Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 24 januari 2015

De Arcturianen Planetaire Ascentie 23 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
Planetaire Ascentie
23 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie

Lieve Lezers,
Er was zoveel informatie in deze YouTube die ik op 15 Januari 2015 postte, dat ik het nu opnieuw met de transcriptie post. Dank je wel voor al jullie interesse. We komen in zeer belangrijke tijden nu. Zijn jullie gereed? 

*****
Wij de Arcturianen alsook onze vele vrienden binnenin de Galactische Federatie van het Licht zijn hier om vandaag met jullie te spreken om jullie eraan te herinneren dat jullie in het dagelijkse proces zijn van persoonlijke en planetaire ascentie.
Wij zeggen persoonlijk en planetair met de nadruk op Planetair. Jullie allemaal hebben al ontelbare incarnaties en ervaringen in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Want, jullie zijn allemaal multidimensionale wezens die zich vrijwillig aangemeld hebben om jullie frequenties te verlagen en om een element van jullie multidimensionale bewustzijn te bi-localiseren in/naar de fysieke aanwezigheid die jullie nu gewaarworden als jullie Aarde voertuig.

Heavenletter 5174 Als Je Geluk Wenst / Zaterdag 24 januari 2015

Als Je Geluk Wenst
Brief uit de Hemel
Zaterdag 24 januari 2015

God zei:

Geluk is van jou. Ik geef het aan jou. Het is het tapijt waar je op staat, de grond waar je op loopt, de stoel waar je in zit. Je bent het geluk dat je draagt. Dat moet zo zijn, omdat Ik in je hart ben, en Ik ben jouw geluk. Ik ben jouw geluk dat telt.

Wanneer er angst in je hart komt, krijgt ongelukkig zijn een voet tussen de deur. Angst en beven dansen een beetje mal in je hart, en jij noemt dit ongelukkig zijn. Je noemt een stand van zaken ongelukkig zijn. Ongelukkig zijn lijkt heel echt voor je, maar het is niet de stand van zaken. Ongelukkig zijn is een idee dat je hebt. Angst krijgt grip op je en maakt je bang, en je hart zinkt.

Je denkt misschien dat het heden ongelukkig is. Misschien voel je je ongelukkig, maar toch is ongelukkig zijn een idee dat je meedraagt. Je vertelt jezelf dat je vastzit in de modder en nooit echt gelukkig of blij kunt zijn voor lang. Op Aarde, gaat het leven verder, ongeacht wat dan ook.

vrijdag 23 januari 2015

Blossom met de Galactische Federatie 23 januari 2015

Blossom met de Galactische Federatie
23 januari 2015
vertaling Winny

Blossom: Goede morgen! In mij schijnt er een innerlijke opwinding over dit jaar te zijn, en toch, weet ik niet echt waarom? Een soort van verwachting … of misschien, omdat het weer een nieuw jaar is … ik ben gewoon vol met hoop! Is er iemand thuis?

Federatie van Licht: Wij zijn altijd thuis. We zijn altijd wie wij in WAARHEID zijn… wat natuurlijk voor ons ‘thuis’ is. Dat is hetzelfde voor jou, niet? Als je vol met Liefde bent en alles loopt goed in je leven … VOEL je dat je thuis bent.
Vandaag zal het opnieuw een beetje anders zijn.

Bloss: Op welke wijze?

Fed.v.L: Op de wijze om een verandering te brengen van direct contact via deze woorden … en om door je heen… toe te staan een meer nauwgezet voordelig punt te krijgen waarin onze boodschap overkomt.

Bloss: Geen idee waar jullie op af gaan… om eerlijk te zijn.

Oth: Individuele autoriteit. Ellen Rauh Geplaatst: 23 januari 2014

Oth:
Individuele autoriteit.
Ellen Rauh
Geplaatst: 23 januari 2014

Goede avond jullie allemaal hier aanwezig en velen met jullie.

Wij willen het met jullie hebben over jullie individuele autoriteit. Wij zouden jullie willen aansporen om meer en meer de touwtjes in eigen handen te nemen en je eigen leven te gaan leiden. Ga eens onderzoeken hoe vaak je handelingen verricht omdat anderen willen dat je dat doet, hoeveel denkpatronen je je eigen gemaakt hebt omdat anderen willen dat je dat denkt, hoeveel gedragsnormen je overgenomen hebt omdat dat zogenaamd past in die kleine maatschappij waar jij verblijft.

Besef dat de maatschappelijke druk die nu op mensen gelegd wordt zo beperkt is. Het is maar net op welk deel van de Aarde jij verblijft. In vele delen van de wereld zijn andere normen en gedragscodes. Dus aanvaard ze niet zomaar klakkeloos. Ga alles tussen haakjes plaatsen. En dat wil niet zeggen dat je een rebel moet worden, maar hoe meer je in je privéleven leeft volgens je eigen normen en waarden, hoe gemakkelijker het is om als de omstandigheden dat van je vragen, je aan te passen aan die omstandigheden.

Heavenletter 5173 Plaats in de Herberg II / Vrijdag 23 januari 2015

Plaats in de Herberg II
Brief uit de hemel
Vrijdag 23 januari 2015

God zei:

Hoe zou het zijn als iedereen ieder ander zou verwelkomen in hun hart? Wat als het gemakkelijk en natuurlijk zou zijn om iedereen te accepteren? Geen enkele moeite met zich meebrengend. Wat heeft het dan voor Mij zo moeilijk gemaakt in de vorm van jou om iedereen in de Ons-heid te verwelkomen? Er is een bepaalde behoefte die dit vult, anders zou niemand een persoon uitsluiten. Dat zou je niet doen. Je zou niemand buiten je hart sluiten en alleen die speciaal gekozenen binnenlaten. Je zou niet sommigen van je hart afschermen noch zou je sommigen verwelkomen en dan later beslissen om ze eruit te gooien.

Er kunnen meer mensen zijn waar je geen voorstander van bent, dan wel. Dit is niet logisch.

Het ego moet hier een rol in spelen. Het ego is misschien op zoek naar status. Het ego houdt ervan om te oordelen. Je zou het ego kunnen horen uitroepen: "Jou onwaardig. Sla die ene over."

Het ego fluistert misschien in je oor, en je wendt je af van iemand die je zou kunnen zegenen met een hallo. Je weet maar nooit. Iedereen welkom heten in deze wereld maakt je niet galant. Het minste wat je kunt doen is opschuiven en een stoel aanbieden. Wat is er moeilijk aan om een gul hart te hebben?

donderdag 22 januari 2015

Financiële oorlog komt naar een hoogtepunt 21 januari 2015 / door Irma Schiffers

Financiële oorlog komt naar een hoogtepunt
21 januari  2015 / door Irma Schiffers

Zwitserland doet mee met Pentagon / UK / BRICS-alliantie

(Ter informatie: vertaling van het artikel van Benjamin Fulford d.d. 19 januari 2015)

De radicale duik van de Euro vorige week tegenover de Yen, de Amerikaanse dollar en vooral de Zwitserse Frank is een duidelijke indicatie van de strijd over de controle van het financiële systeem en over de wereld, komt tot een climax. Zwitserland is bezig om hun Franc los te koppelen van de Euro en die beweging kwam een week voor bijeenkomst van de Elite-top in Davos, Zwitserland gaat naar verwacht van start met een speech van China’s nummer 2, Li Keqiang.

Dit is de eerste keer in vijf jaar dat de Chinese regering een belangrijke afgezant naar Davos heeft gestuurd. De toespraak zal gericht zijn op de aanpak van de internationale situatie door China en zal mogelijke oplossingen aanreiken voor de diverse internationale problemen.

Deze meeting in Davos meeting heet “A New Global Context”, een naam die bewust is losgekoppeld van de fascistische New World Order (NWO). In gesloten vergaderingen, zo meldden de Chinese overheidsbronnen, bespreekt Li de Chinese/Zwitserse financiële integratie. Dit geeft duidelijk aan dat de Zwitserse bankwereld, met inbegrip van de centrale bank van de centrale banken van de BIS, zijn toegetreden tot de BRICS-landen / UK / en de Pentagon alliantie.


Jezus Jullie gaan Door op Volle Kracht Vooruit te Gaan Richting het Moment van de Ontwaking / 21 Januari 2015 via John Smallman


    Jezus:
Jullie gaan Door op Volle Kracht Vooruit te Gaan Richting het Moment van de Ontwaking
21 Januari 2015 / John Smallman

Hier in de spirituele rijken, terwijl wij ons liefdevolle waken over jullie handhaven, observeren wij met bijkomende vreugde jullie voorbeeldige vooruitgang richting jullie ontwaking. Zelfs jullie reguliere nieuwsmedia vinden zichzelf nu niet in staat om volledig de verbazingwekkende veranderingen te negeren die zich overal dwars over de wereld heen voordoen, en noch zijn zij in staat om het rapporteren van de golven van corruptie en criminele activiteiten dwars over de hele wereld heen te negeren die verbloemd werden en nu op alle niveaus van het regeringsstelsel bekend gemaakt worden. De waarheid van jullie knechtschap jegens corrupte zaken en bestuurlijke regels en voorschriften kunnen niet langer voor jullie verborgen zijn vanwege de dappere activiteiten van vele onderzoekende journalisten, en van de klokkenluiders die de moed hebben om vrijuit te spreken. 

Enorme veranderingen doen zich wereldwijd voor terwijl de mensheid van nu weggaat onder het gewicht van regels en voorschriften opgelegd door jullie autoritaire regeringen. Regeringen die merendeels zouden willen proberen om jullie over te halen dat zij werkelijk democratische instituten zijn die alleen jullie beste interesse in hun hart hebben, wanneer in feite zij merendeels oneerlijke immorele burgers zijn die proberen om jullie permanent in onderworpenheid aan hen te houden. Een onrechtvaardig bestuursstelsel op een dergelijke grote schaal kan niet langer gehandhaafd worden, de scheuren in diens funderingen en in diens uiteenlopende autocratische instituten brengen het op diens knieën.  

Heavenletter 5172 Heb Je de Oneindigheid Gehackt? / Donderdag 22 januari 2015

Heb Je de Oneindigheid Gehackt?
Brief uit de Hemel
Donderdag 22 januari 2015
God zei:
Wat betekent het dat er iets in een hartslag kan veranderen? Het betekent dat het een oogwenk duurt, waarschijnlijk een moment tussen de slagen in. Dit is hoe ziekte ongedaan gemaakt kan worden in een handomdraai. Dit is hoe welwillendheid de hele wereld kan over nemen. Dit is de manier waarop werk gedaan kan worden.
Geploeter is noodzakelijk in de huidige wereld, omdat in geploeter wordt geloofd. Het kost tijd om dit of dat te bereiken. Als de tijd niet echt bestaat, waarom zou het dan tijd kosten?
In termen van de wereld was Rome niet in een dag gebouwd. In termen van de wereld, wie kan hier over redetwisten?
Tegelijkertijd zijn er onmiddellijke genezingen en onmiddellijke tekenen van uiteenlopende aard geweest. Deze wonderen kunnen misschien zijn gebeurd omdat, zoals in science fiction, degene aan wie een wonder werd geschonken, op een of andere manier uit de tijd gleed of getuige was van een niet-voorbijgaan van de wereldse tijd.

woensdag 21 januari 2015

Sheldan Nidle 20 januari 2015

Sheldan Nidle


 7 Ahau, 18 Chen, 11 Ik
20 januari 2015
vertaling Rob/Marja

Dratzo! We komen met prachtige informatie! De betalingen komen steeds dichterbij en onze aardse bondgenoten nemen nu beslissingen over de inleidende schema’s. Deze betalingen zijn verbonden aan een aantal andere projecten die in relatie staan tot jullie terugkeer naar een goudstandaard en een mondiale valuta-reset. Deze programma’s zijn ook onderdeel van een financiële aanpassing die een nieuw mondiaal financieel systeem zal opleveren. Dit nieuwe systeem zal die overeenkomsten vervangen die eerder in Dumbarton Oaks in de VS werden uitgevaardigd. Dit systeem maakt een einde aan de heerschappij van de bankbiljetten van de Federal Reserve en haar wereldwijde fiscale beleid. Jullie treden een nieuwe wereld binnen waarin een meer algemene gelijkheid zal bestaan tussen de nu armere naties en de rijkere in Europa, Amerika, Australië en Japan. Ook is er de kwestie van nieuw bestuur. Deze nieuwe bestuurlijke instituties worden spoedig ‘uitgerold’. Een van hun aanvankelijke taken zal een wereldwijde disclosure zijn, die een einde zal maken aan de huidige UFO cover up. Het is dit laatste onderwerp waar wij, uiteraard, naar uitkijken. Onze aardse bondgenoten werken op een aantal onderling verbonden fronten om dit alles tot stand te brengen.

Herzien van relaties – Blijven en het goed hebben of weggaan 21 januari 2014 / door Jennifer Hoffman

Herzien van relaties – Blijven en het goed hebben of weggaan
21 januari 2014 / door Jennifer Hoffman

Ik heb elke week contact met duizenden mensen, en velen vragen zich af waarom momenteel zoveel relaties aflopen, zowel tussen vrienden, partners als echtgenoten en families. Iemand schreef: ‘Families breken uiteen nu’; iemand anders schreef: ‘Al mijn vrienden scheiden’, en vroeg: ‘Gaan we naar een tijd zonder relaties?’. Helemaal  niet. In feite zijn we de weg aan het schoonmaken, zodat we relaties hebben vanuit de ziel in plaats vanuit karma. En ook al lopen niet alle relaties af, toch zijn er veel aan herziening toe, en zullen ze ofwel veel sterker verder gaan, ofwel aflopen, met afwerking en afsluiting van het karma.

Er was een tijd waarin het eren van familiebanden niet in vraag kon worden gesteld, en het huwelijk duurde tot de dood, wat er ook achter gesloten deuren gebeurde. Tijden zijn veranderd, en dat is goed, omdat sommige families en huwelijken echt verschrikkelijk zijn. Maar deze banden lopen op een diep level, veel dieper dan we beseffen, omdat ze gebaseerd zijn op karma en zielscontracten, healingdoelen, beloften en verplichtingen die we vele levens lang in stand hebben gehouden. Met het einde van het karma, wat een van de doelen en potentieel is van dit leven, wordt elke relatie die gebaseerd is op karma herzien, en kan ze losgelaten worden of opnieuw begonnen met een nieuwe energetische verbinding.

Kosmisch weerbericht: Kans om een nieuwe weg in te slaan 20 januari 2015 / door Yvonne Weeber

De-hand-naar-god-uitreikenKosmisch weerbericht: Kans om een nieuwe weg in te slaan
20 januari 2015 / door Yvonne Weeber
Lieve mensen,
Wat een hectische tijden leven we. Verschrikkelijk wat er in de tussentijd allemaal gebeurd is. Niet alleen in Parijs en Verviers, maar ook in Nigeria en tja overal waar we niet van weten en wat op de achtergrond verdwijnt omdat het niet in de mainstream komt.

Wat ik al schreef in het jaaroverzicht oude conflicten laaien op. Alles wil gezien worden. Niet alleen op persoonlijk niveau maar ook op collectief niveau. Al deze dingen kunnen enorm oude angsten in onszelf oproepen die ervaren en losgelaten willen worden. We staan voor een keus, gaan we mee in de polarisering? Wordt het politieke spel ontmaskerd? Of zien we de situatie vanuit een hoger perspectief en als kans om een nieuwe weg in te slaan. Samen met elkaar. 

Uitnodiging om dingen te bezien vanuit een hoger perspectief.

Sananda: "Het Raster" Geplaatst: 21 januari 2015

Sananda:
 "Het Raster"
bron: Lichtcentrum
Geplaatst: 21 januari 2015

“Lieve lichtwerkers, jullie hebben goed en belangrijk werk geleverd. Door jullie, en alleen door jullie toedoen heeft de aarde een Raster, een netwerk, gekregen zoals nog nooit door ons gezien. Weet dat het grote verschil met activering van vorige netwerken is, dat ditmaal de mensen het werk zelf (!) grotendeels gedaan hebben. Natuurlijk is het door ons, door de Kosmische Hiërarchieën, opgepakt en verder gevoerd. Maar het zijn vooral jullie mensen die dit grootse werk geleverd hebben. Weet dat de kracht tot transformatie in jullie zit en dat je niet meer hoeft te wachten tot wij het teken geven. Jullie zelfwerkzaamheid is gevraagd, en is wat nodig is om de transformatie van de aarde te bespoedigen.

Door jullie gebundelde energie en intentie hebben jullie een Gouden Netwerk om de aarde gecreëerd. Ik zal jullie nu vertellen wat er verder gebeurd is, zodat je je eigen ervaringen en gevoel over de dag een plek kunt geven. Het netwerk dat door jullie gecreëerd is, is door de Kosmische Aanwezigheid gevuld met puur Gouden Licht. Je hebt het kunnen ervaren alsof er vanuit de Grote Centrale Zon een bundel Gouden Licht, een pure Engelenenergie, in het netwerk kwam als een Infusie van Licht. Dit Gouden Licht riep en roept iedereen op om vanuit zijn eigen hoogste licht te leven, lief te hebben, te werken, te functioneren. Naast deze straal stuurde gelijktijdig de Maha Chohan de Drievoudige Vlam naar beneden die in het Heilig Hart van alle (!) mensen indaalde. Dit is de vlam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Een ieder werd wakker gemaakt. Maar weet wel dat dit proces bij veel mensen nog langzaam zal gaan, niet iedereen is tegelijk wakker geworden. Ieder mens, ieder dier en ieder kristal is aangesloten op dit netwerk. Dit betekent dat alles wat leeft en een aanwezigheid, een ziel, heeft, nu met elkaar verbonden is in het Hoogste Licht.

De Raad “Wat Zal Je Doen Wanneer Je Het Weet?” 20 Januari 2015 / Ron Head

De Raad
“Wat Zal Je Doen Wanneer Je Het Weet?”
20 Januari 2015 / Ron Head
Verandering is ons onderwerp voor vandaag.Jullie leven in een tijd van grote verandering. Jullie hebben dat gedurende een aanzienlijke tijd gehoord. Jullie leven in het enige moment waarin verandering gemaakt kan worden. Dat is ook iets waar jullie vertrouwd mee zouden moeten zijn. Jullie kunnen geen enkele verandering in de toekomst maken, noch kunnen jullie wat voor verandering dan ook in het verleden maken. Het enige moment dat jullie kunnen veranderen is dit moment, het heden, en met dat aldus te doen zullen jullie alle toekomstige mogelijkheden veranderen. Jullie mogen ook de effecten van het verleden veranderen.
Wij zouden echter aan willen geven, dat de enige verandering waar wij jullie over raad geven is de verandering die jullie binnenin jullie zelf kunnen maken. Jullie mogen iets van een idee van het belang daarover hebben, maar wij verzekeren jullie dat jullie bekwaamheid om het grote bereik te voorzien dat jullie persoonlijke veranderingen zullen hebben op de toekomst en de omvang van het effect op het volledige Universum voorbij jullie begrip gaat. Zelfs op jullie wereld en in jullie maatschappij, is er geen manier voor jullie om de effecten te zien welke jullie kleinste actie zal hebben met diens rimpeleffect op personen die jullie nooit ontmoet hebben en nooit hoeven te ontmoeten. Jullie bespreken dit bij tijden, maar hebben jullie het werkelijk "aan boord genomen", zoals jullie zeggen?

Lady Nada Deel Jullie Geschenken 16 Januari 2015 / Fran Zepeda

Lady Nada
Deel Jullie Geschenken
16 Januari 2015 / Fran Zepeda
Hallo Dierbaren. Ik ben het, Lady Nada, wederom tegen jullie sprekend via dit kanaal. Ik omvat jullie in mijn armen van Liefde en stuur Liefde naar jullie allemaal.
Er is de laatste tijd veel verandering in jullie energiegebieden geweest. Het kan voor sommigen hoofdbrekend zijn, maar tevens verheffend. Het zal jullie gewoon een klein poosje nemen om gewend te raken aan de vrijheid en de uitgebreidheid die jullie verkregen hebben, een ieder in diens eigen capaciteit.
Overzichtelijkheid/duidelijkheid is één van de positieve "bijeffecten" van deze nieuwe verworvenheid. Het verlicht veel dingen in jullie verleden en heden, alles tevens omvat in jullie NU Moment. Het is alsof de wolken uiteen gegaan zijn en jullie jezelf bij een steilte van grootse nieuwe aanvangen gewaarworden met meer mogelijkheden dan dat jullie je ooit voorgesteld hebben.
Voor velen is het geweest alsof het "gordijn" van dichte energie plotseling opgetild werd en het jullie een klein beetje tipsy en zoekend achtergelaten heeft om wederom jullie fundering te vinden. Zulks is de aard van elk niveau dat jullie bereiken. Elk ervan vergt een beetje aanpassing aan het nieuwe perspectief en lichtheid en dan ben je weer onderweg naar nieuwe ondernemingen.

Heavenletter 5171 God Verrijst in Jouw Hart / Woensdag 21 januari 2015

God Verrijst in Jouw Hart
Brief uit de Hemel
Woensdag 21 januari 2015

God zei:

Door Mijn hart draait de wereld. De wereld weerklinkt door Mijn hart. De wereld met jou erin draait rond Mijn hart. Mijn liefde doet het Universum draaien en wat is het Universum licht zoals Ik het in Mijn hart draag. Er is geen zwaarte in Mijn hart. Liefde en licht wegen niets.

Als jouw hart zwaar voelt, heeft iets anders, iets wat ongewenst is, zich daar opgedrongen. Overtollige bagage veroorzaakt inefficiëntie van het hart. Het veroorzaakt ontoereikendheid van het hart. Lasten voegen massa toe en behoren niet bij het hart. Jouw hart moet niets wegen.

Zwaar-hartig is niet van God.

Nu, voeg geen schuld of schaamte toe aan een reeds gevuld hart. Jouw hart heeft genoeg geleden. Eén minuut hartzeer is teveel.

dinsdag 20 januari 2015

Portal 2012 Bescherming Geplaatst: 19 januari 2015 01:21 PST

Portal 2012
Bescherming
Geplaatst: 19 januari 2015 01:21 PST

Hoewel een groot deel van het scalaire plasma raster is verwijderd na de opening van de IS: IS-portaal, bestaat een groot deel nog steeds. De doorbraak fase betekent niet alleen regenbogen en mooie kometen, wij zijn in het midden van een occulte oorlog tussen de krachten van het Licht en de krachten van de duisternis.


Daarom is het van het grootste belang voor de mensen zich bewust te zijn van het bestaan en de invloed van het scalaire plasma rooster en andere energie wapens die de Cabal onder de leiding van de Chimera groep gebruikt om het menselijk bewustzijn te onderdrukken en om de komst van het Licht te voorkomen. Hier is een relatief goed artikel daar over:

Oproep van de engelen tot het samen bidden van de verschillende religies 20 januari 2015 / door Lorna Byrne

Oproep van de engelen tot het samen bidden van de verschillende religies
20  januari 2015 / door Lorna Byrne

 Toen de Sikh naar de cirkel van onaangestoken kaarsen stapte, werd hij omringd door engelen. Achter hem stond zijn beschermengel en toen hij zich strekte om de kaars aan te steken, strekte ook zijn beschermengel zich uit alsof hij ook die kaars ging aansteken. De Sikh stak een van de kaarsen op de tafel aan. Naast elke kaars stond een heel grote engel, die de mensen en de andere engelen in de kamer wel dwergen deed lijken. Hun gevouwen vleugels reikten tot ver boven het plafond dat verdwenen leek te zijn. Deze engelen leken allemaal op elkaar. Ze leken gekleed te zijn in gouden gewaden die in perfecte vouwen neervielen. De engelen waren zo schitterend, en hun licht straalde uit in de kamer.

engelen-licht

Een Hindoe was de volgende van de rij mensen die een kaars ging aansteken, elk van een ander geloof. Er waren Joden bij, Quakers, Boeddhisten, Katholieken, Oosterse Orthodoxen, Unitaristen en Moslims. Elk individu werd omringd door engelen, en achter elk van hen stond hun beschermengel.

Heavenletter 5170 Een God van Liefde Wenkt Jou / Dinsdag 20 januari 2015

Een God van Liefde Wenkt Jou
Brief uit de Hemel
Dinsdag 20 januari 2015

God zei:

Het kan heel goed zijn dat je een hoek om gaat in je leven, sommige bochten echter nemen hun eigen tijd. Soms kan je misschien het gevoel hebben dat je deze hoek al gedurende een lange tijd aan het omgaan bent, zeer lange tijd. Jij kunt misschien het gevoel hebben dat je aan het rijden bent in een oude auto die niet in staat is om de heuvel op te rijden. Soms kan je het gevoel hebben dat je in slow motion gaat of gevangen zit op de rand van een soort onzichtbare afgrond. Soms voel jij je futuristisch, en dat je helemaal niet in een auto zit, gewoon om een hoek vaart met niets dat je vast houdt als je de bocht omgaat, alsof je helemaal alleen bent.

Natuurlijk, het is niet waar dat jij alleen bent, want jij hebt Mij altijd bij je. Ik ben jouw stuurmechanisme. In alle gevallen, ben Ik bij jou, jou lief hebbend, meer van jou houdend dan je kan opnemen. Dat jij je alleen voelt is het bewijs van iets dat alleen in jouw perceptie ontbreekt, want Ik ben altijd stevig in jouw aanwezigheid. Jij kunt misschien, misschien is dat zo, Mij eerder zien als te vrezen dan als barmhartig.

maandag 19 januari 2015

Montague Keen, 18 Januari 2015

Montague Keen,
18 Januari 2015

VERDEEL & HEERS wordt in jullie hedendaagse wereld met succes gebruikt. Het heeft in het verleden altijd gewerkt. Staan jullie toe dat het vandaag de dag ook werkt? Het mislukt nooit om de stroom van WAARHEID, die boven komt om de mensheid te laten ontwaken, te verwarren en te verstoren. De meeste mensen hebben geen schuld aan het feit dat ze gebruikt worden om foute informatie te lekken. Het wordt zorgvuldig binnen de waarheid die ze uiten geplaatst, om zo de eerlijkheid te betwijfelen van degenen die de cabal tot zwijgen proberen te brengen. Weeg dit alsjeblieft zorgvuldig af en wees op je hoede. Bestudeer de ware feiten zorgvuldig voordat je een oordeel velt. Dit is een spel dat de cabal eeuwenlang met succes heeft gespeeld. Trap hier niet meer in.

De cabal heeft niets meer te verliezen aangezien ze de strijd verloren heeft. Ze willen onder jullie alleen maar vernieling aanrichten. Vel geen overhaaste oordelen omdat de beslissingen die je nu neemt zich afspiegelen in de toekomst die je creëert. Kijk naar de geschiedenis: dit scenario werd keer op keer herhaald, en sommigen trappen er steeds weer in. Open jullie ogen, kijk in jullie harten en beslis voor jezelf terwijl je zorgvuldig alle feiten beschouwt. Beslis dan voor jezelf wat jij gelooft en als waarheid accepteert.

Over vrede in de wereld maandag 19 januari 2015/ door Elias

Over vrede in de wereld
maandag 19 januari 2015/ door Elias

vrede

 Het spel met de schokkende gebeurtenissen.

Het lijkt ergens wel op diplomatie, want er zijn mensen die elke situatie uitbuiten om er verder een spelletje mee te spelen. Als we eens aandachtig kijken naar welke organisaties door bijvoorbeeld de aanslagen in Parijs nu eensklaps in een positief daglicht komen te staan, dan betekent dit dat die organisaties, politiek, politie en geheime diensten uit die gebeurtenissen energie en aandacht krijgen.

Het lijk me echt interessant om te blijven observeren in welke richting die energie verder stroomt. Waar staan de zogenaamde slachtoffers en waar de daders?

Wat denken de meeste mensen over het gebeuren? En wat voelen ze? Dit is één kant van het verhaal.

De andere kant lijkt me nog veel belangrijker. Stel jezelf de vraag wat die catastrofes allemaal bij jouw teweegbrengen. Wat doet dat allemaal met jou? Roept het angst op? Word je er een stuk onzekerder door? Of komt plots heftige woede tevoorschijn? Word je meer vastbesloten, groeit je innerlijke kracht?

De nieuwe maan van 20 januari 2015 | Wat wil je echt? 18 januari 2015 / Petra Stam

nieuwe maan januari 2015De nieuwe maan van 20 januari 2015 | Wat wil je echt?
18 januari 2015 / Petra Stam

We zitten nog in de winter maar de dagen worden merkbaar langer. Dit is normaal gesproken de koudste tijd van het jaar, maar het lijkt meer of we in het verlengde van de herfst met storm en regen zijn blijven hangen! Toch kan het ook ineens vriezen. De natuur is zichzelf aan het zuiveren: wat zwak of eenjarig was, is afgestorven en zelfs al voor een deel verteerd. Er heerst uiterlijke rust en stilte, maar in de buik van Moeder Aarde ligt het nieuwe leven verborgen te wachten op de juiste tijd om naar buiten te treden. Het is goed om ook bij jezelf na te gaan welke plannen en ideeën het waard zijn om uit te werken en welke je achterlaat. Betreed je binnenwereld en onderzoek wat je écht vanuit je hart wilt; wat sluimert er bij je of wil ontwaken? Geef het nog even de tijd, diep het uit en geef het een goede basis. Voor je het weet is het namelijk al lente!

De Maan staat in Waterman. De bekende thema’s die bij dit sterrenbeeld horen zijn: vrijheid, gelijkheid, onafhankelijkheid en eigen-wijsheid. Het zoeken naar uitdaging en vernieuwing kan onrust geven. Maar het kan ook dat je je een vreemde voelt, je nergens thuis voelt, zelfs als je motto is: “ik voel me alleen thuis als de deuren en ramen open staan.”

De heerser van Waterman, Uranus, staat nog steeds in een spanningsvierkant met Pluto (niet helemaal exact, dat is half maart, maar spanning is er zeker). Onderdrukte vrijheid (persoonlijk of mondiaal) kan plots veranderen in rebellie, uitbarstingen of (af)scheiding.

Je Magie Her-Inneren – 18 januari 2015 / Steve Rother

Je Magie Her-Inneren
18 januari 2015 / Steve Rother

De Innerlijke Wizard Ontwaken.

Groeten van Thuis, Geliefden.
Een planeet van Imperfecties.

O, dat is niet helemaal terecht, maar het komt er dichtbij. Deze dag is zo vol vreugde voor jullie allemaal. Wij hebben jullie alsmaar weer gezegd hoe magisch jullie op deze planeet zijn. Hoewel het er de schijn van heeft dat jullie dagelijkse leven geen bewijs levert van de magie waar wij het over hebben, staat dat op het punt te veranderen.

Er zijn zeer interessante zaken die zich voordoen terwijl jullie dit kruispunt op de tijdlijn naderen. Wanneer jullie in deze energie terechtkomen, zullen jullie nieuwe vaardigheden in jezelf ontdekken, en dat is de magie waarop wij gewacht hebben. Jullie begrijpen, geliefden, dat jullie op een planeet van imperfectie leven, dus jullie zullen dat als geest ook moeten ervaren, want geesten zijn perfect.

Ach, als geest valt er niets te leren of te winnen totdat je hierheen afdaalt en je perfectie verdeeld opdat jullie imperfectie dan wel leemten in je eigen energieën kunnen ervaren. Goed, we beseffen dat het lastig is om dit volkomen te bevatten, en wij zullen jullie hier meer over vertellen naarmate wij verder gaan. Jullie leven elke dag in Multi dimensionaliteit, maar hier komt het interessante deel daarvan.

Om waarlijk een ervaring op Aarde te hebben en te pretenderen dat je imperfect bent om mens te zijn, was het ook noodzakelijk om vele van jullie gaven/talenten te verbergen. Op jullie eigen initiatief werden vele talenten volkomen geblokkeerd om het Spel als mens te kunnen spelen. Jullie wilden het Spel niet verpesten. Wat zou er gebeuren als het hier kwam en je had alle vermogens om magie te scheppen?

Het klinkt waarschijnlijk als muziek in je oren, maar hoe zit het dan met je geest?
Zolang jullie geest deze incarnatie speelt en de kans creëert om haar frequentie te verhogen, verschillende eigen imperfecties ontdekt en de blokkades opwerpt, kan zij jullie geven wat je nodig hebt van deze ervaring op Aarde.

Jullie Eigen Gaven/Vermogens.

Geliefden, jullie zijn thans enorm veranderd. Jullie zijn voorbij het punt waarop de planeet spoedig de gestorven Aarde zou zijn. De Aarde zou nooit gestorven zijn; het zouden de ganse mensheid en ruwweg 97% van alle levensvormen op de planeet die verdwenen waren. Geliefden, jullie ontwaakten te elfder ure uit de droom en jullie begonnen je macht op te pakken, jullie begonnen te ontwaken voor wie jullie waarlijk zijn en je ging er voorbij.

Terwijl jullie door de 12.12.12 poort gingen, ondervonden de meeste mensen grote verwarring omdat dingen niet meer hetzelfde werkten als daarvoor. Toch brachten jullie al je gereedschappen mee om ze op de oude manier te gebruiken, en dat lijkt niet altijd te lukken. 

Nu passeren jullie een nieuwe afstemming, aangezien de hele mensheid voorbij dit volgende niveau kan evolueren en zaken in balans gaan brengen.

Daarom schijnt er thans zoveel beroering/chaos op Aarde te zijn. Er zijn zoveel oorlogen, er zijn zoveel mensen die hun waarheid soms met geweld opdringen, en weer anderen staan gewoon in hun energie.

Zoveel zaken die verborgen waren, komen nu boven water. Als al die zaken tegelijkertijd geopenbaard worden, voelen jullie je overweldigd. Welnu, hier is het goed nieuws, geliefden: jullie hebben allemaal een set gaven. We zeggen dat opzettelijk omdat het geen individuele gave is die je hebt. Jullie hebben gaven op een bepaald terrein, dat doorgaans een groot gebied overspant, en iets daarvan kan als magie beschouwd worden zodra je het beheerst.

Ogenblikkelijke Magie.

Deze gaven zijn nogal gemakkelijk uit jullie ervaringscyclus op Aarde geplukt, maar het mooie daarvan is dat ze weer één voor één terugkomen. Jullie zullen energie niveaus naar je toe voelen komen, en dan zullen jullie plotseling in staat zijn dingen te doen waarvoor je vroeger veel moeite voor deed maar het niet kon voltooien.

Er is een nieuwe vorm van magie, die buiten de tijdlijn werkt omdat het op elk moment dat jij wenst ogenblikkelijk werkt, en jullie kunnen dit nieuwe licht letterlijk aarden/downloaden. Welnu, het is iets dat zeer bekend is voor jullie. Denk nu niet dat het een nieuwe gave is die je nog nooit hebt gezien. Ondanks dat jullie die delen uit je zelf en je eigen vermogens hebben uitgeschakeld, lijken ze nog steeds hun weg in je leven te vinden.   

Er is grote kans dat jullie op z’n minst bekend zullen zijn met het gebied waarin jullie gaven zich zullen openbaren. Na het volgende kwartaal moedigen wij jullie aan opnieuw dingen te doen waar je eerder mee hebt geworsteld. Tracht een nieuwe manier te vinden om deze magie te aarden samen met de afstemmingen, het tijdlijn kruispunt en alles wat er gaande is. Jullie zullen de wind enigszins de wind in de rug voelen en dat is het zetje wat je nodig hebt; een beetje aanmoediging.

Het is tijd om je specialiteit te herontdekken.

Dus, besef dat deze magie doorgaat op een totaal nieuwe manier, en het zal zich in jullie leven openbaren, te beginnen beetje bij beetje en herinneringen. Je zou bijvoorbeeld een idee hebben om iets groots van hier naar daar te slepen, maar in gedachten zeg je: “Hoe krijg ik dat voor elkaar?”

Misschien met een steekwagen, een vorkheftruck of wat dan ook om het in beweging te krijgen. Dan zou jij je ineens kunnen her-inneren dat je ooit in staat was grote dingen voort te bewegen door je geest te gebruiken. Op deze manier zullen jullie gaven zich eerst als een vonk van licht of als herinnering openbaren, daarna openbaart het zich als iets dat je wist dat je het kon, maar al heel lang niet hebt gedaan.

Nu, betekent dit dat je in staat bent om alle punten te verbinden en dat enorme ding te verplaatsen? Jawel, dat zou kunnen en alleen de laatste tijd is dat zelfs mogelijk te overwegen. Door alles wat plaatsvindt op Aarde ontwaakt jullie magie en het is tijd je specialiteit, je uniciteit en alle aspecten van licht die je binnen je wezen hebt gekoesterd te herontdekken.

Nu is de vraag wat jullie er mee zullen doen. Zullen jullie ze in je werk gebruiken, zullen jullie proberen er de kost mee te verdienen? Welnu, hier is het mooie, geliefden. Wij hebben geen oordeel over hoe jullie je magie gebruiken. Dat gaat ons niets aan, weet je. De realiteit is dat jullie op de planeet van vrije keus leven. Jullie kunnen het voor alles gebruiken, en door ze op enige manier voor alles te gebruiken, zullen jullie ook daar weer meester in worden.

Waar zullen jullie je gaven voor gebruiken?

Er waren tijden waarin jullie uitblonken met je meesterschap te integreren, maar nu zullen de magie en jullie meesterschap op nieuwe manieren ontwaken. Het is een prachtige tijd om op Aarde te zijn. Ja, er liggen jullie nog moeilijkheden en uitdagingen te wachten.

De voortwoekerende haat op jullie planeet is erg moeilijk te verkroppen en het houdt niet gemakkelijk op. Het is erg diep verankerd in sommige mensen, net zoals liefde in andere mensen is verankerd. Het gebrek aan liefde dat jullie haat noemen kan eveneens diep geworteld zijn. Het gevolg is dat iets gemakkelijk plaatsvindt; een oorlog, een invasie, of wat dan ook, en mensen worden geëvacueerd of hun levens worden ontwricht.

Dan leren ze hun kinderen de mensen die hun leven hebben ontwricht te haten, en dat gaat maar door en door. Waar twee vechten hebben twee schuld, dus denk nou maar niet dat er één goede kant is. Dit gebeurt voortdurend op Aarde en die dingen kaatsen heen en weer in jullie veld van dualiteit. Nu zijn jullie in staat om iets van de nieuwe magie te aarden, de magie ontwaakt binnen een ieder van jullie. Waar zullen jullie het voor gebruiken, dat is de vraag.

Je Magie Her-Inneren.

Welnu, geliefden, dit is je unieke lichtstraal die alleen jij van thuis mee kon brengen. Je bracht het hier op Aarde en je stemde erin toe om het op een of andere manier te benutten. Tot nu toe was het niet belangrijk, omdat het uitgeschakeld was. Je kon er niet bij komen ook al probeerde je het, ofschoon je er wel herinneringen aan hebt.

Jullie hebben je herinneringen aan magie, maar je dacht dat het dromen waren. Jullie dachten dat het kinderherinneringen waren uit verhalen en sprookjes. Waarom, geliefden, ebt je interesse plotseling weg als iemand een boek over magie tevoorschijn haalt? Kijk naar sommige dingen, zoals Harry Potter, die zomaar in je leven zijn verschenen om nieuwe energie te brengen. Vele boeken, films en andere zaken die je hier hebt gebracht zijn  er om je te helpen je magie te her-inneren.

Jullie hebben nu de talenten om iets dat jullie dierbaar is te verankeren. Kijk naar de gebieden van passie en kijk naar hoe jullie denken dat anderen op een of andere manier de gave van magie hebben. Zal zich dat manifesteren opdat plotsklaps iedereen op Aarde magisch krachten van manifestatie heeft om alles te creëren? Wow, wat een zooi zal dat worden! Het zal zich langzaam openbaren, maar niettemin is het magie.

Start met je dromen.

Jullie kunnen niet alles in één inspanning of via één herinnering ontsluieren, want het vergt enige tijd. Het kostte jullie een heel lange tijd om die herinneringen te begraven en zullen jullie beginnen ze te ontdekken. Begin eerst met jullie droom perioden. Veel van die herinneringen zijn net buiten je bereik verborgen gebleven, maar dat was de bedoeling ook.

Het is een scheiding tussen bewustzijnsfrequenties, en net buiten jullie bewustzijn is alles geborgen dat jullie verbindt met al jullie dimensies van tijd en ruimte. Wij weten dat het voor jullie moeilijk is om dit volledig te bevatten, maar geloof ons op ons woord dat het net buiten je bewustzijnsbereik lag. Wat er gebeurt is dat de hele mensheid energetisch expandeert, zonder er ook maar van te weten.

Daarmee hebben jullie jezelf dichter bij Thuis gebracht dan ooit tevoren. Nu is het tijd dat die zaken die eerder net buiten je bereik lagen jullie werkelijkheid op de zachtste wijze binnen komen. Dit zijn zaken die je kunt beoefenen, dus oefen op je magie.

Daar zijn jullie niet aan gewend, toch? Hoe zou je het vinden als je gewoon met je hand of met een toverstaf kon zwaaien? Wij hebben geen toverstaf, maar wij hebben een magische pen. Hoe zou je het vinden als wij met onze magie konden wuiven om iets voor jullie te creëren? Dat was leuk, ik denk dat ik het nog eens zal doen. Hoe zou het zijn als we dat konden? Welnu, dat staat er aan te komen, geliefden.

In de tussentijd, totdat jullie dat vermogen hebben om volledig te her-inneren, neem je de dromen omdat het onze manier is jullie te helpen her-inneren. Vele mensen hebben uitdagingen met dromen, enkele mensen her-inneren zich geen droom en anderen denken dat ze niet dromen. Geliefden, wanneer jullie je bewustzijn en het beeld van wie je denkt te zijn, laten rusten, worden jullie plotseling weer heel en dit gebeurt tijdens het dromen.

Dat is jullie verjongingsperiode, geef je zelf daarom toestemming voor je gaat slapen om je jouw magie te her-inneren. Dat is alles wat je nodig hebt. Geef je zelf gewoon toestemming om te ontvangen wat je aangereikt wordt om je te helpen herinneringen van je magie op te rakelen. Vanaf dat moment maakt het niet uit waar de droom over ging, omdat je de deur hebt geopend voor het ontvangen van de magie, en zo begint het.

Sommige mensen zullen ongelooflijk wilde dromen hebben over meesterschap in alle vormen van magie. Dat zijn prachtige dromen, geliefden, maar jullie hadden ze al toen je nog kind was. Jullie dachten dat het een natuurlijk aspect was dat zich ontwikkelde, en dat was het omdat het werkelijk is. Je hebt het je niet verbeeld; het was geen verhaal dat je ouders je vertelden om je te plezieren of om je even te laten ontspannen.

Het was echt en het is dat deel dat weer naar jullie allemaal terugkomt. Het jaar 2015 is een tijd om je magie te her-inneren, om te ontwaken uit de droom en te beginnen iets van die magie in je leven op diverse manieren te benutten. Dat geeft jullie de gelegenheid te oefenen om het volledig in je leven te integreren.

Het Witte Geluid Zal Zuiver Worden.

Het zijn waarlijk prachtige tijden op Aarde. Jullie zullen iets gaan zien dat erg interessant is, want jullie hebben ineens de deur naar al die input geopend, en iedereen met een mobieltje kan video’s maken. Jullie leven in een tijd van geen geheimen meer, en jullie leven ook in een tijd van bijna te veel informatie, wat jullie eigenlijk helpt je doel op Aarde te verklaren.

Terwijl jullie iets van jullie magie in je leven beginnen te integreren en dat op praktische manieren gebruikt, zal het witte geluid zuiver worden. (Wit geluid is ook wat wij vroeger sneeuw/ruis op het tv scherm noemden – A) Houdt dat in dat jullie geen problemen meer hebben op de wereld? Jawel, de problemen blijven. Je zult ze nog tegenkomen, maar ze zullen je aura niet binnenkomen tenzij je er een rol in moet spelen.

Jullie zullen in staat zijn meer gefocust op alles in het leven te zijn, en jullie zullen meer ontdekken wat je rol in het geheel is. Dit zijn de tijden waarvoor jullie naar de Aarde toekwamen, om hier te zijn in deze magische tijden waarin wij zouden beginnen te werken aan jullie eigen fysieke lichamen.

Jullie fysieke lichamen moeten ook aangepast worden, want ze waren slechts ontworpen om een bepaald percentage van je Licht te dragen. Jullie overspoelen je zelf nu met zoveel meer licht dat de lichamen zich aanpassen en veranderen.

De energiebalans van de Aarde moest eerst veranderen en dat is nog steeds gaande, maar jullie fysieke lichamen zullen beginnen het vermogen om meer licht vast te houden te vergroten.

Wij spreken niet over het zichtbare licht in het spectrum. Wij spreken over voorbij de kosmische stralen, de hoogste vormen van licht die de mensheid nog moet ontdekken. Jullie wetenschappen zullen jullie daar uiteindelijk op wijzen, maar her-inner je jullie magie totdat jullie dit bewijs voor ogen krijgen. Her-inner je wie jullie zijn. Maak die kwantumsprong voorbij alles en spring er gewoon in. Zo simpel is het. Niet altijd gemakkelijk, maar simpel.

Wij kijken over je schouders mee.

Het is tijd voor iedereen dat jullie je waarheid her-inneren, je magie, de dingen die je kunt en de vermogens die je hebt. Geliefden, er zijn tijden op Aarde waarin we over je schouder meekijken. Wij kijken mee als je gefrustreerd iets probeert uit te zoeken, een verzameling energie die je tracht op te lossen. Wij lachen dan hysterisch omdat jullie de magie hebben het innerlijk in een oogwenk op te lossen, maar jullie zoeken naar antwoorden buiten jezelf omdat je dat gewend bent.

Nu verandert dat, en 2015 zal een nieuwe vorm van je innerlijke magie introduceren. Verwelkom het met open armen en beloof jezelf het te aarden door het op enige wijze te gebruiken. Geloof niet dat er gebrek is in jullie wereld, lieverds, dat is slechts de illusie. Vele mensen doen niets omdat ze voelen dat ze iets van iemand anders afpakken. Jullie zijn daar zo ongelooflijk sensitief voor, dat je geen opschudding op Aarde wil maken.

Zorg alsjeblieft voor opschudding, want het is tijd je te her-inneren wie je bent en gebruik de innerlijke magie om je wereld te creëren. Jullie zullen ontdekken dat de Aarde verandert en meer mogelijk maakt dan je ooit had gedacht. Geliefden, wij groeten jullie met de grootste eerbied en we begeleiden jullie op je weg om de evolutie van de mens te zien zoals wij het voorspeld hebben.

De magie is hier, jullie koesteren die. Wij hopen meer dan wat ook dat jullie je het her-inneren. Met de grootste eerbied vragen wij jullie elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar bij elke gelegenheid. Her-inner je dat het een gloednieuw spel is dat je speelt. Speel goed samen.

Espavo, geliefden,

Steve Rother.