Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 15 augustus 2015

Ashtar On The Road: Sananda: "Wij zijn EEN in het LiefdesLicht!" / 11 augustus 2015 / Susan Leland


Sananda:
 "Wij zijn EEN in het LiefdesLicht!"
Ashtar On The Road Teleconferentie
11 augustus 2015 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, mijn zeer geliefde familie!

Ik Ben Sananda Kumara. Ik ben hier gekomen met Liefde, alleen Liefde. Want als iemand deze Liefde heeft, deze hoge, inter-dimensionale Liefde, heeft hij geen behoefte meer aan iets anders.

Het gaat erom – letterlijk – door de ogen van Liefde te kijken – jullie fysieke ogen en jullie ogen van wijsheid. Als jullie dit doen zien jullie als een meester en hebben jullie die visie. Als  jullie die visie hebben is alles goed in jullie wereld!

Jullie zien of voelen het Licht in anderen en ja, jullie kunnen angst voelen en misschien kunnen jullie dan je hand uitsteken en hen de Liefde toesturen.  Jullie zenden het hen vrijwillig toe. Jullie stralen hoe dan ook Liefde uit, bewust of onbewust. Het is mogelijk om die verder te versterken of door jullie intentie meer energie te geven!

Bericht van Cobra 14 augustus 2015: Galactische Godin / 14 Augustus 2015


Bericht van Cobra 14 augustus 2015:
Galactische Godin
14 Augustus 2015

Terwijl de energieën van het Galactische Centrum intensiveren is het belangrijk dat de mensen zich bewust zijn van de Galactische Godin. In het verleden waren de mensen zich bewust van de mannelijke energieën van het Galactische Centrum, die zich manifesteerde als Galactische supergolven, die in staat waren om planetaire polen te laten veranderen, drastische klimaatveranderingen te triggeren, en species te laten uitsterven.

Nu is het tijd om je bewust te worden van de Galactische Godin, het vrouwelijke aspect van de Galactische supergolf, die zichzelf manifesteert als Liefde, nog nooit eerder gezien op deze planeet.

Deze energie zal de doorbraak op het moment van het Event vergemakkelijken en effectief het grootste deel van de negativiteit op het hoogtepunt van de transitie verwijderen.

Een Schrijven van de Schepper / 14 Augustus 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
14 Augustus 2015 / door  Jennifer Farley,

” Openstellen

Open-Up-to-Love

Hoe jullie ervoor kiezen om de wereld te ervaren hangt af van
hoeveel jullie bereid zijn  los te laten.
Jullie kunnen je vasthouden aan jullie oude ervaringen,
 hen jullie nu laten vormen en kneden of jullie kunnen je jezelf open stellen
voor het NU en genieten van de ervaringen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5378 Het Leven Wikkelt Zijn Klos Garen Af / Zaterdag 15 Augustus 2015

Het Leven Wikkelt Zijn Klos Garen Af
Brief uit de Hemel
Zaterdag 15 Augustus 2015


God zei:

Heb jij je ooit afgevraagd of als je ergens anders geboren zou zijn, hoe verschillend jij en jouw leven zouden kunnen zijn? Wat als jij was geboren in de Himalaya, hoe zou je dan zijn? Wat zou je doen? Of als je ergens anders geboren zou zijn, hoe zou je dan zijn? Wat als je geboren zou zijn bij andere ouders zelfs in jouw stad, zelfs in het huis naast je, hoe zou je dan zijn? Hoe anders zou je dan misschien zijn? En wat als je geboren zou zijn op een ander moment van de tijd? Zou jij jezelf zijn of iemand anders?

Maar de conclusie is dat je bent geboren bij de ouders bij wie je geboren bent, in het land waar je in leeft, op dit punt in de tijd waar je bent en je bent zoals je bent, en je hebt de neigingen die je hebt.

vrijdag 14 augustus 2015

Planetaire uitlijning op 15 augustus 2015 / 13 Augustus 2015


Planetaire uitlijning op 15 augustus 2015
13 Augustus 2015

Naast de berichten van Cobra brengen wij af en toe ook andere boodschappers naar voren.
Van meerdere bronnen komt het bericht dat op 15 augustus een gunstige gebeurtenis voor de mensheid plaatsvindt, nl. ‘een planetaire uitlijning van planeten en hemelse lichamen die allen zullen worden opgesteld om een bepaalde opening in het bewustzijn te creëren’.

Om dit gebeuren tegen te werken willen de negatieven op die dag de CERN hadron collider aan het werk zetten.

Aan iedereen wordt gevraagd om op 15 augustus de gedachte in het hoofd te houden dat de hadron collider niet zal functioneren.

Simon Parkes vraagt om op 15 augustus om 13.00 uur Nederlandse tijd gedurende een minuut of vijf een positieve gedachte vast te houden die inhoudt dat de verbinding van de Aarde en de mensheid met de Bron in stand blijft.

Benjamin Fulford: "Meer arrestaties noodzakelijk terwijl Westerse banken nu geld van depositeurs stelen." / Donderdag 13 augustus 2015,

Benjamin Fulford:
 "Meer arrestaties noodzakelijk terwijl Westerse banken nu geld van depositeurs stelen."
Donderdag 13 augustus 2015, 18:09 uur

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime genootschappen.

- 11 augustus 2015 –

"JP Morgan en andere Westerse mega-banken zijn al begonnen geld van depositeurs te stelen, volgens bronnen bij de Aziatische Development Bank en een Amerikaanse miljonair die meldde dat zijn eigen fondsen gestolen werden. De bron bij de ontwikkelingsbank zei dat een man die $4 miljoen had staan bij JP Morgan contact met hem had opgenomen om te zeggen dat de bank weigerde hem toe te staan zijn geld op te nemen. In plaats daarvan kreeg de man een aanbod voor “365 dagen bankgarantie.” Met andere woorden, de bank wilde hem zijn geld niet geven maar bood aan andere banken te vertellen dat hij geld had.

Jeshua: Het loslaten van jouw geboortefamilie Pamela Kribbe Geplaatst: 14 augustus 2015


Jeshua:
Het loslaten van jouw geboortefamilie
Pamela Kribbe

Geplaatst: 14 augustus 2015

Het doet mij veel genoegen weer bij jullie te zijn. Jullie zijn allen dappere strijders. Alleen al jullie aanwezigheid hier in een stoffelijk lichaam op aarde, getuigt van een enorme moed en ook strijdlust om het gevecht aan te gaan met de donkere energieën en de blokkaden die jullie in jezelf tegenkomen. Het woord ‘gevecht’ dat ik hier gebruik, bezwaart Pamela. Maar ik gebruik het woord hier toch omdat jullie vechters zijn, in de zin van strijders die niet alleen moeilijkheden overwinnen met de liefde van het hart, maar ook met het zwaard van het onderscheidingsvermogen. Onderscheidingsvermogen wil zeggen: heel helder kunnen herkennen wanneer energieën niet in overeenkomst zijn met de jouwe (zodat je ze kunt loslaten uit je energieveld). Onderscheid kunnen maken is de energie van het zwaard, de mannelijke energie, en het belang daarvan is groot ten aanzien van het thema dat ik vandaag zal bespreken, lieve mensen.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Donderdag 13 Augustus 2015

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Donderdag 13 Augustus 2015

De eerste reactie van veel mensen op een situatie is er een van liefde en mededogen. Dan, voordat ze dat doen, beginnen ze zich terughoudend op te stellen op basis van wat anderen zullen zeggen. Ze zijn bang dat ze zwak of dom zullen lijken, dus negeren ze hun eerste instinct en missen een kans om zich te uiten in hun waarheid. Dit is een klassiek voorbeeld van hoe jullie zijn getraind om jullie zelf klein te houden.
                                     
Dierbaren, laat het licht jullie leiden, jullie mededogen en jullie glorieuze hart, want dat is de demonstratie van jullie waarheid en authenticiteit. Naarmate meer en meer mensen zichzelf toestemming geven om hun goddelijkheid te laten leiden op hun weg, zullen jullie de maatschappelijke normen verschuiven en de energieën verankeren van onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn, en dat is precies waarvoor jullie pioniersgeest op de planeet is om te doen.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl

Een Boodschap van Mira van de Pleiadische Hoge Raad ....... / 13 Augustus 2015 / Valerie Donner


Een Boodschap van Mira van de Pleiadische Hoge Raad
“De Toekomst van de Aarde Staat op het Punt om te Veranderen”
13 Augustus 2015 / Valerie Donner
Valerie Donner:
Dierbare Grondbemanning,
Hoe gaat het met jullie? Voelen jullie je vreedzaam en liefdevol? Is jullie energie hoog en dan weer laag? Zijn jullie bezig oude kasten en oude kwestie op te ruimen? Wat voor soort ascentiesymptomen ervaren jullie? Voelt wie van jullie dan ook zich meer vermoeid dan gewoonlijk, zijn jullie duizelig, ruimtelijk, verontrust/verlangend, zien jullie patronen, kleuren, zijn jullie gevoeliger of hebben jullie opvliegers, hebben jullie uitdagingen met het eten van voedsel waartoe jullie gewoonlijk in staat waren het te eten, voelen jullie je liefdevoller, hebben jullie interessante dromen, of moeilijkheden om te slapen, of voelen jullie je alsof je niet meer op de planeet thuishoort? Zijn jullie bezig de Nieuwe Jij te worden terwijl jullie je op het hogere bewustzijn op onze geliefde Moeder Aarde voor bereiden?

Een Schrijven van de Schepper 13 Augustus 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
13 Augustus 2015 / door  Jennifer Farley,

” Mijn Geschenk ”

god__s_gift_by_jeau-d49wfoi

Om Lief te hebben en geliefd te worden,
om te ervaren en anderen te helpen vreugde te ervaren,
om eerlijk te zijn tegen jezelf en de waarheid in anderen te herkennen
 ~ dit is het meesterplan.
Dit is mijn geschenk aan u!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5377 De Broederschap van het Leven / Vrijdag 14 Augustus 2015

De Broederschap van het Leven
Brief uit de Hemel
Vrijdag 14 Augustus 2015


God zei:

Voor diegenen van jullie die Heavenletters vertalen, je hebt een goed idee van hoe bij voorbeeld een Portugese vertaler en een Franse vertaler deel van een geheel zijn. Zelfs als twee van de leden van het Vertaalteam misschien nooit direct contact met elkaar gehad hebben, werken ze niettemin samen.

Als twee of meer mensen simpatico zijn, dan zijn hun hersengolven verenigd. Ze kunnen alleen maar als team werken. Zelfs als je je er niet van bewust bent dat jijzelf als een team werkt, werk je absoluut als lid van een team.

Zelfs degenen van Mijn kinderen die geloven dat ze onafhankelijk moeten werken, werken niet alleen.

donderdag 13 augustus 2015

Shekinah Rose / De Blauwe Straal Moeder Mary en UFO’s /12 Augustus 2015

Shekinah Rose / De Blauwe Straal
Moeder Mary en UFO’s
12 Augustus 2015
De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden door Spirit aan Shekina Rose gegeven om deze transmissie te activeren.
Het Sterrenzaden Pad van Ascentie van de Geascendeerde Meesters en de Galactische Erfenis 13
Velen van jullie, de Sterrenzaden en de Blauwe Stralen, zijn verbonden met de Geascendeerde Meesters, de Galactische Wezens en Sterrensystemen die deel uit maken van jullie ontwaking doorheen jullie evoluerende reis van ascentie. Afhankelijk van de stralen van Creatie, zullen sterrensystemen en geestelijke rijken waardoorheen je kwam, bepalen wanneer deze wegwijzers en geascendeerde meester leraren in je leven zullen arriveren. Zij zijn voor jou voorbestemd om herenigd te worden in jouw gebied van bewustzijn voor de grotere uitbreiding van wie je bent.
De planetaire ascentie zet jullie DNA tot ontwaking aan voor jullie uitbreidende begrip van het multidimensionale en interdimensionale zelf, de rijken en de verbinding met de planeten en het zonnesysteem. Het geeft jullie een grotere capaciteit van besef om op een onvertelde geschiedenis van de mensheid, de kosmos, de sterrenzaden en ET’s in te tappen, voorbij wat jullie geleerd werd in jullie systemen en constructies op deze planeet. Terwijl jullie doorgaan met de voortgang van het verhogen van jullie frequentie, doet jullie galactische en kosmische besef dat aldus ook. Deze ontwakingen en intuïtieve inzichten worden onder jullie aandacht gebracht door de ascentie van jullie ziel om Universele Bewustzijn Scheppers van Eenheid te zijn. 444

De Vreugde en de Verantwoordelijkheid Begrijpen! / 10 Augustus 2015 / Lisa Gawlas

De Vreugde en de Verantwoordelijkheid Begrijpen!
10 Augustus 2015 / Lisa Gawlas
Kan ik gewoon zeggen hoe ongelooflijk majesteitelijk en prachtig jullie allemaal zijn. Hoe onbeschrijfelijk krachtig jullie, wij, Nu zijn. Jullie “super krachten” zijn nu online, of jullie je dat nu realiseren, weten wat zij zijn, is niet van belang. Jullie zijn HIER en daarom, zijn jullie absoluut verantwoordelijk om te weten, omdat deze superkrachten gebruikt worden doorheen jullie energiesysteem, tenminste voor diegenen die op de versnelde Aarde zijn. Ik voel, meer dan wat dan ook, dat wij allemaal zeer duidelijk moeten zijn in te begrijpen wat dit allemaal voor ons betekent.
Als we op dit moment naar de Aarde kunnen kijken als een tweezijdige munt, is de bovenzijde waar alles onbeperkt is, de andere zijde is zeer beperkt en gebufferd. Laat ons het nu breder maken … de ene zijde is wat we genoemd hebben de Hemel op Aarde, Shambhala, 5D, kies een titel die past bij jouw voorkeur. De andere kant, slow motion 3D Aarde zoals wij het gekend hebben te zijn, met enige verdraaiingen.

Een Schrijven van de Schepper 12 Augustus 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
12 Augustus 2015 / door  Jennifer Farley,

” Eruit Klimmen

images

Het is interessant om je menselijkheid te observeren. Sommigen van jullie verkondigen de behoefte en noodzaak voor verandering, hoewel jullie zullen blijven zitten waar jullie zijn ....
 nooit bewegen, nooit veranderen en nooit een voorwaartse beweging maken om jezelf te verheffen. Het universum streeft ernaar om elke wens, droom of verlangen te vervullen, maar het vereist wel enige inspanning van jullie kant.

Als je niet weet waar te beginnen, begin dan met je gedachten en woorden. Figuurlijk gesproken; kun je niet schoon worden terwijl je in een modderpoel zit. Het is aan jullie om een goede gedachte te denken, zeg een goed ding per dag om 'de bal aan het rollen’ te krijgen. Mijn prachtige kind, ik wacht! Wanneer zou jij willen beginnen?

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5376 Het Leven Dat Je Leidt / Donderdag 13 Augustus 2015

Het Leven Dat Je Leidt
Brief uit de Hemel
Donderdag 13 Augustus 2015


God zei:

Jouw leven gaat helemaal over jou. Natuurlijk, Ik heb gezegd dat het leven niet helemaal over jou gaat. Ja, het leven gaat over veel meer dan over jou. Niettemin ben jij degene die jouw leven leeft. Het is aan jou om hooi te maken terwijl de zon schijnt. Je leven lijkt zeker te gebeuren met jou. Jij bent degene die jouw leven leidt. Luister naar die uitdrukking – jij leidt jouw leven. Daar is het deel waarin jij jouw leven stuurt om op de ene of de andere manier te zijn.

Bijvoorbeeld, het kan zijn dat je een dag hebt of gedeelte van een dag, waarin je lacht, lacht, lacht. Vermoedelijk lach jij omdat grappige dingen gebeuren, of je leest over grappige dingen, of je herinnert je toevallig iets dat je aan het lachen maakt. Jij beslist dat er een bonafide reden moet zijn voor jouw gelach, en dus vind jij die reden.

woensdag 12 augustus 2015

Sheldan Nidle - 11 augustus 2015

Sheldan Nidle - 11 augustus 2015


2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik

Selamat Jaran! Bijna 900.000 jaren geleden kwamen jullie voorouders aan op deze levende bol. Net als alle nieuwe kolonisten kwamen ze eerst een begin overeen. Dit werd het verloren continent Muror (Lemuria). Tezelfdertijd zetten de kolonisten hun kampen op in Agartha (Binnenaarde). Deze eerste stappen waren ter herinnering aan de eerste vernietigde kolonie, die jullie kennen als Hyperborea (het land van het Noordelijke Polaire gebied). Dit land werd zo’n 2 miljoen jaar geleden gesticht. Deze kolonisten gingen uiteindelijk naar Mars en vestigden zich ongeveer 1 miljoen jaar geleden op haar innerlijke landen. Deze kolonisten gebruikten dit Martiaanse land als een ontsnappingsstation om succesvol te evacueren naar veilige zonnestelsels van de Galactische Federatie in Lyra en Centaurus. Een gelijksoortig plan zou door de Atlantiers en hun makkers worden gekopieerd toen ze van Gaia naar Agena in Centaurus verhuisden, zo’n 13000 jaar geleden. Volgend op deze massa-migratie gaf de Hemel ons de opdracht toe te kijken en alleen in te grijpen wanneer het noodzakelijk was. Jullie planeet (Gaia) werd tijdelijk aan de Anunnaki (de overblijvende groep van Atlantis) gegeven om te besturen tot een van te voren bepaalde datum van herstel. De Hemel wilde jullie voorbereiden op jullie toekomstige rol in deze Melkweg.

VERENIGD U VOOR WERELD VREDE 19 - 21 september 2015 / geplaatst 12 augustus 2015

VERENIGD U VOOR WERELD VREDE
Twijfel er nooit aan dat een kleine groep nadenkende, toegewijde burgers de wereld kan veranderen; inderdaad, het is het enige ding dat dat ooit heeft kunnen doen. 

Margaret Meade

Weet je ... het echte juweel van het bovenstaande citaat is dat wij die betrokken burgers zijn die de wereld veranderen! Dit is onze tijd als individuen om onze visies te verenigen voor vrede en ze in het grotere verhaal te weven van wereldwijde verandering en paradigma verschuivingen die nu gebeuren op de planeet.

Als onderdeel van de VERENIGDE familie worden jullie bewogen deel te nemen aan mogelijkheden waarbij positieve impact direct kan worden gevoeld en ervaren op een wereldwijde schaal. Dat is de reden waarom wij dit jaar deze oproep doen aan jullie, onze meest actieve supporters, om een nog grotere aanwezigheid te co-creëren voor de vrede in september dat duurzamere, meetbare resultaten zal hebben.

Een Schrijven van de Schepper / 11 Augustus 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
11 Augustus 2015 / door  Jennifer Farley,

” Duidelijkheid

mixing-clarity

Duidelijkheid komt van voelen,
zien en luisteren naar de wereld om je heen.
Het is zo natuurlijk als ademhalen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Je Nieuwe Vaardigheidsset Toepassen / 10 Augustus 2015 / Brenda Hoffman

Je Nieuwe Vaardigheidsset Toepassen
10 Augustus 2015 / Brenda Hoffman 
Dierbare(n),
Misschien ben je bezorgd dat je niet door de uiteenlopende dimensies of frequenties heen zoeft. Dat je leven veel lijkt te zijn zoals het altijd geweest is. Hoewel iets dergelijks niet waar is, kan je niet onderscheiden hoe anders je wezen is van de jij die je zes maanden geleden was.
Op de eerste dag van de kleuterschool of de eerste klas, kon je zeer waarschijnlijk niet lezen of rekenen. Iets dergelijks was niet zo aan het einde van dat schooljaar. Je evolueerde fysiek, intellectueel en emotioneel, doch voelde je alsof je dezelfde jij was.
Aldus is het nu. Je bent je snel aan het ontwikkelen. Je hebt eenvoudigweg geen algemene markeringen, zoals het leren lezen, dat iets dergelijks zo is.

Heavenletter 5375 Dienstverlening aan het Universum / Woensdag 12 Augustus 2015

Dienstverlening aan het Universum
Brief uit de Hemel
Woensdag 12 Augustus 2015


God zei:

Geliefden, als de wereld te veel voor je is en de gedachte aan werk jouw vibratie verlaagt, denk dan aan een ander woord voor werk. Als het woord werk – wat uiteindelijk een gedachte is – jouw hart doet zinken, vind dan een blijer woord voor werk. Hoe je je over je leven voelt is op jouw gedachten gebaseerd.

Noem werk dan spel. Noem het vreugde. Noem het een uitdrukking van liefde voor je familie. Noem het een zegen. Noem werk jouw dienstverlening aan de wereld. Noem werk dienstverlening aan Mij, en maak de reis licht.

Als je graag naar school ging, denk dan aan werk als een school waar je naar toe gaat. Dat zal iets van het gewicht van je afnemen.

dinsdag 11 augustus 2015

Filmavond: the Powert of the Heart op 25 en 27 augustus 2015Een Moment Van overweging: Universeel Bewustzijn

Een Moment Van overweging:
Universeel Bewustzijn
Kanaal van wholepeople


Geüpload op 9 sep. 2009
Van hart tot hart.

Wat is de licht-kracht-bron activatie?


Wat is de licht-kracht-bron activatie?
De Licht-kracht-bronactivatie is een intense ervaring die juist in deze tijd erg belangrijk zal zijn. 
Een herstel van de connectie van ons hart in Samenspraak met onze ziel. De rest mag u zelf gaan ervaren. Alles wat in deze activatie door Marcus en Kaatje ontvangen is,
heeft de connectie met de energie van Zuid-West Engeland, (Hartchakra van de Aarde). 

Wat vragen wij voor deze uitwisseling inclusief brunch
We vragen voor deze dag een uitwisseling van 33 euro per persoon. 
Dit is inclusief een brunch, koffie of thee, Karmaatjes huis-soep met een warme gezonde vegetarische snack.Mary Magdalene IK BEN de Magdalene Wandel Met Mij In Harmonie / 10 Augustus 2015 / Fran Zepeda

Mary Magdalene
IK BEN de Magdalene
Wandel Met Mij In Harmonie
10 Augustus 2015 / Fran Zepeda
Fran: Hallo Iedereen. Dit kwam binnen op 8-8-8. De energie is zo krachtig geweest dat het me een paar dagen nam om het gepost te krijgen, maar ik deel het nu met jullie … en de Toegangspoort gaat door … Geniet:
IK BEN de Magdalene.
IK BEN Harmonie, Liefde, Balans en Vrijheid.
IK BEN het Goddelijke Vrouwelijke Gepersonifieerd.
IK BEN open voor Alles.
Ik zie de Schoonheid in Alles.
IK BEN Pure Liefde Essentie….. 
IK BEN de Magdalene, aanwezig voor jullie en tussen jullie in voor de Collectieve Verlichting en de Ascentie van de gehele Mensheid. Trouw aan mijn natuur, moedig ik jullie voor altijd aan om trouw aan dat van jullie te zijn, om te genieten van jullie Gaven en deze te delen terwijl jullie hen ontwikkelen en opgraven ten tijde van jullie Goddelijke Ontwaking op de prachtige Aarde.
Trouw aan mijn natuur BEN IK, en ik deel het met jullie allemaal. Het is niet langer slechts een droom voor jullie om te ZIJN en Oprechte Pure Goddelijke Liefde te belichamen voor allen om te delen en aan deel te nemen met alles dat ondervonden wordt en bestaat. Het is niet slechts een droom … Het IS de Werkelijkheid nu; het is het werkelijke bestaan van allen.

De Scheppers van Onze Werkelijkheid “De Terugkeer” / 9 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Scheppers van Onze Werkelijkheid
“De Terugkeer”
9 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie
Dierbare lezers,
Deze boodschap werd geschreven op de laatste avond van een drieweekse vakantie, welke eindigde op 28 Juli 2015. Omdat wij in/naar zoveel veranderingen komen, voelt het alsof ik een datum erbij moet zetten. Toen ik dit schreef bleef ik veranderen van “jullie/Jij” naar “wij” en weer terug. Ik liet de combinatie van jullie/jij en wij staan omdat JULLIE/JIJ, WIJ wordt en WIJ wordt JULLIE/JIJ.
Met andere woorden, de barrières van afgescheidenheid tussen de mensen beginnen te ontbinden. Diegenen van ons die gekozen hebben om dit Pad van Terugkeer naar ons ZELF en naar onze hogere frequentie werkelijkheden te bewandelen zijn bezig de strikte differentiatie los te laten tussen JULLIE/JIJ en MIJ om WIJ te worden.
****
Dit is de laatste avond van een zeer belangrijke inwijding. Ik weet niet wat er zal gebeuren en de Arcturianen willen alleen zeggen: “Wij weten het niet. Je hebt het nog niet gecreëerd.” Deze vakantie in de bossen is een verbazingwekkende ervaring geweest. Het stond mij toe en hielp mij om in staat te zijn te voelen dat er iets is dat anders is nu.

Egyptische Moeder Godin Isis De Pracht van Jou / 9 Augustus 2015 / Julie Miller

Egyptische Moeder Godin Isis
De Pracht van Jou
9 Augustus 2015 / Julie Miller
Vreugde is altijd binnen bereik. Soms zorgt de drukte van je geest ervoor dat je kijkt in/naar de ingewikkeldheid van de dingen om plezier, vreugde en geluk te vinden, terwijl het altijd de eenvoudige dingen zijn die je van langdurende, betekenisvolle ervaringen voorzien die echt geluk/echte blijmoedigheid aantrekken.
Wanneer je in vrede bent met je gehele zelf, wanneer je ALLES kunt accepteren van wie je bent; en dat betekent wat voor fouten of zwakheden dan ook, dan is er NOOIT wat voor behoefte dan ook om met iemand anders te wedijveren die diens best aan het doen is om diens levensdoel te vervullen.

Maria Magdalena. De “Oer-missie” en de bewustzijnscycli van de mensheid. / Geplaatst: 11 augustus 2015 / Michelle Eloff

Maria Magdalena.
De “Oer-missie” en de bewustzijnscycli van de mensheid.
Geplaatst: 11 augustus 2015

Een boodschap van Maria Magdalena gekanaliseerd door Michelle Eloff

Maria Magdalena: "Lieve mensen, ontwikkelingen in bewustzijn hebben de eigenschap dat ze zich in een cyclische vorm manifesteren. De eerste cyclus begint bij God zelf. God, als allesomvattend bewustzijn, is in essentie ‘Absoluut' van karakter.

Door het verlangen om de liefde voor zichzelf tot verdieping en uitbreiding te laten komen, neemt God vorm aan om zichzelf te verkennen en lief te kunnen hebben. God geeft vorm aan de cyclus van de Schepping, waarin de Absolute en de Manifeste vormen van God elkaar opzoeken, verkennen en liefhebben. Deze relatie van God met zichzelf maakt deel uit van een Goddelijke cyclus waarmee jullie nog niet bewust contact dienen te maken. Jullie zijn er een deel van, als Godzijnde, maar je bewustzijn als mens is er nog niet aan toe om je daar een beeld van te kunnen vormen of inzicht in te kunnen krijgen. Het hoort niet bij jullie taak als mens om je daar nu mee bezig te houden. Tijdens toekomstige ontwikkelingen zullen jullie je, als jullie er aan toe zijn, er wel bewuster van worden."

De Scheppingscyclus verhoogt de liefdestrilling van God.

Oproep aan de lezers van dit blog (Info-blog The Event-NL) / 11 Augustus 2015


Oproep aan de lezers van dit blog
11 Augustus 2015

Begin juni zijn Irma en ik (Veronica) met dit blog begonnen. Wij wilden bereiken dat de beschikbare informatie over alles rondom de Event toegankelijker is voor degenen die het lastig vinden om het in het Engels te lezen. Maar dat is niet het enige dat Irma doet; zij heeft andere blogs waar zij informatie plaatst om ons te informeren over wat er allemaal speelt. En geloof mij, nu ik met dit blog ben begonnen besef ik pas goed dat Irma bijna dag en nacht met dit alles bezig moet zijn, want er gaat ongelooflijk veel tijd zitten in het lezen van info, vervolgens het vertalen, het ondertitelen van video’s, en het schrijven van artikelen over alles wat er speelt.

Zij doet dit om de mensheid te helpen en (aangezien wij helaas nog niet in een geldloze maatschappij leven) heeft hier helemaal geen inkomen uit. En zoals dat gaat met zoveel mensen die zich belangeloos inzetten voor hun medemens, zij zit nu in de hoek waar de klappen vallen.

Ik plaats hier een link naar haar blog waar zij daar zelf heel mooi over vertelt
.