Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 18 januari 2016

Aartsengel Michael Je Bubbel van Perspectief laten Barsten / 15 Januari 2016 / Natalie Glasson

Aartsengel Michael
Je Bubbel van Perspectief laten Barsten
15 Januari 2016 / Natalie Glasson
Met grote hoeveelheden van Liefde verankerend in jullie wereld vanaf dergelijke bronnen als Venus, zijn vele krachtige ontwakingen aan het dagen. Liefde heeft de macht om oude stagnerende energieën, alsook alle vormen van weerstand aangaande de acceptatie van de Schepper, uit te ruimen. Terwijl Liefde het reinigen en zuiveren binnenin jullie wezen ondersteund, moedigt Liefde ook bekrachtiging en manifestatie aan van jullie dromen en ziel uitgelijnde wensen. Dus, de energie van Liefde creëert en activeert twee paden van ascentie van binnenuit jullie wat het gezamenlijk naar hetzelfde doel zal synchroniseren; de eenwording met de Schepper. Het is essentieel om bewust te zijn van deze twee ontvouwende paden, aangezien beide voor jullie een dieper begrip van jullie zelf en de Schepper zullen demonstreren. Eer beide paden, het pad van de zuivering en het pad van de manifestatie van briljante ervaringen, hoewel de sleutel om beide paden met gemak te navigeren jullie bekwaamheid is om onthecht te blijven. Beide paden vereisen grotere Liefde en de bekwaamheid van acceptatie om van binnenuit jullie heilige waarheid op te stijgen, hoewel het gehechtheid is wat jullie vooruitgang op alle manieren en vormen zal hinderen.
Gehechtheid is verbonden aan voorwaardelijke liefde, onthechting is verbonden aan Onvoorwaardelijke Liefde.
Het laatste staat jullie toe toegang te verkrijgen tot jullie vrijheid, wat een bron van energie en perspectief is binnenin jullie wezen, en dus wordt vrijheid geboren van binnenuit jullie in plaats van vanuit wat voor externe ervaringen of situaties dan ook. Onthechting en vrijheid zijn hetzelfde, zij vereisen een grote hoeveelheid van Liefde om door jullie binnenin jullie wezen her/erkend en moedig uitgestraald te worden in/naar alles dat jullie zijn en creëren.
Met onthechting en vrijheid in gedachten, alsook een erkenning van de grote hoeveelheden van Liefde stromend in/naar de Aarde vanaf Venus, enorme grote verschuivingen creërend, is er een inzicht die, Ik, Aartsengel Michael, naar jullie voort wens te brengen. Ik wens voor jullie om jezelf omringd voor te stellen door een zeer grote bubbel. Jullie bubbel is gelijkaardig aan de bubbels gecreëerd door zeepwater, zij vormen prachtige bubbels en nochtans kunnen zij zo gemakkelijk uiteen barsten, aldus zij niet langer bestaan. Een bubbel die gebarsten is kan niet opnieuw gecreëerd of gevormd worden, hoewel nieuwe bubbels gemaakt kunnen worden vanuit de bron; het zeepwater. De bubbel die jullie momenteel omringt reageert op dezelfde manier, het is zo sterk en nochtans zo fragiel. De bubbel welke jullie omringt is een bubbel van jullie huidige perspectieven, de werkelijkheid die jullie kiezen te leven, te zien, te voelen en te ervaren. Jullie bubbel mag gevormd worden vanuit vele bubbels en toch verschijnt het als een geheel. Binnenin jouw bubbel is jouw volledige leven, alles dat je gelooft dat het leven en jezelf is. Het is uitdagend om uit de bubbel of het perspectief dat je van jezelf hebt te stappen, tenzij je kiest om je bubbel en perspectief uiteen te doen laten barsten. Jouw bubbel kan alleen barsten doordat jij kiest een nieuw perspectief te zien, te voelen en te erkennen.
Stel je een moment voor dat jouw bubbel barstte, dit zou voor jou verwant zijn aan het loslaten van jouw volledige begrip van jezelf en de Aarde. Hoe zou jij je voelen? Jouw reactie staat jou toe te begrijpen ofwel dat jij bestaat je focussend op Onvoorwaardelijke Liefde of op voorwaardelijke liefde, met andere woorden, onthechting of gehechtheid. Als je gehecht bent aan jouw perspectief, dan zouden vrees, lijden en je verloren voelen de reacties zijn van jouw verschuivende perspectief. Als je gefocust bent op onthechting, dan zouden vrijheid en opwinding het resultaat zijn.
Voor jou om het Tijdperk van Liefde te ervaren en te stromen met de Liefdesbeweging gepromoot door Venus, is er een noodzaak om bereid te zijn om je perspectieven los te laten, om de bubbel te laten barsten waar jij jezelf mee omringt. Wanneer je eenmaal jouw onnodige perspectieven losgelaten hebt, zal je de Liefde loslaten die jou omringt en binnenin jou is wat erop wacht om een nieuwe werkelijkheid, leven en perspectief voor jou te creëren.
De belangrijkste beperking aangaande de bekwaamheid van de mensheid om Liefde te accepteren, te belichamen en te ervaren is hun gehechtheid aan oude perspectieven, welke hen omringen in een bubbel en alles worden dat de mensheid bereid is om te zien. Ik, Aartsengel Michael geloof dat de les van de evoluties, wat aan de mensheid verstrekt wordt in deze tijd, een uitnodiging is om jullie geest voor Liefde te openen. Op dit moment is het openen van jullie geest voor Liefde meer essentieel dan jullie hart aan te moedigen om Liefde, iedere vorm van Liefde, uit te breiden, te ontvangen en te accepteren. Jullie geest heeft de macht om over jullie gehele wezen te regeren. Wij herkennen dat vele leden van de mensheid hun hartchakra’s aan het uitbreiden zijn en Liefde toestaan te stromen, hoewel hun geesten in een bubbel van onnodige perspectieven blijven, hetgeen een onvermogen creëert om voorbij hun bubbel te zien, te voelen of te her/erkennen. De Liefde voort stromend vanuit Venus is wachtende om jullie bubbel van perspectieven te perforeren, om Liefde toe te staan te stromen in/naar jullie geest en geaccepteerd te worden, aldus jullie verstand en hartchakra in eenheid samen kunnen werken om een werkelijkheid van Liefde te creëren.
Jouw perspectief is jouw werkelijkheid; jouw perspectief omringt jou zoals een bubbel, hetgeen onontkoombaar is. Het is alleen wanneer je kiest om onbehulpzame, negatieve of oude perspectieven los te laten, dat jij jezelf kunt bevrijden uit de kooi van je geest, hetgeen jullie iedere dag op de Aarde leven en ervaren. Wanneer je geest gefocust is op Liefde is het uitbreidend, en creëert ervaringen van vrijheid en een verhoogde verbinding met de Schepper. Wanneer de geest gefocust is op oude en onbehulpzame gedachtepatronen en overtuigingen kan dit jou aanmoedigen je te voelen alsof je in een onvermijdelijke omsingeling bent.
De sleutel is om onthechting uit te oefenen om vrijheid te creëren. Denk aan je leven als zijnde een spel, betekenend dat hoewel het leven serieus mag schijnen te zijn met consequenties, gevaren en bedreigingen, hoezeer het ook echt aan mag voelen, het een illusie is om jullie spirituele evolutie te helpen. Stel je voor dat, Ik, Aartsengel Michael, jou uitnodigde om een spel te spelen. Ik plaats je op een planeet en vertel je dat hoe meer gedachten, perspectieven en overtuigingen je creëert binnenin je geest uitgelijnd met Liefde, hoe gemakkelijker het spel zal zijn en hoe gelukkiger jij je zult voelen. Ik zou je ook vertellen dat negatieve of onjuist uitgelijnde gedachten, perspectieven en overtuigingen consequenties zouden hebben (je zou hen ervaren), hoewel dat wat manifesteert niet echt is, jou geen schade zal berokkenen en door jou gewijzigd kan worden. Ja, je mag het spel spelen, je serieus focussend op het uitlijnen van en tot uitdrukking brengen van Liefde en toch zou er een zorgenvrij aspect zijn omdat je in staat zou zijn om voorbij de illusies van jouw creaties te kijken welke onjuist uitgelijnd zouden zijn, aldus zou je slechts je schouders ophalen, leren dat het perspectief jou niet dient en zou je verder gaan. Dit is in feite het spel dat jullie nu aan het spelen zijn op de Aarde, het enige verschil is dat jullie kiezen te geloven in de illusie en dus creëert de negatieve en onjuist uitgelijnde jij, en beïnvloedt jou echt omdat je zoveel energie in/op hen plaatst. Onthechting is een zorgenvrij perspectief wat omschreven kan worden als een vreedzaam, kalm en eenvoudig perspectief, dit is de focus welke de Liefde van Venus wenst om in het komende jaar voort te brengen.
Ik, Aartsengel Michael wens om jullie in het komende jaar aan te moedigen om:
  • Bewust te zijn van jullie gedachten, focus, perspectieven en overtuigingen, dezen die jullie niet dienen zijn slechts bubbels die jullie in dezelfde werkelijkheid en ervaringen houden, besef dat zij een werkelijkheid creëren geboren vanuit de illusie.
  • Wanneer je bewust bent van een focus, welke niet uitgelijnd is met de Schepper en geen Liefde creëert, besef dan dat dit een product van je oude werkelijkheid is, het is een bubbel welke jou omringt wat vereist is om uiteen te barsten. Je kunt kiezen om de bubbel uiteen te doen laten barsten, aldus verandering in je werkelijkheid creërend.  
  • Gebruik de zinsnede, “Ik kies nu om mijn perspectief bubbel uiteen te doen laten barsten welke gefocust is op … … … (wat het perspectief ook maar is) … en wis het voor eeuwig uit”.
  • Gebruik de Liefde van je hart om je geest te vullen om verdere bubbels van Liefde en vrijheid om jou heen te creëren, wat de werkelijkheid is die je iedere dag ervaart.
  • Ik, Aartsengel Michael, haalde aan dat een bubbel die eenmaal gebarsten is niet opnieuw kan vormen, hoewel een nieuwe bubbel gecreëerd kan worden vanuit dezelfde bron van de bubbel. Jij bent de bron van de bubbel, je mag onbewust kiezen om dezelfde bubbel opnieuw te creëren, dit is waar je vastberadenheid en wilskracht nodig zullen zijn.  
Doe alsjeblieft een beroep op mijn energieën en de vibraties van Venus om jou in deze tijd te ondersteunen, ieder deel van je wezen zal een heruitlijning van Liefde ondergaan, het is de kans van je geest om verder uit te lijnen met de Liefde van je wezen en de Schepper in deze tijd.
Met diepe Liefde en Zegeningen,
Aartsengel Michael
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com