Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 30 mei 2015

Een Moment Van overweging Verantwoordelijkheid

Een Moment Van overweging
Verantwoordelijkheid
Door Myraadrian


Deze boodschap is verwerkt vanuit het boek "The 12 Steps to Forgiveness" door Paul Ferrini. Ik ben altijd dankbaar aan de artiesten van het Internet die hun kunsten delen met ons. De muziek is van The Epic Soul Factory -- Creo en Ti.


Commandant Ashtar Jullie Huidige Vlucht van Ascentie 29 Mei 2015 / Natalie Glasson

Commandant Ashtar
Jullie Huidige Vlucht van Ascentie
29 Mei 2015 / Natalie Glasson

Deze tijd op de Aarde, hetgeen al jullie levensspannen omspant, is een periode van krachtige ontwaking. Alles binnenin jullie heeft de kans om te ontwaken en in/naar de schittering van de Schepper tot bloei te komen; dit maakt duidelijk dat dezelfde kansen beschikbaar zijn binnenin jullie werkelijkheid en ervaringen. Nooit eerder hebben wij zo een krachtige ontwaking op een versneld tempo en met een grote bewust besef waargenomen. Jullie zijn wezens van ontwaking, jullie ondersteunen de bewuste ontwikkeling en evolutie van jullie zelf en diegenen die in jullie toekomst op de Aarde aanwezig zijn. Het is tijd om het tevoorschijn komen van het goddelijke dat plaatsvindt binnenin jullie wezen in ere te houden, aangezien dit jullie ervaring in hoge mate zal vergroten.

Jullie ontwaking van het goddelijke binnenin jullie doet zich voor op meer niveaus van jullie wezen dan waar jullie je mogelijk bewust van kunnen zijn. Licht explosies vinden binnenin jullie fysieke lichaam plaats en komen in jullie cellen tot uitbarsting zoals een snel stromende rivier, en het beïnvloedt jullie organen en alle aspecten van jullie fysieke lichaam bij het transformeren in/naar snellere trillingen van Licht. Het Licht van het goddelijke stroomt door jullie wezen heen en creëert transformatie binnenin jullie etherische, emotionele, mentale en spirituele lichamen alsook in alle aspecten van het gebied van jullie aura. Het Licht dat jullie ontvangen is een hogere en snellere trilling dan jullie ervaren hebben in jullie huidige leven, het stroomt vanuit de Goddelijke Schepper doorheen jullie Ziel met één doel van transformatie; het vergroten van jullie wezen om een werkelijke en absolute afgevaardigde van de Goddelijke Schepper te worden.

MICHAEL INZICHT: Het in balans brengen van mannelijke en vrouwelijke energie:/ Geplaatst 30 mei 2015

MICHAEL INZICHT
DE ESSENTIE VAN JE PERSOONLIJKHEID
Het in balans brengen van mannelijke en vrouwelijke energie: de voorbeeldfunctie van Nederland en België en de betekenis van vrouwen(groepen) en zielerollen hierin
Geplaatst 30 mei 2015


Philip/Theo: We willen graag ingaan op het huidige transformatieproces dat zal leiden naar een andere manier van leven en omgaan met elkaar en met moede aarde. Michael heeft in voorgaande thema’s onder meer aangegeven dat het huidige transformatieproces een toename van bewustwording gaat opleveren hoe we op een waardevolle manier met elkaar om kunnen gaan. In dit huidige proces wordt de mannelijke en vrouwelijke energie meer in balans gebracht en steeds meer in duurzame oplossingen gedacht. Het is het durven en willen leven vanuit bewustzijn en innerlijke wijsheid, zodat alle keuzen die op angst, hebzucht en ‘ten koste van’ zijn gebaseerd, worden getackeld. 

Michael heeft ook vermeld dat Nederland een voortrekkersrol heeft. Hierbij nemen mensen met de zielerol Koninklijke en vrouwengroepen een specifieke plek in. Vandaar dat er in Nederland meer Koninklijken aanwezig zijn dan de 2% over de gehele wereldbevolkingpopulaties. Veel netwerken van vrouwen vinden elkaar, ook over de grens. Hierdoor wordt een soort voortstuwende beweging gemaakt, in plaats van er achter aan te gaan . Echt initiërend en voortstuwend, waarop anderen weer kunnen aanhaken. Onze eerste vraag aan Michael is hoe het op dit moment staat met de rol van Nederland.

De HIERARCHIE: Jullie Galactische Buren. / Sheldan Nidle Geplaatst: 30 mei 2015

De HIERARCHIE:
Jullie Galactische Buren.
Sheldan Nidle
Geplaatst: 30 mei 2015
  
02: Introductie door Susan Nidle (boek: Jullie Galactische Buren)     

Degenen die accepteren wat de samenleving ons over het universum leerde, geloven dat de sterren bestaan in een eindig universum. Wat echt is, wat wij als werkelijkheid aannemen wordt beperkt tot wat de vijf zintuigen onthullen. Voor velen van ons is echter de reële waarheid veel ingewikkelder.

Toen wij, mijn broer en ik, in de vijftiger jaren opgroeiden, brachten wij veel tijd door met Wezens die ons bezochten om ons eraan te herinneren en te onderwijzen over het leven op andere planeten en in andere dimensies. Hun manier van communiceren was telepathisch en ‘psychisch’ (paranormaal), maar we hadden ook fysiek contact. Deze contacten veroorzaakten geen angst of ongerustheid, maar slechts verwondering en een dankbaar geluksgevoel. We accepteerden de informatie en reageerden zoals kinderen doen, die een geweldige leerervaring ontvingen van familiaire, liefdevolle en onpeilbare leraren.

Een Schrijven van de Schepper / 29 mei 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29 mei  2015 / door  Jennifer Farley,

” Waarom Aarzelen ”
transition-support

Als je merkt dat je vastzit en bent verdwaald in het doolhof van jouw 'oude energie',
 Jouw 'oude leven', jouw 'oude gewoontes'.......
dan is dat is een teken dat het tijd is voor een verandering.
Waarom aarzelt je?
Stap naar voren, omarm het, het is van jou.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Vanuit de Akashic Archieven Juni 2015 Boodschap / Gechanneld door: Jen Eramith MA

Vanuit de Akashic Archieven
Juni 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Juni 2015 verwachten?
Er is een grote, rijke overvloedige energie deze maand. Het gevoel is dat de maand langer duurt dan het aantal dagen dat het aan zou geven. Iedere dag, ieder uur, en ieder moment is vermeerderd.
Je mag bij jezelf gewaarworden de tijd uit het oog te verliezen en zo betrokken te raken in een activiteit dat het moment groter aanvoelt dan het op de klok zou toeschijnen te zijn. Dit is een goede tijd om zoals een kind te zijn op de manier dat jij je tot de tijd verhoudt. Denk eraan om volledig aanwezig te zijn en echt te genieten van wat je aan het doen bent, in plaats van te lijden door gehaastheid of te proberen je te haasten. Doe alles dat je kunt om dat gevoel van tijdloosheid en totale focus te cultiveren. Versterk de vaardigheden die je helpen aanwezig te zijn - ademhalen, luisteren, meditatie en focus.  

Heavenletter 5300 Houd de Teugels van het Leven Heel Lichtjes Vast / Zaterdag 30 mei 2015

Houd de Teugels van het Leven Heel Lichtjes Vast
Brief uit de Hemel
Zaterdag 30 mei 2015


God zei:

Ja, Ik begrijp het. Jij wilt buigen voor Mijn Wil. Jij wilt dat jouw leven altijd conform Mijn Wil is, en toch, het is alsof jij je zwevend over Mij heen bevindt. Je komt zover dat je ziet dat je zelfs Mij moet loslaten. Dit loslaten, als het maar zo eenvoudig zou zijn, het leven laten gebeuren zoals het gebeurt en jij er echt neutraal over zijn, want je bent niet neutraal, en je zou niet moeten willen beweren dat je dat bent.

Het is verwarrend. Je hebt een wil. In feite moet je een wil hebben. Het is niet aan jou om passief te zijn in het leven. Jij geeft erom. Je geeft er echt om. Jij bent zeker niet onverschillig. Je bent betrokken bij je leven. Om het leven te leven, neem je eraan deel.

Op hetzelfde moment dat jij de kracht van het loslaten van de controle begrijpt, ervaar je jezelf als voorstander van dat het leven jouw wil in der minne zal volgen.

vrijdag 29 mei 2015

Een Moment Van overweging: Ware Vrijheid

Een Moment Van overweging:
Ware Vrijheid
van wholepeople

Arcturische Morgen Boodschap / Suzan Lie / mei 2015

Arcturische Morgen Boodschap
Suzan Lie / mei 2015

“Ik, Lady Leto, richtte me op jullie met een liefde die vrij is van alle illusie. Ik ben blij dat jullie je weg hier naartoe hebben gevonden om deel te nemen aan het proces van loslaten en je zelf te beschermen tegen de illusie. Maar voordat jullie dat kunnen doen, moet je eerst begrijpen wat een illusie is. Een illusie is als een cocon die je om je heen en in jezelf schept terwijl je vleugels groeien en je leert hoe te vliegen.”

“Hoe creëer je die illusies? Sommige illusies werden aangeleerd door jullie autoriteit mensen, toen je kind was en andere creëerde je zelf door je vrees voor het onbekende. Als je in een situatie zit waarover je onzeker bent als je die onder ogen ziet, dan creëer je een bedekking waarvan jij denkt dat die gemakkelijker is om mee om te gaan. Dit proces begint met de onzekerheid over je vermogen om in elke situatie sterk te staan. Dan ‘wens’ je je een situatie als een bepaalde wijze waarop je je behaaglijker/comfortabeler voelt. Dan gaat die wens over in een ‘verwachting’. Die verwachting bestuurt dan je ‘waarneming’.

Dit is een Uittreksel uit: Dertig Sluiers van Illusie

Bevrijdt de kolonies! Update en video's Cobra: geplaatst donderdag 28 mei 2015

Bevrijdt de kolonies! Update en video's
Cobra: geplaatst donderdag 28 mei 2015

Bevrijdt de kolonies! Deze activatie vindt op 30 mei om 23.11 uur plaats. Om de mensen meer begrip te geven over de situatie in ons zonnestelsel, zal ik een paar zaken uitleggen over verschillende uitwijk-samenlevingen en hun ruimteprogramma's.

In de laat-Atlantische tijd waren zowel de licht- als de duistere krachten openlijk op de planeet aanwezig. Toen deze planeet werd bezet door de Chimera en de Archons 26.000 jaar geleden, waren alle groepen die andere belangen en aanzienlijke macht hadden gedwongen om de oppervlakte te verlaten en ondergronds te gaan.

De lichtkrachten hebben toen hun eigen netwerk van ondergrondse steden gebouwd en dit netwerk hield het licht voor de planeet vast in de afgelopen 26.000 jaar. In de huidige 'alternatieve' informatiebronnen wordt dit netwerk Agartha genoemd, of Shamballa, of het ondergrondse koninkrijk van licht.

De duistere krachten hebben eveneens hun eigen netwerk van ondergrondse onderkomens gebouwd en zij hebben zich verenigd met de Dracos en de Reptillians die al op verscheidene ondergrondse locaties leefden. Zij hebben het duister op deze planeet in de laatste 26.000 jaar in stand gehouden. Verschillende informatiebronnen noemden dit netwerk Shamballa, het Agartha netwerk, het Naga koninkrijk, de Patala.... Dus als iemand het heeft over het Agartha netwerk, moet je een goed onderscheid maken naar welk netwerk wordt verwezen.

Benjamin Fulford: "De slag om planeet Aarde gaat door met veranderingen in regimes, nucleaire dreiging, komende financiële instorting enz." Vrijdag mei 2015,

Benjamin Fulford:
"De slag om planeet Aarde gaat door met veranderingen in regimes, nucleaire dreiging, komende financiële instorting enz."
Vrijdag mei 2015, 09:42 uur


Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist en als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime ordes.

Het lijkt erop dat nieuws zichzelf soms herhaalt. Het lijkt erop dat nieuws zichzelf soms herhaalt. Wanneer dit klinkt als een herhaling is het een herhaling. Dat is omdat vele recente nieuwsgebeurtenissen samengevat kunnen worden in een paar herhalingspatronen: Griekenland dreigt in gebreke te blijven, de VS zit opnieuw bijna zonder geld, er is opnieuw een massale valse schietpartij in de VS (deze keer is het Waco) China en Japan beweren een beetje verschillende dingen over elkaars geschiedenis en dan vliegen militaire piloten naar obscure eilanden en wijzen ze elkaar aan als dader, Sjiieten, Soennieten, Joden en westerse huurlingen die zich voordoen als Moslim extremisten doen slechte dingen of zijn slachtoffers van slechte dingen, Noord Korea schiet een raket af, enz., enz.

In de alternatieve nieuwswereld zien we iets soortgelijks: er dreigen massa arrestaties van leden van de westerse kabbalistische elite, het nieuwe financiële systeem is aangekondigd en je rekening zit bij de post, Ufo’s zijn geland, het einde van de wereld is nabij, President Obama is een buitenaardse, tijdreizende Moslim enz.


De HIERARCHIE: Jullie Galactische Buren. Sheldan Nidle / Geplaatst: 29 mei 2015

De HIERARCHIE:
 Jullie Galactische Buren.
Sheldan Nidle
Geplaatst: 29 mei 2015

01: Jullie galactische buren - Introductie door Sheldan Nidle

Dit boek ontstond meer dan een jaar geleden toen ik, tijdens een van mijn ‘update’-sessies, benaderd werd door een comité van 22 wezens uit deze galaxy. Ze gaven aan dat voor mij de tijd gekomen was om de mensen van de Aarde te helpen bij het te boven komen van hun sterke aversie jegens het uiterlijk van de vele zeer intelligente bewoners van deze galaxy. Om dit mogelijk te maken zouden Washta, mijn Siriaanse gids, en een aantal anderen die hiertoe waren aangewezen fungeren als mijn ‘wegwijzers’ bij het schrijven van dit boek. Het doel is jullie te introduceren bij een zeer klein deel van de bijzondere reeks culturen en soorten die in dit sterrenstelsel gevonden worden. Deze wezens zijn jullie galactische buren en, hoewel hun thuiswerelden misschien duizenden lichtjaren van jullie verwijderd zijn, behoren tot de enorme entiteit: de Melkweg Galaxy.

Een Schrijven van de Schepper / 28 mei 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 mei  2015 / door  Jennifer Farley,

” Centreer Jezelf ”

connect-with-and-heal-your-heart

Als je voelt dat jouw geloof en liefde wordt getest,
vergeet dan niet om jezelf te centreren in je hart en te luisteren.
Het Universum zal je altijd de waarheid influisteren.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 29 mei 2015 / Neal Donald Walsch

29 mei 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

... dat er door misleiding nog nooit iets goeds is gecreëerd.

Zelfs niet de kleinste onwaarheid,
zelfs niet het meest goedbedoelde "leugentje om bestwil",
zal voordeel produceren op de lange termijn.
Dus vertel jouw waarheid, zodra je het weet.

Ja, ja, ik weet het .... "Maar dan ... maar dan ..."
Dus je zult moeten beslissen welke van de ‘Maar dan's ' je wilt.
Er zal altijd een 'Maar dan’ zijn.
Toch zal het er één zijn die je verdraagt of één die jij creëert?

Als het controle is dat je wilt, het vertellen van de waarheid brengt je in totale controle.
Heb je daar ooit aan gedacht?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Heavenletter 5299 Hoe Weet Je dat Je Gods Wil Volgt / Vrijdag 29 mei 2015

Hoe Weet Je dat Je Gods Wil Volgt
Brief uit de Hemel
Vrijdag 29 mei 2015


God zei:

Er is hier een grote vraag en die is:
“Hoe weet ik wanneer ik vanuit Gods Wil kom of wanneer ik vanuit mijn eigen ego kom? Hoe kan ik met zekerheid weten wat wat is?”

Je wilt niet dat het ego jouw gids is en toch kun je het gevoel hebben dat je in een dilemma zit.

Het ego is een inspanning, geliefden. Het ego heeft de neiging jou door een kloof te trekken en je voelt je zwak in plaats van sterk. Aan de andere kant kun je volledig Mijn Wil volgen en je niet zo sterk voelen zoals je zou denken. Twijfel grijpt jou vast. Misschien is het twijfel waarop het ego gebaseerd is.

Je bent vastberaden in jouw wens om jouw hart van Mij te volgen, maar de juiste richting volgen is niet altijd duidelijk voor jou. Soms hou je aan een zijden draad vast.

donderdag 28 mei 2015

Een Moment Van overweging De Mooiste Reis van Het Leven

Een Moment Van overweging
De Mooiste Reis van Het Leven
Door Myraadrian
El Morya Besef van het Stromen / 26 Mei 2015 / Julie Miller

El Morya
Besef van het Stromen
26 Mei 2015 / Julie Miller 
De momenten in je leven waar je zuiver besef ervaren hebt, waren geen concepten en geen gedachten over wat voor ding dan ook dat jou pure gelukzaligheid bracht. Puur besef is pure openheid. Het is tijdens deze heilige momenten dierbaren dat jullie naar de uitvoerige voortreffelijkheid van jullie ware bestaan gebracht werden.
Kan jij je herinneren toen je een puur en geopend besef ervoer? Misschien zat je op een bankje in het park, luisterde naar de tjilpende vogels, en keek naar hen terwijl zij door de lucht op en neer doken, terwijl een zachte bries je haren in de war brengt. Of misschien was het tijdens dat moment in de vroege ochtend voordat de zon begon op te komen, terwijl je luisterde naar de geluiden van het nachtelijke leven die tot rust kwamen, en de stilte je met vele gedachten gevulde geest wegsmolt totdat alles dat overbleef de vogels waren, of de koele lucht … je geest raakte leeg van alle gedachten, je stond open en was je bewust van alle dingen zonder een concept, zonder het te labelen of te benoemen … bewust, open en gewoon Zijn.

De Arcturianen "Licht Taal Lezen" / 25 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
"Licht Taal Lezen"
25 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie

Dierbare Arcturianen,
Ik ontwaakte met een boodschap van jullie. Als ik herhaal wat ik me herinner, kunnen jullie dan de boodschap voltooien? Ook, kunnen jullie commentaar leveren op het visioen dat ik had van een enorme grote walsvis met vleugels in de diepe oceaan?
Liefste Suzille,
Wij beantwoorden deze vragen voor jou en voor je lezers. Onze boodschap begon met, "De verschuiving is NU, maar je kunt het alleen waarnemen wanneer je bewustzijn in de vijfde dimensie en daaraan voorbij is." Wij wensen welzeker jullie eraan te herinneren dat wanneer wij zeggen, "NU," wij niet spreken over het 3D nu waarin het "tijd is om iets te doen".
Wanneer wij NU zeggen, bedoelen wij, het is "het Nu waarin jullie de illusie van de tijd verlaten". Binnenin dat Nu kunnen jullie de Verschuiving ervaren omdat jullie bewustzijn geijkt is aan/met de vijfde dimensie.

Op deze dag van je leven / 28 mei 2015 / Neal Donald Walsch

28 mei 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat jullie werden gecreëerd om te creëren - niet om te reageren.

Schepping is de hoogste vorm van Goddelijkheid, en jullie geboorterecht.
De waarheid is, jullie creëren de hele tijd.
De centrale vraag in jullie leven is, of jullie dit bewust of onbewust doen.

Bewuste schepping is wat nu nodig is.
Stop met kniezen. En stop met het denken van negatieve gedachten.
Ga er gewoon mee aan de slag!
Morgen wacht op jullie keuze over hoe je wilt dat het zal gaan.
Ga ervoor ! Laat het gebeuren!
Jullie hebben hier de leiding.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Lord Emanuel: Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie Vertrouwen / 24 mei 2015


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
Vertrouwen
24 mei 2015
vertaling: Sophie

Gegroet, gegroet, gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, EINDELIJK WOEHOE!!! Lord Emanuel.

 Lieve Mensen, ik BEN hier. Ik kan mijn opwinding niet voor me houden over het bereikt hebben van dit cruciale stadium in de groei en evolutie van deze boodschapper, van Jou, deze woorden nu lezende en deze planeet en het totale universum en daar voorbij...we gaan inderdaad de Drempel over en linksom of rechtsom zullen jullie het allemaal halen naar de andere kant. Dit is niet wat jullie hadden verwacht Lieve Mensen niet waar? Dit is niet het ritje waar je je voor had ingeschreven? Je hebt overal vraagtekens bij? Wat gebeurt er? Waarom zijn we nog niet in de hemel? Waarom is het Paradijs van Eden nog niet voor mijn raam? Waarom functioneren de banken nog? Waarom spreken de politici nog steeds totale nonsens? Waarom, waarom, waarom?

Ben je al op de knieën? Heb je al genoeg gehad? Ben je al door al je opties heen? Kan je nergens meer naar vluchten? Is er niets meer over?

Een Schrijven van de Schepper / 27 mei 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
27 mei  2015 / door  Jennifer Farley,

” Hoe ver ”

images

Jouw omstandigheden kunnen je gedachten dicteren
of je gedachten kunnen jouw omstandigheden dicteren.
 Hoe ver ben je bereid te gaan,
door weg te draaien vanuit je centrum,
om de "dagelijkse onzin" te bereiken?
Het is volledig en helemaal aan jou.
De vrije wil is van jou.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5298 Vang een Ster / Donderdag 28 mei 2015

Vang een Ster
Brief uit de Hemel
Donderdag 28 mei 2015


God zei:

Als jij je vastklampt aan aanhoudende ongelukkigheid en wil dat geen minuut langer, is hier wat je kunt doen.

Jij kunt op dit moment gelukkig zijn. Als je gelukkig bent, voel jij je licht van hart. Als jij je ongelukkig voelt, voel jij je zwaar van hart. Het lijkt misschien voor jou dat jij hulpeloos bent en afhankelijk van de wind, jij bent echter de dirigent van jouw orkest. Orkestreer wat jij wilt.

Ga weg van wat je niet wilt. Kijk naar wat je verlangt, niet ervan weg. Klaag niet meer.

Niet meer zeuren over arme jij. Vergelijk jezelf met vreugde, en wees vreugde. Klachten mogen niet op jouw agenda staan. Jij bent moedeloos wanneer jij zegt dat je dat bent.

Geef jezelf de vrijheid, weg vandaan bij ongelukkigheid. Ik schep behagen in jou, en Ik spoor jou aan om te genieten van het leven. Wat maakt je blasé of zelfs sarcastisch?

woensdag 27 mei 2015

Op deze dag van je leven / 27 mei 2015 / Neal Donald Walsch

27 mei 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat dit niet het einde is, maar het begin. Alles wat eindigt
is het begin van iets beter. Het is onvermijdelijk.

Hier is Gods belofte: Het leven gaat door, het verdwijnt nooit.
Het Leven evolueert, het valt nooit terug. Zelfs de dood
beëindigt niets, dus, hoeveel kan deze specifieke gebeurtenis er toe doen?

Het is waar. Wanneer er een deur sluit, opent er zich een andere.
Het verloop van het leven is steeds opwaarts. Zes maanden na
vandaag zult je dit weten. Voor nu, vertrouw erop.

Denk je dat God niet weet wat Zij doet?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Sheldan Nidle / 23 mei 2015

Sheldan Nidle    op  23 mei 2015    


3 Cimi, 4 Pax, 11 Ik

Selamat Balik! We komen nu om verslag te doen van wat er op jullie wereld gebeurt. De duistere cabal blijft vol listen. Het duister smeedde een wereld waarin oneerlijkheid en misleiding geëerd zouden worden en de oneerlijkheid en gewiekstheid is wel degelijk enorm. Dit feit leidde tot een uitbraak van een dergelijke misleiding dat het spoedig duidelijk werd dat alleen degenen die door het Licht worden vertrouwd in staat zijn hun taken snel en eerlijk uit te voeren. We hebben derhalve besloten alleen hen te werk te stellen die de hun toegewezen taken zonder mankeren kunnen afmaken. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een dienstenpool gecreëerd die bestaat uit een speciale groep Wezens. In tegenstelling tot de meeste mensen zijn deze personen heel goed in staat eenvoudig de hen toegewezen taken uit te voeren. Gedurende de laatste paar maanden hebben we deze prachtige personen zorgvuldig uitgekozen om een aantal van de huidige moeilijkheden op te lossen en ons in staat te stellen het nieuwe transfersysteem te completeren. Daarom zijn we nu een paar testen aan het afronden en zijn we van plan in de komende maand en masse te beginnen. Desalniettemin is er nog steeds meer wat we jullie moeten vertellen omtrent hetgeen we doen om jullie zegeningen veilig uit te kunnen sturen.

Aranuth Spreekt: Onvoorwaardelijke Liefde // Malcolm Bell Innisfail, / februari 2014 Geplaatst: 27 mei 2015

Aranuth Spreekt:
Onvoorwaardelijke Liefde
Malcolm Bell
Innisfail, februari 2014
Geplaatst: 27 mei 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Aranuth spreekt over hoe de straling van onvoorwaardelijke Liefde en Licht naar elke ziel, elk land, elke staat, en elke situatie, als die wordt gezonden op een positieve, vergevende manier, een magische uitkomst kan voortbrengen.

Aranuth spreekt over hoe het menselijk ras dat niet in staat is om het Grote Plaatje te zien en te begrijpen, een tendens vertoont om te beoordelen of zielen wel of niet waardig zijn voor onvoorwaardelijke liefde en daarom wel of niet deze Liefde en dit Licht toesturen. De volgende boodschap is een klassieker in het genre van Liefde en Licht.

Persoonlijk commentaar.

Dramatische veranderingen in weerpatronen over de hele wereld, vergezeld door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, bosbranden en overstromingen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Er lijkt momenteel overal een woeste en razende energie te zijn.