gebrek aan LIEFDE! En laten we nou net een prachtig instrument in ons lijf hebben dat in staat is die LIEFDE te voelen en te delen. Juist ons hart. Een hart, dat behalve een fysieke pomp ook een energetische antenne is die Liefde kan uit­stralen en ontvangen!

Dan zijn er ook grote krachten hier op Aarde, wiens doel het is, de mens NIET in zijn ZELF-gevoel te laten komen; de mens continue weg te toveren van zichzelf, UIT zichzelf.! Het resultaat? Mensen die niet verbonden zijn, niet bewust zijn, zich niet bewust zijn van hun ONLOSMAKELIJKE verbinding met het AL! Het klinkt mis­schien een beetje zweverig allemaal, maar geloof me: het is de moeite van de overweging waar(d). Als het aan de 'krachten-ach­ter-de-schermen' ligt, komen mensen NIET in dat bewustzijn terecht, zijn en blijven het slaven, die in de tredmolen van het dagelijkse leven hun rondjes blijven lopen in de 'fysieke illusie', de leugen van de illusie die regeert!