Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 26 december 2015

Een Uur Met een Engel: Jezus over de Verloren Jaren, de Heilige Graal, Reïncarnatie en Veel, Veel Meer… Deel 2 van 2 / 16 Januari 2012 / Herplaatst 26 december 2015

Een Uur Met een Engel:
Jezus over de Verloren Jaren, de Heilige Graal, Reïncarnatie en Veel, Veel Meer…
Deel 2 van 2
16 Januari 2012 / Herplaatst 26 december 2015


Steve Beckow: Dank je wel, Graham. Welkom, Jezus
Jezus: Welkom. En ik vertel je nogmaals, je mag me Jezus noemen, of je mag me Yeshua noemen…
SB: Dank u wel.
Jezus: …of je mag me broeder of vriend noemen. Maar ik verwelkom jullie allemaal vanavond. En ja, ik verwelkom ook het kanaal, en wij zullen met haar werken om te verzekeren dat we samen voorwaarts kunnen gaan.
[Opmerking van Steve - De opname van Martin Luther King is hier verwijderd.]
Ik dank onze gastheer voor het afspelen van deze woorden en ons publiek te herinneren aan deze wonderbaarlijke ziel, Martin Luther King, een man die geloofde in wat hij aan het doen was en die grote veranderingen bracht, niet alleen in jullie Noord Amerikaanse maatschappij, maar over de gehele wereld. Maar ik weet dat hij ook een vraag echoot welke zovelen van jullie in jullie hart vasthouden, en dat is, hoe lang? Hoe lang voordat waarheid en gerechtigheid zullen heersen?

Een Uur Met een Engel: Jezus over de Verloren Jaren, de Heilige Graal, Reïncarnatie en Veel, Veel Meer… Deel 1 van 2 / 9 Januari 2012 Herplaatst 26 december 2015

Een Uur Met een Engel:
Jezus over de Verloren Jaren, de Heilige Graal, Reïncarnatie en Veel, Veel Meer…
Deel 1 van 2
9 Januari 2012
Herplaatst 26 december 2015

Steve Beckow - 24.12.2013: Zoveel mensen zijn hongerig naar de waarheid over Jezus dat wij delen gereproduceerd hebben van twee eerdere interviews met hem in Een Uur Met een Engel. Hier verteld hij wat de Christus werkelijk is, erkend dat hij een avatar was, legt vele moeilijke concepten uit, en geeft meer details van zijn familieleven.
Ik weet dat dit heel veel om te lezen is. Ik weet het, ik weet het. Maar voor diegenen die de tijd hebben, is het zo fascinerend als het maar zijn kan. Als je het nu niet leest, leg het dan nog even terzijde.
Steve Beckow: Dank u wel, Heer, door ons vandaag opnieuw te bezoeken. Ik zei de laatste keer dat wij spraken, dat het beter scheen te zijn om een tijdstip na Kerstmis te reserveren om enige van de details te bespreken van wat ertoe gekomen is om "de verloren jaren," genoemd te worden, en ook andere zaken die relateren naar uw ambt op de Aarde. Ons doel is om voor uw volgers geen enkel hartzeer te veroorzaken, maar om eenvoudig enige van de mysteries die uw leven omringden glad te strijken. Is dat voor u toereikend?

Een dankwoord van Prepare For Change en van ons / 24 December 2015


Een dankwoord van Prepare For Change en van ons
24 December 2015

Prepare For Change heeft in zijn decembernieuwsbrief zijn waardering uitgesproken voor al diegenen die hun leven wijden aan de bevrijding van de mensheid en de planeet Aarde.

Wij sluiten ons hier volledig bij aan. Al gedurende vele jaren in de vorige eeuw en in deze eeuw zijn er hele moedige mensen die de waarheid naar buiten brengen en die de heersende valse machten bevechten. Velen van hen hebben dat met hun leven moeten bekopen. Anderen zijn beschimpt en bespot, verloren hun baan en moesten verder leven als een paria, in armoede en eenzaamheid. Weer anderen zijn continue op de vlucht.

Spiritualiteit: Een Cursus in Liefde – Boek 2. Vertrouwen op de Goddelijke Weg - 3 / 25 december 2015 /Barbara Bessen

Spiritualiteit:
Een Cursus in Liefde – Boek 2.
25 december 2015 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 70.

Een cursus in Liefde – Boek 2
Vertrouwen op de Goddelijke Weg - 3

Vertrouwen in de Goddelijke Weg ontwikkelen

Eigenlijk dienen jullie nu gezamenlijk met dit bewustzijn je verdere leven ter hand te nemen. Jullie zullen vele blokkades oplossen en knopen kunnen doorhakken.

Jullie lichaamsbewustzijn wordt dan steeds meer door jullie Gouden Engel geïnspireerd. Het innerlijk toneel is een goede mogelijkheid om je hele Zelf op een praktische manier te doorgronden en zeker niet op een wetenschappelijke basis.

Jullie zijn pioniers; het open hart dat het eigen Zijn op innerlijke niveaus doorgrondt. Jullie zijn waarlijk pioniers!

Dit is niet gedacht als een eenmalige oefening. Hij zou vaker gedaan moeten worden; het kan zelfs dagelijks zijn.


Aranuth: Kerst en Nieuwjaar 2014 / Malcolm Bell 20december 2014. Geplaatst: 26 december 2015

Aranuth:
Kerst en Nieuwjaar 2014
Malcolm Bell
20december 2014. Geplaatst: 26 december 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gelukkig Kerstfeest en een heerlijk, gelukkig en overvloedig Nieuwjaar voor iedereen. Moge al jullie wensen zich manifesteren.

Het is de laatste twee maanden tamelijk rustig geweest omdat ik mij herstelde van een operatie omdat mijn heup is vervangen. Nu, twee maanden later na de genezingstijd voel ik mij een stuk beter. Vanwege het oponthoud van twee maanden tussen de channeling-bijeenkomsten besloot ik om half december een speciale sessie te houden omdat Kerstmis eraan kwam. Ingaande januari 2015 zullen de eind van de maand sessies op Ravenshoe weer als normaal plaatsvinden. Bijeenkomsten op Innisfail en Cairns zullen plaatsvinden als de tijd en de omstandigheden dit toestaan.

De volgende boodschap is er een die heel goed aansluit bij de kerstdagen en hij zal zeker jullie harten raken:

Boodschap:

Een Schrijven van de Schepper / 25 December 2015 / door Jennifer Farley

Een Schrijven van de Schepper
25 December 2015 / door  Jennifer Farley,

” Stromend ”

Language-of-Love

Een zachte herinnering: het Nu een goede plek om te zijn.
Niets van het verleden drukt op je;
elke nieuwe Nu stroomt rustig naar de volgende Nu
met een toekomst vol Nu's wijd voor jou open.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Maya Berichten Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging Dag 220 / Zaterdag 26 december 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging
Dag 220
Zaterdag 26 december 2015


Ahau 12   Een Houding van Dankbaarheid

Ik ben Ahau 12. (Gele Zon) We willen graag onze dankbaarheid naar jullie toe vergroten, voor het nemen van tijd om te communiceren met ons en omdat jullie werken aan je innerlijke Zelf.

Er is geen andere ding belangrijker op aarde dan je bewust te worden van de hoogte van je Spirituele Essentie.

Zodra je je Zelf hebt verlicht, zal je vermogen om lief te hebben vanuit een rein hart exponentieel toenemen.

Zodra je je bewust bent van wie je bent en door de angsten en overtuigingen heen gewerkt hebt die je tegen hielden toe te staan dat liefde van het Zelf en de liefde van de Bron door je heen stromen, zal je vermogen om een rolmodel te voor anderen te zijn op hun pad exponentieel toenemen.

Heavenletter 5510 Leven in een Soort Tussenin-Land / Vrijdag 25 december 2015

Leven in een Soort Tussenin-Land
Brief uit de Hemel
Vrijdag 25 december 2015


God zei:

Geliefde, wederom hoor ik jouw spreken vanuit het diepst van je hart. Ik hoor je zeggen:
“Geliefde God, waar wilt U mij mee naartoe nemen vandaag? Uit welke ontmoediging gaat u mij optillen en naar welke hoogten?”

“Het lijkt alsof ik mijn hele leven heb geslapen. Ik wist het niet. Ik was nauwelijks wakker. Ik wist niet waar ik was. Het is alsof ik in een soort tussenin-land was, toch heb ik ook geleden aan angst en deed ik mijn best om het te negeren.”

vrijdag 25 december 2015

Benjamin Fulford: "Financiële Machtstrijd wordt intenser terwijl hoofd van het IMF wordt aangeklaagd na aangekondigde veranderingen."/ Vrijdag 25 december 2015,

Benjamin Fulford:
 "Financiële Machtstrijd wordt intenser terwijl hoofd van het IMF wordt aangeklaagd na aangekondigde veranderingen."
Vrijdag 25 december 2015, 21:14 uur

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

- 22 december 2015 –

"Het Internationale Monetaire Fonds deed een serieuze poging om zijn SDR valuta er door te drukken, als vervanging van de VS dollar. Het congres van de VS keurde eindelijk (na 5 jaar vertraging) IMF stemmen voor correctie van de verzwakte G7 macht goed, na welke de organisatie aankondigde dat het zijn geld verdubbelde naar 477 miljard SDR (VS $660 miljard) van 238 miljard SDR (ongeveer $ 330 miljard).


Iemand was onmiddellijk na deze aankondiging duidelijk niet blij, de Franse politie daagde het IMF hoofd Christine Lagarde voor het gerecht.Asthar on the road: Kerstgroeten Herplaatst: 25 december 2015


Ashtar: Kerstgroeten
Herplaatst: 25 december 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

"Jullie kunnen de kerstboomverlichting aansteken, de buitenverlichting aandoen en de oude Kerstman op het dak zetten als jullie dat willen en alles aansteken zodat de wereld het kan zien. Maar kijk in de spiegel, en begrijp dat jullie veel helderder schijnen dan al deze lichten en dat dit jullie tijd is om dit verder de wereld in te brengen en doorgaan het licht uit te stralen dat jullie allemaal zijn.
...Dat wat jullie allemaal de Geest van Kerstmis noemen is wat er bereikt dient te worden in de tijd die jullie ascensie noemen.

Denk daarover na. Liefde, Vrede, Goede Wil, een gevoel van willen geven en delen, al deze dingen zijn echt buitengewoon omdat zij puur vanuit het Licht van Christus komen. Nu heb ik een geheim voor jullie.

Dit is jullie tijd om de geboorte van Christus en die van jezelf te vieren. Geen gekheid! Het is zo!

De Berichtgevingen van God In Het Licht Stappen / December 2015 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
In Het Licht Stappen
December 2015 / Yael en Doug Powell
Geliefden, terwijl jullie in/naar de tijd van het jaar komen, de tijd wanneer het Licht helder en zuiver is, de tijd wanneer de droom terzijde gegaan is, kunnen jullie in het Licht staan en overal in het moment zien waar het hart besef van jullie vrijheid creëert. Kom, geliefden, en herinner je dat de glorie van de Christus jullie is.
Deze zuivere Liefde is wat jullie zijn. Er is niets dat het kan verhinderen. Als je hart dit glorieuze stromen accepteert, herinner jij je dat je al één met Mij bent. Eén met Mij, één met Liefde. Jij bent de Christos, de geïncarneerde Christus.
Maar dit betekent alleen maar dat je vrij bent van de droom van de afscheiding. Er is niets dat anders is, niets om het ego toe te staan om nog langer onophoudelijk voorbij oordelen te gaan.

Shekinah Rose & Mary Angelico AVE Maria Licht Taal Lied vanuit de Sedona Draaikolk Moeder Mary’s Rozen Straal Geschenk

Shekinah Rose & Mary Angelico
AVE Maria Licht Taal Lied vanuit de Sedona Draaikolk Moeder Mary’s Rozen Straal Geschenk
Een belangrijke gebeurtenis deed zich voor, voor de Mensheid en Gaia. De Rozen Straal van Creatie werd terug op de planeet verankerd, in Sedona AZ, in de Cathedral Rock Vortex/draaikolk.
De Moeder Mary Geestverschijningen deden zich voor op Kerstavond in 2011, om de Rozen Straal van het Heilige Hart te verankeren via de Heilige Geest van Shekinah. Dit brengt het Hart van de Wereld van de Moeder om de droefenis van het menselijke lijden te transformeren dat het Engelachtige Menselijke DNA en Christus Belichaming ontwaakt.

Kryon: Vraag en Antwoord 593: Leiders die denken dat hun waarheid de enige waarheid is. /25 december 2015 / Lee Carroll


593: Leiders die denken dat hun waarheid de enige waarheid is.
25 december 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Wat denk jij over sommige leiders die over mensen oordelen omdat zij geloven dat hun “waarheid” de enige “Waarheid is? 

ANTWOORD: Wij hebben dit eerder verteld….. laat hen hun eigen doctrines en laat hen daarnaar leven als zij dit willen. Jullie zijn alleen verantwoordelijk voor jezelf en voor wat jullie onafhankelijk geloven en niet voor hen. Wat vertelt jullie Hoger Zelf JULLIE? Denken jullie echt dat God is beperkt tot maar een groep?

Kijkt de creatieve Bron die in jullie leeft en die het hele Universum heeft geschapen op de mensheid neer en wacht hij erop tot de mensheid een bepaalde afslag neemt, of een bocht omgaat naar een bepaalde richting? Denken jullie echt dat jullie spiritualiteit afhankelijk is van een of andere lijst die mensen voor jullie hebben geschapen?


Raphael en de Groep Channeling nr. 15. / 12 december 2015 / Margreet de Carpentier

Raphael en de Groep
Channeling nr. 15.
12 december 2015 / Margreet de Carpentier 

Laat alles achter u, wat geweest is kunt u niet meer veranderen en de toekomst kunt u niet invullen. Probeer alles wat geweest is los te laten, probeer mee te gaan in de stroom, probeer uit onze woorden het positieve te halen. Er zijn mensen die alleen de negatieve woorden horen en lezen.

Wij herhalen het woord chaos, er zal nog meer chaos komen op uw wereld. Alleen vanuit chaos ontstaat er rust, meer rust dan dat er ooit op uw wereld geweest is. Met verkiezingen treden er mensen naar voren die niet geschikt zijn om te regeren. In eerste instantie worden ze bejubeld en geaccepteerd maar langzaam maar zeker keren de mensen zich af van de mensen die niet geschikt zijn voor die functies.

Montague Keen, / 20 december 2015

Montague Keen,
20 december 2015

De bevrijding van de mensheid is begonnen. Ierland neemt de eerste stappen om de mensheid uit haar gevangenschap te bevrijden.

Bekijk deze video

De tijd om de sleutel om te draaien, na lang op de mensheid te hebben moeten wachten totdat zij voldoende ontwaakt was om in te zien wat er moet gebeuren, is gekomen. Sinds mijn overlijden heb ik Veronica hierin begeleid. Inmiddels hebben anderen de boodschap begrepen en er hun eigen onderzoek naar gedaan. Ik bedank ze voor hun input. Ik heb jullie altijd gezegd dat Ierland de sleutel is die alles zal ontsluiten. De Ieren zijn nu ontwaakt. Ze zijn bijeengekomen en ze weigeren de banken Ierland opnieuw te laten verkrachten.

GEEN PSYCHE IS SINDS DE DAGERAAD DER TIJDEN MEER VERKRACHT DAN HET IERSE VOLK.

Op deze dag van je leven / 25 december 2015 / Neal Donald Walsch


25 december 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
                dat God wil dat je weet…


... dat de reden waarom een groot deel van de mensheid deze dag herdenkt is dat er zovelen van de mensheid proberen
liefde te geven en te ontvangen.

Weet, tijdens deze heilige tijd, dat alle tijden heilig zijn, dat elke religie waarheid inhoudt, dat elke traditie heilig is, en dat het aan de eenvoudige uitwisseling van liefde ligt dat we onze overtuigingen tot leven laten komen, en onze dromen uitkomen.

Laat deze Kerstdag ons eraan herinneren dat Christus kwam om ons uit te nodigen om liefde aan te bieden aan de hele mensheid, en om de deur van God's Koningrijk te openen voor iedere ziel.
Vrolijk kerstfeest, iedereen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Maya Berichten Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging Dag 219 / Vrijdag 25 december 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging
Dag 219
Vrijdag 25 december 2015


Cauac 11  Vier Jezelf

Ik ben Cauac 11. (Blauwe Storm) Welkom. Hartelijk dank voor het samenwerken met ons, wij zijn zeer dankbaar om jullie van dienst te zijn. Vandaag willen we graag samen met jullie een beetje feest vieren. Wij willen jullie vieren!

Hoe vaak nemen jullie de tijd om dankbaar te zijn voor de persoon die je bent ? Als jullie dit vaker zouden doen (elk moment), zou jullie leven een stuk grootser zijn!

Wij beginnen met te zeggen: "Dank jullie!" Zonder jullie ervaringen op Aarde, zou ons leven niet zo verrijkt zijn. Door het hebben van het voorrecht om met jullie te werken , zijn onze levens gevuld met vreugde.

Neem nu de tijd om jezelf te bedanken. Weet dat elke gedachte, woord en actie waar je ooit aan hebt deelgenomen zich heeft verspreid door heel het universum. Zelfs die dingen die je geoordeeld hebt slecht te zijn, worden niet als negatief gezien door ons, hoewel alles wat je hebt meegemaakt een effect op ons heeft. Het zou hetzelfde zijn als het herhaaldelijk kijken naar dezelfde film , waarin alles wat jij en alle anderen deden perfect is. Saai!!!

donderdag 24 december 2015

Kryon: Vraag en Antwoord 592: Is taal beperkend? / 24 december 2015 / Lee Carroll


592: Is taal beperkend?
24 december 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Zullen wij mensen in staat zijn om een op zintuigen gebaseerde taal te gebruiken om gevoelens aan elkaar over te kunnen dragen zonder woorden te gebruiken? (zielen-spraak) Ik kan zeggen “Ik houd van jou,” maar ik wil een GEVOEL aan jou geven. Ik bedoel niet wat wij in een gebed of meditatie geven: Ik bedoel het als iets fysieks.

In plaats van een essay van vijf bladzijden proberen wij iemand ergens begrip over te brengen; kunnen wij hen het “gevoel” geven van het “gevoel” dat wij verbaal zo moeilijk proberen uit te leggen? Mijn punt is dit: Als ik nu een essentie van iets nu aan jou zou kunnen overbrengen, zou er geen behoefte zijn aan al deze woorden. Jij zou door het gevoel weten wat ik allemaal bedoel.

Bashar: Betekenis toekennen. / Darryll Anka Geplaatst: 24 december 2014

Bashar:
Betekenis toekennen.
Darryll Anka
Geplaatst: 24 december 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

V: Okay. Wel, de volgende vraag kwam bij mij op nadat ik vele honderden uren van jouw interacties met mensen hoorde en het betreft twee grote dreigingen die door jouw filosofisch tapijt zijn verweven. Ik weet dat beide ideeën van dezelfde plaats komen maar zij lijken mij een beetje tegengesteld te zijn.

B: All right.

V: Een idee dat jij had is dat alle situaties in ons leven fundamenteel neutraal zijn, dat zij geen “ingebouwde betekenis” hebben, zoals jij zegt, en dat het effect dat wij krijgen afhangt van de betekenis die iemand er aan toekent. Een tweede opvatting die jij met ons deelde is dat “alles met een reden gebeurt” en dat er geen “vreemde creaties” in het Universum zijn en dat alles is gemaakt vanuit en – en ook is – een synchrone expressie van hetzelfde.

Op deze dag van je leven / 24 december 2015 / Neal Donald Walsch

24 december 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
                dat God wil dat je weet…


... dat dit de vooravond is van de geboorte van Christus als jou.

Het is uiteraard een wedergeboorte want de Christus was er altijd al.
Op deze speciale avond, kunnen jullie die Aanwezigheid in je ervaren,
net zoals jullie dat doen,
door het delen van de liefde die rechtstreeks van God naar jullie gebracht is.

Het prachtig geschenk van Kerstmis is dat het niet een één dag of een eenmalige ervaring is, maar het hele jaar duurt door middel van en - dankzij jullie.

Jullie zijn het geschenk, en zoals je geeft, zo zult gij ontvangen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Maya Berichten Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging Dag 218 / Donderdag 24 december 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging
Dag 218
Donderdag 24 december 2015


Etznab 10  Los Elk Probleem Op

Ik ben Etznab 10. (Witte Spiegel) Vandaag vragen we jullie na te denken over een van de eerdere berichten en ten minste een probleem op te lossen waar je mee geworsteld hebt.

Weet dat je in met een knipper van een oog, een nieuw zicht kunt krijgen op iets dat je gegijzeld heeft gehouden.

Er zijn drie dingen om te onthouden bij het ​​oplossen van alle problemen:

1 Vergeving: Sta anderen toe te doen wat ze willen, zelfs als het jouzelf of anderen schaadt. Dit betekent niet dat je anderen toestaat voortdurend jou of anderen te schade te berokkenen, want je zou er goed aan doen om jezelf van de aanwezigheid van deze personen te verwijderen.

Een Schrijven van de Schepper 23 D/ ecember 2015 / door Jennifer Farley

Een Schrijven van de Schepper
23 December 2015 / door  Jennifer Farley,

”Oneindige Mogelijkheden”

images

Verder dan wat je gelooft en de structuren van de samenleving,
bestaat een wereld waar alles mogelijk is.
De oneindige mogelijkheden worden alleen beperkt door je gedachten van wat 'zou moeten' zijn, wat zou kunnen 'zijn en hoe de dingen zijn'.
Ontdek, breid uit en omarm.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5509 De Ware Gedachten Waarvan Je Verlangt Dat Ze Van Jou Zijn / Donderdag 24 december 2015

 De Ware Gedachten Waarvan Je Verlangt Dat Ze Van Jou Zijn
Brief uit de Hemel
Donderdag 24 december 2015

God zei:

Ik heb je toevallig horen fluisteren, geen gebed, maar een besef dat met kracht jouw hart leek binnen te dringen, dat al zo lang aan het lijntje werd gehouden. Je zong:

“Geliefde God, U Die Zichzelf aan Ons heeft Nagelaten, U Die Weet Hoe je moet Liefhebben, U Wiens ogen Oplichten Als U Ons Ziet, Ik dank U voor Al Uw Geschenken aan Ons. Heilig Bent U, en Heilig-Makend Bent U. Ik wens heilig te zijn, niet als een Heilige, nee, helemaal niet – als een mens die er naar verlangt dichter bij U te zijn, God, en dichter en dichter bij totdat U Mij in Uw Innerlijke Binnenplaats brengt, en Ik in Eenheid leef met U.”

“Waar is mijn Kleinheid, de ik die ik dacht te zijn, gebleven? Ik maakte aanspraak op de troon. Nu, met Oneindig Geduld, heeft U de Pauwenveren van mij verwijderd, en hier ben ik, gesmolten in Boter, in U Geabsorbeerd, Eén met U. Terwijl ik op Aarde ben, blijf ik een lichaam dat U niet bent. Mijn lichaam is het Stoffelijke dat Stof wordt. Mijn Ziel is het Pure Licht van God.”

Ascentie Berichten De 2015 Zonnewende / 21 December 2015 / Kara Schallock

Ascentie Berichten
De 2015 Zonnewende
21 December 2015 / Kara Schallock

Tijdens deze Zonnewende, welke verder bekrachtigd wordt door een sterke zonneactiviteit, is de “terugkeer van het Licht” (in de Noordelijke Hemisfeer). Wel, we verlieten het Licht nooit, niettemin helpt deze Zonnewende ons om ons Licht meer te bekrachtigen. Als wij dit jaar beëindigen, hebben wij zeer sterk veel duisternis losgelaten zodat ons Licht helderder kan stralen. Deze zonnewende gaat verder met het werk dat gedaan werd tijdens de 11-11 Toegangspoort en velen hebben hun kwetsuren losgelaten, hun slachtofferenergie, dualiteit en zoveel van het oude. Aan ons wordt gevraagd om krachtiger in/naar Wie wij nu zijn te stappen; niet meer klein handelend.
Het Licht dat voort stroomt tijdens de Zonnewende zal ons verder zuiveren en voorbereiden om meer Licht te ontvangen en tot uitdrukking te brengen. De Zuivering zal door onze cellen, wat oude herinneringen vasthoudt, heen vegen. Deze Zuivering helpt een ieder van ons om meer Licht te ontvangen en dit breidt onze essentie van Liefde uit. De voorbereiding is aldus dat wij het Nieuwe als nieuw mogen begroeten. Wij zijn eenvoudig niet wie wij gewoon zijn te zijn. Het opruimen mag intens voelen en toch, is het allemaal voor onze doorlopende Ascentie in/naar zijnde de Bron. Het Licht dat wij ontvangen ontwaakt ook Licht Codes binnenin ons. Als deze ontwaken, zal alles dat losgelaten moet worden naar boven komen voor ons om te kiezen of wij het wel of niet los willen laten of nog een poosje willen wachten om misschien te zeggen, ‘Dit is zo slecht nog niet; ik hoef het niet los te laten.” Natuurlijk, het is altijd onze keuze.