Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 29 augustus 2015

Saul: Jullie zijn het collectief en het collectief heeft besloten te ontwaken uit de nachtmerrie. / 28 augustus 2015 / door John Smallman


Saul:
Jullie zijn het collectief en het collectief heeft besloten te ontwaken uit de nachtmerrie.
28 augustus 2015 / door John Smallman

Hier in de spirituele rijken hebben we met grote vreugde de verbazingwekkende vooruitgang geobserveerd die de mensheid onlangs heeft gemaakt richting ontwaken uit de illusie. Ja, jullie maken echt geweldige vooruitgang. Grote aantallen houden nu de intentie vast liefdevol te zijn op ieder moment en alle aspecten van zichzelf die niet in overeenstemming of in afstemming zijn met Liefde los te laten. Dat doen is enorm krachtig, en het heeft een enorme invloed over de hele wereld. Als je kon zien wat jullie lichthouders en lichtwerkers bereiken zou je absoluut versteld staan. Blijf doen wat jullie doen, want het is een essentieel onderdeel van het proces van ontwaken, en ook omdat het zo enorm effectief is. Jullie worden zeer vereerd voor het geweldige werk dat jullie doen. De meeste van jullie ervaren niet veel, in de zin van positieve feedback voor jullie inspanningen, maar ik verzeker jullie dat wat jullie doen de wereld veranderd!

Jullie zijn het collectief en het collectief heeft besloten te ontwaken uit de nachtmerrie, de illusie, en dat ontwaken gebeurt nu, in dit eeuwige nu moment. Voor een enorm aantal van jullie wordt dit duidelijk gemaakt door het feit dat jullie schaduwkant, het deel van jullie waarin jullie aspecten van jullie zelf verbergen of ontkennen, die jullie als slecht, schandelijk, het kwaad, of gewoon in het algemeen als onacceptabel beoordelen, en die als het ware, zichzelf in jullie bewustzijn knallen wat bij jullie shock en ontsteltenis veroorzaakt! 

Spiritualiteit: Een Cursus in Liefde – Boek 2. / Barbara Bessen 28 augustus 2015

Spiritualiteit: Een Cursus in Liefde – Boek 2.
Barbara Bessen
28 augustus 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
  
De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 58.

Het persoonlijkheidszelf – Deel 6
Kryon: De Universele Geest – Zielsdeel - Incarnatie –Dualiteit. 6.

Een cursus in Liefde – Boek 2  

Ik sta erom bekend dat ik aanbeveel om niet teveel in het verleden te vertoeven of dit nu in andere levens is of in dit leven. Ik raad jullie aan om in het hier en nu te blijven en met zuivere intentie in verbinding met jullie Gouden Engel en met ons te staan om het oude te willen en te kunnen loslaten. 

Als jullie bereid zijn reinigen wij jullie velden. Alleen af en toe heeft het zin om te bekijken waar welke imprints vandaan komen.

Omdat de verantwoording en de verontschuldigingen voor de problemen vaak in de kindertijd worden gezocht heeft het zin om die omgeving gericht te voelen en te onderzoeken


September Toegangspoort Focus! / 28 Augustus 2015 / Méline Portia Lafont


September Toegangspoort
Focus!
28 Augustus 2015 / Méline Portia Lafont
Zegeningen Geliefden!
We arriveren in de September Toegangspoort ~ Een toegangspoort van FOCUS om te balanceren doorheen de uitdagingen, verschuivingen, ingezaaide creaties die vorm aannemen en de vele breuken die mogen gaan gebeuren. Denk eraan dat het niet is om te focussen op wat er rondom je heen gaande is en wat deze Collectieve wereld je mag laten zien aan ontketenende energieën. Houd in gedachten dat deze allemaal oude energieën zijn die losgelaten willen worden zoals de druk op een kokende kookpot. Neem eenvoudig waar. Laat dit jou niet uit je focus en intentie vandaan trekken om door jouw persoonlijke Toegangspoort heen te gaan.
Deze Toegangspoort gaat over de VOLLEDIGE integratie van je Hogere Lagen naar het niveau dat je kunt verdragen binnenin je fysieke lichaam. Het is om te focussen op de Harmonie, innerlijke balans en het hart terwijl de wervelwind om jou heen veegt. Er is een innerlijke kracht dat naar het Licht komt, je Ware ZELF verlichtend. Je Lichaam neemt een ander niveau van verlichting en begint meer van je Licht uit te stralen. Je cellen heractiveren hun essentiële vibrationale bewustzijn en je ziel komt in/naar die staat van essentie tevoorschijn waar je één bent met Alles Dat Is. Dit zal een intense toegangspoort zijn van krachtige verschuivingen.

Aartsengel Zadkiel "Een Licht van Vrede" / September 2015 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiel
"Een Licht van Vrede"
September 2015 / Linda Robinson
Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Wij worden vandaag vergezeld door de Hathors, de Siriërs, de Arcturianen, en een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Wij komen samen met deze Boodschap van Licht om de onderlinge verbondenheid van alle Wezens van Licht te laten zien. Vandaag, wensen wij jullie kans om een Licht van Vrede te zijn te bespreken.
Vele golven van hogere dimensionale energie gaan door met jullie planeet te bereiken. Dit voorziet in doorgaande kansen voor snelle vorderingen aangaande jullie spirituele pad. Het voorziet jullie ook van een kans om van dienstverlening te zijn als een Licht van Vrede op een multidimensionaal niveau.

Matt Kahn Het Einde van Slachtofferschap / 29 Augustus 2015

Matt Kahn
Het Einde van Slachtofferschap
29 Augustus 2015
Een Schrijven van de Schepper 28 Augustus 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 Augustus 2015 / door  Jennifer Farley,

Jouw eigen Ritme

6a010536f218d1970c0115703b06fb970c

Zoals de zee, zul je een eb en vloed in je leven ervaren.
De zee kent zijn eigen ritmische karakter en wil niets anders dan zijn reis voortzetten.
Zo dien jij ook jouw reis te herinneren.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5392 Atomen Knipperend als Sterren / Zaterdag 29 augustus 2015

Atomen Knipperend als Sterren
Brief uit de Hemel
Zaterdag 29 augustus 2015


God zei:

Mijn kinderen zijn geneigd te denken dat het slop de realiteit is van het leven. Het kan zijn dat je met je hoofd knikt en klaagt: “Ja, dat is zo." Je denkt misschien dat vreugde vergankelijk is, en het sombere echt is. Je hebt het achterstevoren. Verlevendiging is echt. Saaiheid is een bedrieglijke getuige.

Als je met de snelheid van het licht gaat, ben je je er niet van bewust dat je dat doet. Het is niet de snelheid die je nodig hebt, want je straalt al met de snelheid van het licht. Jullie zijn atomen die knipperen als sterren. Je bent zeker niet zoals sirenes die luid schetteren dat er gevaar is in de nacht.

Elk zogenaamd moment dat je leeft op Aarde, in tegenstelling tot de publieke opinie, is prachtig. Als dit het enige moment zou zijn dat je op Aarde had, zou je weten dat dit moment prachtig is. Je zou afzien van het idee dat het leven zoals het lijkt te zijn voor jou in de wereld niets minder dan prachtig is. Als dit moment stil zou staan, zou je dit goed kennen, echter de bedrieglijke tijd probeert met je weg te rennen, en de bedrieglijke tijd weerhoudt jou van de Pracht.

vrijdag 28 augustus 2015

EEN BRIEF VAN EINSTEIN aan zijn dochter / Geplaatst 28 augustus 2015

EEN BRIEF VAN EINSTEIN
aan zijn dochter
Geplaatst 28 augustus 2015

Eind jaren 1980, schonk de dochter van de beroemde genie, Lieserl, 1.400 brieven, geschreven door Einstein, aan de Hebreeuwse Universiteit, met de opdracht om hun inhoud niet eerder te publiceren dan twee decennia na zijn dood. Dit is een van hen.

... Toen ik de relativiteitstheorie voorgesteld had, begrepen maar weinigen mij,  en wat ik nu zal onthullen om over te brengen aan de mensheid zal ook nu botsen met de misverstanden en vooroordelen in de wereld. Ik vraag je om de brieven zo nodig, jaren, tientallen jaren te bewaken, zolang totdat de maatschappij is ver genoeg is gevorderd om te accepteren wat ik hieronder zal uitleggen. Er is een buitengewoon krachtige macht waar de wetenschap tot nu toe geen formele verklaring voor heeft gevonden. Het is een kracht die alle anderen omvat en betreft, en zelfs achter elk verschijnsel werkend in het heelal en nog niet geïdentificeerd is door ons.

Deze universele kracht is LIEFDE.

Kryon: Vraag en Antwoord 501: Meer dan 7 chakra’s? / 28 augustus 2015 / Lee Carroll


501: Meer dan 7 chakra’s?
28 augustus 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, ik heb onlangs gelezen dat de blauwdruk die wij hebben over waar de chakra’s in ons lichaam voorkomen, verandert als de nieuwe energieën binnenkomen en dat de nieuwe blauwdruk 12 chakra’s bevat en niet de conventionele 7. Kan jij hier enige informatie over geven?

ANTWOORD: Het is waar. Wij hebben zelfs de klassieke acupuncturisten verteld dat het lichaam “inter-dimensionale meridianen” heeft die boven de 12 basischakra’s liggen.

Hetzelfde geldt voor aura werk. Het uitgangspunt is dat jullie dimensionaal gezien omhoog gaan. Daarvoor worden jullie chakra’s versterkt. 


Aartsengel Michael Het Licht Binnenin Je voor Jouw Vreugde Dirigeren 26 Augustus 2015 / Meredith Murphy

Aartsengel Michael
Het Licht Binnenin Je voor Jouw Vreugde Dirigeren
26 Augustus 2015 / Meredith Murphy
Meredith: Vandaag wil ik een klein beetje spreken over wat ik tevoorschijn voel komen aan de voorrand van de ascenderende energieboog, en ik wil een nieuwe gechannelde boodschap van Aartsengel Michael delen.
Onlangs heb ik een sterke en zeer duidelijke richtlijn van Aartsengel Michael gekregen. Dit kwam door in een boodschap aan het Legioen van Licht in Augustus en ook in mijn eigen meditatie met mijn Goddelijke Zelf.
De boodschap was deze: “Het gaat allemaal over het worden van je Goddelijke Zelf.”
Zoals Michael dit omschrijft, ons Goddelijke Zelf gebruikend om deze volledigheid van ons wezen te beschrijven, is het kritiek dat wij deze relatie de meest belangrijke relatie in onze levens maken en het volledig ontwikkelen.

Op deze dag van je leven / 28 Augustus 2015 / Neal Donald Walsch

28 Augustus 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat geen mens gekwetst wordt, behalve door zichzelf.

Diogenes zei dat, en hij had gelijk.
Elke ervaring die iemand heeft wordt intern gecreëerd, door hem of haarzelf.
Nee, niemand buiten jou kan je vertellen wat iets betekent,
dan wel of je "gekwetst" bent of niet.

Indien je je gekwetst voelt door iets of iemand, is dat het resultaat van jouw beslissing
 om het op die manier te voelen.
Dit kan hard zijn om te horen, maar het is waar.
Je kunt jouw gedachten op elk gewenst moment veranderen over hoe iets
van invloed is op jou.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Echo & Ritme / 7 augustus 2015/ Janosh geplaatst 28 augustus 2015

Echo & Ritme
7 augustus 2015/ Janosh
geplaatst 28 augustus 2015

Wie vertrouwd is met mijn werk, weet dat elk hologram invloed heeft op een specifiek deel van ons onderbewustzijn. Ik noem ze codes, omdat ze je helpen om verborgen kennis in jezelf te ontcijferen. Iedere code bevat informatie in de vorm van een frequentie, oftewel: een energietrilling die met ons gevoel resoneert. In mijn columns beschrijf ik mijn ervaringen die gepaard gaan bij het ontvangen van deze frequenties. Met regelmaat behandel ik degene die op dat moment het sterkst aanwezig is en geef ik mijn mening over onze ontwikkeling binnen dit thema.

Echo & Ritme

Ongeveer een maand geleden kwam ik terug uit Montserrat, het spirituele hart van Catalonië in Spanje waar ik twee dagen met een mooie groep mensen verbleef. Het was een heerlijke retraite op een heilige plek waar je op de een of andere manier wordt aangeraakt. Het is alsof je plotseling weer de grootsheid van het leven voelt en de kleine dingen gaat waarderen. Je komt weer terug bij het kinderlijke gevoel van ontdekken en grenzeloos fantaseren. Zo kreeg ik bij thuiskomst de speelse gedachte om het seizoen af te sluiten met een hoogtepunt. Er stond alleen nog een open dag gepland en dat moest gewoon een succes worden. Ik wilde een spectaculair slot met veel beweging, zelfs een beetje chaos misschien. Heel brutaal sprak ik naar mezelf uit: ‘Dit wordt een open dag zoals we hier nog nooit hebben meegemaakt!’

Een Schrijven van de Schepper 27 Augustus 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
27 Augustus 2015 / door  Jennifer Farley,

Waarom Overhaasten?”

stock-footage-london-march-crowds-of-people-rushing-around-in-docklands-london-s-financial-centre-london

Het is belangrijk te onthouden dat iedereen 'ontwaakt' op hun eigen tempo.
Overhaast jezelf of anderen niet, er is tijd genoeg.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 5391 Wees als Boter of als een Vlinder / Vrijdag 28 Augustus 2018

Wees als Boter of als een Vlinder
Brief uit de Hemel
Vrijdag 28 Augustus 2018


God zei:

Wees als boter - gemakkelijk te snijden. Niets ondermijnt jou. Je bent geen sta-in-de-weg voor een ander. Mag iemand jou niet? Wat kan jou dat schelen? Je verzet je niet. Je neemt geen aanstoot. Je laat verzet los, want verzet komt neer op wrok. Heb op de eerste plaats geen gekwetste gevoelens. Wat er ook in het leven gebeurt, jouw wrok kan er niet één van zijn. Wees als boter.

Evenmin word je gemakkelijk gevleid. Je bent niet aanmatigend. Evenmin word je verslagen. Heb je nu niet genoeg gekwetste gevoelens gehad voor een heel leven? Wees nu meteen klaar met gekwetste gevoelens. De wereld hoeft jou niet te bemoedigen en evenmin moet de wereld jou kleineren. Wees jouw eigen Reisleider.

donderdag 27 augustus 2015

Benjamin Fulford: "Overzicht van de huidige allianties van geheime genootschappen en zichtbare machtscentra." / Donderdag 27 augustus 2015,

Benjamin Fulford:
"Overzicht van de huidige allianties van geheime genootschappen en zichtbare machtscentra."
Donderdag 27 augustus 2015, 00:00 uur
      
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime genootschappen.

- 24 augustus 2015 –

"Mededeling aan lezers, door mijn jaarlijkse vakantie, betreffen de verslagen voor 17, 24 en 31 augustus tijdloos gevoelig materiaal. Onverwachte nieuws updates zullen alleen verschijnen wanneer dit nodig is. Regelmatige verslaglegging zal in september weer verschijnen.

Ter voorbereiding op wat zeker een drukke herfst zal worden is het nu een goede tijd om de wereldgeheimen, publieke machtstructuren en allianties nog eens door te nemen. Met de bedoeling dat dit zinvol is voor abonnees, zal dit hoofdzakelijk gebaseerd zijn op ervaringen uit de eerste hand met verscheidene geheime gemeenschappen en publieke machtstructuren.

Mijn intrede in de wereld van geheime genootschappen begon nadat ik publiekelijk de Aziaten waarschuwde dat SARS een biologisch wapen was gericht tegen hen. Een contract om mij te vermoorden werd uitgegeven door de Neo–contra Khazariaanse Bush administratie vanwege dit en mijn bekendmaking van de waarheid over 911 en andere journalistieke activiteiten.

Bericht van Cobra 26 augustus 2015 Planetaire situatie update / 27 Augustus 2015


Bericht van Cobra 26 augustus 2015
 Planetaire situatie update
27 Augustus 2015

Het opruimen van de chimera groep gaat door. Het grootste deel van de ondermaanse operaties is voltooid, de focus ligt nu op het opruimen van de chimera groep en hun plasma exotische technologieën van de oppervlakte van de planeet.

Een van deze technologieën zijn mini plasma kamers, sinds een paar jaar geplaatst in de meeste mobiele telefoons, computers en wifi-routers. De functie van deze plasma kamers is om de sluier te versterken, en zij zullen binnenkort zijn verwijderd.

1e afb bij bericht 2015-08-26

Kryon: Vraag en Antwoord 500: Hersenverlamming / 27 augustus 2015 / Lee Carroll


500: Hersenverlamming
27 augustus 2015 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, ik heb multiple sclerose (MS), en ik ben al 18 jaar lichtwerker. Ik heb mijn intentie gegeven en deed EMF maar ik heb nog steeds niets anders dan wat symptoomverlichting. Kan jij mij helpen door te vertellen wat volledige genezing kan brengen? Ik heb altijd geloofd dat wij creatieve wezens zijn die onze eigen heling kunnen scheppen. Het lijkt erop dat ik de weg kwijt ben met het helen van mijzelf. Ik heb de woorden “Ik ben genezen” en “Ik hou van mijzelf” gedacht zoals ik dit ook aan anderen heb geleerd. Ik heb jouw hulp nodig. Ik heb jouw woorden nu nodig…. alsjeblieft.

VRAAG: Ik heb een 23-jarige dochter met hersenverlamming. Ik heb gelezen en ben tot de overtuiging gekomen dat er geen toevalligheden zijn en dat wij onze omstandigheden uitkiezen voordat wij hier komen. Mijn dochter is het hier niet mee eens. Zij zegt dat zij er nooit voor zou hebben gekozen om niet in staat te zijn om te lopen. Wie heeft er gelijk?

De Lichtwereld – Evolutie van de Ziel. / Gechanneld door Luna Geplaatst: 27 augustus 2015

De Lichtwereld –
Evolutie van de Ziel.
Gechanneld door Luna
Geplaatst: 27 augustus 2015

Geliefde vrienden, het is tijd jullie mee te nemen naar het begin der tijden, opdat jullie het einde der tijden beter kunnen begrijpen.

Vanaf het moment dat de eerste mens op aarde aanwezig was, bevond de aarde zich in de 3e dimensie. In deze 3e dimensie kreeg de mensheid de kans lessen te leren om te evolueren in bewustzijn, te beginnen bij eenheid en harmonie om uiteindelijk lessen te leren in dualiteit en afscheiding. De tijd is nu rijp om met nieuwe en hogere lessen van start te gaan, echter de aarde kan de mensheid deze lessen niet meer bieden. Daarom heeft het goddelijk plan voorzien in een nieuwe planeet in een hogere dimensie, de 7e dimensie, om op deze planeet lessen op een hoger niveau te leren.

Dat over de toekomst. Graag kijken wij met jullie naar het verleden, naar het moment dat de eerste mens op aarde kwam om nieuwe lessen te leren op het 3e niveau.

Net als in de toekomst het goddelijk plan zal voorzien in een nieuwe mogelijkheid voor nieuwe lessen, zo ook heeft destijds het goddelijk plan voorzien in de mogelijkheid om op het 3e niveau lessen te leren. Vanaf een andere dimensie zijn de eerste mensen op aarde gekomen en in die andere dimensie had de ziel ook de mogelijkheid gekregen om zijn lessen te leren op dat betreffende niveau.

Ascentienieuws September / 27 augustus 2015 / door Fran Tielemans

Ascentienieuws  September
27 augustus 2015 / door Fran Tielemans

De maand augustus kunnen we zeer kort samenvatten in twee woorden: downloads en integratie. Er was veel zonne-activiteit, en die is er momenteel nog altijd. De kans is dan ook groot dat je afgelopen maand regelmatig last had van spijsverteringsstoornissen, vermoeidheid, spanning in de kaakgewrichten, honger-aanvallen, hete voeten, sinusproblemen, angsten (door hoge frequenties die binnenstromen) en emotionele ontgifting. Het kosmisch vuur brandt volop, om overal waar mogelijk oude energie te verwijderen. Door de sterk transformerende energie van deze periode zijn we voorbereid op de reeks afwerkingen de komende maanden, vooral in september.

Ook al houden we liefst goed de voeten op de grond en blijven we graag in het hier en nu, toch is het zo dat september een markante maand belooft te worden. Astrologisch is er veel beweging, en dus voelen we die ook in onszelf. We hebben dit jaar reeds bepaalde aspecten van onszelf en ons leven vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken, en de komende tijd gaan we  innerlijk (en daarna ook in onze buitenwereld) een soort synthese maken en tot besluiten komen. Zo bouwen we innerlijk stap voor stap aan onze nieuwe fundering, onze nieuwe wereld, zowel individueel als collectief. Terwijl er nog volop afbraak is, wordt de opbouwende energie steeds duidelijker voelbaar (ook dankzij al die – soms vervelende en lastige – downloads), waardoor hier en daar de aanzet wordt gegeven tot verandering en vernieuwing.

De volle maan (supermaan) van 29 augustus 2015 staat voor WIJSHEID / 26 augustus 2015 / Door Isabelle Lambrecht

De volle maan (supermaan) van 29 augustus 2015 staat voor WIJSHEID
26 augustus 2015 / Door Isabelle Lambrecht 
De volle maan van 29 augustus is één van de 3 supermanen van 2015, omdat ze dan heel dicht bij de aarde zal staan. De getijen zullen veel sterker zijn en emoties zullen hoog kunnen oplopen…

Volle maan
Elke Volle Maan biedt grote positieve mogelijkheden wanneer we ze begrijpen. Zowel de positieve als de negatieve emoties, die zich normaal in de schaduw bevinden, worden dan uitvergroot.

Omdat de Volle Maan een enorme hoeveelheid energie naar beneden straalt, is het belangrijk om dicht bij jezelf te blijven, zodat je rustig bent. Want dat wat je voelt (vanaf de 5e demensie) een paar dagen voor, tijdens en na volle maan, zal een extra versterking krijgen.

Een Schrijven van de Schepper / 26 Augustus 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
26 Augustus 2015 / door  Jennifer Farley,

Herkenning

images (1)

Het Universum zal op een groot aantal verschillende manieren met je spreken.
Het kan iets zijn dat jouw ziel beweegt, je hart raakt, jou verbaast,
of je echt aan het denken zet.
Ze zijn overal om je heen.
Wanneer je leert om ze te herkennen, zul je ze zien!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 27 Augustus 2015 / Neal Donald Walsch

                                 27 Augustus 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat er een oplossing is voor elk probleem.

Niets is onoplosbaar. Niets.
Doe alles wat je kunt om de verleiding te voorkomen te denken dat
wat nu naar jou gericht is onoverkomelijk is.
Dat is gewoon niet waar.

Je kunt de oplossing niet zien, natuurlijk niet, als je ervan overtuigd bent dat die er niet is.
Dus je moet een groot vertrouwen hebben in het leven.
Heb jij een groot vertrouwen in het leven?
Nu zou het een goed moment zijn om dat te laten zien.
Glimlach. Ontspan.
Het komt allemaal wel goed.

Je hoeft niet meer dan een seconde na te denken om precies te weten
waarom je vandaag dit bericht ontvangt.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


De Raad "Waarde" / 25 Augustus 2015 / Ron Head


De Raad
"Waarde"
25 Augustus 2015 / Ron Head
Vandaag zullen wij spreken over waarde. Dit is geen onderwerp dat wij eerder geadresseerd hebben, maar wij voelen op dit moment dat het goed mag zijn om dit aldus te doen.
Wat is waarde? Hoe mag dit het best vastgesteld worden? Wordt het op de beste manier bepaald vandaag? Laat ons vandaag suggereren dat misschien het begrip van wat waarde is, ietwat herzien mag worden.
De echte maatstaf van waarde is ofwel een ding, een gedachte, of een actie welke voordelig voor het leven is. De uiteindelijke waarde voor een wezen, voor jullie wezen, is het leven zelf. Verbetert het ding dat gewaardeerd wordt het leven? Schaad het het leven? Dat is altijd in het hart van jullie eigen bepalingen, nietwaar? Misschien zou jij je kunnen vergissen, maar bepaal je niet altijd je waardebepaling van iets door wat je gewaarwordt het beste voor jezelf te zijn?

Heavenletter 5390 De Wereld als een Pretpark / Donderdag 27 Augustus 2015

De Wereld als een Pretpark
Brief uit de Hemel
Donderdag 27 Augustus 2015


God zei:

Als er geen tijd zou zijn en je dit echt zou weten, waar zou paniek heen gaan? Waar zou paniek van gemaakt zijn? Waar zou paniekerigheid zijn? Wat zou voor altijd duren of helemaal geen tijd kosten? Wat zou dringend kunnen zijn? Wat zou noodlottig of fataal kunnen zijn? Waar zou onenigheid liggen? Zonder tijd en ruimte, wat kan bestaan en waar het kon worden gehuisvest behalve in Oneindigheid en Eeuwigheid? Ruimte is een slechte poging tot Oneindigheid, de tijd is een slechte poging tot Eeuwigheid, echter tijd en ruimte doemen groot op in deze wereld, die onmiskenbaar denkbeeldig is.

Als Ik vraag waar tijd en ruimte kunnen bestaan, is het ware antwoord nergens, want ze bestaan niet. Tijd en ruimte zijn als een wereld gemaakt van verticaal en horizontaal gelegde denkbeeldige tandenstokers, maar horizontaal en verticaal bestaan echter niet.

woensdag 26 augustus 2015

Sheldan Nidle / 25 augustus 2015

Sheldan Nidle / 25 augustus 2015


 3 Caban, 10 Uo, 12 Manik
                                                                                             
Selamat Balik! De huidige wereld is er een waarin de oude manieren nog steeds van kracht zijn. Zowel financiële als culturele gebeurtenissen bereiden zich voor om te verschijnen. Het duister domineerde dit oppervlak bijna 13 millennia lang. Een dergelijk langdurige mate van controle heeft een aantal culturele precedenten geschapen die nu aangepast dienen te worden. Jullie zullen bevrijd worden van een schijnbaar eindeloze schuldenslavernij en een constante overlevingsdrang. Deze twee zaken zullen ophouden door de komst van een schuldenkwijtschelding en toekomstige voorspoed. De duistere cabal begrijpt dat haar elementaire fundamenten omgevormd zullen worden en dat ze van jullie afgezonderd zullen worden. Deze zaken zijn een banvloek voor ze. Hun vechten-tot-het-einde houding mag de zaken dan vertraagd hebben maar hun lot is beslist bezegeld door de Hemel. Het duister heeft haar eigen graf gegraven. Ze is bankroet, verzadigd met onbruikbare fiatvaluta en niet in staat haar leugens en omvangrijke insinuaties overeind te houden. Samengevat zal ze snel haar eigen ondergang kunnen aanschouwen. Groeperingen zijn op het moment een aantal scenario's aan het onderzoeken volgens welke dit alles zal eindigen. Het zal arrestaties en schandalen inhouden evenals een hervorming van bestuur dat het jullie mogelijk zal maken de waarheid omtrent wat er sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, te ontdekken.