Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 21 februari 2015

EEN BOODSCHAP VAN GOD Uit De Nieuwe openbaringen / Neal Donald Walsch

EEN BOODSCHAP VAN GOD
Uit De Nieuwe openbaringen / Neal Donald Walsch

CREËER EEN NIEUWE WERELD, BEGEEF JE VOORWAARDS NAAR HET PUNT WAAR JULLIE WILLEN ZIJN.

Jullie kunnen elkaar allemaal helpen. Bouw jullie wereld opnieuw op. Werk samen aan de creatie van een nieuwe realiteit. Eerst een nieuwe innerlijke realiteit, dan een nieuwe uiterlijke realiteit.
Begin op het punt waar de mensheid al lang geleden voor haar eigen bestwil had moeten beginnen. Probeer niet jullie gedrag te veranderen, probeer jullie overtuigingen te veranderen. Het zijn de overtuigingen die jullie gedragingen ondersteunen en ervoor zorgen dat ze oneindig worden herhaald.

Jullie zullen je overtuigingen moeten veranderen als jullie werkelijk kiezen voor wat jullie zeggen te verkiezen, namelijk een lang, gezond en gelukkig leven, in harmonie met elkaar; kortom, als jullie kiezen voor de gecontinueerde overleving van de mensheid.
Door jullie daden, elk uur, elke dag, kiest jullie precies nu ervoor of zij haar adolescentie zal overleven en volwassen zal worden – of dat zij zichzelf tot uitsterven verdoemt.

Op elk moment nemen jullie beslissingen op leven en dood. Kiezen jullie voor meer leven of kiezen jullie voor een snellere dood?
Als je een sigaret rookt, kies je dan voor meer leven of kies je voor een snellere dood?
Als je dagelijks het grote stuk roodvlees naar binnen werkt, kies je dan voor meer leven of kiezen jullie voor een snellere dood?
Als je dagen-, weken- of maandenlang vrijwel geen enkele vorm van lichaamsbeweging hebt, kies je dan voor meer leven of kiezen jullie voor een snellere dood?

Aartsengel Michael over de Oekraïense "Atoombom" en Vrede / February 21, 2015 By Steve Beckow

Aartsengel Michael over de Oekraïense "Atoombom" en Vrede
February 21, 2015 By Steve Beckow

Een bezorgde lezer vroeg wat over de belofte van de Galactische mensen 'dat er geen nucleaire bommen meer zouden ontploffen op de planeet? Hoe past dat bij de explosie in de Oekraïne? Ik stelde Aartsengel Michael de vraag in een reading die ik met hem had op 20 februari 2015.

Hij erkende ook dat hij de laatste stap wil gaan in het brengen van vrede op Aarde voor ons, hetgeen een theorie is waar ik onlangs opgekomen ben. Hier zijn zijn opmerkingen.

Steve: Was de nucleaire bom in de Oekraïne een echte atoombom?

Aartsengel Michael: Je bedoelt degene die werd uitgeschakeld?

S: Was het uitgeschakeld? Ik dacht dat de tactische nucleaire bom was ontploft.

Vanuit de Boodschappen van God / 19 Februari 2015 / Yael en Doug Powell

Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
19 Februari 2015 / Yael en Doug Powell
De verschuiving naar het hart is een geweldige verschuiving omdat het je uit de beperking katapulteert. Het verhuist je gewaarwording/inzicht van de dualiteit en van de wereld van het verstand en het ego, en knalt je in/naar een grenzeloze werkelijkheid waarin je de gevoelens van Liefde bent, waarin je de "be-wust-wording" en de expressie bent van het glorieuze Voortbrengen van Liefde. Goddelijk Geminnekoos wordt dan dat wat ieder moment verlicht, zoals kosmische raketten je weg verlichten en aan jou de hele matrix openbaren van je werkelijkheid en alle sleutels, alle draden die je al geweven hebt, iedere beslissing op ieder niveau dat in de bliksemschicht van het levende Nu de Liefde verlicht welke je bent en jou perfect op je weg begeleidt.

PORTAAL 2012 De Rode en de Blauwe Geplaatst: 20 februari 2015

PORTAAL 2012
De Rode en de Blauwe
Geplaatst: 20 februari 2015 14:51 PST

We zijn een nieuwe cyclus, het Chinese jaar van de schapen binnengegaan. Dit is het moment waarop de overwinning wordt bereikt door mildheid en niet door brute kracht:


Omdat we in de nieuwe cyclus zitten, is het nu tijd om wat intel vrij te geven over de Rode en de Blauwe.

De Blauwe Draken zijn afkomstig van de geheime Taoistische groepen verbonden met het Agartha-netwerk. Samen met de geheime Pythagoreaanse Orde hebben ze de vonk aangestoken van de Renaissance in Italië :

Het kan interessant zijn om op te merken dat Leonardo da Vinci alleen maar oude Chinese teksten kopieerde voor zijn beroemde »uitvindingen« .
Er kan verder niets meer worden gezegd over de Blauwe, behalve dat sommige van hen bewakers van de portalen zijn.

Jeshua: De Kracht van het Interdimensionale Zelf Februari 2015 / Judith Coates

Jeshua:
De Kracht van het Interdimensionale Zelf
Februari 2015 / Judith Coates
Artist PrimaYoga©
Geliefde, ik wens nu te gaan naar wat jullie zullen noemen een volgend stadium van het deelachtig maken van jullie, omdat jullie er klaar voor zijn. Je hebt aan mij gevraagd, "Alsjeblieft, kunnen we een beetje meer vlees krijgen om onze tanden in te zetten?" Dus ja. Jullie hebben al het voorafje gehad. Jullie hebben de salade al gehad. Jullie komen nu bij het hoofdmenu aan, in/naar dat waar jullie werkelijk om vroegen en wilden weten.
Dus in deze boodschap gaan we een uitoefening doen welke jullie naar een nieuw niveau van gevoel zal brengen, een nieuw niveau van visualiseren, een nieuw niveau van weten Wie je bent, en de energie van de bekrachtiging van dat nieuwe begrip. Je hebt visioenen gehad van wat je wilt doen, wilt zijn, wilt bereiken, en je vraagt, "Hoe geraak ik naar die plaats? Hoe kan ik vanaf precies hier dat ik begrijp en waar ik me aangenaam bij voel verhuizen naar een plaats waar het meer uitgebreid zal zijn en meer in/naar de manifestatie van het denkbeeld dat ik gehad heb?"

Kryon: De Goddelijke Weg. 47 Barbara Bessen 20 februari 2015

Kryon:
De Goddelijke Weg. 47
Barbara Bessen
20 februari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Een cursus in liefde – Boek 2.
De Universele Geest - De Bron van alle Zijn – deel 47.
Engelen en andere geestelijke helpers

Heb ik jullie vandaag al verteld dat jullie nooit alleen zijn? Nee? Oh, dat geloof ik niet. Ik probeer jullie de hele tijd te vertellen dat jullie multidimensionaal zijn. Jullie nemen het waar als jullie in dit boek duiken en ook bij alle andere pogingen om de energie van Thuis op te sporen.

Jullie zijn geen enkelvoudige wezens die erop uittrokken om de wereld buiten de Goddelijke Schoot te verkennen. Jullie zijn met velen. Nooit zijn jullie alleen, jullie zijn altijd ingeweven in het Goddelijk Veld.

Herinneren jullie je het begin van dit boek nog? Toen sprak ik over de oerknal en gebruikte daarbij de analogie van het gistdeeg, dat steeds groter wordt maar toch steeds gistdeeg blijft. Misschien doet deze vergelijking wat komisch aan, maar het is een goede en passende vergelijking.De Monade: GELD ALS IDENTIFICATIE Deel 2 / Geplaatst: 21 februari 2015

De Monade:
 GELD ALS IDENTIFICATIE
Deel 2
Tekst via innerlijke weg ontvangen tekst door Berry Vincenta
Geplaatst: 21 februari 2015


Ik heb u, een paar jaar geleden, via Berry Vincenta, de ineenstorting van de kapitaalmarkt aangereikt.
U zit daar nu middenin....
Ik zal met u samen de route bespreken, welke o.a. de mogelijkheden zullen zijn.....!

Reeds eerder zei Ik u, dat geld in uw wereld is verworden tot een macht en onmachtsprincipe i.p.v. een ruilmiddel.
Alsook het gegeven, dat deze zaken de menselijke ZIELSKRACHT hebben doen krimpen.
U allen heeft er mee te maken, ieder op zijn eigen plaats van leven.
Er is door deze “verwording van het innerlijke Leven”, afscheiding ontstaan....
Eerst van het Zelf, door de personificatie van en voor geldbezit, of juist het gebrek hieraan!
Daarna van de andere Mens..
Verbindingen zijn tussen menselijke contacten verstoord geraakt.
En de mens vereenzaamt steeds verder hierdoor..

Een Schrijven van de Schepper 20 februari 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
20 februari 2015 / door  Jennifer Farley,

Aantrekken ”

ps-i-love-you-chalk-drawing-342x200

In jouw bestaan op het Aard oppervlak, bewust of onbewust,
trek en ervaar je precies dat aan waar je om vraagt.
Goed of uitdagend, zit er een les in elke Schepper.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5202 Spring het Leven In met Beide Voeten / Zaterdag 21 februari 2015

Spring het Leven In met Beide Voeten
Brief uit de hemel
Zaterdag 21 februari 2015

God zei:

Je weet al dat het leven vol verrassingen zit, en er staan je een hele hoop verrassingen te wachten, verrassingen die zullen verrassen, het soort verrassing dat je graag hebt om je te verrassen, de soort verrassing die ervoor zorgt dat je gaat springen van vreugde en je gaat helpen om te weten dat er een God is, een God die van je houdt.

Je zal iemand tegenkomen die je verwachtte nooit meer te zien, of je ontmoet iemand nieuw die jij nooit had verwacht dat je dat zou doen. Iets prachtigs zal optreden. Het kan uit de lucht vallen. Het zou een gedachte kunnen zijn die je hebt. Wat het ook moge zijn, het zal jou helpen om weer te gaan geloven in de liefde en de liefde in je hart en dat, misschien, jij beminnelijk bent en in staat om te beminnen en dat er ook van je gehouden wordt. Het is tijd voor jou om jouw verwachtingen op te hangen aan een ster.


vrijdag 20 februari 2015

5.2. De Goddelijke Samenstelling. David Brown Geplaatst: 20 februari 2015

5.2. De Goddelijke Samenstelling.
David Brown
Geplaatst: 20 februari 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Dit diagram toont de verschillende familieleden in relatie met het zonnestelsel.

In de perfecte samenstelling zal jullie innerlijke wereld de bovenstaande Goddelijke Samenstelling weerspiegelen.

Ons dagelijks leven en onze familiesamenstelling zijn dus een perfecte weerspiegeling van het ons omringende zonnestelsel.Vandaar dat de stand van de planeten zo’n zeer grote invloed heeft rondom het moment van onze geboorte.

Ook het zelf uitkiezen van onze familieleden heeft hierbij natuurlijk een zeer grote invloed. Alles dient om de perfecte mogelijkheden te hebben om onze lessen hier op deze planeet Aarde te kunnen doorlopen en te groeien in bewustzijn. Elk familielid beïnvloedt op zijn/haar manier de anderen zodat er een zeer groot samenspel kan ontstaan waarbij de dualiteit ook een grote rol speelt in het spel van aantrekking en afstoting op weg naar bewustzijn en nieuwe dimensies…..


Het Team Zaai Alle Hemelse Energieën / 18 Februari 2015 / Peggy Black


Het Team
Zaai Alle Hemelse Energieën
18 Februari 2015 / Peggy Black

Wij zijn hier om jullie te ondersteunen en aan te moedigen als de schitterende wezens van Licht Bewustzijn dat jullie zijn. Wij beseffen dat jullie voornaamste focus op jullie fysieke werkelijkheid is; echter, wij gaan door jullie eraan te herinneren dat jullie energiepakketten van Licht zijn. Jullie zijn Goddelijk Bewustzijn in een unieke fysieke gestalte. Jullie zijn hier op deze planeet in deze tijd om de fundering van een nieuwe wereld te leggen.
Wanneer jullie uitkijken naar alles dat er zich voordoet en dat levenreducerend is, weten wij dat jullie ontmoedigd, terneergeslagen en zelf gedeprimeerd kunnen raken. Wij willen jullie herinneren aan jullie persoonlijke kracht om te creëren. Wanneer jullie jezelf toestaan om in/naar de frequenties en vibraties van het massa bewustzijn te vervallen, zullen jullie altijd de dichtheid en de wanhoop voelen.

De Monade. Geld als identificatie of ??? / Doorgeving: Berry Vincenta Ketelaar / Geplaatst: 20 februari 2015

De Monade.
Geld als identificatie of ???
Doorgeving: Berry Vincenta Ketelaar
Geplaatst: 20 februari 2015

Geld in uw wereld heeft bijna de rol gekregen van dat, wat u de allerhoogste noemt.

Het is een overkoepeling van bestaansrechten verworden. Geldenergie is in de basis en principe van geven/ontvangen, als uitwisseling tussen mensen.

Het principe is besmeurd geraakt door de verblindheid van uw wereld omdat het tot een Machtskracht is verworden.

En iets wat tot verwording leidt misvormt z’n essentie, zo ook de mens die het aangaat.
In uw wereld van dualiteit spreekt natuurlijk aan de andere kant de onmacht. De mens, die zijn identiteit ontleent aan geldstatus, zal nooit zichzelf zien.

Natuurlijk zit uw wereld nu in deze realiteit van alledag, maar wie heeft deze tot realiteit verheven?


Steve Beckow: Een Wereld in Vrede is een Wereld die Werkt voor Iedereen. – deel 1 & 2

Steve Beckow:
Een Wereld in Vrede is een Wereld die Werkt voor Iedereen.
     deel 1 van 2
14 February  2015 / by Steve Beckow

Kinderen van de Zon zeiden tegen ons in hun meditatie vrede in Frankrijk : Ik ben Liefde. Ik ben Licht. Ontwaak!” (1)

Normaal ontwaken wij voor of – herinneren wij ons  - de aard van ons ware Zelf. Maar jullie en ik zijn naar Nova Aarde gestuurd om dat opnieuw op te bouwen en dus waar wij toe ontwaken is een sociale waarheid, meer dan een persoonlijke waarheid.

De waarheid dat we Een zijn, dat we in vrede kunnen leven, en dat we een wereld kunnen  opbouwen die voor iedereen werkt.   

Werner Erhard, de stichter van de est Training is de bron van de samenhang “een wereld die voor iedereen werkt” en gezegden zoals “die maken een verschil.” (2)

Channeling nummer 10. Raphael en de Groep: Wees allen welkom. / 7 februari 2015 via Margreet de Carpentier.

Raphael en de Groep
Channeling nummer 10.
Wees allen welkom.
7 februarie 2015  via Margreet de Carpentier.

Er is veel nodig wat moet veranderen in uw wereld. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. Er worden mensen vermoord en dat wordt bekend gemaakt. 

Al is het gruwelijk, wees blij dat alles nu naar buiten wordt gebracht. Wij hebben het al eerder verteld, de mobiele telefoons zijn hierin belangrijk.

Er worden veel mensen beschadigd door de nieuwe technieken er worden veel kinderen door beschadigd. Het is echter ook goed voor uw wereld dat er oorlogen, misstanden en die gruwelijkheden naar buiten gebracht worden.

Dit is al duizenden jaren aan de gang.
Alles zal in opstand komen en dat is nodig.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Donderdag 19 februari 2015

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Donderdag 19 februari 2015

Dierbaren, ga met wat voor energieën zich presenteren aan jou met volledige aanvaarding van hun perfectie en doel. Als je je krachtig voelt, gebruik dat als een kans om actie te ondernemen, omdat de energieën beweging ondersteunen. Als je je moe voelt, realiseer je dan dat het tijd is voor rust en integratie.

Je lichaam is zich altijd zeer bewust van waar de energieën voor zijn op een bepaald moment. Als je begint met ze aan te wenden en te werken met welke energie er ook maar beschikbaar zijn voor jou in elk Nu moment, zul je  veel efficiënter worden en je zoveel meer ondersteund voelen. Je zult beginnen met het navigeren van je leven met een veel grotere gratie en gemak dan ooit tevoren.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl

Een Schrijven van de Schepper 19 februari 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
19 februari 2015 / door  Jennifer Farley,

Sterk ”

lion-and-lamb

Veelvuldig, zijn degenen wie niet sterk lijken te zijn degenen
die jou je meest krachtige lessen leren.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 20 februari 2015

20 februari 2015
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat er geen reden is om bang te zijn. Zelfs als je op dit moment zou sterven, dan zou er geen reden zijn om bang te zijn.

Dit leven, dit prachtig leven, staat aan jouw kant.
Dit universum, dit prachtige universum, ligt in jouw hoek, en ondersteunt alles van het leven.
Deze God, deze prachtige God, plaatst Goddelijke wijsheid en kracht in je handen.

Vertrouw daarop. Gebruik het. En laat het je kracht geven.
Nu. Deze dag.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Heavenletter 5201 Deze Onmetelijke Doordringende Liefde / Vrijdag 20 februari 2015

Deze Onmetelijke Doordringende Liefde
Brief uit de Hemel
Vrijdag 20 februari 2015

God zei:

Wij leiden een leven van liefde samen, jullie en Ik. Ons doel is lief te hebben, voornamelijk liefde te geven, maar wat liefde is wordt niet altijd begrepen noch waargenomen. De liefde waarover Ik spreek gaat waarneming te boven. In zekere zin is alles liefde, van flirten tot vechten, van romantiek tot dood. Elke liefde heeft wel iets. Onbeantwoorde liefde heeft enige waarde. Eerste liefde of laatste liefde en de dood van liefde bieden iets. Er is enige waarde of plezier in liefde, kortstondig of eenzijdig. Dit is liefde in de wereld.

De liefde waarover Ik spreek is iets anders. Niets maakt er een verschil in. Ze sluit in ongeacht wat ook. Ze handhaaft zichzelf om het even wat. De liefde waarover Ik preek is als de liefde die Ik uitstraal en naar jullie uitstraal. Liefde is een vorm van genade.

donderdag 19 februari 2015

Een Schrijven van de Schepper / 18 februari 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
18 februari 2015 / door  Jennifer Farley,

Eren

PHOTO_4968211_38346_8979498_main

Voordat je spreekt, word je uitgenodigd om jezelf af te vragen:
 "Is wat ik nu ga zeggen zonder oordeel?"
Ja, het zijn je gedachten en ja,
je hebt het recht om te zijn wie je bent in een gegeven moment.
Echter, als wat je kiest om te zeggen pijn doet of een ander beoordeeld,
 dan is het misschien het beste om met rust te laten.

Wat goed is voor jou is mogelijk niet geschikt voor een ander.
 Jullie bevinden je elk op je eigen pad, en hebben jullie eigen ervaringen en,
naar keuze, is jullie de gave gegeven van het delen van je bestaan met anderen.
Eer een ieder zoals jij wenst te worden geëerd.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

5. De Kryon-Samenstelling. 2 / David Brown Geplaatst: 19 februari 2015

5. De Kryon-Samenstelling. 2
David Brown
Geplaatst: 19 februari 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Derde Samenstelling

Deze opgang begint op ongeveer zevenjarige leeftijd. Dit is het begin van de verbinding met de Zon, de Vader. De vader is een heel andere energie dan de moeder, de zon is een heel andere energie dan de Aarde. De zon is als een grote nucleaire reactor die zijn energie en intelligentie constant uitstraalt en altijd, altijd geeft.

Jullie beginnen je persoonlijke identiteit te definiëren en beginnen te worden wie jullie bedoeld waren te zijn; het begin van jullie weerspiegeling van je spirit en ziel. Als dit een perfecte wereld was zouden jullie ouders je aanmoedigen om precies te worden wie je bedoeld was te zijn. 

Dit zal een natuurlijk levensproces zijn, er zal geen druk zijn, alleen acceptatie en bemoediging. Het is de liefde die een kind toestaat te groeien naar wie hij of zij bedoeld is te zijn.  


Michael en Gabriel: De gouden symbolen. / Chaas Geplaatst: 19 februari 2015

Michael en Gabriel:
De gouden symbolen.
Van de aartsengel Michael en de profeet Mozes 
Chaas
Geplaatst: 19 februari 2015

De symbolen van de aartsengel Michaël:   
                                                          
gouden zwaard:
       ·        Het zwaard van de rechtvaardigheid;
       ·         Instrument ten behoeve van de strijd tegen de duisternis;
·         Gereedschap om beslissingen af te wegen.

gouden weegschaal:
·         Instrument ten behoeve van het afwegen van rechtvaardigheid in de kosmos en in het aardse;
·         Ieder weegt per moment/per situatie zijn eigen rechtvaardigheid af.

gouden kroon:
·         Vanuit de kosmos is zichtbaar dat jij de kracht van de engel Michaël ter beschikking hebt;
·         Kracht en macht;
·         Eén zijn met en in alles/allen;
·         Eindpunt, de bekroning als jij je taak hebt volbracht.