Zodra je je vasthoudt aan de gecreëerde ziekten en beperkingen die momenteel in de wereld spelen, en al jouw aandacht daaraan geeft, doe je precies wat het duister wil dat je doet. Het leid je af van hetgeen waarvoor je hier op Aarde bent gekomen, het verzwakt jouw Licht en jouw Liefde. Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel je oordeelt wanneer je je hier mee bezighoud? Het brengt jou in een lage 3D trilling, woede, frustratie en boosheid, dat is waar het duister van leeft, het is het denksysteem wat jouw zover gekregen heeft. Laat het los, het is niet jij. Wij alleen bepalen wanneer deze krankzinnige situatie stopt, als wij stoppen mee te gaan in deze spelletjes van het duister. Hou je bezig met het enige wat echt de wereld en de mensen kan helpen, Licht en Liefde. Straal je Licht en Liefde uit als nooit tevoren, naar iedereen, ja zelfs naar het duister. Vergeef jezelf en neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je zegt, doet en denkt.

Wanneer wij dit allemaal doen, laten we onze enorme KRACHT van EENHEID zien en is er morgen WERELDVREDE.

zaterdag 21 maart 2015

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Vrijdag 20 Maart 2015

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Vrijdag 20 Maart 2015

Dierbaren, waarom niet stoppen voor een moment van waardering voor dit magische moment in de tijd? Dank jullie voor de keuze om op deze planeet te zijn, en het deelnemen aan de Grote Verschuiving van de eeuw. Jullie doen zo'n prachtig werk! Bedank de andere menselijke wezens, die net zoals jullie, moedig de grondbemanning zijn. Bedank de planeet voor het geven van een wereld die jullie mogen ervaren. Bedank de dieren voor hun liefdevolle en zuivere energie op jullie aarde. Dank de aarde en de planten voor het zorgen voor verpleging en genezing.

Bedank de planeten, voor het prachtige uitlijnen om jullie groei, ontwikkeling en dienstverlening te ondersteunen. Bedank jullie gidsen en helpers, jullie voorouders, jullie engelen, en de meesters voor hun consistente, aanmoedigen en liefdevolle aanwezigheid in jullie leven. Bedank de Bron energie, want het is onvoorwaardelijke liefde, oneindige wijsheid, schoonheid, glorie en uitbreiding (en erken dat jullie ook een essentieel onderdeel zijn van die liefde, wijsheid, schoonheid, glorie en uitbreiding.)

 Voel de waardering die bestaat voor jullie en voor alles wat jullie doen. Er is magie in jullie en om jullie heen. In jullie waardering van het zelf en alles, jullie maken het alleen maar schitterender en des te meer prachtig.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl


Oth: Moeder: het symbool van ontvangen en het symbool van doorgeven./ Geplaatst: 21 maart 2015/ Ellen Rauh

Oth:
Moeder: het symbool van ontvangen en het symbool van doorgeven.
Geplaatst: 21 maart 2015/ Ellen Rauh

Het is een feestdag voor vele Moeders. En weet dat er zonder moeders geen mensheid zou bestaan. Zonder mannen is het ook niet mogelijk, maar zonder vrouwen helemaal niet.

Zij moeten als het ware acht à negen maanden een leven koesteren en lieve mensen, het is meer dan een fysiek lichaam. Door het dragen van een kind in wording, bereid je dat kind in wording voor op de energieën van de Aarde. Door de moeder kan het kind de energieën voelen. Nog beschermd door een ruimte van vruchtwater die alle trillingen dempt, maar ze worden waargenomen en opgeslagen in het geheugen van het kind. Daarom zijn moeders zo belangrijk. Het symbool van ontvangen en het symbool van doorgeven. Ontvangen en doorgeven.

Mannen scheppen, zij geven maar kunnen moeilijker koesteren en weer doorgeven. De mensheid is afhankelijk van de vrouwelijke energie. Eer de vrouwen, eer het ontvangen en eer het doorgeven. Als mannen in staat zijn om vrouwen te eren voor het ontvangen en het doorgeven, komt er een andere klemtoon. Dan gaan zij op een andere manier geven. En zo zullen ook zij doorgeven. Als mannen in staat zijn om zaad te geven omdat het doorgegeven zou worden, gaan zij doorgeven en komt er meer koesterende energie in hun genen.

De Elohim Het Goddelijke Geschenk, Het Hart / 20 Maart 2015 / Annemiek Coenen

De Elohim
Het Goddelijke Geschenk, Het Hart
20 Maart 2015 /  Annemiek Coenen

Wonderen gebeuren, er wordt zoveel Licht verspreid. Houd jullie aan je eigen waarheid bij alle gebeurtenissen die komen gaan. Jullie zijn het Licht en jullie verspreiden het Licht.
Een nieuwe vloedgolf van Licht is over jullie heen gekomen, velen hebben dit gevoeld en voelen dit nog. Waarheid komt in al zijn vormen naar boven, dit alles in dienst voor het Gouden Tijdperk. Zoveel veranderingen ook voor degene die op hun liefdestijdlijn verblijven. Het sprankelt, spettert en straalt, expansie voor een groot gebied, overgave voor het grotere geheel, overgave voor het totale plaatje.
Blijf voelen lieve mensen, blijf voelen bij je Hart. Het Hart, het Goddelijke geschenk, het Gouden Hart, het Kristallen Hart, het Zuivere Hart waar de mens op gewacht heeft. Zoveel liefde wat er naar boven komt bij iedereen, het raakt elkaar. Het raakt elkanders snaren en beïnvloedt elkaar. Jullie raken elkaar aan op een manier die niemand overziet. Houden van voor het Grotere Geheel heeft een betekenis die jullie Nu gaan ont-dekken.

Een Schrijven van de Schepper 20 maart 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
20 maart 2015 / door  Jennifer Farley,

” Zelf Eerlijkheid ”


Leven in eerlijkheid vereist volledige waarheid met jezelf over wie
en wat je werkelijk bent ......
Niet een gemakkelijke taak op sommige momenten.
Het Universum ondersteunt elke stap en verheugt zich
met elk van jullie mijlpalen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 5230 Het Martelaarschap Is Niet Jouw Roeping / Zaterdag 21 maart 2015

Het Martelaarschap Is Niet Jouw Roeping
Brief uit de Hemel
Zaterdag 21 maart 2015


God zei:

Geliefden, nu is het tijd voor een ieder van Mijn kinderen om het anderen de schuld te geven voor de moeilijke wegen waarop jullie je bevinden los te laten. Anderen kunnen misschien niet ideaal geweest zijn, maar toch, het is niet aan jou om iemand de schuld te geven van een situatie waarin jij je bevindt. Bevrijd jezelf van het idee dat iemand of wie dan ook het op jou gemunt heeft. Als je de hele tijd over je schouder kijkt, ben jij jezelf aan het degraderen naar wat je waarneemt en misschien verkeerd kan waarnemen.

We betwisten niet dat je onschuldig bent, dat je het niet verdient, wat het ook is. We betwisten dat niet, je moet echter het zijn van een slachtoffer loslaten, want, als jij een slachtoffer bent, wat is er voor jou te doen, behalve degenen die je tot slachtoffer maakten te beschuldigen, of je gelooft dat ze het deden, of echt deden? Ongeacht, waar is het voordeel voor jou? Je mag absoluut gelijk hebben qua je onschuld, waar brengt jou dat echter?

vrijdag 20 maart 2015

Wat liefde wel en niet is 18 maart 2015 / LilianFerru

Wat liefde wel en niet is
18 maart 2015 / LilianFerru


Ik wil het over liefde hebben. Over wat liefde wel en niet is, want er heerst grote verwarring over dit begrip.

 Als mensheid bevinden we ons in een indringende fase van grote veranderingen. Hoe noodzakelijk het is dat wij onze grootsheids niet alleen gaan erkennen, maar ook gaan benutten, werd mij onlangs duidelijk. We hebben werkelijk geen flauw benul van wie en wat wij zijn. We beschikken over slechts 1% van ons Oneindig Bewustzijn. Goed, ons potentieel, onze capaciteit, zal verdubbelen. We gaan allemaal verbazingwekkende ervaringen tegemoet en dingen zien die we nog niet eerder hebben waargenomen, maar dan nog bevinden we ons maar op 2% van ons wat ons ter beschikking staat.

De duisternis naar het Licht brengen
Zonder vertrouwen in de Goddelijk Macht (die ons is gegeven), zijn we nergens en reduceren we onszelf tot kleine bibberende wezens die zich geconfronteerd zien tegenover een enorm uitgestrekt en onbekend universum met allerlei buitenaardse spelers waarvan wij maar moeten raden wat het plan is. Wij mensen moeten ons simpelweg bewust zijn van onder welk net we ons bevinden willen we ons überhaupt hiervan kunnen bevrijden. Wat niet in je bewustzijn is, kan noch gezien, noch geheeld worden. Dan heb je geen keuze en blijft de paranoia over. Oerangsten waar we geen weet van hebben gaan ondergronds. Jezus vraagt in ‘Een Cursus in Wonderen’ om alles aan de Heilige Geest te geven. Lang heb ik gedacht dat wij het licht naar de duisternis dienen te brengen. Nu weet ik dat we hier zijn om de duisternis naar het Licht te brengen. Citaat: ‘Wij moeten ons daarheen begeven waar God is, door ons denken over Hem te veranderen en niet door te verlangen dat Hij zich in onze misleide denkgeest met ons verbindt. Wij verbinden ons met Hem’. Of met andere woorden: Je verenigt jouw wil met Gods Wil. Ander citaat: ‘Elke duistere les die jij brengt naar Hem die het licht onderwijst, zal Hij van jou aannemen, omdat jij ze niet wilt. Zeg eenvoudig, maar met zachte vastberadenheid: ‘Ik wil dat er Licht is!’ en je zet jouw wil op één lijn met Gods Wil’.

Een Boodschap van St. Germaine Vrijheid van Angst 20 Maart 2015 / Bob Fickes

Een Boodschap van St. Germaine
Vrijheid van Angst
20 Maart 2015 / Bob Fickes

Welkom Mijn Dierbare Vrienden! Welkom! IK BEN St. Germaine.
Ik heb jullie gedachten gehoord! Jullie zijn bang van de dood en de transformatie. Maar jullie gaan veranderen en schitterend worden! Jullie zullen niet sterven, maar Onsterfelijk worden! Net zoals ik tweehonderd jaar geleden deed!
Jullie Ziel is al Onsterfelijk! Jullie hebben vaker van lichamen verwisseld dan dat jullie kleding in jullie kast hebben! Maar in elk leven blijven jullie hetzelfde. Is het niet zoals het veranderen van kleding? Wanneer jij je omkleed, ben je nog steeds dezelfde maar voel jij je meer levend en meer geïnspireerd om iets prachtigs met je leven te doen. Je Ziel is Onsterfelijk!

Portaal 2012 Chimera Situatie update Thursday, / March 19, 2015

Portaal 2012
Chimera Situatie update
Thursday, March 19, 2015

Het verwijderen van de Chimera groep blijft doorgaan. Wat resteert is het netwerk van plasma-implantaten, met elkaar verbonden door de tunnels van Set, en gebonden aan de plasma strangelet en Topleţ bommen.

Dit implantaten netwerk werd langzaam opgebouwd gedurende miljoenen jaren in heel dit kwadrant van de Melkweg door gekke wetenschappers van de Chimera groep die meester strategie planners van het Orion / Draco / Reptilian militaire complex waren.

Iedereen die nu geïncarneerd is op planeet Aarde heeft nog steeds die implantaten, zoals we ze op of vóór aankomst in het quarantaine Aarde gebied hebben ontvangen. Zij zijn plasma micro zwarte gaten roterende in een sterk plasma elektromagnetisch veld. Hun doel is om ruimtetijd te vervormen om de primaire anomalie te blijven handhaven en dus de quarantaine status van Planeet Aarde:

Jullie moeten begrijpen dat de fysieke vlak materie slechts een verkorte plasma golf is en de plasma anomalie direct op het fysieke valk reflecteert.

Het Portaal Openen Deel 3 1/ 7 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie

Het Portaal Openen
Deel 3
17 Maart 2015 /  Dr. Suzanne Lie
LIEFDE VINDEN
De wonderschone vrouw haar ogen waren lief en helder, en zij keek rechtstreeks in mijn hart. Ik kon haar blik niet weerstaan en opende de kraam weer. Ze kocht waarvoor ze gekomen was en draaide zich om om te vertrekken.
"Wacht," riep ik naar haar. "Alsjeblieft ga nog niet weg. Laat mij afsluiten en ik zal met je mee naar huis lopen. Het is bijna donker, en het is niet veilig voor een vrouw zo wonderschoon als jij."
"Hoe weet ik dat het veilig zal zijn om bij jou te zijn?" vroeg ze, met een schittering in haar diepe bruine ogen.
"Wel, ik ben van de Koninklijke Familie. Natuurlijk ben je veilig bij mij."

Lord Emanuel: Eenheid. / Een bericht van Langa Geplaatst: 20 maart 2015

Emanuel: Eenheid.
Een bericht van Langa
Geplaatst: 20 maart 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Groeten. Ik ben Lord Emmanuel. Hoge meestergids.

Ik zou willen praten over Eenheid.

Velen van jullie die dit lezen, begrijpen het woord Eenheid en ook velen begrijpen misschien niet helemaal wat het betekent. Dus wil ik jullie helpen dit op een simpele manier te begrijpen.

Wij zijn allemaal gemaakt van dezelfde energie. Jullie, Ik, de dieren, de kristallen, de levende planten, de rotsen, de bergen, de zeeën, alles komt vanuit dezelfde energie.

Dezelfde Eenheid. Wij zijn allemaal energie. Wij komen allemaal uit dezelfde Bron. Je zou het Goddelijk kunnen noemen, dat maakt God niets uit.


Het Portaal Openen Deel 2 15 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie

Het Portaal Openen
Deel 2
15 Maart 2015 /  Dr. Suzanne Lie

ONZE INITIATIES
Het was het NU voor onze initiaties om te beginnen. Hoewel we nooit veel wisselwerking gehad hadden met de samenleving van de Maya, was het het Land van onze Moeders. Onze Arcturiaanse vaders hadden toespelingen gemaakt over onze "bestemming, maar wilden welke van de vragen dan ook die wij aan hen stelden niet beantwoorden.
"Jullie moeten de antwoorden binnenin jullie zelf vinden," zeiden ze altijd.
Onze vaders kwamen nu zeer vaak naar ons toe en namen ons mee naar Venus, Arcturus en/of het Moederschip. Zij lieten ons zien hoe tijd en ruimte te buigen en om Portalen te vinden waar wij doorheen zouden kunnen reizen. We waren geen kinderen meer op een avontuur, maar interdimensionale piloten in training. Soms maakten we onze reis in een voertuig en soms maakten we de reis in onze geest.

Een Schrijven van de Schepper 19 maart 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
19 maart 2015 / door  Jennifer Farley,

” Kleine Dingen ”


Kleine dingen maken jullie bestaan op het Aardoppervlak de moeite waard.
Overige dingen kunnen komen,
maar zij zullen nooit hetzelfde zijn als degene in het nu moment.
Geniet van hen als ze zich aandienen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 20 maart 2015 / Neal Donald Walsch

20 maart 2015 /  Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat uw vriendelijkheid is waargenomen - en, meer dan waargenomen, diep gewaardeerd - door een ander.

Soms kan het aanvoelen alsof we door het leven gaan en dat niemand iets merkt
van de "goede" dingen die we doen, maar alleen het 'slechte'.
Het lijkt misschien op die manier, maar dit is niet waar.
Waarom, omdat er op dit moment iemand dacht aan jou,
en aan het goede dat je hebt gedaan.

Je ziel kan nu zelfs een beetje getinteld hebben.
(Dat doet het als het goede energie ontvangt.)
Dus blijf doorgaan met deze vriendelijkheden verzenden, mijn vriend.
Je wordt er door bekend voor hen ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Het Portaal Openen Deel 1 14 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie

Het Portaal Openen
Deel 1
14 Maart 2015 /  Dr. Suzanne Lie
De Arcturiaanse Corridor werd eerder geopend, dus laat ons terug in/naar het verleden gaan om een kijkje in onze toekomst te nemen. Niets is Nieuw in het NU van de ENE. We hebben allemaal ontelbare levens op vele werelden, werkelijkheden en dimensies gehad. Terwijl onze gewaarwordingen ontwaken om de energiegebieden te zien die eens onzichtbaar waren, beginnen we ons te herinneren hoe we portalen in/naar hogere dimensies openden, zodat we het dus weer kunnen doen. De Corridor van Ascentie wacht op ons. Hoe openen we onze persoonlijke portalen om het te accepteren?
****
Mijn naam is Tutenakqua, Ik ben een Hoge Priester van de Heilige Maya. Ik spreek vandaag met jullie om jullie de missie van mijn leven te vertellen dat ongeveer 520 jaren geleden bestond (zoals jullie hen tellen) voorafgaand aan jullie tijd van 1995 AD. Ik voel dat het geschikt is om nu tegen jullie te spreken, aangezien mijn bijdrage in mijn tijdskader niet ongelijk is aan die van jullie in jullie tijdskader. Onze spirit loopt onophoudelijk door de derde dimensionale tijd en ruimte via de eenheid van onze zesde dimensionale bewustzijn.
DE KINDERTIJD

Heavenletter 5229 De Toneelvoorstelling van het Leven (II) / Vrijdag 20 maart 2015

De Toneelvoorstelling van het Leven (II)
Brief uit de Hemel
Vrijdag 20 maart 2015

God zei:

Het is alsof je een theater in je hart draagt. Je hebt een toneelschrijver, producenten, directeur, regisseur, acteurs en meer in je hart. Iedere dag komen ze het toneel op en geven een goede voorstelling. Je zou niet kunnen bedenken wat er zelfs zonder repetitie in elkaar gezet wordt. Iedereen steigert op het podium en het drama doet zijn werk, en het publiek dat jou omvat, reist door alle emoties die de mens kent.

Vaak ben je verbaasd over het drama. Andere keren lijkt er niets nieuws te zijn. Kijk uit. Er zullen nieuwe ontwikkelingen zijn. De theaterstoelen zijn elke dag gevuld.

Zelfs als je naar huis gaat, is het theater er, iedereen op zijn plaats en de volgende uitvoering is helemaal klaar om te beginnen. Het orkest speelt en de Theatervoorstelling van het Leven is met zijn draaien begonnen.

donderdag 19 maart 2015

Is de tijd rijp voor een Galactische community? / 18 maart 2015/ Kees

Is de tijd rijp voor een Galactische community?
18 maart 2015 / Kees 

We doen het samen


Vrienden,

Zoals we allemaal weten, zitten we in een tijd van verandering. Het oude systeem van ego en conflicten loopt op z'n laatste benen, om plaats te maken voor een wereld waarin vrijheid, ontwikkeling en verbinding centraal staan. Zoals de gechannelde berichten op deze website ons ook vertellen, gaat dit natuurlijk niet zonder slag of stoot, omdat veel zielen nog niet ontwaakt zijn en wanhopig het oude, vertrouwde systeem overeind proberen te houden. De angst voor het onbekende zit bij velen diep in het DNA verankerd.

Vooruitlopend op de tijd van harmonie die eraan komt, loop ik de laatste tijd rond met een idee dat me niet wil loslaten. Hoe zou het zijn om met een groep spirituele, ontwaakte mensen een gemeenschap te beginnen? Een community.


Stilte in mijn hoofd / 19 maart 2015 / Barbara Postema

Stilte in mijn hoofd
19 maart 2015 / Barbara Postema

Chaos
Zolang als ik me kan herinneren, was mijn hoofd gevuld met vele, nutteloze en zich herhalende gedachten. Niet alleen gedachten over wat ik wilde eten of welke broek ik zou aantrekken, was dat maar waar, maar veelal ook negatieve gedachten, angstige of boze.

Als er een moeilijk gesprek in het verschiet lag, was dit in de dagen voorafgaand aan het gesprek al in honderd verschillende versies door mijn hoofd gegaan. Hele gesprekken repeteerde ik in mijn hoofd, om ze naderhand ook allemaal te evalueren. Hoe zou het zijn opgevat? Was het duidelijk? Was ik te bijdehand? En ga zo maar even door…

Zelfs na gesprekken met vrienden of familie, twijfelde ik naderhand of ik mij wel juist had uitgedrukt, of ik goed had gereageerd en of ze niet ergens gepikeerd over waren. Wat dachten collega`s over mij, mijn werk? Waarom voelde ik me in relaties niet goed genoeg?

Oth: Liefde en Haat. / Ellen Rauh Geplaatst: 19 maart 2015.

Oth:
Liefde en Haat.
Ellen Rauh
Geplaatst: 19 maart 2015.

Ga voor neutraliteit!

Goede avond, goede middag en goede morgen. Hierboven is tijd anders ingedeeld dan bij jullie. Welkom iedereen - zichtbaar en onzichtbaar. Meer en meer komen er boodschappen vanuit het universum, vanuit de kosmos naar jullie mensen op de planeet Aarde.

Weet lieve mensen dat deze boodschappen even belangrijk zijn voor jullie mensen als voor alle onzichtbare wezens hier aanwezig. Zoals jullie mensen proberen contact te krijgen met onzichtbare energieën, met Godgodheden, universele energieën of gidsen, zo proberen gidsen, universele energieën, contacten te maken met jullie mensen. Dit is een vice versa richting. De honger naar kennis en contact met jullie is vanuit de onzichtbare wereld even groot als jullie honger naar contact met jullie zielen, intuïtie of onzichtbare energieën.

Dit is het grote voordeel van de evolutie van de Aarde en de evolutie van het grote geheel. Alle planeten, alle energieën gaan meer en meer een eenheid vormen, zonder strijd.

Wij willen het met jullie hebben over liefde en haat.

Een Schrijven van de Schepper 18 maart 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
18 maart 2015 / door  Jennifer Farley,

” Vasthouden aan een Briesje ”


Over emoties: 
Stel jezelf zittend in een tuinstoel buiten op een warme zomerdag .....
het is heet, zelfs in de schaduw.
Het enige wat je wilt doen is afkoelen.
Plotseling komt er een koele bries vanuit het niets en geeft je een beetje opluchting.
Laat je emoties die koele bries zijn .....
het is hier en is weer weg. 
Het volgende briesje zal hetzelfde doen.
Je kunt niet vasthouden aan het briesje,
waarom zou je het dan wel met emoties doen?

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 19 maart 2015 / Neal Donald Walsch

19 maart 2015 /  Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het leven een samenzwering is in jullie voordeel.

Het mag er misschien niet altijd op die manier uitzien,
maar het is zo, dat verzeker Ik jullie.
Alles wat er gebeurt, gebeurt gewoon op de manier waarop het moet,
zodat je de gelegenheid hebt de ervaring van jouw Zelf
te creëren waarnaar je verlangt.

Het idee achter dit alles is om je een kans te geven om te worden en weten,
op het hoogste niveau, Wie je Werkelijk Bent.
Dit is Gods werk wat we doen, jij en Ik
Dus houd vol.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Heavenletter 5228 Hoge Intentie / Donderdag 19 maart 2015

Hoge Intentie
Brief uit de hemel
Donderdag 19 maart 2015

God zei:

Veel van Mijn gewetensvolle kinderen willen alles goed doen. Dit is echt een menselijk verlangen. Het is echter onwaarschijnlijk dat jij bereikt wat in de wereld wordt beschouwd als perfectie.

Nu zal Ik jou vertellen wat het beste is wat je kunt doen in alle situaties. Dit is het:
Uitgaan van een hoge intentie. Kom met een hoge intentie om te dienen. Dit is iets wat je kunt doen. Je hebt een veel betere kans om je leven te sturen met een hoge intentie dan dat je een kans hebt om perfect zijn. In feite, kun jij het idee loslaten van het perfect zijn, want in de wereld, zul je waarschijnlijk niet slagen. Kortom perfect voor wie? Voor jezelf? Voor een ander? Perfectie, net als zo ongeveer al het andere in de wereld, komt neer op een kwestie van mening.

En dan kan je misschien vragen: "Wat is de Hoogste van welke en alle intenties dan ook? Hoe weten wij worstelende mensen het antwoord daarop?"

woensdag 18 maart 2015

Sheldan Nidle / 17 maart 2015

Sheldan Nidle - 17 maart 2015


11 Cib, 14 Ceh, 11 Ik

Selamat Jarin! Wij komen in Vreugde terug! De aardse bondgenoten die de leiding hebben bij het toezien dat de internationale overdracht van valuta correct en zonder partijdigheid wordt uitgevoerd zijn klaar om binnenkort een proces in gang te zetten, dat zal leiden tot de mondiale verdeling van jullie zegeningen. Ze voeren de laatste testen uit op dit nieuwe systeem. Dit systeem is verbonden met de mondiale valuta re-set. Daarbij zal dit proces uiteindelijk de condities scheppen waarmee de NESARA wetgeving eindelijk, in de V.S. en wereldwijd, uitgevaardigd kan worden.

Nieuw bestuur is het meest belangrijke doel voor ons. We hebben gezien hoe de cover-up en de wereldwijde campagne van desinformatie door het oude pro-cabal regime op ons werden losgelaten. Het nieuwe bestuur zal dit bizarre beleid transformeren naar volledige ‘disclosure’. Dit beleid staat ons toe meer open te zijn over onze activiteiten overdag. We willen jullie graag laten zien dat we goedwillend zijn. Dan kunnen we projecten afmaken die erom vragen dat we handelingen uitvoeren om de latente gevaren van Fukushima-straling in jullie oceanen, lucht en water te verwijderen. Daarnaast willen we tijdelijk landen en een aantal van Gaia’s speciale rasterknooppunten controleren. We moeten testen uitvoeren waarvoor onze wetenschappers op een aantal plekken op jullie aardbol worden uitgezet.

Grand Cross # 8 / 16 maart 2015/ Janosh

Grand Cross # 8
16 maart 2015/ Janosh

Er is een interessante tijd aangebroken. Een grootse, kosmische gebeurtenis die wordt aangeduid als de Grand Cross is aanstaande en dit heeft veel invloed op de energie op aarde. Men voorspelt een totale zonsverduistering in de noordelijke Atlantische Oceaan op of rond 21 maart 2015. In aanloop naar deze eclips staan ons grootse, planetaire invloeden te wachten. We gaan gezamenlijk door een grote transformatie die bedoeld is om ons te zuiveren van het karmische verleden. De komende tijd zal ik met regelmaat updates plaatsen over wat er speelt richting deze gebeurtenis, met dank aan astrologe Annette Kok.

Update #8 (door Annette Kok)


Zevende exacte vierkant
Voelen jullie de druk toenemen? In deze laatste week voor het exacte vierkant tussen Uranus en Pluto op 17 maart en vlak voor de Zoneclips van 20 maart worden zaken nog even op de spits gedreven. Een vierkant tussen planeten betekent spanning en stress, maar vanwege de grote transformerende werking ervan naderen we ook een omslagpunt. Vlak hiervoor komt er nog veel naar buiten wat het daglicht eigenlijk niet kan verdragen. Transformatie brengt heling en zuivering en vandaar dat wij nog van veel zaken in kennis gesteld worden, die niet in overeenstemming zijn met de nieuwe codes van reinheid en puurheid. Het aftreden van Opstelten en Teeven is daar een klein voorbeeld van.

Elohim Hercules: Jij kunt dit aan jezelf geven en als je het aan jezelf geeft, ....... / Bron: Lichtwereld Geplaatst: 18 maart 2014

Elohim Hercules:
Jij kunt dit aan jezelf geven en als je het aan jezelf geeft, geef je het aan de mensen om je heen.
Bron: Lichtwereld
Geplaatst: 18 maart 2014

Naar de liefde in je hart.
Channeling Hercules:

Hercules, je zegt steeds ‘ga naar de liefde in je hart’. Maar ik snap pas sinds kort een beetje wat je bedoelt. En ik zie bij de workshops ook dat het lastig is om het te begrijpen; want of je doet het al en dan voel je geen verschil, of je doet het nog niet en dan denk je: hoe doe je zoiets nou?

Ja lieve Inge dat is een leuke vraag, ik zal het uitleggen. ‘Liefde in je hart’ betekent volledige acceptatie van het hier en nu en het moment waarop je dan bent. Dus het betekent dat je jezelf accepteert als mens, als wezen in alles wat er is. Dus je veroordeelt anderen niet maar ook jezelf niet. Je bekritiseert jezelf niet, je onderzoekt hooguit waarom het is zoals het is. Je leeft niet in het verleden en je leeft niet in de toekomst. Je leeft alleen op dat moment en je geeft toe aan het hier en nu. Als je dat kunt, als je met die overtuiging in liefde naar alles kunt kijken, dan leef je vanuit de liefde in je hart.