Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 1 augustus 2015

De Lichtwerkers: DE ELEMENTEN. / Geplaatst: 1 augustus 2015

De Lichtwerkers:
DE ELEMENTEN.
Geplaatst: 1 augustus 2015

“Het eerste element is het element Aarde. Het is onontbeerlijk wat de energie betreft en de materie is dezelfde als die van jullie eigen lichaam. Het element Aarde verschaft jullie alles wat nodig is voor de harmonisatie van de energieën van jullie fysische lichaam en voor de moleculaire samenstelling van jullie lichaam.

Het element water is een essentieel element, een levenselement. Het verschaft jullie alle mogelijkheden om te reinigen en weg te draineren en verheft u ook tot op een bewustzijnsniveau. Het kan eveneens emotionele ‘plakkers’ uit uw geheugen wegwissen, net zoals het er nieuwe kan fixeren. Het element water moet bewust opgenomen worden, met een zekere zorgvuldigheid.

Van het water mag u alles verwachten, in alle betekenissen. Leer de krachten ervan kennen, alles wat het u kan bijbrengen. Het water is eveneens nuttig voor de lichamelijke gesteldheid. U bent, zoals u weet, samengesteld uit een grote hoeveelheid water. Het element water heeft een speciale band met uw onbewuste. Daarlangs kunnen informaties doorgegeven worden van het onbewuste naar het bewuste.

9e Graancirkel Formatie 2015 / 31 Juli 2015 / Robbert van den Broeke

9e Graancirkel Formatie 2015
31 Juli 2015 / Robbert van den Broeke

In de nacht van donderdag 30 op vrijdag 31 juli kreeg Robbert ineens een onrustig gevoel en kreeg heel helder een visioen van de speciale boom die op de dijk vlakbij de Ankh-formatie staat. Hij zag vervolgens dat er een gouden schijf neerdaalde in een graanveld dat zich direct achter de boom bevindt. Hij wist dat zich op dat moment een graancirkel had gevormd. Voor zijn geestesoog zag hij ook dat er nog een soort van sikkel onder de cirkel zat. Hij had het idee dat dit symbool ergens teruggevonden kon worden in de Egyptische oudheid. Wat het precies betekende wist hij nog niet.

Hij vroeg aan Roy, die op dat moment bij Robbert was, of hij samen met hem naar de Palingstraat in Hoeven wilde rijden, waar deze boom staat.

Daar aangekomen voelde Robbert direct de aanwezigheid van iets heel groots. Het voelde liefdevol, oud en heel wijs aan. Ze liepen de dijk op richting de speciale boom.


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Vrijdag 31 Juli 2015

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Vrijdag 31 Juli 2015

Dierbaren,  jullie zijn op de planeet om te groeien en te ervaren. Waarom zouden jullie vandaag niet iets proberen wat jullie normaal niet doen? De meest prachtige dingen staan vaak gewoon op jullie te wachten, net iets buiten jullie box van zelfgenoegzaamheid. Het openen van jezelf voor nieuwe mogelijkheden kunnen gloednieuwe vergezichten van potentieel creëren en nieuwe paden openen van ontdekking en vreugde. Wanneer jullie beginnen de wereld als jullie speeltuin te zien, zullen jullie aangenaam verrast zijn hoeveel plezier jullie kunnen hebben.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 31 Juli 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
31 Juli 2015 / door  Jennifer Farley,

” Omringd

dreamfriends

Soms vergeet je dat Onvoorwaardelijke Liefde je op elk moment omringt.
Wanneer dingen te veel voor je worden;
stop dan, adem en weet dat je geliefd bent.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Maya Berichten Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging Dag 73 / Zaterdag 1 Augustus 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging
Dag 73
Zaterdag 1 Augustus 2015


Ben 8  Ontwaken van Geheugenverlies

Ik ben Ben (Rode Hemelwandelaar)  met Toon 8. Wij heten jullie welkom op deze grootse en glorieuze dag van viering! Op Aarde zijn is inderdaad een gebeurtenis om te vieren! Er is geen andere plek in het heelal waar de ziel zulke sprongen van het geloof en de liefde kan vergaren. We zeggen niet dat het beter is om geboren te worden in menselijke vorm, maar door de aard van dit universum, is het potentieel voor groei immens.

Wat maakt dit zo? Vooral, de kans om te groeien komt van het geheugenverlies dat jullie ervaren als jullie naar de Aarde komen. Jullie zijn vergeten, tijdelijk, waar jullie spirituele wortels vandaan komen. Gaandeweg, hebben jullie een veelheid aan mogelijkheden om te ervaren en liefde te uiten. Jullie hebben ook de mogelijkheid om jezelf af te sluiten van degenen die wensen om je te omhelzen. We oordelen niet, want de ontvangen waarde in elke is veelvoud.

Op dit moment komen in steeds toenemende aantallen baby's, volwassenen en dieren jullie wereld binnen met hun herinneringen aan de andere Rijken intact. Ze zijn hier om jullie te begeleiden en om de Aarde te herstellen naar een balans van vrede en harmonie. Met de staat van geheugenverlies komt een veelheid aan "zonden" zoals vervuiling, haat en hebzucht. Instellingen zijn gebaseerd op macht en controle over de massa's. Jullie inname van giftige voedingsmiddelen neemt in een alarmerend tempo toe. Het ecologisch evenwicht in de natuur is bijna vernietigd. Je jullie leven in wezen aan de vooravond van vernietiging.

Heavenletter 5364 Ga Ervoor! / Zaterdag 1 Augustus

Ga Ervoor!
Brief uit de Hemel
Zaterdag 1 Augustus

God zei:

Geliefden, er is niets wat je niet kunt veranderen. Je weet al dat er niets permanent is in de wereld. Alles is tijdelijk. Als het leven, zoals jij het waarneemt, kan veranderen op een manier die je niet bevalt, kan het leven in de wereld ook veranderen, naar niet alleen naar het beste, maar ook naar het wonderbaarlijke. Jij kunt ervoor gaan!

Je kunt niet zomaar het onplezierige leven oppakken en het leven als door een zeef schudden en het maken tot wat je wilt dat het is. Wat moet worden veranderd is iets binnenin jou. Is het onaanvaardbaar geweest voor jou om te denken om jezelf te veranderen? De verandering waar Ik over spreek is steeds dichter bij jezelf komen en niet bij deze façade die jij ophoudt. 

vrijdag 31 juli 2015

De Hoeders 25e boodschap / Claudia Philippo Geplaatst: 31 juli 2015

De Hoeders:
25e boodschap
Claudia Philippo
Geplaatst: 31 juli 2015

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Verstoring

Het zal jullie niet ontgaan zijn geliefde broeders en zusters, jullie bevinden je middenin een verstoring van het heersende energieveld en niets lijkt gespaard te blijven in deze wervelende wirwar van energiespiralen dat aan alle kanten lijkt te zijn los gelaten op de aarde. Een kentering.

Er zullen vele theorieën zijn aangaande de oorzaak van hetgeen er zich afspeelt maar feitelijk lieverds, is het heel eenvoudig. Her-inneren jullie je nog de zeebeving? Her-inneren jullie je de lichte kanteling van de aarde die hiermee gepaard is gegaan? Het zou gemakkelijk zijn wanneer de gevolgen hiervan slechts van korte duur zouden zijn geweest en de aarde en alles wat zich hierop voortbeweegt zich direct zou herstellen. Doch, zoals wij reeds in eerdere berichten hebben aangegeven, is dit niet het geval. De aarde heeft tijd nodig om de balans te herstellen. Zij is, als het ware, uit haar natuurlijke baan gebracht.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Donderdag 30 Juli 2015

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Donderdag 30 Juli 2015

Elke dag hebben jullie een kans om jezelf te uiten zoals je werkelijk bent. Sta jullie vriendelijkheid, jullie licht, jullie goddelijkheid, jullie liefde toe de weg te leiden, Dierbaren. Zij zijn allemaal jullie  waarheid en om in te zien dat de waarheid spectaculair is.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl

Mary Magdalene 8-8-8 Toegangspoort / 27 Juli 2015 / Méline Portia Lafont

Mary Magdalene
8-8-8 Toegangspoort
27 Juli 2015 / Méline Portia Lafont
Terwijl de Ziel van Magdalene opnieuw de Spirits van de Godin betreedt door een onderdompelen van de oneindigheidswet met de Wet van Eenheid, zijn wij getuige van een roep voor de Godinnen om uit de as tevoorschijn te komen zoals de Feniks.
Mary Magdalene is diep binnenin en rondom ons heen Aanwezig geweest deze dagen! Hoe kunnen wij haar Aanwezigheid de laatste tijd niet opmerken als zij naar voren komt met zo een kracht van opkomst. WOW aangaande dat. Bijna tijdens iedere lezing en sessie, alsook in mijn persoonlijke leven, is de Magdalene zo aanwezig en op aldus een sterke manier naar voren komend geweest. Zij vertelde mij dat zij hier is om de Godinnen van het Licht voort te roepen en deze in hun Menselijke incarnatie wakker te maken.

Lady Luna & Aartsengel Michael “Alles Is Liefde”.......... / 29 juli 2015 / Rita Pulmans

Lady Luna & Aartsengel Michael
“Alles Is Liefde”
Alles is in Samenzang in een Heerlijke Liefdestoon
29 juli 2015 / Rita Pulmans

Geliefde Michael,
Het is een spannende en ook wel een inspannende tijd. Opwindend ook, daar we voelen en weten dat we meer en meer Licht integreren en onze DNA structuur zich herrangschikt en in trillingen toeneemt naar een hogere dimensie. Soms voel ik me letterlijk trillen en "shaken".
De grote kansen die ons nu gegeven worden, aangeboden worden, nemen we met twee handen aan. We zijn vol verwachting en beleven grandioze tijden. Het is wel zo dat er zich soms eens een "terugvalletje" voordoet, maar nooit of te nimmer zullen we nog in de diepe en zware trilling van 3D verankerd zitten.
Neen, we gaan steeds hoger in trilling verder op onze weg, wel in hetzelfde lichaam maar sterk omgevormd door het Licht.

Op deze dag van je leven / 31 Juli / Neal Donald Walsch

31 Juli / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat dit waarschijnlijk een goed moment is voor jullie om je prioriteiten te resetten.
Beslis opnieuw wat belangrijk voor je is.

Als het al een tijdje geleden is dat je hier naar hebt gekeken,
moet je misschien stoppen met wat je doet en er vandaag naar kijken.
Wat is echt belangrijk op dit moment?
WIE is echt belangrijk op dit moment?

Ga dat doen. Ga daar recht op af.
Zet dat bovenaan je lijst voor vandaag.
Doe het nu. Doe het nu.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 30 Juli 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
30 Juli 2015 / door  Jennifer Farley,

” De Regenboog Binnenin ”
rainbow
Jullie zijn begiftigd met een veelheid aan emoties,
een facetrijk juweel van menselijke expressie.
Goed of uitdagend, ze zijn elk prachtig op hun eigen manier.
Neem vreugde in de wetenschap dat,
wat je ook kiest om van te genieten vandaag perfect is,
en zeer geliefd door het Universum.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Meester Morya: Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 31 juli 2015 / 31 Juli 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van
 31 juli 2015

Meester Morya,

Er is een oneindigheid in het leven, en deze oneindigheid moet je in je eigen hart durven plaatsen. Er is een oneindigheid in alles wat je doet, en je moet met deze oneindigheid durven leven. Maar wie durft dat? Wie kan de stap zetten naar dat allereenvoudigste, naar het pure leven, naar het weten, en naar het begrijpen van de dingen die oneindig zijn? Het is aan jou gegeven om het te leren en je hebt er tijd voor nodig, dat weet Ik, maar je beseft wel dat het een mogelijkheid is die groot is, en die aanwezig is in je eigen hart. Als je de plaats van ontdekken weet dan kan je inderdaad een begin maken aan deze weg.

Maya Berichten Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging Dag 72 / Vrijdag 31 Juli 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging
Dag 72
Vrijdag 31 Juli 2015
Eb 7  De Belofte van Overvloed

Groeten, ik ben EB (Gele Mens)! Wij zijn dankbaar voor deze tijd om met jullie te delen. Wij bieden jullie de belofte van overvloed in alles wat je doet. Het is onze bedoeling om jullie te helpen bij het opnieuw ontdekken van de gaven die slapende zijn geweest binnenin jullie. Neem nu de tijd om je lichaam te ontspannen en zorgen van buitenaf los te laten. Focus op de dingen die je zou willen krijgen in je leven. Hoewel er niets mis met het willen van materiële bezittingen of enorme rijkdom, raden wij je aan dieper in de gevoelens te gaan die je zou willen ervaren op elk moment van de dag. Hoewel we je gebeden kunnen beantwoorden door jullie een nieuw huis, auto of extra inkomen te geven, kijk om je heen, er zijn veel rijke mensen die worden beschouwd rijk te zijn, maar ze zijn arm in hun relaties met anderen en zichzelf.

Wat verlangen jullie echt, rijkelijk beloond te worden met emoties van vrede, vreugde en geluk of is de verleiding van materiële rijkdom meer bevredigend voor je? De meeste van jullie beseffen al uit eerdere ervaringen dat het niet uitmaakt wat je krijgt, want er is nog steeds een slepend verlangen naar meer en beter. Waarom is dit? Vooral omdat jullie uit de sfeer van dankbaarheid gestapt zijn en vaker leven in een staat van verwachting.

Heavenletter 5363 Het Doornroosje in Jou Doen Ontwaken / Vrijdag 31 juli 2015

Het Doornroosje in Jou Doen Ontwaken
Brief uit de Hemel
Vrijdag 31 juli 2015


God zei:

Je was altijd bedoeld te zijn. Er was nooit een tijd dat je niet was. Altijd ben je Mijn geliefde geweest. Nooit ben je dat niet geweest, alleen ben je nu Mijn geliefde Doornroosje.

Ik deed Klop Klop, en op een dag hoorde je Mijn kloppen duidelijk. De rest is geschiedenis, zoals ze zeggen.

Wij zijn Eén Adem. We zijn als het ware super aan elkaar opgedrongen. Er is saamhorigheid. Wij lopen in Eenheid. Mijn gewaden zijn de jouwe.

Mijn kinderen, jullie, de versie van Mij in de vorm van jezelf, hebben de neiging om verstrooid te zijn. Je denkgeest gaat een heel andere richting uit. We kunnen de wereld een tangens noemen.

donderdag 30 juli 2015

Benjamin Fulford: "Russische Pentagon alliantie maakt een eind aan Khazariaanse Maffia regering." Donderdag 30 juli 2015,

Benjamin Fulford:
 "Russische Pentagon alliantie maakt een eind aan Khazariaanse Maffia regering."
Donderdag 30 juli 2015, 13:13 uur

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime genootschappen.

- 27 juli 2015 -
"Vorige week kwam een vertegenwoordiger van de White Dragon Society naar Japan om een alliantie met andere facties van het WDS in de wereld te versterken. Als een deel hiervan, gaf het WDS toestemming om deze foto vrij te geven.

Ben Ik het of Mijn Gidsen - Het is Beide / via Jennifer Hoffman / 27 July 2015

Ben Ik het of Mijn Gidsen - Het is Beide
via Jennifer Hoffman 27 July  2015

 Sinds oktober 2003, toen Aartsengel Uriël voor het eerst contact opnam met mij,   heb ik een constante verbinding met deze energie gehad. Het is niet iets wat ik kan in- of uit kan schakelen, het is er altijd. Niet op een opdringerige manier, maar op een manier die gewoon een andere dimensie van mijn energie aspecten is geworden. Dus wanneer ik vraag of ik het ben of Uriël die een vraag beantwoordt, kan ik daar geen antwoord op geven, want het is beide en het is geen van beide, en het is de verkeerde vraag, omdat het niet zo eenvoudig kan worden beantwoord. We hebben allemaal de mogelijkheid om ons te verbinden met engelen, gidsen, en alle andere energie in het Universum, als we ervoor kiezen om en als we dat doen, is het resultaat een uitbreiding van 'ons' als mens en geestelijk.

Dus waarom is de vraag, of jij het bent of jouw gidsen, de verkeerde vraag? Omdat de vraag veronderstelt dat je afgescheiden bent van jouw engelen, gidsen, en elke energie waar je mee werkt en dat kan niet gebeuren. Het is door jouw specifieke energetische frequentie dat ze verbinding maken met jullie en dat is waar jullie een energieke resonantie delen. Vergeet niet ze bestaan op alle niveaus, dus eenieders verbinding met zijn of haar engelen en gidsen is individueel en persoonlijk. Hun energie integreert ook met de jouwe, dus er is een naadloze interactie tussen jou en hen.

Lady Maria Magdalena Planetaire Raster Activering / Geplaatst 30 juli 2015 /door Michelle Eloff

Lady Maria Magdalena
Planetaire Raster Activering
Geplaatst 30 juli 2015
Een boodschap van Maria Magdalena doorgegeven door Michelle Eloff

Houd er rekening mee dat het lezen van deze informatie een effect op je zal hebben. Je zult voortvarend worden gekoppeld aan de toezending van leringen en een soortgelijk proces vergemakkelijkt dat voor je. Het is niet precies hetzelfde als in de aanwezigheid van de gechannelde Meester, maar de effecten zijn net zo krachtig. Maak je niet teveel zorgen over de aan de deelnemers van de channeling gegeven tijdlijnen. Je zult worden meegenomen door middel van een soortgelijke tijdlijn in overeenstemming met je Goddelijk Plan, Timing & Doel.

Planetaire Raster Activering - Berg Zion

Ik ben Maria Magdalena, groeten en welkom aan u allen vandaag.

Ik ben in aanwezigheid van de Goddelijke Violette en Gouden vlammen van de Gouden Eeuw. Deze vlammen hebben zich gemanifesteerd binnen in uw aanwezigheid en in je wezen en fungeren als naar de Goddelijke werelden van hereniging met het Licht.

Verhuizen in/naar een Radicale Verschuiving / 28 Juli 2015 / Brenda Hoffman

Verhuizen in/naar een Radicale Verschuiving
28 Juli 2015 / Brenda Hoffman
 
Dierbaren,
De volgende paar dagen mogen doorspekt zijn met angst en overpeinzingen. Niet omdat iets dergelijks noodzakelijk is, maar omdat jullie nieuwe stukjes ontdekken die niet op één lijn zijn met wat jullie van jullie zelf verwachten.
Sommigen van jullie zullen ontdekken dat jullie niet de energie of interesse hebben om jullie verschuivingen in houding, overtuigingen en inzichten met anderen te bediscussiëren. Wat verwacht zou moeten worden gedurende zo een dramatische verandering in jullie wezen.
Tot nu toe, hoewel jullie hier en daar verschoven, handhaafden jullie het jullie bekende 3D wezen.  

Op deze dag van je leven / 29 Juli / Neal Donald Walsch

                                 29 Juli / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat de dingen in de samenleving werken,
omdat de biologie het noodzaakt.
Orde herstelt zich uiteindelijk, door psychisch evenwicht.

Dat zei Camille Paglia, en het is belangrijk om te onthouden in deze tijden van grote verandering en schijnbare onrust.
Gesprekken met God zegt het zo: Het leven werkt in het proces van het leven zelf.

Alles wat je hoeft te doen is erop vertrouwen en toelaten dat het dat doet.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Maya Berichten Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging Dag 71 / Donderdag 30 Juli 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging
Dag 71

Donderdag 30 Juli 2015


Chuen 6   Verlichten!

Ik ben Chuen (Blauwe Aap). Goedemorgen, net zoals de zon opkomt, is het tijd om te je te verlichten!

Zijn jullie klaar om een wat van de oude bagage waar jullie je zo innig aan vast geklampt hebben los te laten?

Nou, laten we aan de slag gaan. Er is genoeg tijd verspilt!

Er is gewoon te veel plezier dat je dat jullie daardoor nu missen! Laten we beginnen!

Waar zullen we beginnen?

Hoe zit het met de gebruikelijke plaats, binnenin jezelf, want dat is waar de zaden zijn geplant en waar de wortels groeien.

Laten we wat wieden vandaag zodat jullie beter je groei kunnen koesteren.

Een Schrijven van de Schepper 29 Juli 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29 Juli 2015 / door  Jennifer Farley,

Verplicht?

golden guy

Je bent niet verplicht om iets te zijn voor wie dan ook, ook niet voor jezelf.
Verrast?
Ik wist dat je dat zou zijn!
Het enige wat het Universum van je vraagt is om lief te hebben.
Zodra je dat onder de knie hebt,
gaat het uitzoeken van wie je kiest te zijn moeiteloos!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5362 Vervulde Dromen / Donderdag 30 Juli 2015

Vervulde Dromen
Brief uit de Hemel
Donderdag 30 Juli 2015


God zei:

Veel mooie gebeurtenissen en verbindingen zijn op hun weg naar jou. Ik zou zeggen: Veel meer mooie gebeurtenissen en verbindingen zijn op hun weg naar jou. Goedheid in overvloed. Maak je klaar.

Hoe maak jij je er klaar voor?

Ik zal het je vertellen.

Voel de verwachting in je hart. Weet dat het naar je toe komt. Je wordt verondersteld om het te hebben. Heb er een goede eetlust voor. Wat is je lievelingseten? Net zoals daarvoor het water in je mond loopt, proef van de nieuwe zegen op jouw tong. Wees de meest verwachtingsvolle van degenen die verwachtingsvol zijn. Naar welke zegeningen zoek jij?

Zoek naar hen. Zoek naar hen op elke hoek. Jij zult deze zegeningen opmerken. Let op Mijn woorden! Zegeningen zijn opgesteld. Ze wachten op jou om ze te ontdekken.

woensdag 29 juli 2015

Sheldan Nidle / 28 juli 2015

Sheldan Nidle - 28 juli 2015
I Muluk, 2 Pop, 12 Manik


Laat dit de tijd zijn van een groots einde voor degenen die, in naam van het duister, jullie allemaal lieten twijfelen aan wie jullie zijn en waar jullie toe in staat waren. De tijd komt om dit rijk te laten weten dat jullie barmhartige hoeders-energieën zich voorbereiden om tevoorschijn te komen en een nieuw rijk te creëren dat gevuld is met vrede, samenwerking en vreugde. Halleluja! Een nieuwe tijd van vrijheid en welvaart is bijna hier!

Dratzo! Er is veel gaande! De verschillende processen, door onze aardse bondgenoten gekozen, hebben uitvoeringsschema’s gekregen. Zoals gewoonlijk komt een vaste commissie op frequente tijden met de duistere cabal samen. Bij deze ontmoetingen stellen onze aardse bondgenoten de afgezanten van het duister een serie ultimatums. Deze ultimatums zijn gewoonlijk gebaseerd op een serie wettelijke besluiten die aantonen dat het duister in principe bankroet is en dat hen de bevlogenheid ontbreekt om zinloze militaire acties uit te voeren. Samengevat keert de wereldopinie zich flink tegen hen. De oude families in het bijzonder bezitten formele schuldbekentenissen die het vermogen hebben de complete krachteloosheid van het fiat monetair systeem te bewijzen. Het duister realiseert zich nog maar net hoe kwetsbaar haar positie is. De eindtijd van deze cabal komt steeds dichterbij. De oude families willen niet alleen een nieuw systeem opzetten maar ook mondiale condities scheppen voor de bloei en groei van het nieuwe bewustzijn We herinneren hen er constant aan dat de arme menselijke menigten die deze aardbol bewonen, in doodsnood en in pijn verkeren. Hun antwoord aan ons is dat een proces voor verandering komende is en aan kracht wint. Er zal een tijd zijn voor alles. Wij antwoorden dat de Hemel eveneens een glorierijke agenda heeft!

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Dinsdag 28 Juli 2015

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Dinsdag 28 Juli 2015

Vreugde en gelach zijn hoog vibrerende energieën die je verschuiven naar een hoger vibrerende ruimte die genezing, bevrijding  en het transmuteren van lager vibrerende energieën mogelijk maakt. Daarom raden wij jullie aan om te beginnen vreugde detectives te worden!

Zoek naar de dingen die je vreugde brengen in je leven. Als je niet helemaal zeker bent, wordt dan een vreugde detective en ontdek wat wel werkt. Als je begint met je focus te richten op het vinden van vreugde, zul je het beginnen te vinden, en zal het beginnen gelach en genoegen in jouw leven te brengen.

Als je begint om meer en meer tijd aan gelach en genoegen te besteden, zul je niet alleen je eigen energie verschuiven, je zult ook de energie van je omgeving ondersteunen, de rasters, en de planeet. Je zult bewust je interne GPS instellen naar de ontdekking van nog meer plezier in je leven en het creëren van nieuwe mogelijkheden en eindeloze potentiëlen, ook voor jouw toekomst.

Laat er geen misverstand over bestaan. Lachen is een diepgaand en veelzijdig hulpmiddel voor heling van je verleden, heden en toekomst.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl