Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 16 mei 2015

Benjamin Fulford: "Aardbeving Nepal was intimidatie-actie VS tegen China." / Zondag 3 mei 2015, 13:35 uur

Benjamin Fulford:
"Aardbeving Nepal was intimidatie-actie VS tegen China."
Zondag 3 mei 2015, 13:35 uur

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist en als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime ordes.

"Het bankroet van het Westen werd vorige week opnieuw uitgesteld met behulp van geknoei met de boekhouding waardoor Washington D.C. en Griekenland (dus Europa) niet in gebreke zijn gebleven terwijl de belangrijke onderhandelingen over een nieuw financieel systeem doorgaan.

Om zijn onderhandelingspositie te ondersteunen onderneemt het Pentagon enkele acties op grote schaal tegen China. Pentagon bronnen meldden vorige week dat de aardbeving in Nepal werd opgewekt door middel van elektrische energiegolven van een hoge frequentie. De bronnen zeggen dat het doel was om voorafgaand aan het naar India geplande reisje van de defensie secretaris van de VS, Ashton Carter een boodschap te sturen naar zowel China als India. De hoofdboodschap was: “Alleen het Pentagon kan India verdedigen tegen China.”

RAINBOW PHOENIX: Kosmisch Bewustzijn Herhaalt Zijn dringende Boodschap / 10 MEI 2015


RAINBOW PHOENIX:
Kosmisch Bewustzijn Herhaalt Zijn dringende Boodschap
10 MEI 2015  

Kosmisch Bewustzijn Herhaalt Zijn dringende Boodschap waartoe Kosmisch Bewustzijn toe in staat is. Gaat u verder.

Welkom Bewustzijn en dank u dat u aanwezig bent vandaag voor de sessie van Rainbow Phoenix van 10 mei 2015. Wil Berlinghof is de Stem voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegeefster. De Wet van Licht, de Wet. De West van Dank en de Wet van Eenheid werden aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u wild spreken in deze tijd? Dank u.

Kosmisch Bewustzijn: Dat inderdaad dit Bewustzijn, dit Kosmisch Bewustzijn een algemene openingsboodschap heeft. Algemeen omdat het voor velen is en niet gewoon voor enkelen. 

Het is een boodschap waarover dit Bewustzijn velen malen in het verleden heeft gesproken, en toch zijn gezien de omstandigheden van de planeet, op Moeder Aarde, de omstandigheden van de mensheid en wat er gebeurt met de mensheid, deze vaak herhaalde boodschap weer van grote urgentie, waarop meer geacht zou moeten worden, want de energieën op de planeet zijn van dien aard dat deze tijdsperiode waarover vele malen werd gesproken door dit Bewustzijn in de laatste paar maanden en jaren, kritieker en crucialer wordt naarmate de dagen voortgaan.


Ashtar On TheRoad: St. Germain: "De Domino’s vallen snel!" / 12 mei 2015 / Susan Leland


St. Germain: "De Domino’s vallen snel!"
Ashtar On TheRoad Teleconference
12 mei 2015 / Susan Leland
vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl


“Gegroet, Geliefde Familie! Ik ben het, St. Germain. Kunnen jullie de opwinding voelen, de vrolijkheid, het weten dat wij zo dichtbij zijn? En vergis je niet! We zouden niet zo dichtbij zijn, was het niet voor jullie en voor iedereen die het Licht vasthoudt voor de grote veranderingen die komen. Nu heb ik een grote, grote verantwoordelijkheid om niet alleen de veranderingen te beïnvloeden die op weg zijn, maar, zullen we zeggen, de resultaten van die veranderingen voor ieder van jullie en inderdaad, voor allen, de hele Mensheid, en uitgebreider, voor  alle bewoners van Planeet Aarde, en nog verder uitgebreid, in jullie zonnestelsel en nog ver erbuiten!!!

“Ik heb levens op Planeet Aarde gehad. Ik hebt ervaren, ben getuige geweest en inderdaad, was een deelnemer in veel van de gebeurtenissen die georganiseerd of georkestreerd werden met de bedoeling voor de verrijking, in hun definitie, van hen die wij de ‘duistere hoeden’ noemen. Ik leerde iets, vele, vele, vele jaren geleden. En dat is dat ze voelden dat ze op een of andere wijze bekrachtigd werden om te regeren, om te controleren, of elk programma voor elkaar te brengen dat mogelijk kon worden bedacht, om hun agenda te ondersteunen.

Kryon: Spiritualiteit en Bewustzijn: Je eigen toon vinden. / 15 mei 2015 /Barbara Bessen

Kryon:
Spiritualiteit en Bewustzijn: Je eigen toon vinden.
15 mei 2015 /Barbara Bessen 
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

Spiritualiteit en Bewustzijn: Je eigen toon vinden.

In het diepst van onszelf sluimert iets dat wij de Oer-toon kunnen noemen. Het is onze verbinding met ons Zelf, met dat wat wij werkelijk zijn: een deel van de Oer-Schepper, van de Oer-gedachte, een deel van God. Het woord GOD is in vele culturen aanwezig. Het symboliseert dat wat alles heeft geschapen – de instantie die wij voor ons leven verantwoordelijk maken.

Als wij iets beleven dat niet zo leuk is, zijn wij misschien een beetje met wrok vervulden vragen wij ons af waarom God dit heeft toegelaten. Beleven wij prachtige dingen, dan breidt zich in ons dankbaarheid uit.

Wij buigen voor deze instantie en verheugen ons over de zegen die wij mochten ervaren.

Zo hebben wij vele levens doorgebracht en ook onzalige levens. Wij zagen ons leven in de hand van een Hoger Wezen dat alles weet, alles ziet en de wijsheid in zich draagt. Er waren zeker ook tijden waarin wij ons van dit Hogere Wezen bewust waren als iets waarmee wij in contact konden komen.


De Hoeders: 6e boodschap / Claudia Philippo Geplaatst: 16 mei 2015

De Hoeders:
6e boodschap
Claudia Philippo
Geplaatst: 16 mei 2015

Integratie
Geliefde broeders en zusters, jullie laten een turbulente tijd achter jullie. Een turbulente tijd waarin de integratie van lichaam, geest en ziel zich continueerde en zich blijvend zal continueren. Dit is een noodzakelijk proces geliefden indien jullie deel willen blijven uitmaken van het Spel zoals dit tot nu toe gespeeld wordt en zoals het verder gespeeld zal gaan worden. Ascentie geliefden, kan niet bestaan zonder de volledige eenwording van deze drie-eenheid en alle drie vragen hun eigen bijdrage van jullie ten einde ervoor te zorgen dat dit proces vloeiend zal verlopen. Indien jullie enkel aandacht schenken aan de ziel dan zullen lichaam en geest zich hiertegen verzetten daar zij de veranderingen in het trillingsniveau waarmee jullie je omgeven weten niet kunnen bijbenen. 

Zij zullen tekenen van scheuring vertonen. Lieverds indien het te snel gaat, neem dan de tijd een rustpauze in te lassen zodat deze drie naar elkaar toe kunnen groeien, liever dan dat er een verwijdering optreedt waarvan het later noodzakelijk is deze te herstellen. Wij begrijpen jullie haast, immers jullie zijn zolang afgezonderd geweest van jullie werkelijke Zijn dat het voelt als een warme deken wanneer jullie eenmaal de kans krijgen kennis te maken met dit gedeelte van wie jullie zijn. Wij omarmen jullie in jullie Ware gedaanten geliefden zoals wij jullie altoos hebben omarmd. Doch laat dit een geleidelijk proces zijn waarin de integratie volledig plaats mag vinden. Een blaasinstrument is een schitterend instrument doch het zal nog meer body krijgen indien het zich vermengt met het geluid van een snaarinstrument en uitmonden tot een waar concert indien beide zich ondersteund weten door dat van een slaginstrument.

Voeding.

Vragen voor de Arcturianen / 13 Mei 2015 / Dr. Suzanne Lie

Vragen voor de Arcturianen
13 Mei 2015 /  Dr. Suzanne Lie

Sue: Toen mijn computer crashte, vanwege mijn vergissing, was ik met mijn vriendin, Shawna, aan het praten over het hogere doel van deze "vergissing". We dachten na over die vraag omdat één van de ontelbare "realisaties" van ons ascentieproces is dat, "er GEEN vergissingen of toevalligheden" zijn. Wij zijn de scheppers van onze werkelijkheid. Of die creatie nu voortkomt vanuit onze bewuste of onbewuste geest.
Daarom besloten wij om de Arcturianen te vragen over het waarom "ik mijn computer had laten vallen", hetgeen een enorme grote uitdaging voor mij in beweging zette. Ik was middenin een groot project, wat ik moest doen via mijn Iphone en Ipad. Ik kon nooit het "grote plaatje" zien, dus moest ik zo goed als ik kon "doorgaan". Ik wens dat ik zou kunnen zeggen dat ik altijd kalm en gelijkmoedig was, maar dat was NIET waar. Ik vermoed dat ik mezelf in de volle drama modus moest waarnemen.
Hieronder is wat de Arcturianen zeiden, terwijl Shawna hun boodschap opnam en translateerde…
Boodschap van de Arcturianen op 5 Mei 2015

Een Schrijven van de Schepper / 15 mei 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
15 mei  2015 / door  Jennifer Farley,

” Laat Los ”

angry

Is het een van die dagen, mijn mooie kind,  dat als iemand tegen je zegt:
"Ja, ik begrijp het 'die ervoor zorgt dat je het uit zou willen schreeuwen,"
Nee, je doet het niet! Je bent Mij niet! Je bent niet alleen!
Als de niet zo goede dingen omhoog komen, laat het dan toe.
Ja, het kan een uitdaging zijn.
Nee, het zal misschien niet zo aanvoelen dat alles goed is.
Maar, als het eenmaal omhoog gekomen is en eruit is komt het niet meer terug. 
Onthoud altijd; je bent in het proces om steeds een beter mens te worden
elk moment van elke dag. Blijf loslaten!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5286 Net als Dauw op het Gras / Zaterdag 16 mei 2015

Net als Dauw op het Gras
Brief uit de hemel
Zaterdag 16 mei 2015


God zei:

Geliefd Kind van Mij, Ik hoor je huilen. Het lijkt erop dat jij je hebt gevestigd in een soort van eeuwig verdriet. Ik hoor je gedachten die zeggen:

"Ik heb zo veel, zo heel veel, om dankbaar voor te zijn, en ik huil. Ik huil omdat ik huil. Ik herinner me dat ik vroeger uit bed sprong, bijna niet in staat om te wachten tot de dag zou beginnen. Nu ben ik niet enthousiast dat de dag gaat beginnen. Ik ben enthousiast dat de dag voorbij is, zodat ik kan slapen, de vergetelheid in. Ik weet dat het leven mooi is. Ik ben dat niet vergeten, maar mijn hart doet pijn met ik weet niet wat."

Ik spreek nu tegen je hart dat naar achteren geleund zit met een sjaal over zijn hoofd en huilt.

vrijdag 15 mei 2015

Een Hathor Planetaire Boodschap Het Vijfde Perspectief: Ruimte en Tijd Transcenderen / 20 April 2015 (12 Mei 2015 ontvangen) / Tom Kenyon

Een Hathor Planetaire Boodschap
Het Vijfde Perspectief: Ruimte en Tijd Transcenderen
20 April 2015 (12 Mei 2015 ontvangen) / Tom Kenyon
De hogere dimensies van het bewustzijn binnengaan, vereist een fundamentele verschuiving in de waargenomen tijd en ruimte.
Dit is een cruciale verschuiving in de gewaarwording die wij wensen te adresseren en gebruiken een theoretisch perspectief en een praktische techniek, wat het gebruik van een geluidsmeditatie omvat die wij voor dit doel gecreëerd hebben.
De Theorie
Er zijn vele manieren om de hogere dimensies te bekijken. Wat wij wensen te delen is een schematische basis van hoe wij de dimensies en de uitdagingen waar jullie mee geconfronteerd worden bekijken als jullie overgaan in/naar de hogere dimensionale werkelijkheid.
Jullie belichaamde biologische werkelijkheid (in dit geval, jullie fysieke lichaam) is verankerd, zoals wij het bekijken, in de derde en vierde dimensies van het bewustzijn.
Jullie zijn tamelijk vertrouwd met de derde dimensionaliteit van jullie wereld. Jullie zenuwstelsel is kundig afgestemd op deze werkelijkheid. Jullie brein/geest/lichaam' complex is gesynchroniseerd met de fysieke werkelijkheid van jullie wereld. Jullie ware biologische overleving hangt af van jullie navigatie van de ruimte rondom jullie heen. Verder zijn jullie lichaam, geest en bewustzijn verankerd in jullie gewaarwording van de tijd.

Michael en Gabriel: Hoger gevoel vanuit je Hogere Zelf. / Chaas Geplaatst: 15 mei 2015

Michael en Gabriel:
Hoger gevoel vanuit je Hogere Zelf.
Chaas
Geplaatst: 15 mei 2015

De fase waarin je moet doen wat je gevoel zegt, wordt nu naar het hoger plan/bewustzijn gebracht.

1e fase
In de eerste fase wordt men er op getraind om te doen wat je gevoel je ingeeft vanuit het hart, deze omzet in gedachten en daarna in handeling in het aardse. Verder dat het bewustzijn/de geest samenwerkt met je gevoel vanuit je hart.

2e fase
De tweede fase houdt in dat de mens nu vanuit zichzelf kan controleren of zijn/haar gevoel vanuit het hogere zelf via het hart, of vanuit het lagere zelf via het hart komt. Als alle handelingen vanuit het hogere zelf komen dan handelen we vanuit de 4e dimensie, gestuurd vanuit de 5e dimensie.

Controle-oefening
De mens kan vanuit zichzelf zelf controle uitoefenen/controleren of het gevoel vanuit het hogere zelf komt of vanuit het lagere zelf. Als bij jezelf een gevoel op komt via het hart, dan kun je dit als volgt controleren:

Op deze dag van je leven / 15 mei 2015 / Neal Donald Walsch

15 mei 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
... dat het ware streven niet is wat je dacht dat het was.Bill, de man die mede-oprichter van de Anonieme Alcoholisten is, zei dat, en hij had gelijk.
 "Het ware streven," zei hij, " is de diepe wens om zinvol te leven
en nederig te wandelen onder de genade van God. "

Wat is jouw streven voor vandaag?
Wat staat er boven aan jouw prioriteitenlijst?
Wat hoop je te doen vandaag?
Wat hoop je te zijn?

Jouw antwoord op deze vraag zal niet alleen de dag creëren, maar ook jou.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 14 mei 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
14 mei  2015 / door  Jennifer Farley,

” Levensadem ”

5959541_orig

Het Universum, zal altijd en is altijd aan je zijde geweest en
 ademt in jou wat je voelt dat je niet hebt.
Het is niet een kwestie van 'goed genoeg' zijn,
want dat ben je al.
Het is niet een kwestie van 'slim genoeg' zijn,
want dat ben je al.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5285 Geen Twijfel Over Eenheid / Vrijdag 15 mei 2015

Geen Twijfel Over Eenheid
Brief uit de Hemel
Vrijdag 15 mei 2015


God zei:

Van U zing Ik, Mijn kinderen. Ik roep jullie tot Mij en je komt bij Mij, elk passend binnen de ander, tot er Eén Totaliteit is Die zingt in antwoord op Mijn roepen. Jullie bevolken Mijn gedachten. Je schaduwt Mij tot je weet dat Wij Eén worden, en Eén Alleen Is. Eenheid heerst. Je bent in Mij ingekapseld tot alle waargenomen verschillen niet langer bestaan en dan is er alleen Eenheid, maar Eenheid is nooit alleen.

Er is geen soeverein, want Eén zwaait niet de scepter en evenmin wordt Eén geregeerd. Liefde is een weerklank. Het is in waarheid een hoge noot, zoals alle gezongen noten hoog zijn. Er is geen laag. Er is geen onderscheid. Er is geen onnatuurlijkheid. Er is alleen Eenheid, de onschuld van Eenheid die geen vergelijkingen maakt. Er is niets om te vergelijken als Eenheid gekend wordt en jij haar ingang bent binnengegaan en de poort gepasseerd bent.

donderdag 14 mei 2015

Gregg Prescott: De overgang naar de 5D, Aarde / May 14, 2015 By Graham Dewyea

Gregg Prescott:
De overgang naar de 5D, Aarde
May 14, 2015 By Graham Dewyea

 Wij leven in spannende tijden, waarin we al snel de overgang kunnen maken naar de 5d Aarde. Dus hoe zou deze overgang gaan? Idealiter zal de overgang naar de 5d aarde van de ene op de andere dag gebeuren maar indien dit niet gebeurt zijn hier een aantal mogelijke scenario’s.

Naarmate meer mensen ontwaken voor de tirannie en onderdrukking van alle regeringen wordt verandering weerspiegeld in de vorm van wereldwijde protesten. Het is duidelijk dat de totale bevolking  niet tevreden is met een systeem dat de bankiers ondersteunt terwijl de rest van de bevolking in economische slavernij wordt gehouden.

Inkomende Energieën
Met de nieuwe energieën van de Eeuw van Aquarius, is verandering onvermijdelijk. Om tot een dramatische verandering te komen, moet er een volledige hervorming van de volgende 4 grote systemen komen: overheid, geld, onderwijs en religie. Realistisch gezien zal dit niet van de ene op de andere dag gebeuren en zal enige tijd duren, maar de huidige trend geeft aan dat dit nu al aan het gebeuren is, zoals blijkt uit de wereldwijde protesten tegen de overheid, de financiële ineenstorting van vrijwel alle naties, de vraag naar kwaliteit van het onderwijs en de blootstelling van de corruptie binnen kerkgenootschappen.

5 Tips om het beste te halen uit deze maand / 14 mei 2015 / door Fran Tielemans

5 TIPS OM HET BESTE TE HALEN UIT DEZE MAAND
14 mei 2015 / door Fran Tielemans

Deze meimaand met zijn 22/4-trlling brengt ons veel diepere inzichten en veel nieuwe inspiratie, maar kan ons af en toe toch voor de nodige uitdagingen plaatsen. Uitdagingen die ons dan uiteindelijk toch die volgende stap voorwaarts in onze spirituele reis doen zetten. De volgende vijf tips kunnen je helpen om je in de beste staat te brengen/houden tijdens deze groei-weken.

  1. Lijn je lichaam af op je verhoogde trilling. De voorbije maanden is er heel wat verschoven in je subtiele lichamen, en dat begint nu zijn gevolgen te hebben in het fysieke lichaam. Deze 4-maand is dus een uitgelezen tijd om orde op zaken te stellen in ons lichaam. Welke voeding lijk je niet meer te verdragen? Ben je concreet bereid om die te schrappen uit je dieet? Hoe zit het met je mineralenbalans? De voorbije maanden kunnen die danig op de proef hebben gesteld, en emotionele en mentale intensiteit (eigen aan sterke transformatieperiodes) kunnen een tekort veroorzaken aan bepaalde mineralen, of een blokkade in een van je organen. Check best bij een professioneel gezondheidswerker. Hoe zit het met je balans tussen rust en beweging, tussen spanning en ontspanning? Welke oefening zou op dit moment goed zijn voor je lichaam? Krijgt je lichaam het broodnodige minimum aan daglicht (15 min.) en frisse lucht, om meer zuurstof (en licht/informatie) tot in de cellen te brengen? 

Aartsengel Metatron & De 33ste Dimensie De Zuiveringsfase / 14 Mei 2015 / Anna Merkaba

Aartsengel Metatron & De 33ste Dimensie
De Zuiveringsfase
14 Mei 2015 / Anna Merkaba
Groeten iedereen! Voordat ik deze channeling begin zou ik graag een persoonlijke opmerking toe willen voegen. Ik hoop dat jullie het allemaal fenomenaal goed doen! Ik weet dat de laatste paar weken behoorlijk hectisch zijn geweest voor velen van jullie. Met vele veranderingen die plaatsvinden en de energie die iedere kant op dartelt, werden heel veel emoties losgelaten en gaan door dagelijks losgelaten en over nagedacht te worden. Heel veel chaos heeft zich rondom de Aarde ontvouwen en toch binnenin alle turbulentie van de chaos kan er veel Liefde en Licht gevoeld worden door de meest duistere plaatsen op de Aarde heen te stromen.  
Er zijn overvloedig veel wonderen voor zo velen van jullie zoals jullie dagelijks met mij delen. En ik ban ZO dankbaar dat jullie een verschuiving plaats voelen vinden! Niet alleen in jullie eigen bewustzijn maar ook in het bewustzijn van diegenen rondom jullie heen! Velen zijn bezig tot de waarheid te ontwaken van wie zij zijn en zoeken naar antwoorden, en dat is waar JULLIE binnen komen. Ik ben zo blij te weten dat zo velen van jullie ACTIE ondernemen in de richting van jullie missies. Jullie maken werkelijk een GIGANTISCH verschil, ieder enkelvoudig moment van iedere enkelvoudige dag! En uit het diepste van mijn hart bedank ik jullie allemaal zo heel, HEEL veel voor te ZIJN, jullie allemaal, voor deze Aarde te bewandelen ongeacht hoe bizar het voor ons allemaal mag toeschijnen te zijn in deze tijd.

Bashar: 666 / Darryll Anka Geplaatst: 14 mei 2015

Bashar:
666
Darryll Anka
Geplaatst: 14 mei 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ronnie H:
Q: Ik keek naar een graancirkel en er waren 3 zessen in een cirkelformatie.
B: Ja.

Q: In ‘94 was deze groter dan de vorige. Kan jij ons positieve informatie geven over 666?
B: Jullie zijn gebaseerd op koolstof. Begrijp je dit?

Q: Ja.
B: Het is de verbinding met de materiële realiteit. Kijk naar de basis van jullie fysiologische levensvorm. Het koolstofatoom: 6 protonen en 6 neutronen en 6 elektronen: 666. De basis van het fysieke leven op jullie planeet.

Q: En op welke frequentie zijn deze graancirkels gevormd? En op welke frequentie zouden wij moeten zijn om te kunnen zien dat er een wordt gevormd?

Op deze dag van je leven / 14 mei 2015 / Neal Donald Walsch

14 mei 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat het woord verlossing in de bijbel perfecte gezondheid, harmonie en vrijheid betekent.

Emmet Fox zei dat, en hij had gelijk.
Deze dingen zijn de wil van God voor de mensheid, zei hij,
en hij had opnieuw gelijk.

Wanneer jullie nadenken over hoe jullie je 'verlossing',
kunnen verwezenlijken zorg er dan eerst voor dat je begrijpt, wat 'verlossing' is.
We zijn hier op zoek om onszelf te redden van onze eigen misvattingen over
het Leven en Hoe het is, en over Wie Wij Echt Zijn.

Verplaats jullie naar de volheid van je ware identiteit en zie je hele leven veranderen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 13 mei 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
13 mei  2015 / door  Jennifer Farley,

” Vertrouwen ”


Als je het niet begrijpt,
het ermee eens bent of dat het directe betrekking heeft op een ander,
dan is soms het enige wat je kunt doen liefde sturen.
Dit betekent niet dat je hebt gefaald.
Het betekent wel dat je het aan het Universum hebt toevertrouwd
ongeacht hoe de situatie kan zijn voor het universum en
dat het zal dienovereenkomstig zal worden verzorgd.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Shekinah Rose / De Blauwe Straal / van 9 April 2010, behorend bij de channeling van 12 Mei 2015

Shekinah Rose / De Blauwe Straal
13 - 33 - 333 Nummer Reeksen - Nieuwe Aarde Codes
van 9 April 2010, behorend bij de channeling van 12 Mei 2015
De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden door Spirit aan Shekina Rose gegeven om deze transmissie te activeren.
Wij delen een reeks van esoterische transmissies, invocaties, activeringen van het heilige Goddelijke Vrouwelijke van Shekinah via de Blauwe Straal om jullie door de grote verschuiving van 2012 en daaraan voorbij te helpen. Jij, de Blauwe Straal en vele Lichtdragers dragen de Nieuwe Aarde frequenties van Ascentie via het heilige hart van het heilige goddelijke vrouwelijke.
Terwijl jullie deze informatie lezen, weet dat het jullie eigen ontwakende kennis is, jullie heilige erfenis en afstamming. Jij de Blauwe Straal en de vele Lichtdragers zijn door de goddelijke aard onder dekking geweest van jullie volle expressie, gaven, talenten en bekwaamheden, en terwijl deze informatie aan jouw/jullie onthuld wordt aldus ben jij/zijn jullie dat ook.
Hogere Rijken Nummer Code Reeksen Activering

De Raad Vrijheid / 12 Mei 2015 / Ron Head

De Raad
Vrijheid
12 Mei 2015 / Ron Head

Vandaag zouden wij graag het onderwerp van jullie vrijheid
willen bespreken. Er is nu veel beschikbaar aangaande dit thema en het meeste ervan is een conversatie die jullie onder jullie zelf hebben dat politieke en maatschappelijke kwesties omvat. Dit is niet wat wij met jullie wensen te verkennen. De vrijheid waar wij over wensen te spreken is van een andere aard.

Wij hebben met jullie gesproken over oordelen die jullie gemaakt hebben en doorgaan te maken over jullie zelf. Wij hebben tegen jullie gesproken over de oordelen die de Schepper van jullie en jullie acties, gedachten en woorden gemaakt zou hebben en waarmee jullie doorgaan die te geloven. Wij hebben met jullie gesproken over de beperkingen die jullie op jullie zelf geplaatst hebben alsook degene die jullie geaccepteerd hebben omdat jullie verteld werd dat jullie hen hebben. Er zijn zelfs beperkingen die jullie afgeleid hebben van jullie ervaringen. Deze omvatten ook dingen die dit leven binnen gebracht werden vanuit eerdere levensspannen, vanuit de levens en ervaringen van jullie afstamming door jullie DNA, en in sommige gevallen dingen waar jullie mee instemden om die te overwinnen ten gunste van de mensheid hoewel zij helemaal jullie kwesties niet zijn. Dit ziet eruit zoals wat een aanzienlijke berg voor jullie zou kunnen zijn om te verplaatsen, nietwaar?

Heavenletter 5284 Het Plotseling Omslaan van Liefde/ Donderdag 14 mei 2015

Het Plotseling Omslaan van Liefde
Brief uit de Hemel
Donderdag 14 mei 2015


God zei:

Initiatief. Vooruit bewegen. De koe bij de horens vatten. Drijfveer. Vastberadenheid. Het nemen van maatregelen. Stappen blijven nemen. Dit alles maakt deel uit van het leven, en deel van jouw leven.

Je draait aan het Wiel van het Leven als een geheel en aan het wiel van jouw leven in het bijzonder.

Van waar vang jij ideeën op? Ze vallen uit de Hemel. En, wanneer het idee dat jij ontvangt niet goed bedoeld is, dan is het vervormd. Elk idee van de Hemel begint sereen en liefdevol en kan echter toch plots omslaan in zijn integriteit wanneer het jou bereikt.

Als dit omslaan niet zo was, zouden er nooit oorlogen zijn en alle oppositie die oorlogen meebrengen.

woensdag 13 mei 2015

Sheldan Nidle / 12 mei 2015

Sheldan Nidle -12 mei 2015
2 Eb, 10 Moan, 11 Ik

Selamat Balik! We komen nu met meer informatie over wat er zich over jullie hele aardbol afspeelt. Momenteel melden die commissies, die belast zijn met de totstandbrenging van verschillende onderdelen die de duistere cabal uit haar macht zal zetten, dat succes geboekt wordt bij de uitvoering van hun taken. Toen we meer dan twee decennia geleden voor het eerst en masse aankwamen, stond deze wereld nog onder volledig gezag van de Anunnaki en hun duistere handlangers. Deze verschillende groepen hadden eveneens de geweldige hulpmiddelen van de Ancharanen tot hun beschikking. Tegen het midden van het eerste decennium waren de Ancharanen en de Anunnaki vertrokken. De handlangers werden plotseling uiteen geworpen. Uit deze nijpende omstandigheden ontstonden hun eerste reacties. Hun luitenants stalen eenvoudig de Amerikaanse verkiezingen van 2000, creëerden 9/11 en startten oorlogen in Irak en Afghanistan. Dat was hun hoogtepunt. Vanaf toen begon hun macht af te nemen en deze is nu praktisch weg. Onze verschillende aardse bondgenoten zijn bijna zo ver om ze van hun lang bezette tronen te verwijderen. Jullie zullen dit binnenkort kunnen zien en als jullie dit doen zullen jullie je bewust worden van hoelang dit proces heeft geduurd. Deze moedige individuen en groepen die dit doen zijn in feite mondiale helden voor iedereen.

Shekinah Rose / De Blauwe Straal Sterrenzaad Ascentie Symptomen: Waarom Ben Ik Hier? Wat is Mijn Doel Nu? / 12 Mei 2015

Shekinah Rose / De Blauwe Straal
Sterrenzaad Ascentie Symptomen: Waarom Ben Ik Hier? Wat is Mijn Doel Nu?
12 Mei 2015
De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden door Spirit aan Shekina Rose gegeven om deze transmissie te activeren.
Geliefde Blauwe Straal, Engelachtige Mens, Lichtdrager, Wegwijzer en Poortopzichter JIJ,
Dit jaar heeft het hoogtepunt van de recente verschuivingen en kosmische en stellaire gebeurtenissen energetische opwaarderingen van de hogere dimensies gecreëerd welke jullie in een nieuwe dimensionale frequentie geplaatst hebben. Dit spirituele Licht, komend vanuit de hogere gebieden, bevat codes van jullie ziel infusie aanwezigheid, hogere wil, bevrijding en dat één deel van de missie voltooid is. 333