Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 31 januari 2015

Ascentie nieuws Februari 31 januari 2015 / door Fran Tielemans

Ascentie nieuws Februari
31 januari  2015 / door Fran Tielemans

De eerste maand van 2015 was een maand waarin emoties af en toe hoog oplaaiden, zowel in ons individuele leven als in de maatschappij, waarin we ons bewuster werden van het soms moeilijke gegeven van empathie en afgrenzen, en waarin we heel wat begrepen, geleerd en ingezien hebben.

Energetisch was vooral het begin en het midden van januari sterk, en voelden velen opnieuw ‘oude’ ascensiesymptomen opduiken, waaronder onrustige slaap, draaierigheid, afwisseling van hitte en kou, enzovoort.

We zijn in onze kernthema’s gedoken, en daar waar we er nog niet aan wilden, bracht de buitenwereld wel het nodige op ons pad. Het zijn die thema’s die vooral sinds 2012 in de picture zijn komen te staan, en die in de loop van december al voorzichtig aan de deur kwamen kloppen.

Het zijn die thema’s die we allen de komende maanden verder zullen transformeren, verlichten en tot oplossing brengen, zodat we rond maart en vooral mei vrij grote verschuivingen gaan creëren, die we zowel innerlijk zullen aanvoelen als een soort bevrijding en verlichting, maar die ook uiterlijk vorm zullen gaan krijgen in de loop van dit jaar en de komende jaren.

Aisha North en de Constant Companions Welkom bij de Februari Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 1 Februari

Aisha North en de Constant Companions
Welkom bij de Februari Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 1 Februari
Lieve familie van het Licht!
Wederom staan wij op het punt om een nieuwe maand binnen te gaan, en wederom hebben wij de kans om samen te komen en "onze hulpmiddelen bijeen te brengen" zoal de CC's ervan houden het te zeggen. Want deze aankomende Zondag is het 1 Februari, en om 21:00 Oslo tijd zullen we onze maandelijkse Bijeenkomst Rondom de Vijver hebben. Dit is wat de CC's hierover mee wilden delen:
"Verheug je dierbaren, aangezien jullie wederom verkozen zijn om deel uit te maken van dit wonderbaarlijke collectief dat de ontwikkeling van deze evolutie bespoedigt. Want jullie zijn degenen die ontwaakten, degenen die ervoor gekozen hebben om te gaan waar nog nooit eerder een mens gegaan is, en om dat aldus te doen met jullie ogen en inderdaad jullie harten wijd open. En wederom zullen jullie een belangrijke samenwerkende uitoefening doen waar jullie begeleid zullen worden om samen te komen op een zeer nieuwe manier, gebaseerd op het huidige frequentieniveau hetgeen jullie nu als een groep representeren. En laat ons eenvoudigweg zeggen dat het meer dan indrukwekkend is, want gedurende de laatste tijdsperiode, hebben jullie het klaargespeeld om een behoorlijk aantal nieuwe snaren te verkrijgen voor jullie formidabele instrumenten zoals wij jullie al verteld hebben, en wij wagen het te veronderstellen dat zij meer dan gereed zullen zijn om uitgeprobeerd te worden als jullie gaan zitten om een verbintenis aan te gaan met wat alleen omschreven kan worden als een waarachtige vloed van activiteit.

Jezus Eenheid en Individuele Identiteit zijn Onverenigbaar / 30 Januari 201via John Smallman


Jezus
Eenheid en Individuele Identiteit zijn Onverenigbaar
30 Januari 2015 / John Smallman
Hier in het spirituele rijk zijn wij allemaal hoogst waakzaam aangezien het moment van de massale ontwaking van de mensheid immer naderbij komt. Ja, wij proberen voorbij de algemene grenzen van jullie acceptatie van onze voorspellingen te duwen … wederom! En hoewel het jullie toeschijnt dat wij jullie in de steek gelaten of teleurgesteld hebben, moeten jullie jezelf welzeker frequent eraan herinneren dat de tijd van de illusie is. In waarheid is er alleen het eeuwige moment van "nu". Alles gebeurt "nu," er is geen andere mogelijkheid omdat er geen ander moment is. Dus spreken wij van "spoedig" en "nabij" en "dichtbij" om de werkelijkheid op jullie in te prenten om ervoor te zorgen de dingen nu te laten gebeuren.
Jullie incarneerden allemaal op dit punt in de evolutie van de mensheid, in dit moment van de illusie, om zeer actief deel te nemen aan het ontwakingsproces. Na vele Aarde levens waren jullie gereed om te ontwaken en gereed om anderen te helpen die, om een variëteit aan redenen, veel dieper slapende zijn en daarom de toegewijde hulp nodig zijn die alleen jullie kunnen verstrekken. Jullie verstrekken die hulp door jullie liefdevolle intenties, herhalend, iedere keer dat jullie naar binnenin gaan naar het stille en eeuwige liefdevolle centrum van jullie wezenlijkheid, waar jullie, zoals wij - jullie spirituele gidsen, mentoren en vrienden - jullie eerder verteld hebben, enorm krachtig zijn. Jullie maakten de keuze om te incarneren vanwege de enorme kracht die elk van jullie los zou laten als individuele aspecten van de Tsunami van Liefde, om de ontwaking tot bloei te brengen, en omdat het besef van wat jullie zouden doen zo boeiend was.

Kryon: De Goddelijke Weg. 44 Barbara Bessen 30 januari 2015

Kryon:
De Goddelijke Weg. 44
Barbara Bessen
30 januari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Een cursus in liefde – Boek 2.
De Universele Geest - De Bron van alle Zijn – deel 44.
Jullie Gouden Engel, jullie Goddelijk Bewustzijn - Deel 7.

Het Kymische Huwelijk: Een oefening voor jullie:
Neem voor deze oefening alsjeblieft ruim de tijd. Hij voltrekt zich niet op het moment waarop jullie beginnen. Het samengaan met een ander deel van jullie gebeurt langzaamaan en glijdend. Het kan zijn dat jullie er al op voorbereid zijn en er zelfs al dromen over hebben gehad.

Deze ervaring is meestal langere tijd met intensieve gevoelens verbonden. Zoek een stil plekje om te liggen – het kan ook ’s avonds in bed zijn.

Misschien is het zelfs zo dat jullie na deze ervaring in je slaap bijvoorbeeld naar een ander niveau glijden. De slaap is weliswaar enerzijds de mogelijkheid voor het lichaam om zich te regenereren maar met de rest van jullie Zijn, zijn jullie meestal op andere niveaus onderweg.

Ga lekker liggen, sluit je ogen en concentreer je op mij en op je derde oog. Wees ontspannen en laat voor je innerlijk oog het witte Goddelijk Licht ontstaan. Het is als een kleine, witte vonk die langzaam groter wordt.


Michael en Gabriel: De wet van karma. Chaas Geplaatst: 31 januari 2015

Michael en Gabriel:
De wet van karma.
Chaas
Geplaatst: 31 januari 2015

De mens komt naar de aarde toe om alles te ervaren, om bewust te worden door alle levens heen. Zijn handelingen in het aardse zijn een graadmeter voor wat goed of kwaad is. Nu zijn we in de fase terechtgekomen waarin de mens met de basiskennis die hij heeft zijn gedachten gaat onderscheiden. Als hij zijn gedachten kan filteren en als hij zijn emotie onder controle heeft en eerst nadenkt voordat hij gaat handelen, dan wordt het kwade niet meer in werking gezet. Als alle mensen op de aarde dat doen, dan is er geen kwaad meer.

Jouw handelingen zijn een graadmeter voor waar je staat. Er zijn veel voorbeelden gegeven waaruit je kunt putten om je gedachten te filteren en te onderscheiden.

De Wet van karma is gebaseerd op de alomvattende rechtvaardigheid door alle levens heen. Je hebt maar 1 leven. Vanaf het eerste moment dat je geschapen bent tot nu, dit ogenblik, dat is één leven. In dit lichaam denk je dat je alleen nu leeft, maar je hebt in andere lichamen ook geleefd. Het is één groot levensboek.

De Wet van karma is voor de aarde. Als je overlijdt en je gaat weg, dan val je niet meer onder deze wet.

Heavenletter 5181 Schitterende Ogen, Je Bent het Licht van de Wereld / Zaterdag 31 januari 215

Schitterende Ogen, Je Bent het Licht van de Wereld
Brief uit de Hemel
Zaterdag 31 januari 215


God zei:

Vandaag kijk Ik in je ogen. Voel je dit als Ik je eraan herinner? Ik houd jouw hoofd tussen mijn twee handen en Ik kijk liefdevol in jouw twee stralende ogen. Kijk in Mijn ogen. Je zult de grote diepten van je zelf zien. Je zult in oceaanachtige poelen van liefde kijken, of je zult in het verblindende licht van de Zon kijken. Er is een vlotte stroming tussen Ons. Wat je op een gegeven moment ook mag denken of voelen, er is een prachtige wisselwerking tussen Ons. Je merkt Onze betrokkenheid voornamelijk als je weggekeken hebt en dan terugkomt. Je ontwaart een contrast. Je verliet nooit het licht van Mijn ogen. Je hebt enig besef dat het voor ogen onmogelijk is om ergens anders te kijken dan in de Mijne, en de Mijne in de jouwe. We kijken volledig, grondig, voortdurend, altijd, onophoudelijk in een schat van Onze liefde, vermengd en gereflecteerd diep in elkaars ogen. Er is niets anders om naar te kijken. Wij zijn alles wat bestaat.

Zoals onze ogen in die van elkaar zijn gesloten, staren We in de Oneindigheid en de Eenheid van Liefde in Ons verborgen.

Een andere manier om hiernaar te kijken is dat in wiens ogen je ook kijkt, je in de Mijne kijkt. Er is nergens anders om te kijken.

vrijdag 30 januari 2015

De Arcturianen en de Galactische Federatie Gamma Golf Lichtlichaam 29 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen en de Galactische Federatie
Gamma Golf Lichtlichaam
29 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie
Wij komen deze dag naar jullie toe om jullie eraan te herinneren dat WIJ ÉÉN zijn. "Wij" omvat al onze vrijwilligers die ingelogd zijn in het derde/vierde holografische spel van de "derde Dimensionale Aarde". Jullie mogen enige films op jullie televisie hebben waarin de "Griekse Goden" de eenvoudige mensen onder hen zien. Zij hebben de macht om deze stervelingen met hun loutere gedachten te beïnvloeden.
Zoals jullie weten, is het bovenstaande scenario correct, maar het is NIET correct dat jullie "eenvoudige mensen" zijn. JULLIE zijn in feite de "Goden" die jullie weg overlichten door het verwarrende doolhof van de transmuterende Aarde. Ja, Lady Gaia transmuteert iedere dag meer. Echter, herinner je alsjeblieft dat transformatie en transmutatie zeer verschillende aanduidingen zijn.Transformatie betekent dat er iets toegevoegd en weggenomen is om verandering te creëren. Echter de frequentie van dat wat getransformeerd is blijft hetzelfde. Aan de andere kant, omvat transmutatie NIET het iets wegnemen of eraan toevoegen, maar transmutatie verhoogt wel de frequentie van de persoon, de plaats, de situatie of het ding.
Velen van diegenen die in het 3D Spel ingelogd zijn, zijn verstrikt omdat zij toe willen voegen, weg willen nemen, of iets of iemand willen veranderen. Echter, die manier van denken verstrikt hen in feite in het Spel omdat hun driedimensionale denken alleen een driedimensionale oplossing kan creëren.

Kryon: Saint Germain: Geniet van het ZIJN! Barbara Bessen 5 juni 2012. Geplaatst: 30 januari 2015.

Kryon:
Saint Germain: Geniet van het ZIJN!
Barbara Bessen
5 juni 2012. Geplaatst: 30 januari 2015.
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Het is ons een eer hier te zijn, met name hier in deze groep lezers en zoekenden. “Wie zoekt, zal vinden.” Is een bekende wijsheid die nog altijd van toepassing is. Alleen degene die met geopend hart diep zoekt, gekoppeld met het hoger verstand, de Geest van Al Wat Is, zal waarlijk vinden.

Niemand op deze planeet is in deze tijd in staat om alle wijsheden tegelijkertijd te zien, dat wil zeggen, met zijn bewustzijn alles te omspannen. Daarom is het goed om jezelf met het dichtstbij zijnde hogere deel te verbinden, met dat wat jullie het Hoger Zelf noemen.

Dit deel, dat in een hogere dimensie vertoeft en toekijkt hoe zijn verschillende delen zich meester maken van het hier op de wereld zijn. Wie zich op de essentie van zijn reis door het dualistische systeem altijd sterker concentreert, zal automatisch het juiste doen. Dat is de kunst die te allen tijde hier op Aarde en ook op andere planeten wordt geleerd.


Oth: Innerlijke kracht. Ellen Rauh Geplaatst: 30 januari 2015

Oth:
Innerlijke kracht.
Ellen Rauh
10 maart 2003 / Geplaatst: 30 januari 2015

In tijden van onzekerheid word je teruggefloten naar die regie en die zekerheid die voor jou echte zekerheid is.

Velen van jullie weten wat het is om in chaos te leven: dingen die onverwacht niet doorgaan, programma’s die door elkaar gegooid worden; als het ware je veiligheid en je fundament kwijt zijn. Als je het gevoel hebt dat je je zekerheid en je fundament kwijt bent, weet dan dat dat fundament geen zekerheid gaf en dus een schijnzekerheid was. Vele mensen verliezen veel materie, verliezen veel zogenaamde zekerheden en vallen terug op hun eigen innerlijke waarde.

Elk van jullie en elk mens heeft een enorme bron van doorzetting en van diep geloof in zichzelf en in een regie. In tijden van onzekerheid wordt je teruggefloten naar die regie en die zekerheid die voor jou echte zekerheid is. Zelden geven mensen het op in moeilijke tijden. Heb je je al eens afgevraagd, waar ze die kracht uit putten?

Portal 2012 Taiwan Conferentieverslag / Zonnestelsel Situatie update Donderdag, januari 29, 2015

Portal 2012
Taiwan Conferentieverslag / Zonnestelsel Situatie update
Donderdag, januari 29, 2015

De Taiwan conferentie was een groot succes. Want Taiwan is een van de belangrijkste centra van de positieve Dragon krachten, Er kan een zeer sterke Lichtwerker en Lightstrijder gemeenschap uitgroeien.

De conferentie vond plaats zeer dicht bij de plaats waar Taiwanese Dragon families hun goud verborgen nadat ze ontsnapt vanuit het vasteland van China na de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de conferentie, namen wij belangrijke fysieke en energetische stappen naar de financiële reset en een nieuw eerlijk en evenwichtig financieel systeem.
Tijdens hetzelfde weekend, zijn alle fysieke strangelet en Topleţ bommen van de Chimera groep ontruimd. Alleen plasma strangelet en Topleţ bommen zijn er nu nog.

Blossom’s Observaties 30 januari 2015 Blossom zegt: Mijn ORBServaties over de zaak.Blossom’s Observaties
30 januari 2015
Blossom zegt:   Mijn ORBServaties   over de zaak.

Na het dilemma en de onzekerheid over de uitleg die van de orb video’s werd gegeven … die hoax of Waarheid … wel of niet in de tijd waren … kreeg ik letterlijk honderden e-mails.

99% ervan waren met Liefde gevuld en met alle begrip over de uitleg die door de Federatie van Licht werd gegeven, via dat Stem Channeling geluid. Velen kregen zoveel Liefde door de vibratie van hun stem dat het hen tot tranen bracht. (Dat is een goede zaak!)

Ik ging gisteravond een lange wandeling maken op het strand … nog onzeker en neerslachtig.

Toen herinnerde ik me ADEM TE HALEN … zoals zij me geleerd hadden …

Toen herinnerde ik me alles WAAR IK DANKBAAR VOOR MOET ZIJN … zoals zij me geleerd hadden …

Een Schrijven van de Schepper 29 januari 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29  januari 2015 / door  Jennifer Farley,

” Jouw opvangen als je valt

med

Geef je over en sta jezelf toe voorbij de angst te gaan in het grote onbekende
van de nieuwe ervaring.
Het Universum zal en is er altijd geweest om je te behoeden voor
het struikelen en je opvangen in je val.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven 30 Januari 2015

30 Januari  2015
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
... dat geld net zo heilig is als meditatie, net zo
heilig als het gebed. Het is een prachtig deel van God.

Als je een idee vasthoud dat geld de wortel is van alle kwaad,
kan je het onbewust van je weg houden.
Jij bent uitgenodigd om die gedachte nu te laten vallen.

Al het geld dat je nodig hebt komt nu naar je toe.
Geloof je dat? Je moet, weet je ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl

Aartsengel Zadkiel "Manifesteren Met Het Hoogste Voornemen" Februari 2015 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiel
"Manifesteren Met Het Hoogste Voornemen"
Februari 2015 / Linda Robinson
Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, zouden wij graag het manifesteren met het hoogste voornemen willen bespreken.
Jullie leven in een zee van ongemanifesteerde lichtdeeltjes van energie. Dit ongemanifesteerde potentieel overspant vele dimensies van de derde dimensie naar de multi-dimensies. Eén dimensie vermengd in de volgende, en de energie verblijft op het niveau van verenigbare frequentie.
Hoewel jullie momenteel in een gemanifesteerde vorm zijn, zijn jullie één met de ongemanifesteerde energie. Het is alsof jullie in een energetische oceaan van ongemanifesteerd potentieel zwemmen. Wanneer jij je op dit aspect focust, besef je dat er geen afscheiding tussen jou en de gehele Schepping is. Daarom weet je, dat je een grote invloed op de creaties hebt die vanuit dit energetische potentieel gemanifesteerd worden.

Heavenletter 5180 De Hele Waarheid / Vrijdag 30 januari 2015

De Hele Waarheid
Brief uit de Hemel
Vrijdag 30 januari 2015

God zei:

Het leven kan angstaanjagend zijn. Je hebt je zo geïdentificeerd met je lichaam. Hier ga jij mee de wereld in heel de dag, en je hebt geen harnas. Er kan van alles gebeuren. Je gaat naar buiten elke dag om de confrontatie met het gevaar aan te gaan. Zelfs jouw huis is geen veilige plek als jij er over nadenkt. Geen plaats is veilig. De lucht kan vallen. Een bacterie kan je te pakken krijgen. Wat een lange lijst van mogelijkheden, maakt niet uit hoe ver, draag jij als pieker kralen. Wat is de zin van het piekeren dan?

Het leven is onvoorspelbaar. Als je je leven niet kunnen voorspellen tot op de minuut, dan kun je net zo goed ontspannen. Piekeren kan niets voorkomen. Piekeren is niet een liedje dat je beschermt. Het maakt je huid droog en geeft je rimpels. Er zijn andere mogelijkheden om jouw gedachten over te laten gaan.

Je hebt zoveel mogelijkheden tot je beschikking. Waarom jezelf beperken tot de angstige mogelijkheden? Waarom zou je dat doen?

donderdag 29 januari 2015

De drie geschenken door Gerdine

De drie geschenken

van Gerdine 

Hoe klein en groot de aarde is zoals in ruimte vastgelegd,
fossiele afdrukken ineen geplet in wortels, hout en steen.
De tijd versplintert tot eigen stof en niemand kent zijn bron.

Ontvangen werd de grote gift in zee, in slik, in modderstroom, in hand
en voet, in hart en hoofd, in boom, in schors en in de schoot.
In wijsheid van het Al en van de grote Aarde die ons leven leert.


Saul De Kracht van Jullie Liefdevolle Intenties is Enorm / 28 Januari 2015 via John Smallman

Saul
De Kracht van Jullie Liefdevolle Intenties is Enorm
28 Januari 2015 / John Smallman
Het gaat de mensheid voor de wind richting het moment van de ontwaking! Als jullie de reguliere nieuwsmedia rapportages van conflicten, oorlogen, misdaad en corruptie over de gehele wereld heen lezen mogen zij voor jullie geen geldige inschatting zijn, ik verzeker jullie echter dat het dat wel is. Ja, er is veel gaande dat liefdeloos is en lijden veroorzaakt in de wereld vandaag, maar voor het merendeel is dat het resultaat van een enorme opruiming en loslating van de oude energieën van angst dat de illusie en diegenen die jullie daarmee zouden willen onderdrukken en controleren gehandhaafd en ondersteund heeft.
De liefdeloze energieën, merendeels die van vrees, die gedurende eonen overheersend geweest zijn op de Aarde, zijn aan het ontbinden terwijl steeds meer van jullie je in de richting van liefde in jullie relaties wenden, en de intentie maken om in iedere situatie liefdevol te zijn. De kracht/macht van jullie liefdevolle intenties is enorm, en diegenen die de oude manieren zouden willen handhaven door angst en geweld zijn nu wanhopig aan het proberen om het niveau van angst dwars over de wereld heen te doen laten stijgen, omdat zij deze energieën dringend nodig hebben terwijl zij proberen om de funderingen van hun machtsbasis te versterken en diens ineenstorting te voorkomen. Dit kunnen zij niet doen. De Tsunami van Liefde is niet tegen te houden en volledig onweerstaanbaar en het veegt de energieën van angst weg dat jullie in slavernij van de duisteren vastgehouden heeft.


Jullie Hebben de Macht – Gebruik Het! January 29, 2015 By Wes Annac

Jullie Hebben de Macht –
Gebruik Het!
January 29, 2015 By Wes Annac

Kryon: De Goddelijke Weg. 43 Barbara Bessen 16 januari 2015

Kryon:
De Goddelijke Weg. 43
Barbara Bessen
16 januari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon: Een cursus in Liefde. Boek 2.
De universele Geest- De Bron van alle Zijn – deel 43
Je Gouden Engel, je Goddelijk bewustzijn – deel 6

Het is nu het passende tijdsvenster om je met een zielendeel te verbinden. De mystici noemen hetgeen wij hier willen inleiden, de Chymische Bruiloft. De volgende oefening zal jullie alleen aanspreken als jullie zover zijn dat deze bruiloft kan gaan plaatsvinden. Voel nu in jezelf en jullie zullen weten of het juiste tijdstip voor jullie al is aangekomen.

Als jullie daarmee nog niet resoneren, probeer het dan na enige weken nog eens in jezelf. Misschien is het juiste tijdstip dan wel voor jullie aangekomen. Vergeet niet dat wij jullie begeleiden.

Enkele geestelijke chirurgen werken al jarenlang aan jullie, om jullie weer compleet te krijgen. Het gaat erom om jullie gereduceerde functies die met de verandering van jullie DNA-strengen te maken hebben, weer op gang te krijgen. Een optimale verbinding met de Gouden Engel maakt een versmelten met jullie andere delen mogelijk.


Michael en Gabriel: Op weg naar het hoger bewustzijn. Chaas Geplaatst: 29 januari 2014

Michael en Gabriel:
Op weg naar het hoger bewustzijn.
Chaas
Geplaatst: 29 januari 2014

Voorbeelden van het zijn in een hoger bewustzijn:
  • De eerste aanzet tot het hoger bewustzijn is het bezig    zijn met energie vanuit de kosmos via gedachten of  handelingen.
  •  Je kunt meerdere gedachten-frequenties ontvangen  
  •  Je bent je ervan bewust dat je niet alleen bent in je menselijk lichaam/omhulsel.
  •  Je bent je ervan bewust dat het hogere altijd meekijkt in en vanuit jezelf.
  • Je voelt en/of ziet dat er negatieve energieën en/of entiteiten aanwezig zijn in de sferen en/of de omgeving.
  • De mensen onder ons die helder voelend zijn, komen in het stadium van het hoger bewustzijn zodra zij weten wat zij voelen.

Lord Emanuel: Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie De Tijd is NU 26 januari 2015


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
De Tijd is NU
26 januari 2015
 vertaling: Sophie

Gegroet, gegroet, gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel, gekomen om jullie een mooie dag te wensen vandaag!! Hoe gaat het met jullie mijn Dierbare Mensen? Er is een lange tijd voorbij gegaan sinds mijn laatste communicatie, op de reden hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden ingegaan hier. Het is voldoende om te zeggen dat de pauze heel nodig was voor de groei van de boodschapper. Ik begrijp dat het voor de meesten van jullie een rotsachtig pad en hobbelige rit was de laatste tijd. Ik heb jullie vaak verteld Lieve Mensen, dit pad is niet voor lafhartigen en zou je hebben geweten wat er kwam, velen van jullie zouden wellicht gekozen hebben om van deze reis af te zien. En het is niet beschamend als deze gedachten de laatste tijd door jullie heen zijn gegaan. En het is nu te laat voor huichelachtige woorden hier, laten we niet oneerlijk zijn tegen elkaar, er is geen tijd meer voor je om tegen jezelf, tegen mij of om tegen degenen dicht bij je te liegen. Er zit geen schaamte in te wensen dat je een ander pad had gekozen of te wensen dat de dingen anders zijn dan ze nu zijn.

Een Schrijven van de Schepper 28 januari 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28  januari 2015 / door  Jennifer Farley,

” Eenvoudig

images

Als je een situatie of ervaring niet begrijpt;
 stop, en neem de tijd om jezelf te centreren en te luisteren.
Het antwoord is er altijd en, vaak, in de meest eenvoudige vorm.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven 29 Januari 2015

29 Januari  2015
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat de wereld zo veel helderder is, zo veel beter,
omdat jij in deze wereld bent.

Als je eens alle geschenken zou kennen die je naar anderen brengt.
Zou je je nooit meer verdrietig voelen, maar je alleen verheugen in
hoe geweldig God jullie heeft gemaakt!

Ik zou deze dingen niet zeggen om je alleen maar een goed gevoel te geven.
De dingen die ik hier heb gezegd gebeuren en zijn waar.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl

Heavenletter 5179 Het Oog van de Storm / Donderdag 29 januari 2015

Het Oog van de Storm
Brief uit de Hemel
Donderdag 29 januari 2015

God zei:

Als je in de war bent, je geïrriteerd voelt, boos, neem dan een time-out. Veroorzaak geen schade, voor niemand, en dat houdt ook schade in voor je eigen hart. Harten zijn kostbaar. Harten moet elke vorm van aanval bespaard worden.

Geef je toe dat als je boos bent, je ontploft of zelfs jouw eigen God-gegeven hart aanvalt? Als je je overweldigd voelt, in welke staat is je hart dan? Murw geslagen? Zorg alsjeblieft beter voor je hart. Heb respect voor alle harten, waarvan jouw eigen hart niet het minste is.

Stormen gaan voorbij. Wacht tot een storm binnenin jou voorbijgaat. Je wilt geen verwarring veroorzaken voor andere harten. Kom alsjeblieft in het reine met je eigen hart.