Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 5 september 2015

Kryon: Vraag en Antwoord 507: Crematie? / 5 september 2015 / Lee Carroll


507: Crematie?
5 september 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Ik heb zo’n dertig jaar geleden een boek gelezen waarin stond dat als het lichaam sterft, het zilveren koord wordt doorgesneden. Dat als het lichaam wordt gecremeerd voordat het zilveren koord wordt doorgesneden, het spirituele lichaam lijdt. Wat is de waarheid in de huidige energie? Hebben wij nog steeds enige dagen nodig zodat het zilveren koord doorgesneden kan worden?

ANTWOORD: Lieverd, het “zilveren koord” is een metafoor voor de inter-dimensionale verbinding tussen mensen en het Hoger Zelf. In de nieuwe energie is het nu een DEEL van de mens en de verbinding is niet langer meer zoals hij was.

Denk erop deze manier aan: In de oudere energie hadden jullie een extensiekoord nodig om je te verbinden met het krachtstopcontact van God. Nu, in de nieuwe energie ZIJN jullie de krachtbron. Daarom is het hele zilveren koord opgewaardeerd naar iets dat veel grootser is en vol van beloften. 

Maria Magdalena. Het aanvaarden van de schoonheid van het leven. / Geplaatst: 5 september 2015 Michelle Eloff

Maria Magdalena.
Het aanvaarden van de schoonheid van het leven.
Geplaatst: 5 september 2015
Michelle Eloff

Ik ben Maria Magdalena en ik groet jullie en ik heet jullie welkom in de goddelijke aanwezigheid van licht, waarheid en liefde. Je levensreis ontvouwt zich op een prachtige, magische manier. Jullie hebben allemaal een punt bereikt in je persoonlijke ontwikkeling waarop je klaar bent om in de innerlijke gebieden van de Goddelijke Geest toegang te krijgen tot de schoonheid van het leven. Dit is een keerpunt voor jullie, het openbaart aan jullie de kracht die ligt in het aanvaarden van het leven en de schoonheid daarvan.

Dit is een uiterst belangrijk proces binnen het grotere proces van collectieve heling van het menselijk bewustzijn, evenals uitbreiding van stralen van vergeving, onvoorwaardelijke liefde en genezing, aan iedere persoon die mede het collectieve bewustzijn vormt.
Omdat de wereld waarin je leeft op dit moment wordt geconfronteerd met intense uitdagingen, wordt er een beroep gedaan op jullie persoonlijke capaciteiten om het grotere geheel te dienen door het accepteren van de schoonheid van het leven, door te kiezen voor de houding van dankbaarheid, door dankbaar te zijn voor de goede dingen in je leven. Al zo vaak is jullie gevraagd om dit te doen, is dit gesuggereerd, maar als je in de greep van duistere uitdagingen bent is het moeilijk om je is de schoonheid ervan nog moeilijker te aanvaarden.

“Bidden is een Werk Binnenin” / 3 September 2015 / Lisa Gawlas

“Bidden is een Werk Binnenin”
3 September 2015 / Lisa Gawlas
Dit gaat een snelle zijn, ik werd laat wakker en heb een miljoen e-mails die gedurende vele dagen in mijn in-box staan en waar ik gewoonweg geen tijd of energie voor heb om aan toe te komen om te beantwoorden en ik wilde het echt deze ochtend gaan doen. Ik ging helemaal geen blog schrijven, maar ik heb wel een irritant Team wanneer zij de ervaring willen van informatie die naar buiten gaat. Dus hier ben ik, en voldoe aan het verzoek van mijn Team, lol. Dus vergeef mij alsjeblieft een volgende dag als ik vandaag wederom jullie e-mails niet beantwoord.
Vandaag gaan we over bidden praten of waar ik aan denk als bidden. We neigen ernaar om buiten onszelf te bidden, tegen onze gidsen, tegen onze god(en), tegen wat dan ook. WIJ, wijzelf zijn de kracht van dat gebed, van die wens manifest gemaakt. Ik denk niet dat ik hier echt over nagedacht heb tot deze diepte tot aan deze ochtend toen mijn dochters kamergenoot toestemming gekregen had voor een dag weg om bij haar borg hoorzitting te zijn die op 8 September zal plaatsvinden. Hij had een ernstig verstuikte enkel een paar maanden geleden en had al zijn vakantie en ziekteverlof opgebruikt en kon helemaal geen tijd vrij nemen om bij deze hoorzitting te zijn. Dus besloot hij om een speciaal verzoek bij zijn leidinggevende in te dienen om te zien of ze hem de dag vrij zouden toestaan. Toen hij mij dat vertelde, plaatste ik een energiewolk rondom zijn leidinggevende gevuld met mededogen in reactie. Zeker genoeg, deze ochtend zei hij dat het mijn goede vibraties geweest moeten zijn omdat hij verrassend genoeg een “toestemming!!” terug kreeg.

De bijzondere Eclipsen van September 2015 / Geschreven door: Manuela van der Knaap / 04-09-2015

De bijzondere Eclipsen van September 2015
Geschreven door: Manuela van der Knaap
Publicatie datum: 04-09-2015

In september 2015 kunnen we een speciale zonsverduistering meemaken die samenvalt met het afsluiten van het Lam jaar en ook nog de laatste ‘bloedrode’ Maansverduistering. In dit artikel vind je uitleg over alle bijzondere fenomenen die samenvallen met de eclipsen van september. Beide verduisteringen markeren voor de wereld en voor de financiële markten speciale momenten in de tijd en vallen nu dus samen in de maand september. Het doel van deze speciale verduisteringen is het brengen van rechtvaardigheid, vrede en verbinding. In dit artikel kun je lezen over de effecten voor jou persoonlijk en voor de wereld. Weet dat de toekomst niet vaststaat. Het is wat je er zelf van maakt. Daarom geef ik je vooral overzicht van alle informatie en van het innerlijke proces, zodat je voor jezelf inzicht krijgt in de processen en achtergrond van de situatie. Blijf altijd voelen voor jezelf wat wel en niet met jou resoneert. De informatie van deze eclipsen werkt jaren door, maar is ongeveer een half jaar zeer actueel.


Alle alinea’s met een * achter de koptekst zijn voor de lezers van Spiegelbeeld een extra aanvulling op de tekst die in Magazine Spiegelbeeld is verschenen in het septembernummer 2015.


28 september een nieuwe belangrijke datum! (maansverduistering en heftige zonnestormen) / 5 september 2015 / door Corien van Vliet

28 september een nieuwe belangrijke datum! (maansverduistering en heftige zonnestormen)
5 september 2015 / door Corien van Vliet


2015 is energetisch gezien een bijzonder intensief jaar. Niet alleen zijn er een paar belangrijke data, zoals 8 augustus 2015 (8-8-8), maar er vinden ook een groot aantal elektromagnetische veranderingen plaats. Deze veranderingen zijn begonnen rond de equinox van 20 maart (en de drie dagen daarvoor). Daarna vond er een totale maansverduistering plaats op 4 april.

In de maand september zal er wederom een grote verschuiving plaatsvinden. Eerst rond de equinox van 23 september, daarna tijdens de volledige maansverduistering op 28 september. Op die dag zullen er tevens heftige zonne stormen plaatsvinden (deze heftigheid vindt slechts één keer in de 3600 jaar plaats).

Op 28 september vinden er dus een aantal belangrijke elektromagnetische verschuiving plaats. Maar wat gebeurt er dan op 28 september energetisch gezien? En welk effect hebben de zonnestormen van die dag op de energie van de mens?

Een Schrijven van de Schepper 4 September 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
4 September 2015 / door  Jennifer Farley,

Een ‘Rot’ Dag”
original

Hoe vaak betrap je jezelf op het zeuren over je groeiproces?
"Het is te moeilijk", "Wanneer zal het stoppen", "Ik wil naar huis", "Dit is zo saai",
 en (mijn meest favoriete) "Stop me te vertellen dat ik het licht moet zijn.
Ik voel me rot! Ik ben moe van dit en niets wat je kunt zeggen zal me beter doen voelen".
Mijn geliefden, Ik weet dat het een uitdaging is! 
Ik heb naar elke stap gekeken die jullie hebben genomen vanaf het begin der tijden zelf.
Echter, als een kind leert om te lopen,
en de ouders zouden ertussen springen elke keer dat hij / zij wankelde,
zou dat het proces alleen maar verlengen.
Zie je nu hoe dit werkt? Wees gerust dat,
zelfs op jullie 'rot' dagen, ben Ik daar ook en zal jullie nooit in de steek laten.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5399 God Is een Reisleider naar Geluk / Zaterdag 5 september 2015

God Is een Reisleider naar Geluk
Brief uit de Hemel
Zaterdag 5 september 2015


God zei:

Meestal zien Mijn kinderen Mij als een doorlopende Klachtenafdeling of als een Lieve Liefdesverdriet columnist of een Liefdadigheidsinstelling.

Er is een verhaal over een jongeman die zei dat hij zichzelf aan Mij zou toewijden als Ik hem deze ene keer een speciale gunst zou verlenen. Volgens het verhaal hielp Ik hem en de jongeman die smeekte om een antwoord op zijn vraag vond toen een uitweg om onder zijn belofte uit te komen. Ik ben vergeten wat de uitweg was.

Natuurlijk vroeg Ik nooit om zijn belofte, noch wordt zo’n belofte vereist.

Ik vraag je niet om toegewijd aan Mij te zijn als een soort rendement op Mijn investering. Het is in jouw hoogste belang te onthouden dat Ik hier ben en dat Ik jou liefheb. Het is in jouw hoogste belang dit te weten. Ik vraag geen beloftes van je. Het is Mijn wens dat je voor geluk gaat.

vrijdag 4 september 2015

Vanuit de Akashic Archieven September 2015 Boodschap / Gechanneld door: Jen Eramith MA

Vanuit de Akashic Archieven
September 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in September 2015 verwachten?
De energie deze maand is zoals een katapult of een pijl en boog. Het eerste gedeelte van de maand omvat opbouwende spanning en een gevoel dat je teruggetrokken wordt. Het tweede gedeelte van de maand doet zich voor als een plotseling voorwaarts springen of een plotselinge loslating.
De loslating zal gebeuren rond de tijd van de Equinox. Er is een vier of vijf dagen venster tijdens, waarin de energie zal verschuiven en de dingen zullen beginnen snel voorwaarts te gaan. Deze spanning en loslating kan zeer gunstig zijn, net zoals een pijl en boog of een katapult een gunstig gereedschap kan zijn. Maar net zoals deze gereedschappen vernietigend kunnen zijn, kan de loslating ook moeilijk zijn.

Gouden Eeuw Berichten van de Meesters via de oprichters van de Geascendeerde Meesters Mystery School / 4 september 2015

Gouden Eeuw Berichten van de Meesters
via de oprichters van de Geascendeerde Meesters Mystery School
4 september 2015


Leven als een Burger van de Gouden Eeuw

Dank, dat jullie ervoor gekozen hebben om op Aarde te zijn tijdens het ascensieproces van de mensheid naar de 5e dimensie. De toename van Gamma Stralen die op dit moment het milieu van jullie planeet binnenkomen helpen jullie geweldig, individueel en collectief, bij de openen van een aantal van de sluimerende pakketten van informatie die zijn opgeslagen in jullie kristallijnen DNA sinds en vóór de val van Atlantis. Het vrijkomen van deze stralen versnelt ook de spin binnen jullie elektronen, die jullie helpen in het belichamen van meer van het bewustzijn van jullie aanwezigheid en meer van de 5 dimensionale kwaliteiten die zich voorbereiden voor jullie Accensie. Jullie zijn meer beschikbaar om de beloningen van deze versnellingen te oogsten en zijn meer bereid om de 3-dimensionale referenties los te laten die jullie nog steeds gebruiken om jezelf te definiëren. Aangezien deze oude facetten zijn getransformeerd en uit jullie beperkte geloofssystemen getild, hoe meer beschikbaar jullie zijn om te ascenderen met de Aarde, hoe makkelijker het zal zijn voor jullie om toegang te krijgen tot de geschenken waarvoor jullie hier zijn om te delen in het co-creëren van jullie volgende Gouden Eeuw.

~ De Raad van de Elohim

Spiritualiteit: Een Cursus in Liefde – Boek 2. / Barbara Bessen 4 september 2015


Spiritualiteit: Een Cursus in Liefde – Boek 2.
Barbara Bessen
4 september 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 59.

Een cursus in Liefde – Boek 2 – Jullie Geboorte!

Nadat jullie je herinnerden hoe het voelde om in het lichaam van je moeder te zijn wil ik jullie nu de gelegenheid geven om je GEBOORTE nog eens intensief te beleven.

Maar laten wij allereerst een beetje dieper in dit onderwerp duiken. Wij willen belichten wat het voor jullie en de moeder betekende om zo dicht bij elkaar te zijn.

Wij hebben al eerder gezegd dat het zeer veel indruk op jullie maakte hoe jullie ouders, en in het bijzonder de moeder, hun leven tijdens de zwangerschap zelf hebben beleefd en ondervonden.


Jezus: De complexiteit van de onderlinge relaties van het lichaam op cellulair niveau is enorm. / John Smallman Geplaatst: 4 september 2015

Jezus: 
De complexiteit van de onderlinge relaties van het lichaam op cellulair niveau is enorm.
John Smallman
Geplaatst: 4 september 2015

Goedemiddag lieve Jezus. Een vriendin is de laatste tijd door een hoop traumatische ervaringen gegaan, gisteravond uitmondend in een angstaanjagende en verpletterende ervaring. Kun je iets vertellen over de oorzaak en hoe hiermee om te gaan. Dankjewel.

Goedemiddag John. Ja, de recente gezondheidsproblemen van je vriendin zijn erg moeilijk voor haar. Ze moet echt meer tijd in extreme inactiviteit doorbrengen, zoals Saul het onlangs stelde, en dat betekent het tot rust brengen van haar denkgeest/hersenen en niet proberen alles te beredeneren. Ik weet dat dit erg moeilijk is voor haar, want ze is echt een informatie-junkie. Echter, als mensen in de illusie, zijn jullie erg beperkt in alle aspecten van je wezen, en de fysieke lichaamsproblemen proberen op te lossen/te begrijpen door redeneren alleen is gewoon niet mogelijk.

Wat je van spiegelen kan leren! / 3 september 2015 / Esther Buijs

Wat je van spiegelen kan leren!
3 september 2015 / Esther Buijs

Gedachten, herhalingen, emoties; zowel positieve als negatieve, pijn, oud verdriet, beperkende overtuigingen…het loopt continue door elkaar heen in je gedachten. Heel de dag door. Bewust en onbewust.

Op orde krijgen lukt zeer lastig of niet, zolang je je daarvan onbewust bent. En zolang je blijft ontkennen. Dat ontkennen, is het meest hardnekkige, lastige  onderdeel van de Gedachten-Kracht. Omdat je onbewust-ontkent. Je ego-laagje zit er omheen als een soort bescherming en dat houdt je onbewust in de ontkenning. In een soort verdoving.

Met je eigen Gedachten-Kracht wordt bepaald hoe jouw leven wordt gevormd. Je bent wat je denkt! Omdat het meeste wat je denkt onbewust is, creëer je dus ook onbewust een leven wat je eigenlijk niet meer wil.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Donderdag 3 september 2015

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Donderdag 3 september 2015

De mensen die de meest diepgaande, positieve en blijvende indruk op jullie planeet hebben gemaakt, zijn degenen die zichzelf toestemming gaven hoog in hun waarheid en authenticiteit te staan. Veel van deze mensen kwamen vanuit een zeer bescheiden begin, en toch, ook vanuit het hebben van de moed om trouw te blijven aan zichzelf, uiteindelijk hadden ze een veel grotere impact dan waar ze ooit van hadden kunnen dromen. Dierbaren, ontken de mogelijkheid van anderen niet van het zien van wie jullie werkelijk zijn, want jullie authenticiteit is het grootste geschenk dat jullie de wereld kunnen geven.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl

Ascentie Berichten: Krachtige Sprongen Voorwaarts / 2 September 2015 / Kara Schallock


Ascentie Berichten:
Krachtige Sprongen Voorwaarts
2 September 2015 / Kara Schallock
Specifiek sinds Maart zijn wij exponentieel aan het uitbreiden, groeien en veranderen geweest. Iedere zonne-activiteit, iedere Nieuwe en Volle Maan zijn buitengewoon krachtig geweest, en duwen ons voorwaarts alsof we een golf bereid hebben die in snelheid toeneemt als we dichter bij de kust komen. Deze laatste Volle Maan is ongelooflijk krachtig geweest en is dat nog steeds. Heel veel “ascentie Symptomen” zijn teruggekeerd … intens oorgeluid, slaap verstoringen, verteringskwesties, gegons in verschillende delen van het lichaam, hoofdpijnen, misselijkheid en de lijst gaat verder. Tezelfdertijd, zijn wij meer intuïtief, meer helder en ervaren verbazingwekkende dromen; zij zijn loslatend, genezend of laten ons een schitterende blik van de kust zien. Velen verlaten de planeet, inclusief vele levensvormen. En nu bewegen we ons naar de verduistering op 13 September, wat nogal enorm voor ons zal zijn. Wij voelen in feite niet alleen de laatste Volle Maan, maar voelen ook de opbouw van de Verduisteringsenergie. Het duwt ons richting het maken van zelfs meer veranderingen, als het noodzakelijk is. Genoeg van de excuses en het je slachtoffer voelen; ofwel spring je volledig in/naar het zijn van Liefde of je raakt immermeer ellendig in het oude leven.

De Galactische Draken Onbegrensde Potentiëlen: September Verduisteringen & De Equinox / 1 September 2015 / Meredith Murphy

De Galactische Draken
Onbegrensde Potentiëlen: September Verduisteringen & De Equinox
1 September 2015 / Meredith Murphy

Hallo Invloedrijken,
Wij zien jullie als spiegels van onze eigen immense en onophoudelijk evoluerende capaciteit. Wij zien jullie in/naar meer levendigheid treden. Wij zien dat jullie meer Licht in jullie belichaamde ervaring toelaten. Wij zien jullie zowel de capaciteit tot ontwikkelen laten komen om het Licht in anderen te ontvangen, ongeacht van de mix van hun energie, als het hebben van mindere tegenstrijdigheid/dualiteit over het alles zijn dat jullie zijn.
Bravo & Brava!
Het levende Licht dat in/naar jullie rijk van focus stroomt is aanzienlijk gewijzigd in deze tijd. Het bereid op een bepaalde manier voor op de transmissies van het Licht van Helios en Vesta en de Grote Centrale Zon, hetgeen toegestaan en beschikbaar zal zijn doorheen jullie Galaxy ter ondersteuning van het ontvouwende Goddelijke Plan.   

Op deze dag van je leven / 4 September 2015 / Neal Donald Walsch

4 September 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat al het leven wordt bezield door een enkele fantastische energie, dat de essentie is van alles wat er is –  met inbegrip van jezelf.

 Is dat niet geweldig? Nu, want deze essentie is wie je bent en waar je van gemaakt bent,
het kan jouw duidelijk nooit verlaten.
Misschien niet zo duidelijk, kan het ook wonderlijk behulpzaam zijn.

Het kan je vrede brengen in momenten van stress, 
kracht in momenten van zwakte,
moed in momenten van angst,
wijsheid in momenten van verwarring, 
vergeving in momenten van boosheid,
 en liefde in alle momenten van je leven.

Het enige wat je hoeft te doen is te weten dat dit waar is, 
en het zal ook waar zijn voor jou,
op dit moment.

Ik denk dat dat geweldig is, vind jij ook niet?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper 3 September 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
3 September 2015 / door  Jennifer Farley,

Haal Diep Adem

oie_deep_breath_cornuecopia_typepad

Wanneer je denkt dat dingen te snel beginnen te draaien ... haal dan diep adem,
focus op de waarheid en glimlach.
Je bent zoals je bent,
omdat je bedoeld bent om op die manier te zijn.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5398 Welkom bij het Leven in de Wereld / Vrijdag 4 september 2015


Welkom bij het Leven in de Wereld
Brief uit de Hemel
Vrijdag 4 september 2015


God zei:

Wat is teleurstelling, behalve onvervulde verwachtingen. Teleurstelling, iets dat al Mijn kinderen op Aarde heel goed lijken te kennen, is niet zo groot als het voelt. Teleurstelling heeft geen bestaan op zichzelf. Teleurstelling is afhankelijk van iets heel anders. Teleurstelling is een non-entiteit. Hoe zeer echter zijn Mijn kinderen verwikkeld in teleurstelling. Teleurstelling is als een niet nagekomen afspraak. Blijven zoeken om jouw verst gelegen verlangens te weten.

Ooit huilde je over een kapotte pop. Nu huil je over iets anders. Wat zou je hebben gehad als je pop niet kapot gegaan was? Je zou het idee hebben gehad dat je pop prima was, net zoals de manier waarop je het idee had dat ze kapot was. De zinvolheid van je pop kan alleen een projectie zijn. Misschien kun jij beginnen te zien wat een krachtpatser jouw denkgeest is. We kunnen zeggen dat je denkgeest wijn kan veranderen in water net als een Groots Iemand water in wijn veranderde.


donderdag 3 september 2015

Jezus: De ontbinding en desintegratie van de illusie verloopt met hoge snelheid. / 3 september 2015 door John Smallman


Jezus:
 De ontbinding en desintegratie van de illusie verloopt met hoge snelheid.
3 september 2015 door John Smallman

De vooruitgang van de mensheid op het pad naar het ontwaken heeft zich voor een zeer lange tijd versneld, en nadert nu het moment van voltooiing. Jullie hebben bijna het einde van jullie reis bereikt, en dat alleen al is reden voor een feestje, dus sta niet toe dat de berichtgeving van de mainstream media jullie terugtrekt in de kommer en kwel van de illusie.

Op het moment van afscheiding zijn jullie meteen begonnen aan het pad naar ontwaken, het pad terug om te herinneren wie jullie waren. Maar de afscheiding, hoewel onwerkelijk, werd ervaren als angstaanjagend en permanent. Dus jullie waren  volkomen onwillig in eerste instantie om zelfs maar de mogelijkheid te overwegen van een terugkeer naar jullie natuurlijke staat van één met God. Jullie geloofde, om een zin te gebruiken van uw minder dan medelevende volkstaal, dat jullie het “absoluut hadden verknald !"

Benjamin Fulford: "Een militaire operatie op kleine schaal zou genoeg moeten zijn om de Khazariaanse cabal te verwijderen uit de macht."/ Donderdag 3 september 2015,

Benjamin Fulford:
 "Een militaire operatie op kleine schaal zou genoeg moeten zijn om de Khazariaanse cabal te verwijderen uit de macht."
Donderdag 3 september 2015, 10:43 uur

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime genootschappen.

- 1 september 2015 –

"Mededeling aan lezers, door mijn jaarlijkse vakantie, betreffen de verslagen voor 17, 24 en 31 augustus tijdloos gevoelig materiaal. Onverwachte nieuws updates zullen alleen verschijnen wanneer dit nodig is. Regelmatige verslaglegging zal in september weer verschijnen.

In september plannen de leiders van het huidige wereld systeem vele veranderingen. De Chinese president Xi Jinping, de Paus, President van Rusland Vladimir Poetin en anderen zullen in september een bezoek brengen aan de VS zogenaamd om de 70ste verjaardag van de oprichting van de VN te vieren. De leiders beloven ook om vele hervormingen aan te kondigen inclusief een belofte om een einde te maken aan armoede en om wereldwijde vernietiging van het milieu te stoppen voor 2030.

Er zijn ook plannen om de Chinese Yuan op te nemen in de Special Drawing Rights (Speciale Omzet Rechten) of SDR valuta van het Internationale Monetaire Fonds. De Paus is ook van plan om een officiële encycliek uit te geven waarin het Katholieke christendom zich uitspreekt voor bescherming van het milieu.

Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon Over de Award van Engelen / Bron: TomKenyon 1 juli 2015 /Herplaatst 3 september 2015

Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon
Over de Award van Engelen
Bron: TomKenyon 1 juli 2015
Herplaatst 3 september 2015

In deze boodschap willen we ons perspectief bespreken betreffende de aard van engelen.

Dit heeft niks te maken met godsdienst. Eerder heeft het te maken met de internationale werkelijkheid.

Voor ons doel zullen we het onderwerp over engelen verdelen in drie brede categorieën.

Engelen uit de Spirituele Rijken.

Deze efemerische wezens zijn elektromagnetische velden van intelligentie, sommigen ervan hebben een vorm die herkenbaar is en sommigen hebben dat niet. Die elektromagnetische velden van intelligentie wisselen uit met menselijke wezens op unieke manieren, en de verwachtingen van denken van bepaalde mensen hebben veel te maken met de aard van ervaring. Met andere woorden, het denkstelsel van het menselijke wezen beïnvloedt enorm wat er beleefd wordt.

Engelen uit spirituele rijken kunnen veel verschillende vormen aannemen en daar sommigen ervan energievelden hebben die de indruk geven dat ze vleugelen hebben, hebben velen ervan die niet.

“September Zal de Meest Energetische Maand OOIT Zijn!!” 1 September 2015 / Lisa Gawlas

“September Zal de Meest Energetische Maand OOIT Zijn!!”
1 September 2015 / Lisa Gawlas
Gelukkige September iedereen!! Was Augustus geen wilde rit!!?? En terwijl ik hier zit en naar het scherm staar om te proberen uit te vogelen waar de mededeling mee te beginnen vandaag, hoor ik mijn Team binnen komen beieren met enig echt verrassend nieuws. Augustus was een voorspel van waar we op af stevenen, individueel en collectief. Het had thema’s van zichzelf voor ieder persoon, een voorproefje van wat ons volgende grootse verhaal kan of zal zijn. Daarmee, als iets naar boven of in/naar onze levens kwam dat we niet langer wilden, hadden wij de kans om het voor eens en altijd op te ruimen. We hadden vele nieuwe vaardigheden die online kwamen, nieuwe richtingen die gepresenteerd werden, kansen van dienstverlening, en meer overvloed dan we ooit eerder gehad hadden (voor de duidelijkheid, overvloed is alles, niet slechts geld.) Evenzo, zijn er vele bijsturende ervaringen geweest in onze levens terwijl we in/naar de meest krachtige energie tijden verhuizen die deze Aarde ooit gekend heeft. Plotseling verlies van baan, uiteengaan van relaties, zelfs tot het extreme zoals mijn dochter, uit hun eigen levens en de energie vandaan geplukt die hen op landmijnen deed doen laten botsen.

Kryon: Vraag en Antwoord 506: Naar zijn beeld geschapen? / 3 september 2015 / Lee Carroll


506: Naar zijn beeld geschapen?
3 september 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
  
VRAAG: Probeert Kryon uit te leggen “en God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis” uit de Bijbel waarbij hij mensen optilt als “god-achtige” entiteiten die gescheiden zijn van al het andere leven? Misschien doe ik aan haarkloverij, maar dit houdt mij bezig.

Vanaf mijn jongste jaren heb ik al het leven gezien als een deel van God.

ANTWOORD: Wees niet in verwarring. Nogmaals, God kan iets scheppen en het een schepping van God laten zijn zonder dat dit een onderdeel is van de Goddelijkheid van God. Mensen werden geschapen naar het “evenbeeld van God.”


Een Schrijven van de Schepper / 2 September 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
2 September 2015 / door  Jennifer Farley,

Angst of……

fear1

Soms hebben je ervaringen uit het verleden invloed op hoe je nu leeft.
Wanneer je een trauma hebt ervaren,
 kun je je onbewust in angst door je leven bewegen .....
angst over die situatie, de angst voor dit type persoon
of angst voor wat er om de hoek kan zijn.
Het is belangrijk voor jou om te begrijpen dat,
hoewel je trauma en angst misschien eerder in je leven hebt ervaren,
dit niet betekent dat deze situatie zich zal herhalen.
 Het kan enige tijd en geduld nemen,
maar alsjeblieft weet en begrijp dat je de mogelijkheid hebt
om jouw op angst gebaseerde denken te veranderen naar iets moois.
Je was sterk genoeg om je verleden te overleven,
het is nu tijd om volledig tot bloei te komen in jouw toekomst.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl