Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 31 januari 2016

De Arcturianen Je Hogere Zelf Ontmoeten / 28 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
Je Hogere Zelf Ontmoeten
28 Januari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Als je proces van ascentie vordert, vermengen de veelvoudige aspecten van je Multidimensionale ZELF als je vele levens op talrijke tijdlijnen, werelden, galaxies en dimensies zich beginnen te verbinden zoals parels aan een halsketting. Deze aspecten van je Multidimensionale ZELF zijn de parels en JIJ bent het rijgsnoer.
Wanneer je fysieke wereld te uitdagend is, is één expressie van je Multidimensionale ZELF in één tijdlijn bijna teveel om te hanteren. Echter, als je vooruitstrevend inovergave leeft en de Eenheid/Eensgezindheid van het NU toestaat om met jouw iedere ademhaling geopenbaard te worden, komen steeds meer aspecten van je ZELF online in je altijd uitbreidende multidimensionale bewustzijn.
Met de kennis en wijsheid van steeds hogere dimensionale expressies van je ZELF, herinner jij je meer over het leven in overgave. Wanneer je in overgave leeft, is het leven zoals een film waarin jij het voornaamste karakter bent.
Dit karakter dat je aan het “spelen” bent heeft toenemende wijsheid, macht/kracht en Liefde, aangezien jij je in toenemende mate verbindt met de altijd uitbreidende werkelijkheid van je Multidimensionale ZELF.
Al deze expressies van je ZELF zijn binnenin van waar je eens aan dacht als een “individueel leven”. Nu weet je dat ieder individueel verhaallijn, leven, iedere specifieke incarnatie rijk en uitdagend is op diens eigen unieke manier.  
Als jij je bewust verbindt met meer expressies van je Multidimensionale ZELF, herkrijg je een bewuste verbinding met de veelvoudige werelden, planeten, galaxies en dimensies waarmee deze versies van je ZELF resoneren.
Wanneer het ook is dat je een ander aspect van je Multidimensionale ZELF accepteert in je bewuste besef, brengt dat Zelf diens volledige levensstroom, werkelijkheden en expressies op vele planeten, sterrensystemen, galaxies en dimensies met zich mee.
Als dat niet genoeg is, heb je ook parallelle en afwisselende werkelijkheden, alsook mogelijke en waarschijnlijke werkelijkheden die zich wel of niet voor mogen doen. Al deze levens doen zich tegelijkertijd voor binnenin het NU van de ENE.
Elk van deze duidelijke enkelvoudige expressies heeft veelvoudige expressies van ZELF die in ontelbare werkelijkheden met eindeloos potentieel leven. AL deze expressies van je immense Multidimensionale ZELF zijn met elkaar verbonden. In feite, zijn zij met elkaar vermengd.
Wanneer deze aspecten van je multidimensionale zelven en hun vele werkelijkheden in/naar je bewuste besef komen, vermengen zij in/naar de Eenheid/Eensgezindheid van de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Binnenin deze Eenheid/Eensgezindheid, bestaan al deze veelvoudige werkelijkheden en potentiëlen in andere dimensies, alsook in andere stadiums van formatie.
Alleen derde/vierde dimensionale werkelijkheden zijn gebonden door tijd en afscheiding, maar vijfdimensionale ervaringen zijn vrij van het nadeel van de tijd. Elke derde/vierde dimensionale werkelijkheid wisselwerkt in een ‘tijd-dans’ van potentieel, aanvang, voordoend, beëindiging, en afsluiting.
Deze potentiële, aanvangende, voordoende, eindigende en afsluitende werkelijkheden worden waargenomen als zich NU voordoend binnenin de ENE van de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Vandaar dat, je Multidimensionale ZELF iedere werkelijkheid kan binnengaan of verlaten net zo eenvoudig als het openen of sluiten van een raam:
* Je derde dimensionale Zelf neemt een werkelijkheid waar als zijnde fysiek en gebonden door opeenvolgende tijd.
* Je vierde dimensionale Zelf neemt een werkelijkheid waar als zijnde astraal waarin de tijd verschuift van verleden, heden of toekomst, maar opeenvolgend is binnenin iedere tijdlijn.
* Je vijfde dimensionale Zelf neemt een werkelijkheid waar gevuld met Lichtlichamen die wisselwerken binnenin het HIER van het NU.
* Je zesde dimensionale Zelf neemt het NU van iedere werkelijkheid waar vanuit het perspectief van de kern Lichtmatrix van ieder wezen en iedere locatie.
* Je zevende dimensionale Overziel Zelf neemt tegelijkertijd het NU waar van alle werkelijkheden waarin je vorm ervaren hebt, aan het ervaren bent, of zult ervaren als ÉÉN beeldrijke en complete “matrix van expressies”.
* Je achtste dimensionale en daaraan voorbij Zelf is niet langer gebonden door de vorm en bestaat als zuiver bewustzijn in andere stadiums van terugkeren naar de Bron.
Alle werkelijkheden worden waargenomen als gebieden van energie, wat jij beïnvloedt met je kracht van Onvoorwaardelijke Liefde. Ondertussen, hebben jouw driedimensionale expressies een moeilijke tijd, met slechts één werkelijkheid tegelijk te ervaren.
Hoe kan je fysieke zelf zich verbinden met deze talrijke fases van ontelbare werkelijkheden en hen begrijpen? Dit begrip heeft te maken met hoe jij informatie in je brein opslaat, wat ongeveer net zo werkt als één van jullie computers.
Herinneren jullie je hoe jullie vroege computers beperkt waren jegens een kleine hoeveelheid van informatie? Je moest de informatie uitprinten of het op fysieke disks opslaan, zodat je computer niet overbelast zou raken.
Al deze kopieën en/of disks waren driedimensionaal en elk van hen was afgescheiden. Iedere informatiedisk moest in een fysieke plaats opgeborgen en gecategoriseerd worden, zodat jullie het zouden kunnen vinden wanneer jullie toegang wilden verkrijgen tot die informatie.
Als je vergeten was waar je die informatie had opgeslagen, was het zeer moeilijk om het terug te krijgen. Soms moest je door iedere disk en/of geprinte kopie heengaan om te vinden wat je nodig had.
Er is veel meer opslagruimte in jullie hedendaagse computers. Ook, zelfs als je niet goed bent in het organiseren, kan je wat voor informatie dan ook terugkrijgen door het in de rechterbovenhoek van je computer weg te schrijven.
Niet alleen slaat jullie hedendaagse computer veel meer informatie op, het kan eindeloze hoeveelheden van informatie opslaan door het in de “Cloud” (wolk) te zetten. De “Cloud” is enorm groot, voorbij jullie voorstellingsvermogen en alle informatie dat daar opgeslagen is vermengd zich met de andere informatie.
Je kunt gemakkelijk je eigen informatie vinden door diens titel op je computer of andere gecomputeriseerde apparatuur in te typen. De Cloud handhaaft ieders anonimiteit, komt tegemoet aan ieders behoefte en wordt automatisch opgewaardeerd. Jullie Multidimensionale Geest werkt ongeveer zoals de Cloud.
Net zoals vele individuen samenkwamen om de Cloud’s manier van opslag te creëren, werken de vele individuen binnenin je Multidimensionale ZELF samen om alle informatie te verzamelen over alle expressies van je oneindige, Multidimensionale ZELF in jouw versie van de Cloud, wat jouw Multidimensionale Geest is.
Je kunt je Multidimensionale Geest beschouwen als een “CLOUD van het NU” waar Alle informatie is opgeslagen op een niet-gemanifesteerde manier. Wanneer je de Cloudbetreedt van je Multidimensionale Geest betreedt je al je eigen persoonlijke en collectieve informatie vanuit al je werkelijkheden.
Iedereen deelt deze “Cloud” Multidimensionale Geest, aangezien het resoneert met de vijfde dimensie, wat voorbij tijd en/of afscheiding is. Wij adverteren geen nieuwe technologie. Wij herinneren jullie eraan dat technologie reflecteert hoe vele mensen zich herinneren dat er een plaats is waar alles altijd opgeslagen is.
Deze plaats is je eigen Multidimensionale Geest van je Hogere Zelf. Je Hogere Zelf leeft binnenin Eenheidsbewustzijn met alle veelvoudige expressies van je ZELF, alsook met al het leven in veelvoudige dimensies.
Wanneer jij je herinnert hoe met je Hogere Zelf te communiceren, kan je antwoorden krijgen op alles dat jij ooit ervaren hebt in wat voor werkelijkheid en wat voor versie van je Multidimensionale ZELF dan ook.
Je uitdaging is om de derde dimensionale gedachten en emoties los te laten die jou binden aan je driedimensionale denken. Je mag vragen: “Laat ik mijn 3D gedachten eerst los of mijn 3D emoties?” Het antwoord op die vraag is: “Je hoeft niets los te laten wanneer je eenmaal in een intieme verbinding bent met je Hogere Zelf.”
Gedachten en emoties wisselwerken in een onophoudelijke dans van creatie en manifestatie. Wanneer jij je herinnert dat al je gedachten en emoties expressies zijn van je staat van bewustzijn, zal het in toenemende mate gemakkelijker worden om je luisteren/horen te kaliberen aan de frequentie van je Hogere Zelf.
Wanneer jij je herinnert hoe te luisteren naar en/of je Hogere Zelf te zien, zal jij je herinneren hoe te luisteren naar ALLE frequenties van AL het leven om je heen. Bijvoorbeeld, als je kunt luisteren naar je eigen vijfde dimensionale ZELF, zal je in staat zijn te communiceren met de vijfdimensionale Elementalen. Wanneer je luistert met je vierde dimensionale emoties, zal je meer in staat zijn om het aura van de planten en dieren om je heen te horen.
Wanneer je bewust kunt “luisteren naar al het leven,” verhuis je in/naar de “eenheid met al het leven” van je aangeboren vijfdimensionale bewustzijn. Het is geen gemakkelijke taak voor een ‘modern’ mens om een kolibrie toe te staan jou te vertellen waarom het die bloem kiest, of luistert naar de bloem welke de kolibrie uitgekozen heeft.
Je mag gewaarworden dat het gemakkelijker is om met al het leven te communiceren via het vijfdimensionale eenheidsbewustzijn van je Hogere Zelf. Je kunt beginnen met je vierde dimensionale meditaties en dromen, welke jou zullen helpen om je te herinneren hoe te communiceren met je Hogere ZELF op een ietwat andere frequentie.
Wat je staat van bewustzijn ook mag zijn, herinner je alsjeblieft dat de grootste leiders de dienaren zijn van allen die zij leiden. Als je rondreist in jouw gebied, zie niet hoe elk gebied anders is. In plaats daarvan, besef hoe elk gebied van Gaia’s prachtige lichaam verenigd is binnenin de ENE van Haar Wezen.
Net zoals je handen, voeten, stem, het horen, het zien, de spijsvertering, het ademhalen, het denken, het gevoel enzovoorts afgescheiden lijken te zijn, zijn zij allen een component van JOU.
Op dezelfde manier, zijn alle verschillende gebieden die je zult bezoeken, mee zult communiceren, zult zegenen en transmuteren, componenten van Gaia’s Eenheid/Eensgezindheid.
Ook, worden alle verschillende ervaringen, conversaties, creaties en ideeën ogenblikkelijk gedeeld met je eigen Hogere ZELF. Hoe zou het anders kunnen zijn?
Je Hogere Zelf is JIJ!
Zegeningen aan jullie allemaal,
De Arcturianen.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://suzanneliephd.blogspot.nl/