donderdag 30 april 2015

Aartsengel Zadkiel "Manifestatie en Co-Creatie" / Mei 2015 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiel
"Manifestatie en Co-Creatie"
Mei 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,

Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij met jullie over manifestatie en co-creatie te spreken.

Jullie leven in een tijdperk waar manifestatie zich zeer snel voordoet. Met de hogere vibrationale energie, kan een gedachte veel sneller manifesteren in de fysieke werkelijkheid dan in het voormalige tijdperk, voorafgaand aan 21 December 2012.

Voorafgaand aan die tijd, vibreerde de energie op een lager niveau, en vereiste het een meer geconcentreerde gedachte en inspanning om vorm aan te nemen.

Vandaag de dag manifesteren gedachten met een fijnere en hogere vibrationale energie veel sneller in/naar de werkelijkheid. Een kortere lengte van focus is nu vereist voor de manifestatie om zich voor te doen.

Oth: Od-energie en de nieuwe vitamine. Ellen Rauh Geplaatst: 30 april 2015

Oth:
Od-energie en de nieuwe vitamine.
Ellen Rauh
Geplaatst: 30 april 2015

Wij hebben een boodschap voor jullie allen. Wij willen het hebben over de keerpunten, de netwerken, de Od-energie en zeer belangrijk: de nieuwe vitamine.

De zuiverheid komt aan het licht maar ook de onzuiverheid.

Wij hadden het reeds over de keerpunten in jullie leven. Omdat het volledige netwerk klaar is, zijn mensen in staat om in te pluggen op de nieuwe energie. Een energie dus dat subtieler is, zuiverder. Waardoor alles wat niet zuiver is, of zoals jullie het soms zeggen, oneerlijk is, duidelijker aan het licht komt. De zuiverheid komt aan het licht, maar ook de onzuiverheid. Weet dat je je niet meer kunt verbergen als je je inplugt op dit nieuwe netwerk. 

Dan zal jij laten zien wie jij bent in zijn totaliteit. Het licht gaat aan en jij wordt zichtbaarder, ook die delen van jou waarvan je liever zou hebben dat ze onzichtbaar bleven. Maar lieve mensen, weet dat je oké bent, helemaal oké zoals je bent.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Woensdag 29 April 2015

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Woensdag 29 April 2015

Dierbaren, als jullie niet trouw aan jezelf zijn, hoe kunnen jullie dan verwachten dat het Universum reageert op jullie uitstralingen op een manier die jullie tevreden stelt? Het is net als het vasthouden van de trilling van appels terwijl je naar sinaasappels verlangt. De snelste manier om een leven te leven dat echt een weerspiegeling is van wie je werkelijk bent is door helder, duidelijk en glorieus te schijnen in je unieke waarheid en energie, en van die pure expressie van het zelf, zullen jullie de perfecte matches en ervaringen naar je toe trekken.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 29 April 2015 / Neal Donald Walsch

29 April 2015 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat de gebeurtenissen van deze dag je dichter
 naar God zullen verplaatsen.

Dat is waar ze voor werden ontworpen om te doen,
 en je zult ervaren dat ze gewoon dat doen,
als je jezelf dat toestaat.

Het is allemaal een kwestie van het openen van je ogen voor wat er werkelijk
gebeurt (in tegenstelling tot wat lijkt dat er gebeurt).

Oordeel niet bij uiterlijke verschijnselen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

1e Formatie Grascirkel s 2015 / 28 april 2015 / Robbert van den Broeke

1e Formatie  Grascirkels  2015
28 april 2015

In vergelijking met vorig jaar heeft het even geduurd, maar het is dan eindelijk zover..., de eerste formatie van 2015 is ‘geboren’. Robbert had al een tijdje het bekende onrustige gevoel en wist dat het niet lang meer kon duren voordat er weer een cirkel zou ontstaan in zijn omgeving.

Tijdens het Symposium ‘Graancirkels, 20 jaar verder’ op 25 april, liet hij sommige mensen al weten dat ze niet lang meer hoefden te wachten.

Na de lezing op dinsdagavond 28 april, die Robbert had gegeven bij Zuiderlicht in Breda, stapte hij in de auto en voelde meteen dat er iets stond te gebeuren die avond. Hij wist dat ze naar het poldergebied moesten in de omgeving van Hoeven. Hij kreeg daarbij een straatnaam door (die we hier nog even achterwegen laten, omdat er nog geen officiële toestemming is verleend door de boer om zijn land te betreden). Maar ook zag hij een spiraalvorm voor zich met daaromheen kleine cirkels.

De Arcturiaanse Groep "Het Spirituele Nieuwe Zal Altijd Manifesteren in Hogere en Betere Vormen" / 26 April 2015 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
"Het Spirituele Nieuwe Zal Altijd Manifesteren in Hogere en Betere Vormen"
26 April 2015 / Marilyn Rafaelle
Groeten wederom dierbaren, in deze tijd van nieuwe aanvangen. Wij komen om bemoediging en Liefde te brengen aan velen van jullie die schijnbare disharmonie zowel binnenin als buitenom ervaren. Oude ideeën raken snel overbodig en ontbinden, maar de nieuwe ideeën zijn nog niet volledig in staat om te manifesteren (persoonlijk en universeel) en laten jullie verward achter.
Het mag toeschijnen alsof de wereld zoals gewoonlijk functioneert, en toch worden jullie gewaar dat veel ervan niet langer meer met jullie resoneert op de manieren die jullie gekend hebben en verwachten. Dit is de verwarring en brengt bij jullie teweeg om jullie zelf in vraag te stellen. Twijfel of geloof nooit dat je simpelweg de dingen verzint, dat je overdreven moe bent, of gewoonweg gek aan het worden bent als veranderingen binnenin jouw besef plaats beginnen te vinden. Verandering duidt op een bewustzijn dat aan het uitbreiden is -- vaak weg van wat vertrouwd of bekend is.

Heavenletter 5270 Waar is de Ophef over? / Donderdag 30 april 2015

Waar is de Ophef over?
Brief uit de Hemel
Donderdag 30 april 2015


God zei:

Hoeveel verschil is er tussen overstuur raken en boos worden? Misschien is overstuur raken hetzelfde als woede, alleen overstuur zijn lijkt milder, als een wolf in schaapskleren.

Iets heeft een zekere mate van rust binnenin jou verstoord. Er is misschien niet heel veel aan vrede geweest, het was echter alles wat je had. Of het nu een persoon of een gat in de weg is, jij stond het idee toe dat iemand jou stoorde in jouw gevoel van rust. Je hebt het idee dat iemand dit jou aan deed.

Je weet dat er ook de tijden zijn waarin jij op zoek lijkt te zijn naar iets om je over op te winden. Je was er klaar voor. Wat stoom was aan het opbouwen binnenin jou, en je was klaar om toe te slaan. Je nam het initiatief echt wel. Initiatief nemen is meestal een goede zaak, maar niet altijd, zeker niet als je op zoek bent om van streek gemaakt te worden.

woensdag 29 april 2015

DE ZIEL / 29 april 2015/ door Neal Donald Walsch

DE ZIEL
29 april 2015/ door Neal Donald Walsch

Een van de meest belangrijke boodschappen van de Gesprekken 
met God 
Deel 1

WAT IS DE ZIEL

Is er echt zoiets als de "ziel"?
Als dat er is, wat is het dan? Kan het zelfs worden beschreven?
Kan de ziel een deel van God zijn, dat fungeert als een soort "metafysische magneet" dat meer van wat God is aantrekt? Ontvang een aantal onverwachte antwoorden op lang gestelde vragen hier.


Deel 2

WAAR ZIT DE ZIEL


Een oude wereld verdwijnt, en de Poort naar een Nieuwe Wereld gaat open. Update door een gastauteur 29 april 2015

Een oude wereld verdwijnt, en de Poort naar een Nieuwe Wereld gaat open.
Update door een gastauteur  29 april 2015


Vanmorgen zijn mij weer enkele zeer belangrijke boodschappen doorgegeven die ik, zoals mij werd vertelt, aan de mensheid door mag geven. Geen van deze woorden zijn bedoeld om angst te zaaien, doch enkel om de slapende mens te doen ontwaken uit de illusie waarin zij zich bevindt.

De schrijver van dit artikel heeft van mij een beknopte uitleg ontvangen over wat ik ontvangen heb, hij heeft van mij toestemming gekregen hier een leesbaar en naar waarheid geschreven artikel van te maken, temeer ikzelf daar op dit moment  niet toe in staat ben.

O.a . het volgende is mij doorgegeven:

De mensheid wordt dagelijks geconfronteerd en overspoeld met negatieve berichtgevingen via radio, tv, smartfones, tablet’s enz. Dit gebeurt op zo’n agressieve wijze dat men de positieve dingen en veranderingen die er gebeuren niet meer ziet of herkend. De intentie van de cabal is om het bewustzijn van de wereldbevolking zo laag mogelijk te houden en de mens te controleren via Mind Control.

Sheldan Nidle / 28 april 2015

Sheldan Nidle  28 april 2015


1 Etznab, 16 Kank’in, 11 Ik
                                                                                 
Dratzo! We komen met blij nieuws! De eerste testen van een uiterst doordacht en goed voorbereid distributiesysteem zijn begonnen! Veel van de bankiers die betrokken zijn bij dit systeem hebben veel ervaring zodat dit systeem kan slagen. Daarbij zijn enkele Europese leden van deze oude families bezig deze fondsen in het bijzonder te kwalificeren. Ze weten wat er nodig is zodat deze gelden de Atlantische oceaan over kunnen steken en met gezwinde spoed naar jullie rekeningen kunnen worden overgemaakt. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te verzekeren dat deze zegeningen dat doen waarvoor ze bestemd zijn. Arrestaties van kwaadwillende bankiers en hun soortgenoten worden eveneens verricht om ervoor te zorgen dat deze operaties succesvol verlopen. We vragen jullie daarom geduld te hebben en te weten dat elk aspect van dit proces nauwkeurig wordt gevolgd en wanneer de fondsen worden ontvangen, is de volgende stap in dit uiterst complexe werk gezet. We hebben veel meer tijd nodig gehad om alle gestolen fondsen weer terug te winnen en een nieuw proces te starten, dat jullie nu in staat zal stellen om jullie zegeningen in ontvangst te nemen. We vragen jullie daarom om nog meer geduld te hebben. Er was een zeer bijzondere periode voor nodig om op het punt te komen waar we nu zijn!

Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #4 "De Stilte voor de Storm" /25 April 2015 / Dr. Suzanne Lie

Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #4
"De Stilte voor de Storm"
25 April 2015 / Dr. Suzanne Lie
Transmissie van de Arcturianen en de Galactische Familie.
Het energetische weerbericht voor 25 April 2015 is dat jullie, onze dierbare vrijwilligers, in de "stilte voor de storm" zijn. Wij zullen beginnen door te differentiëren tussen de derde dimensionale definitie van een storm en de multidimensionale definitie van een storm.
Via Suzille haar woordenboek, is de derde dimensionale definitie van een storm, "gewelddadig weer, zware regen- of sneeuwval, sterke wind," of meer menselijke situaties zoals "een uitbarsting van kwade gevoelens, een vlaag van angst voor geweld of iets stormenderhand veroveren". Al deze definities hebben wat jullie zouden noemen een "negatieve" kwaliteit.
In onze frequentie, nemen wij een storm niet als een negatieve gebeurtenis waar, maar eerder als een kans voor transformatie. Wanneer er ook maar een storm is, veranderden personen, plaatsen en/of dingen die de storm ervoeren op de één of andere manier. Diegenen die willen dat alles hetzelfde blijft zullen overstuur zijn over deze verandering.

Een Schrijven van de Schepper / 28 April 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 April 2015 / door  Jennifer Farley,

” Klaar af! ”

images

Er is een moment tussen een ademhaling en de volgende,
dat de gehele wereld pauzeert in volle verwachting.
In deze rustige tijd, vraagt het Universum jou wat je wilt doen,
wat je wilt manifesteren en welke richting je kiest te gaan,
omdat in dit glorieuze moment, alles mogelijk is!
Grijp de kans om te zijn en doe iets groots,
gedenkwaardigs en prachtigs! 
Klaar ...... .af !

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Aranuth Spreekt! “Ene” Lady Octavia / Malcolm Bell Ravenshoe: 28 april 2015

Aranuth Spreekt!
“Ene” Lady Octavia
Malcolm Bell
Ravenshoe: 28 april 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Wow! Zoals verwacht worden de kosmische energieën en hun effect op de hele planeet duidelijk opgevoerd en zij zullen dit de komende twee, drie weken ook blijven doen; wij zullen dus moeten accepteren “wat is” en met de stroom meegaan. Sommige zielen zullen zich voelen alsof zij opgesloten zitten in een gigantische wasmachine en anderen zullen zich verdoofd voelen, sprakeloos, langzaam en duizelig en zijn niet in staat om te rekenen, dingen te onthouden of zelfs helder te denken. 

Lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, maagklachten, veel of weinig slapen, en sensaties door het leven in een uit balans zijnde tijd/ruimtekromming. Niet in staat zijn om helder te denken, de namen te herinneren van plaatsen en alledaagse dingen en ook de namen van vrienden en bekenden, kan onthutsend zijn. Gevoelige mensen zoals ik die steeds in contact staan en werken met hoog ontwikkelde gidsen, worden ook niet uitgesloten van deze alles schuddende vibraties: geen speciale behandeling!


Het is Tijd om de Totaliteit van de Nieuwe Jij te Adresseren / 27 April 2015 / Brenda Hoffman

Het is Tijd om de Totaliteit van de Nieuwe Jij te Adresseren
27 April 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Jullie passen je aan de bijna overweldigende energieën aan die jullie ervoeren doorheen Maart en begin April. Misschien voel je weinig tot niets. Misschien is het onmogelijk geweest om gerelateerde fysieke, spirituele of emotionele kwesties te negeren. Het is niet van belang want je verwerkte wat je moest verwerken.
Voor sommigen, blijft hun nieuwe rol wazig en verdoezeld. Voor anderen, vormen stukjes van hun rol een summier inzicht van wie zij zijn of wie zij aan het worden zijn. Hoewel geen van beide sensaties beter dan de andere is, adresseert deze boodschap diegenen die comfortabel aan het worden zijn met hun rollabel(s).
Het meest moeilijke stukje voor jou nu is hoe die rol te bereiken. Driedimensionale technieken zijn niet adequaat om je nieuwe rol te creëren. Maar aangezien je nog niet vertrouwd of comfortabel bent met de Nieuwe Aarde technieken, voel jij je alsof je in een sprookjesland bent. Je weet waar je wilt zijn maar je hebt er geen idee van hoe daar te geraken.

Heavenletter 5269 Nou, Wie Ben je? / Woensdag 29 april 2015

Nou, Wie Ben je?
Brief uit de Hemel
Woensdag 29 april 2015


God zei:

Voordat je jouw ster kunt volgen, wil je weten waar je ster is.

Voordat je aan jezelf kunt onthullen wie je bent, moet je weten wie je bent.

In het leven streef je ernaar om de ster te vinden waarop je balanceert. Ongeacht hoeveel manen je op Aarde geleefd hebt, je probeert dit antwoord uit te vinden.

Je weet wat je allemaal niet bent. Je bent daar goed in. Al te vaak weet je niet wie je bent of waar je echt van houdt en evenmin begin je ook maar te weten waartoe je in staat bent.

Het is alsof je in het zomertheater bent. Je doet een kostuum aan en draagt een hoed. Je speelt een rol en toch is de rol die je speelt leeg.

dinsdag 28 april 2015

BEWUSTZIJN Onze zoektocht naar het eeuwige leven. Antwoorden op levensvragen van een gastauteur, 28 april 2015

BEWUSTZIJN
Onze zoektocht naar het eeuwige leven.
Antwoorden op levensvragen
van een gastauteur, 28 april 2015


Iedereen heeft of zal ooit in haar of zijn leven aan zichzelf de vraag stellen, waarom ben ik hier op Aarde, wat is de zin van mijn leven, waarom is er zoveel geweld tussen de volkeren. Bestaat er wel een God, een Hogere Macht?

Na lang wachten heb ik de antwoorden gekregen. Weken lang, dag na dag, zelfs in mijn slaap. Mijn geheugen werd overspoeld met een stroom van informatie, in stukken, door elkaar heen. Gelukkig met tussendoor een paar dagen rust. Nu is het eindelijk stil.

Onderstaande tekst heb ik spiritueel doorgekregen. Vandaar dit schrijven dat ik graag met iedereen wil delen.

Het Goddelijke
De Bron, Schepper, God is een zeer krachtige Bewustzijnsenergie, die ergens in het centrum van het Universum zetelt. Het zend voortdurend een brede golf van energie uit. Van hoge onvoorwaardelijke liefdevolle trillingen, aflopend naar lagere trillingsfrequenties. Alle levende wezens van de gehele Kosmos komen in hun dagelijkse leven in aanraking met deze Goddelijke energie.
Gedurende ons leven en aanwezigheid hier op aarde, bevinden wij ons in deze energie stroom.

Time in Between # 5: Tel tot Tien / 28 april 2015 / Janosh

Time in Between # 5:
Tel tot Tien
28 april 2015 / Janosh

In december 2012 liepen de spanningen in de wereld hoog op toen men zich voorbereidde op het ‘Einde der Tijden’, maar een catastrofale ramp bleef gelukkig uit. Daarentegen hebben we energetisch een groot keerpunt bereikt en zitten we nu middenin een transformatieproces van enkele jaren.

Onderweg vinden er een aantal voelbare verschuivingen plaats die veel effect hebben op de energie op aarde. Op die momenten verandert er iets in het magnetische veld, waar wij op onze beurt op reageren. We zijn dan net iets gevoeliger dan normaal, waardoor onze emoties worden versterkt.

Het volgende station zal bereikt worden op 8 mei 2015. Dan start wat men noemt 'Time in Between' (de tijd ertussen). Het is het punt waarop de transformerende storm die sinds 2012 over onze planeet waait tijdelijk gaat liggen. We hebben dan de kans om alle veranderingen van de afgelopen tijd te verwerken. In aanloop naar dit punt geef ik (Janosh) regelmatig tips om je voor te bereiden, zodat je in de week van 8-15 mei er voor jezelf het maximale uit kunt halen.

Een Schrijven van de Schepper / 27 April 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
27 April 2015 / door  Jennifer Farley,

Wachten……

download

"Sinds het begin der tijden,
wacht Het Universum op de verschijning van iets wat mooi,
speciaal, uniek en perfect is op dit Aarde-oppervlak.
Het wacht op jou!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #3 "Jij BENT een Stroom van Bewustzijn" / 19 April 2015 / Dr. Suzanne Lie

Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #3
"Jij BENT een Stroom van Bewustzijn"
19 April 2015 / Dr. Suzanne Lie
Transmissie van de Arcturianen en de Galactische Familie.
Het energetische weerbericht is "heet" en "bewolkt". Met "heet" bedoelen wij dat heel veel nieuwe ontwikkelingen aan het "verhitten" zijn naar het "kookpunt" toe, en waarin zij geopenbaard zullen worden. Het is "bewolkt" omdat er nog een grote hoeveelheid aan WAARHEID is dat verborgen is achter de wolken van de illusie. Het merendeel van jullie, onze vrijwilligers om Aarde voertuigen te nemen, hebben een aanzienlijke hoeveelheid levenslange opdrachten op de 3D Matrix van Gaia aangenomen.
Sommigen van jullie kunnen zich vele van deze belichamingen herinneren, hetgeen jullie toestaat om beter de wolken van de illusie los te laten. Velen van jullie zijn zich nog niet bewust van jullie andere incarnaties, maar als jullie bewustzijn uitbreidt om hoofdzakelijk te resoneren met de vierde dimensie, zullen jullie ermee beginnen om je te herinneren dat de DOOD één van de grootste illusies op Aarde is.

Hilarion: Vereenvoudig, Vereenvoudig, Vereenvoudig! / April 26-Mei 3, 2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion:
Vereenvoudig, Vereenvoudig, Vereenvoudig!
April 26-Mei 3, 2015
Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Geliefden,
Veel mensen zijn zich aan het openen jegens diepere niveaus van Liefde binnenin alle gebieden van hun bewustzijn en dit kan voor sommigen een moeilijk proces zijn. De behoeften van anderen kunnen met je eigen intenties wedijveren om voorwaarts in je leven te gaan en het is belangrijk dat je op het spoor blijft aangaande je eigen persoonlijke reis. Je moet met je hogere aansporingen verbonden blijven en moet je eigen ster volgen. Ieder persoon op de Aarde ervaart de hogere instroom van energieën op diens eigen manier op het niveau van diens persoonlijk besef. Het is moeilijk om aan de zijlijn te blijven en een getuige te zijn voor diegenen waar je om geeft terwijl zij de consequenties van hun keuzes ervaren. Iedere ziel heeft een persoonlijk ziel-plan en de vrije wil om het wel of niet te volgen. Hoe moeilijk het ook mag zijn om te accepteren; ieder persoon heeft gekozen om bepaalde paden te volgen om kennis en persoonlijke ervaring van hen te vergaren. Wees beschikbaar voor je geliefden als en wanneer zij je nodig zijn en houd zonder oordeel van hen. Het neemt grote moed om het leven in de fysicaliteit te ervaren. Vele verschuivingen hebben plaatsgevonden en zullen doorgaan plaats te vinden binnenin ieder individu en binnenin de bewegingen van de Aarde. De effecten hiervan zijn verreikend met hun uitwerkingen.

Heavenletter 5268 Stilte, Dieper dan Gedachte / Dinsdag 28 april 2015

Stilte, Dieper dan Gedachte
Brief uit de Hemel
Dinsdag 28 april 2015


God zei:

Probeer een dag zonder woorden, en zie hoeveel dichter je bij de Waarheid komt. Woorden zijn mooie dingen, woorden en conversatie nemen het echter vaak over alsof het leven plaats vindt in woorden. Woorden kunnen steigeren en mee dansen op het podium.

Woorden kunnen misschien beginnen te wedijveren met elkaar, en het kan zijn dat de originele gedachten misschien verdwalen in de woorden op de manier waarop bladeren de bomen in een bos bedekken en je kunt verdwalen.

Dieper dan woorden zijn gedachten. Woorden proberen te benaderen wat gedachten bedoelen te zeggen. Woorden en gedachten zijn schetsmatig en vergankelijk.

Soms verliezen woorden hun betekenissen of keren ze om. Ware betekenis kan verdwalen in de willekeurige volgorde. Soms wil jij misschien de woorden mooi maken, en ze dansen van de pagina van hun vermeende betekenis af.


maandag 27 april 2015

Montague Keen, 26 april 2015

Montague Keen 
26 april 2015

IERLAND / ENGELAND

Jullie leven in wat interessante en enerverende tijden zullen worden. Jullie maken Energie / Waarheid vrij door de leylijnen. Het komt allemaal boven. Jullie hebben jullie levens in gevangenschap geleefd in een controlesysteem dat uitermate goed verborgen was maar zichzelf liet zien als allemaal LIEFDE en LICHT. Niets was verder bezijden de waarheid. Veronica en ik hebben met jullie onderzocht hoe Ierland het centrum van jullie beschaving was voordat het met geweld werd overgenomen door Rome. Het bewijs is overal.

HOE DE BIJBEL EEN IERS BOEK IS DAT VERANDERD EN AANGEPAST WERD DOOR ROMEINSE VERTALERS is een boek geschreven door CONOR MAC DARI.

"De Bijbel is een Iers boek uit pre-Roomse tijden en een regelrechte diefstal zonder erkenning van de Ierse Kerk van IESA”
“Het bedrog is nog steeds gaande en het grote geheim wordt angstvallig bewaard door de Roomse kerk en Britse priesters in het algemeen, maar meer in het bijzonder voor het Ierse volk die zo enorm hebben geleden onder deze twee tegengestelde krachten.”

“Het is verbazingwekkend dat wat nu zo duidelijk frauduleus blijkt te zijn, zo lange tijd aan ontdekking heeft kunnen ontsnappen.”

“Het vereiste een waar inzicht in het verleden van Ierland en in de kwaadaardige intriges van de Roomse en Britse pastoraten en de rol die gespeeld werd bij het creëren van gebeurtenissen met gedenkwaardige gevolgen in wereldzaken. Om deze feiten te verbergen voor het nageslacht, namen ze hun toevlucht tot HET VERVALSEN VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD waarvoor ze een web van LEUGENS en VERZINSELS in de plaats zetten.”


Een Schrijven van de Schepper / 26 April 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
26 April 2015 / door  Jennifer Farley,

” Serieus

stock-photo-5672403-woman-clown-nose-serious-humour-pressure

Door te weigeren ergens op in te gaan wat jij beschouwt als 'iets serieus',
stuur je een zeer duidelijke boodschap aan jezelf en anderen;
Ik ben het niet waard serieus genomen te worden.
Als dit is hoe jij ervoor kiest om te worden waargenomen, geweldig.
 Maar, wie wil er nu en voor al tijd een 'clown' zijn?

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Jezus Jullie zijn allen op aarde om vrede te stichten door de immense kracht van de liefde .... / 26 april 2015 via John Smallman / 26 april 2015

Jullie zijn allen op aarde om vrede te stichten door de immense kracht van de liefde die zo overvloedig door jullie heen stroomt.
Jezus via John Smallman / 26 april 2015

Wij zijn allen één. Jullie weten dat allemaal. Ook voor een flink aantal van jullie lijkt het een geloof in plaats van een weten te zijn; het wordt een weten wanneer je je adequaat kunt ontspannen, je gemakkelijk kunt overgeven, en gewillig twijfels kunt loslaten die effectief je bewustzijn van dit blokkeren. Je intentie is om dit te doen, maar vaak ontbind angst of een gevoel van persoonlijke onwaardigheid die intentie. Herinner jezelf er gewoon aan dat je het helemaal waardig bent. Hoe kun je niet helemaal waardig zijn als jullie perfecte goddelijke creaties van God zijn? Jullie weten God is Alles Wat Is, en daarom moeten jullie elk een deel van of een aspect van God zijn, omdat er geen andere opties voor jullie beschikbaar zijn, en hoe zou elk aspect of deel van God minder dan helemaal waardig zijn? In God zijn jullie voltooit in de Eenheid van Zijn eeuwige, volkomen onvergankelijke en allesomvattende Aanwezigheid.

Ja, jullie hebben een vrije wil, en jullie gebruikte die vrijheid om de illusie te verzinnen en te bouwen waarin het lijkt dat jullie kleine en onbeduidende wezens zijn, op drift in een onvoorstelbaar uitgestrekt universum, dat zich niet bewust is van jullie aanwezigheid. Die perceptie, waaraan jullie je zo hardnekkig vastklampen, was het hele doel achter het bouwen van de illusie. Jullie maakte het zeer overtuigend, en toch, diep in jullie zelf, is er dat onverwoestbare weten dat jullie één zijn met God, een weten dat jullie verborgen hebben voor jullie zelf als jullie je de illusoire spelletjes speelden. Maar zij zijn slechts spelletjes, en ze zijn onwerkelijk, in feite een collectieve droom die ontelbare facetten heeft om jullie te overtuigen van zijn werkelijkheid. En dromen komen altijd tot een einde, zoals deze aan het doen is.