dinsdag 31 maart 2015

Montague Keen, 29 maart 2015

Montague Keen,
29 maart 2015

Toen ik overging naar de Geestenwereld was het nooit mijn voornemen om iemand te worden die jullie geesten opent voor jullie ware geschiedenis. Door dit samen te doen, kunnen we jullie planeet redden van degenen in jullie midden die vastbesloten zijn de mensheid te vernietigen en de planeet over te nemen ten bate van zichzelf.

Ze hebben zichzelf vele keren verraden maar jullie faalden te begrijpen wat er werkelijk aan de hand was. Jullie hoeven alleen maar ALEKSANDER SOLZHENITSYN's verslag uit eerste hand te lezen van de gruweldaden die openlijk plaatsvonden in de jaren 1900 [ pdf document ] gedurende de levens van velen van jullie. Het wordt altijd in volledig zicht verborgen. Dit laat maar weer eens zien dat het iedere dag gebeurt en dat jullie er blind voor zijn. Door ervoor te kiezen het niet te (willen) zien, word je een medeplichtige. Dit is een serieuze zaak.

Veronica en ik zijn niet de enigen die proberen jullie ogen te openen. Er zijn velen die de waarheid hebben onderzocht en gevonden. Die delen ze met jullie. Om met deze GROTE MISLEIDING om te gaan, moet men teruggaan naar het oude Ierland, toen de overname door Rome en anderen zijn aanvang nam.


Aartsengel Zadkiel "Overzichtelijkheid en Jullie Energiegebied" / April 2015 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiel
"Overzichtelijkheid en Jullie Energiegebied"
April 2015 / Linda Robinson
Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, zouden wij graag de overzichtelijkheid en zuiverheid van jullie vibratie en energiegebied willen bespreken.
Jullie energiegebied reflecteert jullie vibratie. Het spiegelt jullie intenties, gedachten, emoties en acties.
Iedere intentie, gedachte, gevoel of actie draagt diens eigen vibratie. Gedachten en gevoelens zoals Liefde en vriendelijkheid dragen een hogere vibratie dan die van kwaadheid en haatdragendheid.
Iedere keer dat je een gedachte of een gevoel ervaart, wordt het opgenomen en gereflecteerd in je energiegebied. Het is een opname van wie je bent, en het verandert wat gebaseerd is op je huidige staat van zijn.

Aranuth Spreekt: Opstijgen boven het afval en de beperking van solide materie / Malcolm Bell 3 juli 2014. Geplaatst: 31 maart 2015

Aranuth Spreekt:
Opstijgen boven het afval en de beperking van solide materie
Malcolm Bell
3 juli 2014. Geplaatst: 31 maart 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:
Het lijkt erop dat wij elke dag zien, horen of lezen waar de natuur van Australië wordt bedreigd door mijnbouw, houthakkers, sterk vervuilende industrieën en de hemel mag weten wat nog meer bedreigingen.

De uitstoot van broeikasgassen is in Australië erg hoog in vergelijking met andere industrielanden. Deze gassen ontstaan door menselijke handelingen zoals het verbranden van fossielen om elektriciteit te verkrijgen.

De dreiging voor ons Great Barrier Reef groeit dagelijks en dramatisch door het toenemend grote aantal kolenschepen dat daar vaart. Een maritiem ecologische ramp in de maak? De wereld heeft maar een Great Barrier Reef.

Een Schrijven van de Schepper 30 maart 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
30 maart 2015 / door  Jennifer Farley,

” Ervaringen ”

dnews-files-2013-05-blazar-jpg

Al jullie ervaringen vanaf jullie geboorte tot nu toe was jullie tijd van ontwaken. Elke ervaring vanaf dit punt voorwaarts is jullie tijd van groei. Laat In plaats van elkaar te hinderen, een ieder de ander complimenteren.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 31 maart 2015 / Neal Donald Walsch

31 maart 2015 /  Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat er geen 'juiste manier' is om iets te doen,
er is slechts de manier waarop je het doet.

Wees nooit bang om iets "te proberen", omdat je geen vergissing wil maken
of misschien iets niet "goed" doet.
Succes in het leven komt van de bereidheid je te verplaatsen naar onbekend Gebied.

Onthoud altijd: Het leven begint aan het einde van jouw Comfort Zone.

Je hoeft geen seconde na te denken,  om precies de reden te weten
waarom je vandaag dit bericht ontvangt.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Heavenletter 5240 Schrijf een Nieuw Script / Dinsdag 31 maart 2015

Schrijf een Nieuw Script
Brief uit de Hemel
Dinsdag 31 maart 2015


God zei:

Denk aan iemand die je kent die altijd kalm is. Hij of zij wordt nooit nerveus. Je hebt geluk als je zo’n persoon kent gedurende een leven.

Deze persoon kan een grote verantwoordelijkheid hebben op het werk, maar het lijkt erop alsof deze persoon het allemaal regelt alsof het een fluitje van een cent is. Hij raakt niet gestrest. Het lijkt er zelfs niet op dat er een mogelijkheid is dat deze persoon te veel te doen heeft of ooit het gevoel zal hebben dat hij in een benarde positie zit. Hij lijkt niet eens moe te worden. Hij is helder, zorgzaam, vitaal, echt, aangenaam en nooit uitgeput.
O, om een werkgever als deze te hebben. O, om zo te zijn.

maandag 30 maart 2015

Ashtar On The Road: Wij bekrachtigen Vrede op Aarde met Liefde! / 24 maart 2015 / Susan Leland

Ons doel is Liefde – die uit te drukken, te leven en ermee te bekrachtigen.


Ashtar: Wij bekrachtigen Vrede op Aarde met Liefde!
Ashtar On The Road Teleconferentie –24 maart 2015
Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefde familie!  Ja, jullie horen mij nu! Dit is wat wij hebben gezien – ik bedoel, de ontwikkeling van de planeet Aarde vanuit het duister van de laatste dertienduizend jaar van jullie geschiedenis/her-schiedenis naar het helderste licht, het Licht van Liefde! En als het over vrede gaat, bedoel ik de Vrede die de Vrede genoemd wordt die alle voorstelling te boven gaat. Er zijn geen grenzen aan, geen limieten, voorwaarden, kwalificaties of enig soort programma waarbij vrede kan zijn in ieders leven als men er iets voor terugdoet. Dit is niet de manier van de Hoger Dimensionale Leefstijl. Dit is niet de manier van Liefde.

Liefde van de Hoger Dimensionale soort is onvoorwaardelijk, is vol compassie, is grenzeloos en dus om omhoog te brengen in plaats van enig soort beperkingen te brengen! Weet je: Ik zal van je houden als je mij geld geeft. Ik zal van je houden als je mij dit dure speelgoed geeft – dit soort voorwaarden en vaak zijn er voorwaarden aan Vrede: “Wel, ik doe dit niet uit Vrede, maar ik zal je dit vertellen: Als jij je door mij laat veroveren zal ik jou beschermen tegen andere veroveraars.” Zien jullie wat ik bedoel?

De Arcturiaanse Groep In het Licht daar is Geen Kruisiging meer,........... / 29 Maart 2015 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
In het Licht daar is Geen Kruisiging meer, Alleen Wederopstanding
29 Maart 2015 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren, Groeten aan iedereen in dit seizoen van Christelijke feestviering. Weet dat het sterven en de wederopstanding welke herinnerd worden met Pasen bedoeld waren om diepgaande spirituele leringen te verstrekken voor allen, Christelijk alsook niet-Christelijk.
De Lente brengt nieuwe aanvangen met zich mee, zelfs voor diegenen die zeer hard mogen proberen om nieuwe aanvangen te vermijden. Wij spreken nu over diegenen die geloven dan hun leercurve afgelopen is en dat zij nu gerechtvaardigd zijn om achterover te leunen en van de "oude leeftijd" te genieten. Dezen in deze categorie zullen zeer verrast zijn wanneer verandering ermee begint om deze gekoesterde illusie te verstoren. Iedereen moet voorbereid zijn op verandering, zowel binnenin als buitenom ongeacht de menselijke leeftijd en diens manifestaties.
Weiger om blindelings in het bewustzijn de geloven/overtuigingen en angsten te accepteren over ouder worden hetgeen onophoudelijk naar jullie toegegooid wordt door corporaties wiens standpuntbepaling het is te profiteren van jullie angsten over de leeftijd en de verslechtering daarvan. De individuele menselijke leeftijd doet er niet toe in de spirituele reis want in werkelijkheid, is iedereen net zo oud als God.

Een Schrijven van de Schepper / 29 maart 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29 maart 2015 / door  Jennifer Farley,

” Liefde Bedrijven ”

1047611.large

Maak van elke dag, elk uur,
elk moment en elke ademhaling
die je neemt een daad van liefde.
En spoedig zul je,
 zonder bewust gewaarzijn,
de hele tijd liefde bedrijven zonder voorbehoud.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Gronden – een nieuw licht op spirituele basisvaardigheden / 30 maart 2015 / door Irene Langeveld

Gronden – een nieuw licht op spirituele basisvaardigheden
30 maart 2015 / door Irene Langeveld

Het is één van de eerste dingen die we leren zodra we ons enigszins op het ‘spirituele pad’ gaan begeven: gronden, ook wel aarden genoemd. We leren om een verbinding te leggen tussen ons basischakra of onze voeten en de aarde. We visualiseren wortels, buizen of koorden. We leren te werken met onze chakra’s, om te gaan met onze gevoeligheid en we gaan wellicht steeds verder het spirituele pad op. En dan komt er ineens iemand op ons pad die vraagt: ‘hoe is het eigenlijk met je aarding?’. En wij denken, ‘oh aarding, dat is van vroeger toen ik net begon’. Nee dus. Ik schrijf deze zinnen met een knipoog, aangezien ik door mijn eigen proces steeds maar weer ben geconfronteerd met het belang van goed gronden en aanwezig zijn in je lichaam en in het moment. Soms frustrerend, maar altijd waar. Inmiddels is het mijn vaste overtuiging dat gronding een doorgaand proces is en één van de mooiste dingen om te doen. Naarmate je spiritueel of persoonlijk groeit, is het noodzakelijk dat je gronding meegroeit.

Meer licht
Naarmate wij ons verder ontwikkelen kunnen we meer licht in ons lichaam dragen. Een groter deel van onze ziel, onze spirit kan zich in ons lichaam en energieveld bevinden. We kunnen met geen mogelijkheid onze volledige energie dragen in het lichaam dat we nu hebben, maar we kunnen wel meer en meer van ons licht, van onze energie in ons lichaam en energieveld brengen. Energie is echter altijd in beweging en heeft dus een plaats nodig om naar toe te kunnen gaan. De energie kan alleen je lichaam in komen als er een goede verbinding is met de aarde. Je wordt dan letterlijk een kanaal voor de energie die vanuit de kosmos via jou naar de aarde kan stromen. Is er geen of een beperkte verbinding met de aarde, dan kan de energie niet stromen en gaat het erg oncomfortabel aanvoelen. 


Hilarion: De Wereld is aan het Veranderen omdat Jullie Veranderen / 29 Maart- 5 April 2015 /Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion:
De Wereld is aan het Veranderen omdat Jullie Veranderen
 29 MaartApril , 2015
Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
De winden van verandering blazen immer meer frequent. Alles wat jullie betreft, daar zijn toenemende signalen van de vernieuwing van jullie landen, jullie mensen en jullie zielen, terwijl ieder persoon zich uitlijnt met diens eigen goddelijke essentie en dagelijks diens aanwezigheid binnenin hun fysieke lichaam uitnodigt. Deze veranderingen doen zich in cyclussen voor en jullie zullen het weten wanneer jullie in een cyclus van assimilatie zijn van de kosmische energieën die door jullie Kroon Chakra binnenstromen, aangezien dit de tijd is van het innemen van nieuwe informatie en jullie ten zeerste gestimuleerd, aangescherpt en opgetild worden. Dan komt een volgende cyclus van de assimilatie van deze energieën binnen waardoor jullie, in jullie fysieke lichaam, de noodzaak gewaarworden om te rusten, te slapen, jezelf te verzorgen en om na te denken, en om deze energieën in jullie fysieke lichaam te aarden om hen op en binnenin de Aarde te verankeren. Verdwenen zijn de dagen toen dit proces zich voordeed in termen van decennia; nu vindt het op een veel sneller tempo plaats. Zo zijn de tijden waarin jullie leven.

Op deze dag van je leven / 30 maart 2015 / Neal Donald Walsch

30 maart 2015 /  Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je perfect bent precies zoals je bent.

Ja, ja, ik weet ... jij en ik hebben veel van dezelfde oordelen over onszelf.
Maar weet je wat?
God is het met geen van deze oordelen eens.

Als je jezelf zag zoals God jou ziet, zou je veel lachen.

Dus lach. En ga nu weer verder met je dag, met het delen van het
wonder van wie je bent en wie je kiest om te zijn.

Want wij zijn gezegend in jou.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Heavenletter 5239 Mogen Vreugde en Verantwoordelijkheid Zich Verenigen / Maandag 30 Maart 2015

Mogen Vreugde en Verantwoordelijkheid Zich Verenigen
Brief uit de Hemel
Maandag 30 Maart 2015


God zei:

Neem ter harte dat het leven leven niet hetzelfde is als een wedstrijd lopen. Heb je niet het gevoel gehad dat je was als een locomotief die de tandwielen moet aanzwengelen en zo snel als je kunt een heuvel op moet gaan om nog een heuvel te beklimmen en nog een? Het leven is meer dan dit.

Je hoeft niet door het leven te galopperen, en evenmin hoef je ook niet een trage log lijkende olifant te zijn. Je hoeft niet langzaam-maar-zeker te zijn, en evenmin moet je op een perfecte er-tussenin koers zijn. Evenmin moet je de overwinnaar te zijn.

Ik nodig je uit in vreugde te leven zelfs als er een deadline is. Deadlines zijn geen zaak van leven en dood hoewel velen deadlines als een zaak van leven en dood ervaren, alsof de wereld daarvan afhangt, alsof het leven zelf een soort noodgeval is.

zondag 29 maart 2015

Een Schrijven van de Schepper / 28 maart 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 maart 2015 / door  Jennifer Farley,

” Leren ”

download

"Vergeet niet, wanneer je die alles verterende momenten hebt die
  niet-zo-goed zijn, is het Het Universum dat jou vertelt,"
 begrijp deze menselijke emotie,
leer er vervolgens van en laat het los
 "Als het je niet dient,
s er geen reden om het zo dicht bij je hart te houden.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlDe Monade: Werkers van het Licht worden uitgenodigd........ / Website: Monade. Geplaatst: 29 maart 2015/ Berry Vincenta

De Monade:
Werkers van het Licht worden uitgenodigd........
Website: Monade.
Geplaatst: 29 maart 2015/ Berry Vincenta

Een grote collectieve groep op uw aarde is een 
groep mensen die het Licht reeds heeft erkend.

Niet als iets wat buiten hem of haar plaatsvond maar het wezenlijke Licht in het eigen Zijn heeft ontmoet.

En deze groep mensen heeft begrepen dat het Licht de verbinding maakt met de onvoorwaardelijke Liefde van het hart.

Deze groep mensen zijn de werkers op uw aarde die op dit punt van evolutie worden uitgenodigd hun collectieve daadkracht werkelijk vorm te geven vanuit de pijlers van Licht en Liefde.

Boodschap van Matthew 25 maart 2015 / Suzy Ward

Boodschap van Matthew
25 maart 2015 / Suzy Ward
                                    
Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere Meesters.         
Bron:  http://mattthewmessages.blogspot.nl/

 Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het bewijs van het steeds groeiende licht kan verduisterd worden door wat eindeloze chaos kan schijnen en wij weten dat op die momenten het moeilijk is om vooral in je gedachten te houden: het licht is zegenrijk en victorieus. In de maanden die komen zal je dit duidelijker zien omdat discussies achter gesloten deuren beginnen vrucht te dragen, wat jullie hartelijk zullen verwelkomen.

Namens alle zielen hier, ben ik blij om vragen te beantwoorden en commentaar te geven wat zich opstapelde terwijl mijn moeder onze familie bezocht in Zuid Amerika. Zorgen die het meest werden uitgedrukt hebben te maken met ISIS, wier daden de groep in het wereld spotlicht vasthouden. Dit is waar het moet zijn, waar de zwaarte van de wereld tegen barbaars gedrag is en jullie gemeenschap kan de noodzaak zien om de wortels te verwijderen waar vandaan dit kwam – vreemde invasies, wraak, kwezelarij, armoede en onwetendheid.

De Arcturianen en Jullie Galactische Familie / 26 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen en Jullie Galactische Familie
Het Proces van Ascentie
26 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie
Ongemerkt en introspectief vinden de veranderingen langzaam, doch gestadig in jullie bewustzijn plaats. Jullie beginnen nu "tijd" te verliezen in jullie dagelijkse leven en, tegelijkertijd, hebben jullie korte ervaringen van in het NU te zijn. Binnenin het GEEN-tijd van het NU zijn er geen verwachtingen, teleurstellingen, mislukkingen of zelfs overwinningen, aangezien deze alleen tijdsgebonden concepten zijn. Jullie mogen deze concepten summier in het NU voelen, maar zij "leven" gewoonlijk in het verleden of in de toekomst.
Bijvoorbeeld, "verwachtingen" leven in de toekomst, "teleurstellingen" leven in het verleden, "mislukkingen" zijn een angst die je kunnen achtervolgen vanuit het verleden of je beangstigen in de toekomst, en overwinningen zijn iets waar jij je aan vasthoudt vanuit het verleden of waar je op hoopt voor de toekomst. Echter, in het NU is er geen verleden of toekomst.

Heavenletter 5238 Een Roos op het Punt om te Bloeien / Zondag 29 maart 2015

Een Roos op het Punt om te Bloeien
Brief uit de Hemel
Zondag 29 maart 2015


God zei:

Geliefden, jullie zijn een roos die op het punt staat om te gaan bloeien, meer dan te bloeien. Waarom meer? Jullie gaan je openstellen voor je volledige bloei, vrijgevigheid en schoonheid.

Hoe gelukkig is een roos om te gaan bloeien. Een roos bloeit en maakt bloemen met volledige inzet, en toch blijft ze geworteld in de grond, waar ze altijd is geweest. Uit de mest en modder, groeit een roos omhoog. Een roos ziet niet de mest en modder als onsmakelijk zoals jij. De roos is voor geen moment van mening dat vuil iets weg neemt van haar schoonheid.

Als een beetje van de natte grond op de bladeren van een roos spat, verwelkomt de roos de spatten net zoals ze de stralende Zon verwelkomt. De roos dankt de voedende bodem en de verwarmende Zon die zichzelf laat schijnen op de roos om haar haar eigen licht te laten weten en hoeveel de Zon van haar houdt. Als de Zon verborgen is achter de wolken, vindt de roos dat niet erg. De roos weet dat de Zon straalt op haar.

zaterdag 28 maart 2015

Oth: Netwerken / Ellen Rauh Geplaatst: 28 maart 2015

Oth:
Netwerken
Ellen Rauh
Geplaatst: 28 maart 2015

De Indigo Kring

Elk van jullie heeft een individuele Indigo kring. Je kunt dit vergelijken met de atmosfeer rond de planeet Aarde. Elk van jullie heeft als het ware zijn eigen atmosfeer om zich heen in de kleur indigo. Deze atmosfeer is de sfeer van liefde, de sfeer van liefde die jij als individu aankunt en verzameld hebt tijdens je leven of tijdens je levens of andere bestaansvormen. Elke verbinding van liefde is geregistreerd en bewaard in deze atmosfeer, in deze indigo kring, als een soort computerbestand van liefdesverbindingen. Elk van jullie heeft een enorm bestand.

Als je kijkt naar je leven op Aarde, van hoeveel mensen jij tijdens dit leven al gehouden hebt. Wij hebben het niet over relaties, maar over ruimere liefdesverbindingen en relaties maken daar uiteraard deel van uit. Maar een blik van herkenning, ook de liefde voor dieren, de liefde voor vriendinnen, ooms, tantes, buurvrouwen en ga zo maar verder. Veel van deze mensen zijn jullie reeds lang vergeten. Ze zijn als het ware uit jullie geheugen verdwenen maar alleen uit jullie menselijk geheugen. In de atmosfeer van de indigo kring zijn ze geregistreerd.

Een Schrijven van de Schepper / 27 maart 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
27 maart 2015 / door  Jennifer Farley,

” Ik Ben Het Niet ”

download

"Sommigen zullen de fout maken te denken dat er
'krachten van buitenaf' jou dicteren waar, wanneer, hoe en waarom.
Vergeet niet, alles bestaat binnenin en zonder jou.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 27 maart 2015 / Neal Donald Walsch

27 maart 2015 /  Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat er iets 'mis is' met alles.

Het maakt niet uit waar je naar kijkt, je kunt zien dat er iets mis mee is,
iets onvolmaakt, Iets dat niet goed is volgens jou.
Maak je geen zorgen, als je goed genoeg kijkt zul je het vinden.

Er is ook iets 'goeds' aan alles.
Het maakt niet uit wat je naar kijkt, je kunt zien dat er iets goeds mee is,
iets wat perfect is.

Er blijft dan slechts één vraag over:
Wat ga jij naar kijken? Wat kies jij om op te merken?
Wat is jouw perspectief?

(Ik durf te wedden dat je al weet wat Gods perspectief is ...)

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Heavenletter 5237 Robbie vroeg: “Wanneer Zal het Geluk Komen?” / Zaterdag 28 maart 2015

Robbie vroeg: “Wanneer Zal het Geluk Komen?”
Brief uit de Hemel
Zaterdag 28 maart 2015


God zei:

Ja, Robbie, wanneer zal het geluk komen? Ik zal je antwoord geven, maar Ik geef je geen datum.

Het is niet zozeer dat Ik vragen beantwoord. Ik beantwoord de harten van mensen die vragen stellen. Als Ik antwoord: De wereld zal schitteren in wonderbaarlijk Goddelijk Licht op een bepaalde datum in 2016 .... dan is dit niet echt een nuttig antwoord. Het helpt jou niet om te groeien. Laat Mij jou meer vertellen.

Mijn kinderen hebben de neiging te denken dat geluk een externe opgave is. Het is zo een innerlijke taak, je hebt geen idee. Heavenletters die dit punt benadrukken bestaan al. Je hebt ze gelezen. Toch wacht je erop dat geluk jou wordt aangereikt. Ik zeg je niet te wachten.

vrijdag 27 maart 2015

47 – 59 jarigen: Neem je eigen plek in! 27 maart 2015 / door Elvira van Rijn en Marja Rosbergen

47 – 59 jarigen: Neem je eigen plek in!
27 maart 2015 / door Elvira van Rijn en Marja Rosbergen

Ben jij geboren tussen 28-2-1956 en 28-2-1968 dan heb je vast al ontdekt dat je de behoefte hebt een bijdrage te leveren aan het creëren van de nieuwe wereld. Ben je toe aan een ommekeer en wil je eindelijk jouw eigen plek innemen, volledig in je kracht staan en achterlaten wat je niet meer dient? In 2015 heb je de wind mee om het nu te doen en eindelijk wel te laten lukken.

Waarom deze leeftijdsgroep?
Jij bent geboren in een periode waarin er een bijzondere verbinding was tussen oud en nieuw. Tussen de drijfveer van je ziel om hier op aarde ervaringen op te doen en de persoonlijkheid die in dit leven als mens op aarde is als deel van een doorlopend ‘zielenverhaal’.

Bij deze leeftijdsgroep is er een grote verbinding met vorige levens, verwarring over wat ‘toen’ was en wat ‘nu’ is. Die verwarring zorgt voor stagnatie op verschillende levensgebieden. Wel vooruit willen en niet vooruit gaan, omdat je op de een of andere manier nog haakt aan het oude dat niet meer past in deze tijd. Vanuit de Maya Tzolkin kalender is deze verwarring heel goed te verklaren én ontwarren door te kijken naar de verbanden tussen je geboortesignatuur volgens de klassieke of Quiché telling en die volgens de in de jaren ’80 geïntroduceerde Dreamspell telling.