Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 10 januari 2015

Blossom met de Galactische Federatie 10 januari 2015

Blossom met de Galactische Federatie
10 januari 2015
vertaling winny
met meditatie onderaan.

Blossom:  Hallo jullie en welkom in het jaar 2015. Ik vroeg me af of het gepast zou zijn voor jullie om ons een boodschap te geven, over wat JULLIE zien dat dit komend jaar ons heeft te bieden?

Federatie van Licht: Met de grootste Liefdevolle Energie, Liefste Zielen, komen we opnieuw in gemeenschap bij jullie. Bij het voorbijgaan van het oude jaar naar het nieuwe, is er een uitwisseling geweest van Energie tussen dat wat niet langer meer diende … en om Nieuwe Energie binnen te brengen. Een Hogere Energie waarvan jullie zullen ontdekken … tot je genoegen … die jullie enorm helpt bij het opheffen van jullie spirit-zelf naar een plek die veel vreugde brengt.

Samen met de festiviteiten van jullie Kerst tijd… die vermoeidheid kan brengen vanwege het mogelijk verwennen door vele zaken … heeft deze uitwisseling van Energie ook een vermoeidheid gebracht omdat dit laat (‘swapp’)‘ruilen’. Door het loslaten van het oude … laat dit vergiften los en bepaalde biologische afwijkingen die moeten worden kwijt geraakt uit jullie onmiddellijke innerlijke functies.

De Start van 2015 ~ Versnelde Verschuivingen 10 Januari 2014 / Méline Portia Lafont

De Start van 2015 ~ Versnelde Verschuivingen
10 Januari 2014 / Méline Portia Lafont

Ons nieuwe jaar 2015 werd afgetrapt met een echte "schop onder het achterwerk" scenario voor het collectief en onszelf als een individuele expressie van Zijn. Omhoog gaan we op een versneld tempo, klaar of niet klaar aangezien de dingen moeten veranderen en verhuizen in dit Nu. Of de dingen nu wel of niet ondersteunend door jou worden waargenomen, er wordt aan jou getoond wat er nog steeds aanwezig en treuzelend is om losgelaten te worden. Dit is aldus specifiek voor het collectieve bewustzijn, aangezien de eerste golvers in/naar multidimensionale ervaringen en Meesterschap zijn gestapt. Voor diegenen van ons: blijf te allen tijde geaard en gecentreerd! Wij leven nu door voorbeeld en moeten het Licht en de Liefde verankerd en aanwezig houden. Tweede Golvers nemen dat over wat de eerste golvers als een taak of dienstverlening volbracht hebben door groei en uitbreiding.
Voor diegenen van de tweede Golf: jullie worden nu de Meesters die voor de wereld zullen transmuteren en zullen leren om de trilling in Jullie zelf alsook voor het Collectief Hoog te houden. Ik voel dat dit jaar er één van hereniging is met bepaalde niveaus alsook de communicatie, het contact met bepaalde van onze Galactische en meester energieën die ons overlichten als een individuele ervaring en expressie. Niveaus van Zelf dus. Dit brengt de kans om een meer uitgebreide werkelijkheid te ervaren met nieuwe Aarde sjablonen en energieën, alsook met het bewustzijn van Galactische trillingen en niveaus. Je zult gevoeliger worden voor alle dingen die er gebeuren en energetisch verschuiven, aangezien je bewustzijn en gebieden bezig zijn uit te breiden. Waar het ook is dat je bent in dit NU, wat er ook gebeurt in je directe omgeving of deze wereld, houdt die ruimte van innerlijke vrede, sereniteit vast en houdt de gedachte vast dat alles een reflectie is van de verschuiving welke het collectief of jouw omgeving ervaart om te ontwaken jegens hun eigen Goddelijke bewustzijn en potentieel. 

De Cyclus van 26,000 Jaar – Het volgende niveau van ons bestaan 21 December 2014 |/ Steve Rother geplaatst 10 januari 2015

De Cyclus van 26,000 Jaar –
Het volgende niveau van ons bestaan
21 December 2014 |/ Steve Rother
geplaatst 10 januari 2015

Gegroet dierbaren, welkom en ontvang de groeten van Thuis.

Wij kijken naar jullie op Aarde van ver ver weg en wij reiken uit naar jullie, in jullie wereld, als jullie dat willen, en het ons toestaan. Wanneer jullie de ruimte geven om dat te laten gebeuren, zijn we hier niet om jullie te vertellen welke kant jullie opmoeten, noch om jullie de snelste weg naar het volgende doel te vertellen. We zijn eenvoudigweg hier om jullie te helpen herinneren, want dat is een van de sleutels.

Waar we vandaag over willen praten is iets waar we het al eerder over gehad hebben, maar dit keer willen we een stap verder gaan, en delen wat er op dit moment plaatsvindt op de planeet Aarde. Zoals we eerder al zeiden, eind maart (2015) zal een belangrijk moment zijn voor alle mensen, overal ter wereld. Sommigen van jullie zullen de energie sterk voelen verschuiven, en wellicht zul jullie je zelfs opgelucht voelen, alsof je een zware last mag loslaten. Echter, velen van jullie zullen die sensatie niet ervaren. Het zullen de hogere gevoelige niveaus zijn die deze verschuiving het meeste zullen ervaren / voelen. Voor de meeste mensen zal de verandering in ritme / energie aanvoelen als een normale dag, en tegelijkertijd zal alles veranderen. Het is in werkelijkheid zo dat het niet zozeer gaat over een enkele dag die alles veranderd, maar meer over de veranderingen die plaats vinden onderweg daar naartoe, want er moet veel energie uitgelijnd worden om dit moment te laten plaatsvinden. Laat het ons uitleggen.

Als lichten lijken te doven gedicht van Marcel & Marijke Messing (december 2014)

Als lichten lijken te doven


*
Als lichten lijken te doven
laat branden de lamp van het hart
Als laatste winterbloemen lijken te bevriezen
laat bloeien de innerlijke liefdesbloem

*
Als duisterdraken van vernietiging
over gepijnigde aarde vliegen
koester stil de duif van vrede
in handen reikend naar het licht

*

De Arcturianen Gedachtevormen als Portalen (Deel 3 van Hersengolven en Bewustzijn) 7 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
Gedachtevormen als Portalen
(Deel 3 van Hersengolven en Bewustzijn)
7 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie
Gedachtevormen zijn de combinatie van je gedachten en emoties. Het is deze combinatie, ingepakt als een gedachtevorm dat de creatie van je eigen werkelijkheid begint. De frequentie van de gedachten wordt bepaald door je staat van bewustzijn, wat bepaald wordt door je hersengolven, welke grotendeels bepaald worden door de frequentie van je emoties.
Je emoties interfacen te allen tijde met je lichaam en beïnvloeden de frequentiegolf van je gedachten. Op dezelfde manier, beïnvloeden je gedachten de frequentie van je emoties. Je gedachten kunnen gevuld zijn met de resonantie van Onvoorwaardelijke Liefde of helemaal omlaag het spectrum naar de emoties van angst.
Onvoorwaardelijke Liefde voelt zoals een emotie, aangezien je het door je gehele lichaam heen ervaart. Echter, sinds het een vijfdimensionale emotie is, zullen wij het een resonantie noemen. Om voor een gedachtevorm volledig te ontwikkelen, moet de frequentie van de gedachten en emoties in synchroniciteit zijn.

Heavenletter 5160 Wees Hier voor Grootsheid / 10 januari 2015

Wees Hier voor Grootsheid
Brief uit de Hemel
Zaterdag 10 januari 2015

God zei:

Details hebben hun plaats, maar toch, in het leven als geheel, zijn details niet de belangrijkste focus. In feite ergeren details je het meest doordat je er veel te veel op let. Iemand maakte het bed niet goed op. Iemand deed het deksel niet terug op de pindakaas, of draaide hem niet strak genoeg vast. Iemand liet het licht aan, deed de deur niet dicht, at met zijn mond open.

Het zijn maar al te vaak de kleine ergernissen die jou het meest ergeren. Minder ernstige zaken nemen graag het podium over. Het meeste van jouw frustratie komt van kleine zaken die jij jouw tijd en hart laat over nemen. Veel te veel energie gaat naar details die er uiteindelijk niet toe doen. 

Deze kleine ergernissen tellen op. Ze omringen jou. Ze overwinnen jou. Je maakt er veel van, alsof het leven afhankelijk is van de perfectie van details. Zorgvuldigheid heeft zijn plaats, echter niet in het meeste van het leven en niet in die mate die jij toestaat.

Wanneer jij een ernstig probleem hebt, komt wat Ik nu tegen jou zeg dicht bij huis. De details van het leven zijn niet de energie waard die ze verbruiken. Soms maken details je onredelijk pietluttig.

vrijdag 9 januari 2015

Jezus: De Mens Jezus. Arjuna Geplaatst: 9 januari 2014

Jezus:
De Mens Jezus.
Arjuna
Geplaatst: 9 januari 2014

Wat ons telkenmale weer opvalt is de geringe kennis die gelovigen aan de dag leggen als het om de familie, afkomst en beroep/roeping gaat van de mens die de wereld heeft leren kennen als Jezus de Christus. Kennelijk is de Roomse doctrine erin geslaagd alle menselijke kenmerken van Jezus uit onze collectieve herinnering te verwijderen.

Immanuel of Yeshua.

We beginnen met zijn naam, die oorspronkelijk niet Jezus luidde. Zijn naam was Jahoshua of Joshua, wat inderdaad de betekenis had van ‘de zoon van God’. Het merkwaardige is dat er in verschillende evangeliën aanvankelijk sprake is van een andere naam. Volgens Matteüs 1:22-23 vertelt een engel Jozef het volgende om het woord van de profeet Jessajah te vervullen: "Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven." Deze naam betekent in het Hebreeuws: “God zij met ons”.

Deze profetie staat in Jessajah 7:14: "Zie de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven." Het is opvallend, dat in Mattheüs 1 nogal nadrukkelijk over de naamgeving van Yeshua gesproken wordt. In feite worden er twee namen genoemd: Jezus en Immanuel.

Voorspellingen voor 2015 9 januari 2015 / door Jennifer Hoffman

Voorspellingen voor 2015 
9 januari 2015 / door Jennifer Hoffman

Elk jaar heb ik sinds 2005 voorspellingen geschreven, en elk jaar zeg ik hetzelfde: ‘Ik schrijf voorspellingen, alhoewel ik ze niet graag schrijf. ‘ Ik aarzel om voorspellingen te doen, zeker over wereldgebeurtenissen, omdat ik niemands denken wil beïnvloeden of de energie in een bepaalde richting duwen.

Nu zit er meer dan ooit enorme kracht in het gedeelde collectief bewustzijn. Daar mijn voorspellingen gelezen worden door miljoenen mensen overal in de wereld, die ook hun eigen interpretatie hebben over wat ik schrijf, is het delen van deze voorspellingen een missie die ik heel ernstig neem en ik schrijf ze met veel zorg. Dit gezegd zijnde, verwijs ik soms gedurende het jaar naar deze voorspellingen die ik deed (die ik niet meer verander eens ze zijn gepubliceerd).

De details over wat er exact zal gebeuren maken niet altijd deel uit van de informatie die ik met je deel, want die is meer gefocust op het potentieel dat kan gebeuren of wat energetisch is afgelijnd om te maken dat bepaalde gebeurtenissen zich op een specifieke manier ontvouwen. Omdat we het laatste decennium zo geëvolueerd zijn, helpt het weten van wat er allemaal mogelijk is ons soms om beslissingen te nemen, in plaats van een waarschuwing te geven over de komende gebeurtenissen.

Djwhal Khul "2015 Ommekeer" 8 Januari 2015 / Terri Newlon

Djwhal Khul
"2015 Ommekeer"
8 Januari 2015 / Terri Newlon
Djwhal Khul hier. Tashi Delek.
Prima. We zijn zo ongeveer gereed om te werken met het neerleggen van de doelbewuste intentie voor het jaar 2015 en wij hebben een volledige Tele-seminar aangaande dat de komende vrijdag. En ik zou willen zeggen dat dit een tijd is om werkelijk ietwat te kijken naar de diepere inzichten.
Het is een jaar van totale ommekeer en er is heel veel ruimte voor positieve veranderingen tenzij je tegenstrevend bent en dan ga je veranderingen op gang gebracht krijgen door negatieve omstandigheden. Als je naar het nieuws kijkt en wat al niet meer, zal je zien dat dit al gereflecteerd wordt in wat er gaande is in verschillende gemeenschappen rondom de wereld.
Dus willen wij een positieve zienswijze, een positieve intentie en dan zeer bewust alle noodzakelijke veranderingen overlaten aan het Hogere Zelf en je kunt ook verzoeken, "Met gratie en gemak alsjeblieft" en ik suggereer sterk dat jullie dat doen.

Heavenletter 5159 De Liefde die God voor Jou Heeft / 9 januari 2015

De Liefde die God voor Jou Heeft
Brief uit de Hemel
Vrijdag 9 januari 2015

God zei:

Ja, je moet uit de gewoonte komen van klein denken. Voor eens en altijd moet je uit de aangeleerde reacties komen die jij je eigen hebt gemaakt op dat wat jou frustratie geeft. Hoeveel beter zou het leven zijn als je maar uit jouw wrok en woede over kleine dingen zou kunnen komen.

Ik zal je helpen. Ik zal je coachen. Het enige is, dat je zelf tot een groter begrip moet komen.
Laten We zeggen dat, voor de derde keer in drie dagen, een robot van een bedrijf jou een antwoord heeft gestuurd op jouw eerlijke vraag. Het antwoord is helemaal geen antwoord. De robot heeft geen idee waarover jij het hebt. De robot heeft geen flauw idee. En de geprogrammeerde robot is onverschrokken. De robot schrijft vrolijk dat hij graag jouw vragen op elk gewenst moment zal beantwoorden. Zo blind en onverschillig is de robot dat jij ongelooflijk gefrustreerd bent. Soms is een levend lichaam net als de computerrobot die niet naar jou niet luistert. Het geeft niet wat jij zegt.

donderdag 8 januari 2015

De Arcturianen Drijvende Gedachtevormen Deel 2 van Hersengolven en Bewustijn 4 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
Drijvende Gedachtevormen
Deel 2 van Hersengolven en Bewustijn
4 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie


Introductie
Eergisterenavond bleef ik tot laat op en schreef de blog over "Bewustzijn en Hersengolven. Toen, midden in de nacht, werd ik wakker met de boodschap:
Niets in de Natuur reist alleen. Al het Leven is verstrengeld.
Deze boodschap was zo sterk in mijn geest dat het me wakker maakte en eiste dat ik het opschreef, dus deed ik dat.
Toen, vroeg de volgende ochtend ontving ik:
We werken allemaal aan een elementaal niveau. Op deze manier creëren we het Nieuwe Jaar. De elementalen zijn de fundering van alle materie. De elementalen creëren de frequentie van de materie,
Wat de frequentie van onze gedachtevormen is,
Wat de frequentie van onze hersengolven is,
Wat de frequentie van ons bewustzijn is.
(Ik ben niet zeker van wat het "Nieuwe Jaar" gedeelte betekent. Echter, ik heb het gevoel gehad dat 2015 een speciaal jaar zou zijn.)
Ik zal NU het Drijvende Gedachtevormen artikel posten dat ik een tijdje geleden schreef (wie kent de tijd deze dagen?) Ik postte het toen niet, aangezien ik voelde dat het voorafgegaan moest worden met enige informatie. De bovenstaande boodschap leek mij te vertellen dat het het NU is om die boodschap te presenteren.

PORTAAL 2012 Agartha Netwerk Ontwikkelingen Geplaatst: 7 januari 2015

PORTAAL 2012
Agartha Netwerk Ontwikkelingen
Geplaatst: 7 januari 2015 11:58 PST

In het Westen werd het Agartha-netwerk meer dan een decennium geleden geïntegreerd in de Verzetsbeweging. In het Oosten, werd het tot nu toe om veiligheidsredenen gehouden als een aparte entiteit.

Het Oost (Aziatische) Agartha netwerk werd 25.000 jaar geleden gecreëerd toen vele onsterfelijke (xian) het oppervlak van de planeet verlieten:

En een ondergronds koninkrijk van Licht creëerde in hun grotten-hemelen:

Ik nam deze foto onlangs ergens in zo'n grot in Azië:

Bewustzijn en Hersengolven Deel Eén 2 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie

Bewustzijn en Hersengolven
Deel Eén
2 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie
De Arcturianen adviseerden mij om enige informatie te presenteren over hersengolven en bewustzijn ter voorbereiding op het verkennen van het Gamma Golf Bewustzijn. Gamma Golf Bewustzijn staat ons toe om bewust de hogere dimensionale werkelijkheden gewaar te worden. Echter, het is beter om eerst enige basis informatie over het bewustzijn en de hersengolven te presenteren.
In het Bewustzijn Reizen
Reizen in ons bewustzijn is zoals het veranderen van kanalen op een radio of televisie. Onze MULTIDIMENSIONALE ZELF is de uitzendtoren, welke boodschappen naar ons uitstuurt dwars door vele verschillende frequenties heen.
Ons BEWUSTZIJN is de radio of TV breedband, welke boodschappen van vele verschillende frequenties ontvangt, en ons toestaat om een kanaal te kiezen.
Onze HERSENGOLVEN zijn de kanalen die de radio of TV naar de frequentie kalibreren van het gewenste station.

Heavenletter 5158 Aanschouw Jezelf Als een Vlammende Zonsopgang / 8 januari 2015

Aanschouw Jezelf Als een Vlammende Zonsopgang
Brief uit de Hemel
Donderdag 8 januari 2015

God zei:

Ik ben vereerd om God te zijn. Daarom ben Ik vereerd om jou te zijn. Hoe je misschien dan ook mag verschijnen, is er meer wat jou betreft dan het oog kan zien. Je bent een dierbaar kind van Mij, gemaakt van Mijzelf, en je bent zeer dierbaar voor Mij. Sterker nog, Ik herhaal op zoveel mogelijk manieren die Ik kan bedenken om te zeggen dat We Eén zijn. Er is geen afscheiding hier.

Dan vraag jij je af hoe het kan zijn dat Ik, als jij inderdaad Mij bent, afdwaal van Mezelf zoals het zeker lijkt te gebeuren in de wereld.

Het is alsof Ik Mijn individuele ogen blindeer. Ik, verschijnend als jou, vergeet tijdelijk Wie Ik Ben. Jij vergeet Wie Je Bent. Ik, God, de voormalige God, ga je niet afwijzen vanwege dit. Ik verdrijf jou niet uit Mijn hart.

woensdag 7 januari 2015

Sheldan Nidle - 6 januari 2015:

Sheldan Nidle - 6 januari  2015:


6 Cimi, 4 Chen, 11 Ik

Dratzo! We komen met heel interessant nieuws! Het proces dat jullie realiteit verandert gaat gewoon door ondanks pogingen van de duistere cabal om het verder te vertragen. Dit veroorzaakte het mislukken van de aankondiging van het allereerste begin van de levering van jullie welvaartszendingen. Het duister is er over het algemeen niet in geslaagd het begin van deze leveringen te voorkomen. Dit proces beweegt zich echter voort naar een tijdstip waarop het succes publiekelijk kan worden gezien. Over het geheel genomen zijn we verheugd dat de regeringen die nu door het duister worden gecontroleerd op hun laatste benen lopen. De eerste maand van het nieuwe jaar belooft jullie de welvaart en het bestuur te geven dat lange tijd voor jullie werd voorspeld. Onze aardse bondgenoten zijn vastbesloten elk mogelijk obstakel te overwinnen en jullie een nieuw financieel systeem te geven. Dit systeem zal een drastische hergroepering van verschillende regimes in het Westen afdwingen en snel nieuw bestuur creëren. Het is dit nieuwe bestuur dat eindelijk disclosure zal laten plaatsvinden. Het is deze dramatische gebeurtenis die ons op het wereldtoneel zal stuwen. Er zal veel gebeuren nadat dit speciale moment plaatsvindt. Onze medewerkers zijn klaar om zichzelf aan te kondigen en de communicatiekanalen met jullie te openen.

Op dat moment zullen de energieën verschijnen die ons de mogelijkheid geven een serie aankondigingen te doen. Zo zal een hele serie gebeurtenissen onvermijdelijk leiden tot een massalanding en het begin van jullie trainingen met ons. De Opgestegen Meesters en de Agarthanen willen jullie een groot deel van jullie geschiedenis uitleggen. Dit zal zelfs de opkomst en ware betekenis van de grote religieuze filosofieën, die de kern zijn van het geloof van de meesten van jullie, omvatten. Jullie hebben bewijs nodig en een algemene uiteenzetting van wat er feitelijk gebeurde. Deze goddelijk serie verhalen moeten opnieuw worden ingesteld en niet grondig gemanipuleerd, zoals het geval was met veel van wat jullie je eigen gemaakt hebben. Het duister heeft vakkundig genomen wat voor haar eigen doeleinden het meest behulpzaam was en herstructureerde die zaken waarin jullie momenteel diep in geloven. Ons punt is simpelweg de waarheid te brengen en jullie laten ontdekken wat er werkelijk gebeurde. Vanaf dat moment kunnen jullie beginnen te begrijpen hoe de grote avatars graag wilden dat jullie zouden zijn. Dit is gebaseerd op Liefde, Licht en de grote Eenheid van de hele mensheid.

Rollend, Rollend, Rollend 5 Januari 2015 / Brenda Hoffman

Rollend, Rollend, Rollend
5 Januari 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
De volgende paar dagen zullen vele veranderingen brengen voor jullie leven en dat van anderen. Jullie hebben door wilde energiestromingen gesurft en beklommen emotionele bergen. Jullie hebben gevoelens ervaren zoals zalmen die tegen de stroom op zwemmen - het allemaal accepterend, altijd voorwaarts gaand. Maar jullie hebben nog niet waarlijk de AHA's geaccepteerd die nu voor altijd van jullie leven zijn.
Een deel van jullie klim was het accepteren van jullie werkelijke waarde. Hoewel velen van jullie zich voelen alsof jullie nog vele bergen om te beklimmen hebben, zijn jullie verder vooruit dan dat jullie je realiseren.
Jullie geloven dat jullie de beloningen niet verdienen totdat jullie al jullie taken voltooid hebben - een 3D geloof dat weinig te maken heeft met de Nieuwe Jij.

Heavenletter 5155 Alles over Verlangens / 7 januari 2015

Alles over Verlangens
Brief uit de Hemel
7 januari 2015

God zei:

Als je verlangens hebt en verdient jouw verlangens vervuld te krijgen, ben je tegelijkertijd niet afhankelijk van het vervuld worden van jouw verlangens. Neem hier notitie van. Jouw verlangens hoeven niet te worden vervuld. Het is uitstekend onvervulde verlangens te hebben. Zeker, je wilt dat jouw verlangens vervuld worden en je zet je schouders onder jouw verlangens. Tegelijkertijd hangt niet alles in jouw leven ervan af dat jouw verlangens vervuld worden. Dit is een idee dat je hebt gehad dat zijn levensduur overleefd heeft.

Allereerst weet je niet wanneer jouw verlangens vervuld zullen worden.

Ten tweede weet je niet wat het verborgen verlangen binnen jouw verlangens kan zijn. Je hebt ervaren hoe je iets met heel je hart wilde, en je kreeg het en werd teleurgesteld. Je hebt de ervaring gehad dat een diep verlangen niet vervuld werd ondanks wat dan ook. Later, achteraf bekeken, zag je misschien dat vervulling van een bepaald verlangen jou geen geluk gebracht zou hebben.

dinsdag 6 januari 2015

Petitie aan het Vaticaan: "Maak de Waarheid bekend" 6 januari 2015

Petitie aan het Vaticaan: "Maak de Waarheid bekend"
6 januari 2015


Doneren mag maar is niet verplicht

(Scroll naar beneden voor meer vertalingen)

Nederlandse Versie:
Petitie aan het Vaticaan, Paus Franciscus:

"Maak de Waarheid Bekend "

Gedurende vele eeuwen liggen geheimen en schatten van de mensheid achter slot en grendel - in de archieven van het Vaticaan - ontoegankelijk voor het grote publiek. 

Deze "kennisbronnen" moeten worden gezien als erfgoed van de mensheid - zijn betekenisvol voor alle mensen op vele manieren. De geheime archieven van het Vaticaan houden informatie achter - die de koers van de mensheid fundamenteel in een positieve richting kan veranderen.

Wij - de mensen van deze Aarde - vragen Paus Franciscus en roepen de rooms-katholieke kerk op - nu de geheime archieven van het Vaticaan te openen en alle kennis en alle feiten naar waarheid, oprecht en transparant te openen en te onthullen - en vrij toegankelijk te maken voor iedereen. Wij vinden - dat het tijd is om de waarheid publiek bekend te maken, de waarheid over de evolutie, het leven, - het leven in het universum - en de echte geschiedenis van de mensheid ...

Bekentenis van een “Chemtrail piloot” (video) 6 januari 2015 / door Irma Schiffers

6 januari 2015 / door Irma Schiffers

TEXT OF PILOT MESSAGE: December 8, 2014

chemtrails2

Mijn neef die werd ontslagen door onze ‘dictator’, stuurde mij informatie door van een vriend, die nog steeds Air Force piloot is en dit aan hem had gegeven. Deze piloot zegt dat hij op deze chemtrail-vluchten vliegt!

Hij vertelde mijn neef dat deze wereldwijde technische vluchten worden uitgevoerd onder de naam “Indigo Skyfold”. Althans, binnen de kring van piloten en luchtvaart bemanning, waar hij mee werkt. Hen wordt opgedragen dat ze specifieke routes moeten vliegen, en dat de communicatie-satellieten de patronen controleren die door het sproeien worden verspreid. Hij zegt dat ze alleen koerscorrecties hebben, van tijd tot tijd, en starts en landingen uitvoeren.

Asthar on the road: Het is tijd om te beginnen met het openen van de geschenken! 23 December 2014 / Susan Leland

Ons doel is Liefde, die uit te dragen, te Leven en ermee te bekrachtigen!

Ashtar: Het is tijd om te beginnen met het openen van de geschenken!
Susan Leland
Ashtar On The Road Teleconferentie 23 December 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefde familie! Welkom op de brug van de Nieuw Jeruzalem.  Wij zijn opgewonden, opgewonden als kinderen als zij naar de kerstboom gaan waar zoveel geschenken onder liggen. Wij vragen jullie om met ons mee te doen omdat wij veel moeten openen tijdens wat er nog over is van deze Feestdagen en – wat jullie het Nieuwe Jaar noemen – binnen te gaan. En dit is feitelijk heel heilig!

Nu ga ik een stukje terug. Ik kan dit doen, weet je – zelfs terwijl er geen tijd is waar ik ben, kan ik jullie tijden observeren – en ik wil jullie eraan herinneren dat toen ik voor het eerst zichtbaar werd door deze Stem (Susan Leland, hs)ik heb gesproken over lekkende boten. Hoeveel van jullie herinneren je de lekkende boten? En ik vertelde jullie dat degenen die ik nu de donkere hoeden noem, allemaal in deze lekkende boten zaten.

Wel, zij hebben nu zoveel water gemaakt dat zij, natuurlijk, bij een zinkende boot, op het punt staan om dit inderdaad te doen. Maar sommigen van hen staat een interessante verrassing te wachten omdat zij iemand zullen gaan ontmoeten die over het algemeen niet direct wordt verbonden met water – hoewel zij zegt dat zij een uitstekende zwemster is en van haarpeddels geniet – en de naam van die persoon is Moeder Sekhmet. Zij is buitengewoon krachtig! Zij verzorgt zoiets als een groet voor degenen die zo weerspannig zijn en zo vastzitten in hun manier van leven.

Subtiele Schoonheid Carla Egberts-Koolen

Subtiele Schoonheid
Carla Egberts-Koolen 

Hoi God, Grote Oneindige Diversiteit …

Het is zo prachtig, wonderbaarlijk en zijnsverruimend om met je kennis te maken. 

Overal kom ik je tegen, vooral op internet, want daar is ook het één en ander aan het opvlammen. Natuurlijk wil ik weer eens iets delen, soms denk ik, Carla, houd je nu eens in, één artikel tegelijkertijd opsturen moet toch genoeg zijn? Maar het delen MOET eruit.  

Ik snap nu beter, God, dat jij jezelf ooit flink liet exploderen, dat je wilde openknappen. En dat je ging space-hoppen.

Gisteren keek ik op de nieuwssite: hoezithetnuecht.nl en daar was een item van de vrijdag (beveiligingscamera filmt schoonmakende olifant, van de bron EarthMatters).

Heavenletter 5156 Tijdens het Proces van het Lezen van Heavenletters / 6 januari 2015

Tijdens het Proces van het Lezen van Heavenletters
Brief uit de Hemel
Dinsdag 6 januari 2015

God zei:


Elke Heavenletter is een oproep baken tot liefde. Wat is er nog meer? In het proces van het lezen en het houden van Heavenletters, kan het zijn dat je misschien roem en fortuin vindt, echter roem en fortuin zijn niet hetgene wat je ertoe aanzet om Heavenletters te lezen. Je denkt misschien dat je op zoek bent naar succes. In dat geval is de liefde zelf succes -- de liefde, geen speciale liefde, gewoon liefde op zichzelf, het Wezen van Liefde.

Wat je ook denkt te krijgen of te geven, jouw verlangen kan misschien verpakt of vermomd zijn in andere termen. Niettemin is het de liefde, puur en simpel, waar jij verlangend naar bent. Wat is geld? Getallen, stukjes papier, soorten munten, en, o ja, een belangrijkheid in de wereld die gelijk is aan de grootte van jouw portemonnee. Ik ben niet tegen geld. Er is zeker veel liefde in het verdienen van geld en het dienen van het algemeen welzijn.

Maar liefde is echter iets anders. Alle liefde is gericht naar en van het Zelf, het Ene Zelf, het Ik van God waarvan jij niet bent uitgezonderd.

maandag 5 januari 2015

De Arcturiaanse Groep "2015 Gaat voor Velen een Jaar van Ontwaking en Verandering Zijn" 4 Januari 2015 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
"2015 Gaat voor Velen een Jaar van Ontwaking en Verandering Zijn"
4 Januari 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, Wij sturen wensen voor een Gelukkig Nieuw Jaar en voegen daaraan toe dat het een jaar van het nieuwe zal zijn, want jullie hebben al veel van de energie opgeruimd die jullie in knechtschap hield aan een oude staat van bewustzijn en dit zal het nieuwe toestaan zich te ontvouwen.
Geloof nooit dat jullie inspanningen om Liefde te leren en tot uitdrukking te brengen verspilde moeite of onbelangrijk zijn, want iedere vonk van licht en besef dient ertoe om de dichtheid van een algemeen wereldbewustzijn gefundeerd in dualiteit en afscheiding te reduceren. Iedere dag wordt het Licht van de wereld helderder en lichter vanwege het ontvouwende besef van zo velen. Allen zijn in en van de Ene, en daarom, het Licht dat jullie binnenin jullie zelf erkennen, erkennen jullie ook voor de wereld.
Liefde is de sleutel voor alles dierbaren -- Liefde voor zelf en Liefde voor alles in jullie leven. Houd van ieder aspect van jullie levens - het leuke alsook het minder leuke, want iedere ervaring kan handelen om jullie in/naar een dieper spiritueel besef te brengen als jullie jezelf toestaan te graven in de overtuigingen en de overtuigingen achter de ervaring te ontdekken.

Montague Keen, 4 Januari 2015

Montague Keen,
4 Januari 2015

Nu het licht helderder schijnt in jullie wereld ontmaskert het het duister en alles dat voor jullie verborgen werd gehouden. Dit zorgt ervoor dat sommigen van jullie weigeren de waarheid te zien omdat jullie niet fijn vinden wat je ziet. Je wilt niet geloven dat je er zo tussen werd genomen door zulke slechte mensen die zich als jullie beschermers voordeden. Dit is een heel moeilijke tijd voor jullie nu jullie de tralies van de gevangenis waarin jullie leven beginnen te zien, en die je aanvaardt als deel van het normale leven op Aarde.

Val niet de boodschappers aan. Het is hun missie de waarheid aan het licht te brengen. De energie voor het scheppen van leven op Aarde werd uitgebuit. Het wordt tegen de mensheid gebruikt. Pedofilie wordt door de Duistere Garde gebruikt; het is de levenszuurstof voor hen. Kijk om je heen; kijk naar alle machtsbolwerken en je zult ontdekken dat ze pedofilie nodig hebben om zichzelf macht te geven. Ze hebben het bloed en het vlees van de mensheid nodig om hun vorm op Aarde te handhaven. Dit is geen mooi plaatje maar wel eentje waarnaar je moet kijken en handelen. Jullie overleving hangt ervan af. Je ogen ervoor sluiten zal het niet doen weggaan; door dat te doen geef je er toestemming voor zodat het doorgaat.

De mensheid lijdt omdat jullie toestaan dat degenen die proberen jullie planeet over te nemen doen wat ze willen. Realiseren jullie je niet dat ze jullie niet willen op wat zij beschouwen als hun Planeet Aarde? Ze vertellen jullie, nogal openlijk, dat ze een Nieuwe Wereldorde creëren.

Aartsengel Michael Het Diamanten Pad: Het Nieuwe Creatieve Avontuur van Liefde en Overvloed in 2015 1 Januari 2015 / Celia Fenn

Aartsengel Michael
Het Diamanten Pad: Het Nieuwe Creatieve Avontuur van Liefde en Overvloed in 2015
1 Januari 2015 / Celia Fenn

Op deze eerste dag van het jaar 2015 stappen jullie in/naar een nieuw begin en een nieuw avontuur op de Planeet Aarde. 2014 werd door velen als een moeilijk en chaotisch jaar ervaren met persoonlijke uitdagingen voor velen van jullie. Maar, Geliefde Familie van het Licht, het was ook het jaar waarin de toegangspoorten en portalen van Magische Overvloed en Creativiteit verankerd werden op de Aarde. De uitdagingen waar jullie mee geconfronteerd werden hielpen jullie om werkelijk in jullie kracht te staan en de Schepper van jullie eigen Werkelijkheid te zijn. Dit is de essentie van een Multidimensionale Meester van het Licht.

In het jaar 2015, zal aan jullie de kans gegeven worden om jullie vaardigheden en bekwaamheden verder te ontwikkelen, aangezien de krachtige Diamanten Lichtenergieën verdere versnellingen van het bewustzijn en verdere activeringen van DNA codes voor de spirituele en fysieke evolutie creëren. Wij noemen deze nieuwe Tijdspiraal het Diamanten Pad, en op dit pad zullen jullie de kracht van Oneindige Liefde en Oneindig Mededogen ontdekken. Jullie zullen jullie kracht binnenin de Galactische en Kosmische energieën ontdekken en jullie zullen dit focussen in de creatie van een liefdevolle en harmonieuze werkelijkheid terwijl jullie het Diamanten Pad bereizen als multidimensionale Meesters en Scheppers.

Wederzijdse Waardering Carla Egberts-Koolen

Wederzijdse Waardering

Carla Egberts-Koolen

Stel je voor dat je bezig bent met een domino-bouwwerk. Elke steen vindt houvast op de voorafgaande. Tijdens het proces is het niet windstil maar soms is er een briesje, afgewisseld met hardere windvlagen. Je kunt bepalen dat je per tijdseenheid een bepaald aantal stenen in je gewenste structuur kunt opstellen. Dit is een objectieve maatstaf met een voorspelbaarheidsfactor. Echter, wat niet voorspelbaar is, is de impact die de windvlagen zullen hebben. Het kan hard waaien of zelfs bijna windstil zijn.

Tijdens het kosmisch bouwen, waarin wij mensen samen met onze multidimensionale compagnons een rol spelen om een structuur te creëren zijn er dingen die een rol spelen en die je kunt vergelijken met een niet nauwkeurig te voorspellen windsnelheid.

Zo is er onze vrije wil die zo veranderlijk kan zijn als de wind. Ook onze intenties kunnen aan wisselingen onderhevig zijn. Daarnaast spelen geografische situaties een rol. Ook de afwerking van karma heeft een plaats. Om de wind zoveel mogelijk tot bedaren te krijgen kunnen wij ons allemaal sterk opstellen als een soort afweermuur. Een muur van vertrouwen waarvan elk van ons een steen vormt. In het hebben van vertrouwen kun je de magie van het leven een grote plaats geven.