Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 31 januari 2016

Ashtar On The Road: Ashtar: Straal LiefdesLicht uit naar iedereen! / 26 januari 2016 /Susan Leland


Ashtar:
Straal LiefdesLicht uit naar iedereen!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
26 januari 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, Geliefde Familie!

Gegroet, Geliefde Familie! Wij zijn in hoge vibraties, om zeker te zijn!En wij waarderen jullie aanwezigheid hier heel erg. Dat wil zeggen: of jullie hier nu aanwezig zijn of dit op een later moment horen of lezen, het gebeurt allemaal in het nu.
Dus groeten wij jullie allen in dit nu-moment van Eenheid, het samenzijn van de Ashtar on the Road-familie.

Ik zal beginnen met te zeggen dat ik misschien een beetje beknopter zal zijn dan anders, maar ik vraag erom dat de woorden die worden gesproken voor onszelf, De Mentors* en alle wezens die eraan werken om jullie naar de Gouden Eeuw te brengen – de woorden die door “de Stem” (Suzan Leland) kwamen – zullen worden opgenomen in de transcriptie met mijn opmerkingen (zie beneden) omdat ik het tenslotte was die haar vroeg om deze uitspraken te doen zodat zij redelijk makkelijk gescheiden kunnen worden van de andere opmerkingen die ik maak en aldus in staat zijn om een grotere indruk op jullie te maken!

Nu, dit hele gedoe over Goddelijk Bestuur is naar voren gebracht omdat het een voertuig is – als jullie willen – de NESARA-wet brengt Goddelijk Bestuur – een voertuig voor het omhoog brengen van de Planeet Aarde naar de Gouden Eeuw waar wij over spreken!

Vanaf die plaats zullen alle dingen waarover jullie hebben gehoord zich ontvouwen en ontwikkelen – vervoer in de luchtvaartuigen bijvoorbeeld. Velen van jullie die nu luisteren zijn hier naar deze bijenkomst getrokken omdat jullie in een deel van jezelf weten - jullie kunnen het zelfs in je bewustzijn niet weten maar er is een deel van jullie dat dit weet – dat jullie inderdaad leden zijn van het Ashtar Commando!!!

Velen van jullie weten dat jullie andere levens hebben doorgebracht met degenen zoals wij die zich bekend maken als de Mentors* of met andere wezens waarvan bekend is dat zij in deze tijd zijn geascendeerd op de planeet Aarde en die ervoor hebben gekozen om vanuit de Hogere Gebieden in een menselijk lichaam te gaan om jullie te assisteren bij deze grootse opwaardering!

Zo komt het als jullie je herinneren wie jullie zijn – elk en iedereen van jullie, van het Ashtar Commando of niet. De grootste waarheid van alles is dat jullie van het Licht zijn en dat jullie zijn gekomen in het lichaam dat jullie nu bezitten om deze grootse missie uit te voeren…. samen met alle anderen die nu in een menselijk lichaam zijn maar die hoe dan ook Wezens van Licht zijn.

Er is geen verschil tussen ons en wij streven ernaar om ons met jullie te verbinden zodat jullie de Eenheid VOELEN met het LiefdesLicht dat Wij Allemaal Zijn!!!
Er zijn manieren om dit te doen en sommige daarvan worden ook toegepast in deze bijeenkomst** en er zijn andere manieren die Ashtar on the Road aan jullie presenteert. Het is aan jullie om in resonantie te zijn met je eigen wezen en met alle Liefde van het Universum - en die uit te stralen!

STRAAL LIEFDESLICHT UIT NAAR IEDEREEN!!!

Ik heb dit gezegd sinds ik door deze Stem begon te spreken en ik zeg het ook nu; luid, hardop en duidelijk. Dank jullie wel voor het zijn van de Stralende Wezens die jullie zijn! Doe gewoon nog een stapje meer en straal het bewust uit en jullie zullen ervan profiteren – en niet alleen jullie zelf, maar iedereen van deze wereld, erop erin en eromheen en ook in het hele verdere Universum!!!

Dit is niet zomaar iets. Het is niet makkelijk als jullie een gedachtevorm hebben die uit je binnenste komt – met name als het van het ego komt dat altijd lijkt te willen dat jullie een stem hebben, en er zijn manieren waarop jullie je ego kunnen her-programmeren zodat de stem van Liefde komt in plaats vanuit angst, maar dit is niet waarvoor ik hier nu in eerste instantie ben. Het gaat om het verhogen van jezelf, het verhogen van je eigen vibratiefrequenties zodat jullie constant dit LiefdesLicht uitstralen en ook steeds meer en meer!

Als jullie een boodschap van angst krijgen of er een beetje angst doorsijpelt in jullie energieveld, wat gebeurt er dan? Dan zijn jullie minder stralend. Oh, jullie stralen nog steeds, maar het gaat om van jezelf te verlangen dat jullie constant stralen op een manier die – laten wij zeggen- de invloed die jullie hebben exponentieel laat toenemen!!!

Dit is geen oordeel. Dit is absoluut vergevend en dankbaar. Met andere woorden: jullie oordelen niet over jezelf of over anderen. Jullie zeggen gewoon: “Laat het zijn zoals het is en ik zegen alle betrokkenen. Ik zegen de hele planeet Aarde en nog meer. Ik deel mijn LiefdesLicht met iedereen. En, tussen twee haakjes, breng ik oneindig veel meer omdat dit er allemaal voor jullie is, voor mij en voor iedereen! Alles wat jullie hoeven te doen is het binnenbrengen hiervan”

Soms kan het een beetje schokkend zijn om dingen – laten wij zeggen – op te helderen. Wel, jullie kunnen het. Iedereen gaat hier doorheen! Sommigen voelen zich alsof zij op hun kop zijn gezet en helemaal door elkaar worden geschud. De Stem heeft zoiets meegemaakt. Zo was het ook bij de lieve Fran en met heel veel anderen wereldwijd. Maar wij zijn hier bij jullie en jullie hoeven er echt niet helemaal alleen doorheen te gaan, helemaal niet!

Het gaat er gewoon om in het Licht te zijn, om Een te zijn in de Liefde en de opwaardering te voelen die komt van de Ene Die Wij Allemaal Zijn. Vergeet niet in de spiegel te kijken en elke morgen het Goddelijke Wezen dat jullie zien te groeten. Hoe meer jullie je eigen goddelijkheid herkennen, hoe meer jullie je zelf bekrachtigen om JE GODDELIJKHEID TE LEVEN!!!

Ik heb een behoorlijk veelomvattende plaats op de Nieuw Jeruzalem en ik heb aldus het perspectief van het zijn in Hogere Vibraties en dingen te zien, allemaal op hetzelfde moment, over wat er aan de gang is op jullie wereld. En het werkelijk fabuleuze, fantastische nieuws dat ik voor jullie heb is dat er steeds meer mensen resoneren met het Licht!!! Steeds meer mensen openen hun harten en steeds meer mensen begrijpen al deze interessante onthullingen van de Waarheid die zich steeds meer en sneller voordoen!

Het klopt! Het is nu met moment. Het programma*** op Fox tv (the X-files) zou nooit toegestaan zijn als dit niet het moment was om in het Licht vooruit te gaan! Doe dus mee! En als jullie je soms eens wat minder voelen omdat er het een of ander gereinigd moet worden en jullie daar van binnenuit boodschappen over krijgen, of dat jullie boodschappen van buitenaf krijgen die jullie een bepaalde teleurstelling bezorgen – MONITOR JEZELF DAN! Breng jezelf op een hoger plan! Jullie kunnen het!

Het Ho’oponopono is een zeer snelle manier om te herkennen dat jullie iets moeten reinigen en het dan ook gaan doen!!! Dit is een voorbereiding en ik ga jullie niet vertellen dat het te elfder ure is want het is allemaal in hetzelfde moment vanuit mijn perspectief. Maar ik vertel jullie dat er dingen gebeuren en als jullie voelen dat jullie je meer dienen voor te bereiden is mijn beste advies aan jullie allen – en dit komt vanuit eeuwige en altijddurende Liefde – ga ermee door! GA ERMEE DOOR!!! Zorg ervoor dat je klaar bent omdat de tijden zoals jullie die kennen, de tijden van jullie manier van leven, heel snel veranderen, er zijn veel veranderingen van tijdlijnen, zelfs ontelbaar veel, die in elk moment plaatsvinden!

Wat dit betekent, lieve mensen is dat dit de beloften zijn die jullie lang geleden deden en die jullie in jezelf hebben bewaard en – met jullie toestemming – met ons als jullie partners!!!

Wees een actief partner in het brengen van de Gouden Eeuw en alles dat dit meebrengt voor de planeet Aarde. Zoals het met de Aarde gaat, gaat het met het zonnestelsel, het melkwegstelsel, het Universum. Met andere woorden, als jullie denken dat de planeet Aarde nu straalt, wacht dan maar eens af  want als het aantal mensen dat individueel straalt toeneemt, zal de gloed die wordt afgegeven aan het Universum getuige zijn van meer pracht dan ooit tevoren!!!

En dit zal steeds verder schijnen en het zal een voorbeeld en een inspiratie zijn voor alle anderen in het Universum!

Jullie zijn hierbij allemaal leiders. Jullie zijn hierin allemaal partners. En bovenal zijn jullie allemaal Goddelijke Wezens, elk in je eigen recht, in je eigen LiefdesLicht dat jullie Zijn!

Dus danken wij jullie wel, geliefden, omdat jullie hier waren en zijn bij deze Grootste Missie ooit in het hele Universum! 

En zo is het,

Saluut!

* Ashtar, Sananda, St Germain, Sekhmet, Merlijn, Kuan Yin en een groep ArcturiersTranscription by Marta.
Given through Susan Leland, January 26, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.