Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 23 mei 2015

Blossom met de Galactische Federatie VAN Licht / 23 mei 2015

Blossom met de Galactische Federatie VAN Licht  
 23 mei 2015

Blossom: Hallo mijn vrienden. Nou, zoals jullie weten, ik raakte enkele dagen onder een rots(vertaling: het lukte niet). Ik twijfel niet aan jullie… Ik twijfel niet aan mij… Ik wist alleen niet of ik dit niet meer kon om een of andere reden. Maar… er was een GEVOEL in me van: ‘Waarom van het schip afspringen, als over een  minuut of zo, iemand gaat roepen: ‘LAND HO! (land in zicht!) Dus hier ben ik… ik heb geen agenda voor vandaag … ik wilde alleen graag zien waar jullie mee beginnen.

Federatie van Licht: De warmste groeten aan jou, Blossom en aan iedereen die deze woorden zien aangeboden worden. We zijn ons zeker bewust van de ‘energie daling’ die jullie raakte waar het pijn doet(schade brengt).

Bloss: En daarom weten jullie ook van mijn uitbarstinkje tegen jullie?

Een Schrijven van de Schepper / 22 mei 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
22 mei  2015 / door  Jennifer Farley,

Spreek

Strength_Weakness

Wees niet bang om te spreken van je fouten en juistheden,
 jouw sterke en zwakke punten.
Dit is wat jou mens,
en gezegend voor het Universum maakt.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Maya Berichten Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging DAG 3 /Zaterdag 23 mei 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor  Zelfbekrachtiging
MAYA BERICHT  DAG 3
Zaterdag 23 mei 2015


AKBAL 3  Lichaam, Geest en Ziel

Welkom op deze dag van Akbal 3 (Blauwe Nacht).
Het is onze bedoeling ons vandaag te verdiepen in de betekenis van de drie, de drie-eenheid. Het aspect waar we ons op willen focussen vandaag heeft te maken met drie symbolische wezens van jullie verbinding met de Spirituele wereld. Denk aan je lichaam als een punt van een driehoek, het bewuste deel van je geest als een tweede punt en het derde punt is het deel van je dat in de geestelijke wereld blijft, in de volksmond het Hoger Zelf. Wij noemen deze drie punten: lichaam, geest en ziel. Deze drie aspecten werken op een symbiotische wijze om alles mogelijk te maken wat je ervaart op Aarde.

We hebben kort gesproken over hoe de schepping de menselijke ervaring op Aarde toestaat werkelijkheid te laten worden. Laten we een beetje dieper kijken in de hoop dat jullie een beter begrip zullen krijgen van waarom jullie hier zijn en hoe jullie je leven op Aarde een beetje beter kunnen maken voor jezelf en anderen.

Aartsengel Michael De Aanwezigheid van Nu / 22 Mei 2015 / Natalie Glasson

Aartsengel Michael
De Aanwezigheid van Nu
22 Mei 2015 / Natalie Glasson

Groeten en engelachtige Liefde breiden uit vanuit mijn aanwezigheid in/naar jullie wezen en jullie pad. Ik, Aartsengel Michael, ben aanwezig als een beschermer, een gids, een anker en verhoog de Goddelijke Wil van de Schepper binnenin jullie om te verzekeren dat de doelstelling van jullie ziel op de Aarde uitgevoerd wordt. Ik kom om nu bij jullie aanwezig te zijn als een expressie van de Schepper, aldus jullie aanwezig mogen zijn bij jullie zelf als een expressie van de Schepper. Mijn doel is eenvoudig en niettemin schitterend terwijl ik jullie aanmoedig om als één met de schepper te zijn, zowel bewust als onbewust met een krachtig weten van de waarheid binnenin jullie wezen.
Er zijn vele stappen, paden en processen van ontwaking welke jullie naar grotere eenheid met de Schepper leiden, niettemin is er een focus die ik met jullie wens te delen om jullie verdere ervaring van de Schepper te ondersteunen. Ik nodig jullie uit om bij anderen aanwezig te zijn, hetgeen is om waarnemend en bewust te zijn van diegenen waar je mee spreekt en deelt, geef hen jullie aandacht terwijl jullie tegelijkertijd jullie zelf uitnodigen om de aanwezigheid van waarheid binnenin jullie wezen vast te houden. Ik nodig jullie uit om bij jezelf aanwezig te zijn, om de tijd te nemen om naar jezelf te luisteren, jezelf te observeren en met jezelf te delen, aldus aanwezig te zijn bij jezelf terwijl jullie binnenin jullie een alwetende aanwezigheid van de waarheid vasthouden. Het ontwaken van de aanwezigheid van waarheid binnenin jullie wezen kan gezien worden als het her/erkennen van alles en jezelf als de waarheid voorbij de illusies wat voorbij deze wereld is.

Heavenletter 5293 Je Bent Nog Niet Klaar / Zaterdag 23 mei 2015

Je Bent Nog Niet Klaar
Brief uit de Hemel
Zaterdag 23 mei 2015


God zei:

Tenzij je vooruitgaat, houd je gewoon vast of misschien ga je achteruit. Vroegere gewoonte kan jouw zien en denken en reageren verteren. Je herbeleeft het verleden in het heden. Je hebt behoorlijk de neiging het heden uit te spelen zoals je eens deed met het verleden.

Je hebt de neiging tegen dezelfde hindernissen aan te lopen. Je worstelt zoals je eerder worstelde. Het leven biedt zich aan jou aan zoals het gewoon was te doen. Het legt dezelfde dingen in jou bloot die het gewend was. Geliefden, het is niet de bedoeling dat dit zo is.

vrijdag 22 mei 2015

Maya Berichten Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging DAG 2 / Vrijdag 22 mei 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging
MAYA BERICHT  DAG  2
Vrijdag 22 mei 2015

OC 10 VERZORG JE ZELF

Welkom op deze dag. Ik ben Oc 10 (Witte Hond)
 en ik ben hier om mijn diensten aan te bieden om jullie te helpen op jullie pad. Graag willen wij manieren met jullie delen waarop jullie je vermogen kunnen verbeteren om jullie wensen te manifesteren. Het is onze hoop dat jullie deze kennis gebruiken voor jullie hoogste goed en voor het hoogste goed van alle betrokkenen. Het is onze wens om te zien hoe jullie jezelf ontwikkelen tot het punt waar jullie onvoorwaardelijk van jezelf houden en van alle schepselen, groot en klein.

Vandaag zullen we kijken naar het aspect van zorgzaamheid.

Wanneer we dit woord uitpreken, denken de meeste van jullie aan een moeder die voor haar kind zorgt of misschien gaan jullie gedachten naar een tuinman die zijn planten verzorgt. Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien is zelf-zorgzaamheid. Nemen jullie dagelijks de rust en de tijd om gewoon te Zijn?

RYON: Ouder worden. Wat is ouder worden? Illusie van het ouder worden. / Barbara Bessen / 22 mei 2015

KRYON:
Ouder worden. Wat is ouder worden? Illusie van het ouder worden.
Barbara Bessen / 22 mei 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Illusie van het ouder worden.
Wat is leeftijd? Wat is ouder worden? Is het een illusie of zijn wij gewoon gevangen in de tentakels van het verouderings- en tijdproces? Dit onderwerp houdt tegenwoordig vele mensen bezig en niet alleen maar wetenschappelijk georiënteerde mensen.

Het lijkt er bijvoorbeeld op dat de tijd ons door de vingers glipt. De dag heeft geen 24 uur meer, zo komt het velen voor. Dit gevoel bedriegt ons niet. Door de veranderingen op Aarde, door de nieuwe weg van de Aarde naar een hogere omloopbaan en de daarbij behorende vibratieverandering varieert ook dat wat wij tijd noemen.

In het gebied waar wij nu heen glijden is tijd niet meer als meetscala voorhanden.  Wij glijden steeds meer in de fase van de niet-tijd, dat wil zeggen dat wij steeds in het Nu zijn en wij tegelijkertijd het verleden en de toekomst in het oog hebben.


De Hoeders: 13e boodschap / Claudia Philippo Geplaatst: 22 mei 2015

De Hoeders:
13e boodschap
Claudia Philippo
Geplaatst: 22 mei 2015

Namaste, Geliefde broeders en zusters. Innig geliefde broeders en zusters. Indien wij jullie aankijken dan zien wij de smart die is afgetekend op jullie gezichten. Vol mededogen is onze blik voor het verdriet dat jullie in de afgelopen periode heeft geteisterd. Het heeft diepe sporen nagelaten. Sporen van pijn, sporen van open wonden. Het heeft jullie geraakt tot in de kern van jullie ziel en ver daar voorbij. Woorden geliefden, zijn niet langer toereikend doch wij kennen het hartenleed dat jullie tergt. Het is goed deze pijn toe te laten lieverds. De verloren dierbaren zullen zich getroost weten door de rouw die jullie hen toekennen. Het zal hen helpen voorwaarts te gaan als ook deze rouw jullie zal helpen voorwaarts te gaan. Rouw om hen geliefden. Geef hen hun rechtmatige plaats in jullie bestaan. Zij leven voort in jullie herinneringen. Jullie behoeven je om hen geen zorgen te maken, immers zij zijn geborgen in de handen van de Allerhoogste. Laat hen weten hoezeer jullie hen liefhebben. Voor iedere naam is een stoel in gereedheid gebracht waarop zij plaats mogen nemen. Hoe ver zij ook verwijderd lijken te zijn van jullie aardse dimensie, zij zijn dichtbij. Ook wij zijn dichtbij geliefden. Jullie vasthoudend in jullie uren van smart. Wij zullen jullie nimmer alleen laten. In zegening strekken wij onze handen uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Een Schrijven van de Schepper / 21 mei 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
21 mei  2015 / door  Jennifer Farley,

” Van Woede Naar Vrede ”

images (1)

Heel zachtjes rustig en voorzichtig zal de woede binnenin verdwijnen ........dan,
binnenkort op een dag,
 zul je jezelf afvragen waar alle woede voor diende.
 Ik kan je vertellen;
om je naar dit moment in de tijd te krijgen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 22 mei 2015 / Neal Donald Walsch

22 mei 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je alleen kan slagen, je kunt niet mislukken.

Mislukking is onmogelijk; het is een illusie.
Niets is een mislukking. Niets.
Alles beweegt het menselijke verhaal,
en daarmee het evolutieproces, voorwaarts.
Alles brengt jou vooruitgang op je reis.

Je hoeft niet meer dan een seconde na te denken,
om precies de reden te weten
waarom je vandaag dit bericht ontvangt.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Ganesh De Innerlijke Aanwezigheid van Je Goddelijkheid / 20 Mei 2015 / Julie Miller

Ganesh
De Innerlijke Aanwezigheid van Je Goddelijkheid
20 Mei 2015 / Julie Miller
Ergens binnenin jou is er een roep welke oer en bekend is bij je ziel die naar voren wil komen en bekend wil raken en verwelkomd wil worden met Onvoorwaardelijke Liefde en Onvoorwaardelijk mededogen. Deze roep is rustig, doch bekend bij je ziel en begrepen door je hart. Het einde van creatieve labels voor dit en dat, het einde voor het beschermen van mensen en dingen in/naar categorieën omdat er geen doel is wanneer een ieder van jullie een hart verslaat, deelt in het ritme van het leven dat diep innerlijk en verbonden is. Wanneer je door je dag heengaat, en een moment neemt om van de Zon te genieten, of het helder glinsteren van de sterren te verwelkomen, die jullie nachtelijke hemel beschilderen, denk niet dat je de enige in de wereld bent die van die Zon of van die sterren geniet.
Wat het binnenin jullie is, dat diep en diepgaand is prachtige kinderen, Is de vonk van Goddelijk Licht dat daar is, in alle wezens en in alle schepselen. Als jullie je aandacht vaker binnenwaarts keren, zullen jullie mettertijd bij jezelf gewaarworden te beseffen hoeveel innerlijke ruimte jullie hebben laten schieten ten gunste van de volgende afleiding of verlokking. Het neemt toegewijde discipline om gefocust te blijven en niet te verwijzen naar wat iemand anders doet om voor jou positieve actie voor je leven te ondernemen.

Heavenletter 5292 Frustratie Jaagt Je op de Kast / Vrijdag 22 mei 2015

Frustratie Jaagt Je op de Kast
Brief uit de Hemel
Vrijdag 22 mei 2015


God zei:

Als jij mateloos gefrustreerd bent, ben jij er zeker van dat de frustratie weg moet gaan bij jou. Nee, lieverds, jullie zijn het die zich moeten losmaken van frustratie. Je weet dat Ik niet suggereer dat je frustratie op jou moet blijven laten meppen. Ik zeg het tegendeel.

Jij spreekt over frustratie die jou te pakken krijgt, alsof je geen stem in het kapittel hebt. Wat jij kunt doen, maakt niet uit hoe schoorvoetend, is een zekere afstand tussen jou en frustratie te houden. Frustratie is niet van plan om je te doden. Zij is niet er op uit om jou te ruïneren.

Om wat voor reden dan ook, heb jij je limiet bereikt. Jij bent het die jouw limiet stelt.
Frustratie komt van mensen en van dingen die jou op de kast weten te krijgen. Wanneer de computer een eigen mening lijkt te hebben, heeft de computer het niet op jou gemunt. Hij wil geen problemen voor jou veroorzaken. In feite weet de computer niet weet hoe hij moet computeren.

donderdag 21 mei 2015

Wereldwijde ´Mars tegen Monsanto´ zaterdag 23 mei 2015

Wereldwijde ´Mars tegen Monsanto´ zaterdag 23 mei 2015

mei 19, 2015


Op 23 mei wordt wereldwijd gedemonstreerd tegen Monsanto, de multinational die met zijn zaden, gif, patenten, lobbymachine en kapitaal graag de wereldwijde commerciële landbouwsector wil monopoliseren. In Nederland zijn er Marsen tegen Monsanto in Eindhoven, Alkmaar, Zwolle, Bergschenhoek (bij Rotterdam), Groningen, Den Haag en Amsterdam. Ook wordt in 2 steden de film ´De wereld volgens Monsanto´ vertoond. Meer informatie over deze demonstraties en over Monsanto hieronder.

Op de volgende facebookpagina´s zijn de aankondigingen te vinden voor de Mars tegen Monsanto:Benjamin Fulford: "Khazariaanse Maffia wil fondsen doneren aan de mensheid in ruil voor amnestie.", 21 mei 2015

Benjamin Fulford: "Khazariaanse Maffia wil fondsen doneren aan de mensheid in ruil voor amnestie."

Donderdag 21 mei 2015, 09:00 uur
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist en als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime ordes.

"Een vertegenwoordiger van de G7 groep werd door de gemeenschap van Khazariaanse Maffia bankiers benaderd met een voorstel om zogenaamd hun fondsen op te offeren voor het welzijn van de mensheid, in ruil voor amnestie voor zekere Joodse bankiers. De bron vermelde dat Rusland en “zekere stichtingen” betrokken zouden zijn bij dit plan.

De achtergrond voor dit aanbod wordt misschien gevonden in een artikel in de Japanse editie van Reuters News Wire dat claimde dat Reuters documenten had verkregen die aantoonden dat de Federal Reserve Board eventuele plannen heeft gemaakt voor het failliet van de Verenigde Staten van Amerika.

http://sp.m.reuters.co.jp/news/newsBodyPI.php?url=http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPKBN0NW28U20150512

We waren niet in staat om een Engelstalige versie van dit artikel te bemachtigen maar de Japanse versie zegt dat de documenten werden verkregen van Jeb Hensarling, het Hoofd van het US House Financial Services Committee. De documenten pleiten voor het vertragen van betalingen op obligaties die werden uitgegeven door regering van de VS en voor het voorrang geven aan zekere obligatie bezitters ter terugbetaling.
Jezus Er is geen alternatief voor de goddelijke Wil, want er is geen ander wil. / 21 mei 2015 via John Smallman

Jezus:
 Er is geen alternatief voor de goddelijke Wil, want er is geen ander wil.
21 mei 2015 / door John Smallman

Als het goddelijke plan voor de ontwaking van de mensheid gestaag voorwaarts beweegt, worden degene die zo succesvol het Licht vasthouden op Aarde om te helpen in deze grote onderneming het hoogst geëerd door iedereen in de spirituele rijken. Zonder jullie zou het plan tot niets leiden! Echter, het is Gods plan, en dus is perfect succes natuurlijk absoluut gegarandeerd. Desalniettemin is jullie bereidheid en enthousiaste betrokkenheid een essentieel aspect van zijn plan.

Op sommige momenten ervaren de meesten van jullie twijfel, gebrek aan motivatie, zelfs een gevoel dat je niets van waarde doet terwijl jullie doorgaan met het "normale" leven in de illusie. Die gevoelens en sensaties zijn gewoon een ander aspect van jullie illusoire omgeving die als enig doel heeft om jullie te verwarren, en het vertrouwen te ondermijnen dat jullie een goddelijk doel hebben op Aarde op dit moment. Laat je niet misleiden door de deprimerende stemmingen en twijfels; wanneer ze zich voordoen, laat ze gewoon voorbij gaan, aangezien ze dat wel haast zeker zullen doen, wend je tot ons en vraag om een troostende en liefdevolle knuffel. We zijn voortdurend oproepbaar om aan jullie verzoeken om bijstand te beantwoorden, want dat is ons doel en onze vreugde.

Kryon 156: De Oude Ziel gedefinieerd.4, / Lee Carroll 29 maart 2015/ geplaatst 21 mei 2015

Kryon 156:
De Oude Ziel gedefinieerd.4

Lee Carroll
29 maart 2015/ geplaatst 21 mei 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Attribuut Zes
Doelen ontdekken. De oude ziel heeft zoveel ervaring uit het verleden en er is zoveel geschiedenis dat velen om zich heen kijken en zeggen: “Wat is mijn doel om hier te zijn?” Vaak zoeken zij naar anderen om hen te vertellen wat het is. Zij kunnen naar ontmoetingen gaan waarbij zij er aardig zeker van zijn dat zij weten wat het is, maar diep binnenin hebben zij er geen idee van. Zij vragen: “Wat is mijn doel? Wat doe ik hier?”  
Dit komt omdat de energie anders is.

Als oude zielen stellen jullie jezelf deze vragen omdat sommigen van jullie, zo niet allemaal, je onvervuld voelen bij wat jullie doen.

Jullie denken dat het niet genoeg is of dat het een andere richting opgaat dan jullie in het begin dachten. Oude zielen: jullie vragen laten duidelijk zien dat jullie oude zielen zijn!


In een nieuwe energie is het zoeken van je weg verwarrend en frustrerend! Hoe vaak jullie ook eerder hebben geleefd, jullie hebben nog nooit in deze energie geleefd. 

Sanat Kumara. / Barbara Bessen 20 mei 2015

Sanat Kumara.
Barbara Bessen
20 mei 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
  
Lieve vrienden! Ik ervaar deze tijd als zeer intensief waarin wij zeer van de ene naar de andere kant van de dualiteit worden geslingerd. Zo voel ik mij helemaal opgehelderd en goed, ben ik helemaal in het Nu en dan komt er iets om de hoek dat mij bijna de beroemde grond onder de voeten wegmaait. De aardbeving in Nepal is zoiets.

Ik was en ben nog steeds geschrokken en diep geraakt over deze gebeurtenis. Het is moeilijk met woorden te beschrijven. Het gaat niet alleen om het leed, de zwaarte en de hulpeloosheid van dit aardse drama. Er zit ook nog iets diepers in dat mij zeer bezighoudt. Zoiets als werd er iets vernietigd dat niet meer van deze wereld is. Ik heb zoveel mogen leren in de laatste jaren. Ik weet dat de overledenen door dit aards geweld aan de andere kant heel liefdevol welkom geheten werden, vol dank voor hun diensten. Ik weet ook dat niets toevallig gebeurt en dat elke ziel zijn plaats op Aarde niet zomaar heeft.

Toch knaagde de twijfel aan mij en wilde mij volgens een oud patroon laten vragen: “Waarom heeft God dit toegelaten?”  Natuurlijk was er al ander, diep ingrijpend natuurgeweld dat ons schokte, maar dit – en ik weet dit ook van anderen – brengt mij echt van mijn stuk. Alsof er ook nog iets anders werd vernietigd.

Ik verheug mij als iemand mij zijn of haar eigen ervaringen schrijft. Dank jullie wel.! Ik wens jullie een heerlijke meimaand.

Barbara Bessen

De Arcturiërs Het is, HET NU / 20 mei 2015 / Suzanne Lie

Suzanne Lie 20 mei 2015    
De Arcturiërs  Het is, HET NU

Ochtend boodschap voor 19 mei en vrije download klik hier:  here    http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Het is, HET NU voor IEDER van jullie, onze gegronde mensen, om je ware Multidimensionale ZELF te zijn. We stellen voor dat jullie je ervaringen documenteren en ze met anderen delen zodat je hun volledig ontwaken kunt vergemakkelijken. “Documenteer” je ervaringen op elke manier die het best bij JOU past.

Wij vragen dat je jullie proces deelt omdat dit het Nu is om de bescherming los te laten van je vergeetachtigheid. Ja, vergeten van verstorende percepties en ervaringen was vaak jullie enige bescherming in de duistere tijden van Gaia, maar de regering van duisternis komt tot een einde.

Jullie, onze dappere Afgezanten naar Gaia hebben je Licht moeten verbergen. Maar NU, kunnen jullie je ZELF beginnen te worden en je Missie LEVEN. NU, waarin het Licht helderder is dan de duisternis, kunnen jullie gemakkelijker zien – en dus loslaten – de illusies die je hebt gehad om te tolereren en om te leven voor myriaden incarnaties.

Niet ieder van jullie wilde eerst de Aarde binnengaan bij de val van Atlantis, maar toen je eenmaal de 3D matrix binnenging, konden jullie een incarnatie beleven in elke tijdslijn die jullie hulp nodig had. In veel van die tijdslijnen, was de Matrix zo vervuild met duisternis dat jullie totaal je ZELF vergaten.

Een Schrijven van de Schepper 21 mei 2015

Een Schrijven van de Schepper
21 mei  2015 / door  Jennifer Farley,

” Omwille van de Liefde ”Jouw liefde is verreweg het grootste geschenk dat je een ander kunt geven. Het maakt niet uit of ze ervoor kiezen om het te accepteren. Houden van, omwille van de liefde ... .. is waarvoor jij ontworpen bent om te doen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven,,/ 21 mei 2015 / Neal Donald Walsch

21 mei 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat "gelijk hebben" er niets mee te maken heeft.

Het idee dat jij "gelijk hebben" noemt is het idee dat iemand
anders "verkeerd." noemt.
De oplossing die jij "perfect" noemt is de oplossing die een ander "onwerkbaar" noemt.
Het standpunt waarvan jij het gevoel hebt dat die onaantastbaar is, is het eigen
standpunt dat anderen aanvallen.

Wat zal hier de oplossing zijn? Niet de aanval, dat is zeker.
En ook niet verdediging. Dus wat blijft er over? 

Simpel menselijke liefde.

Het soort liefde die zegt: "Het maakt niet uit wie goed is of fout.
Het doet er alleen toe dat je niet wordt gekwetst.
En dat we er beiden voordeel van hebben.
Alle echte voordelen zijn wederzijds. "

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl10 Redenen waarom het niet uitmaakt wat anderen van je denken / Door Karen, dejlig.nl/25 January 2015

10 Redenen waarom het niet uitmaakt wat anderen van je denken
Door Karen, dejlig.nl/25 January 2015

“Care about what other people think and you will always be their prisoner.” – Lao Tzu

De mens is een sociaal dier en een van de dingen die het meest belangrijk voor ons zijn, is dat anderen ons leuk vinden en accepteren. Dat zit nou eenmaal in onze aard. Maar als je je te veel zorgen maakt over wat anderen van je denken, kan dat juist een negatief effect op je leven hebben. Het kan er zelfs voor zorgen dat je een negatief zelfbeeld krijgt en dat is volledig onnodig, want het maakt eigenlijk geen ene moer uit. Waarom niet? Ik vertel het je en ik geef je maar liefst 10 redenen waarom het niet uitmaakt wat anderen van je denken, lees maar mee…
1. HET IS NIET HUN LEVEN, DUS HET ZIJN HUN ZAKEN NIET
Mensen mogen denken wat ze willen denken, net zoals jij dat mag. Wat mensen denken dat kan je toch niet veranderen en jij kan niet veranderen wie je bent of hoe je je voelt, tenzij je andere mensen dat laat doen. Het is jouw leven. Jij bent de enige die verantwoording aan jezelf hoeft af te leggen.