Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 14 december 2015

De Arcturiaanse Groep “Over Genade” / 13 December 2015 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
“Over Genade”
13 December 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, het is met vreugde dat wij communiceren en ons bij jullie aansluiten terwijl jullie immer dieper in/naar verlichting reizen.
Wij wensen over genade te spreken, een onderwerp dat frequent onjuist begrepen wordt. Genade wordt beschouwd de uitoefening te zijn van tegemoet te komen aan de één of andere behoefte -- het geven van tijd, geld, of dienstverlening door de één of andere groep of individu zonder persoonlijke consideratie. De USA wordt beschouwd een natie van genade te zijn vanwege de spirituele principes waarop het gefundeerd werd, en de meeste religies van de wereld geloven dat genade de afgevaardigde van spiritualiteit is. Specifiek het vakantieseizoen promoot genade als de boodschap van Kerstmis.
Ware genade is liefdevolle actie dat zonder druk, schuldgevoel, kracht, vooroordeel of schaamte stroomt, zonder agenda of verlangen of beloning uitgevoerd. Het is eenvoudig een ander facet van Onvoorwaardelijke Liefde voor iemand die een bewustzijn van eenheid verworven heeft.
Genade wordt misleid wanneer het voorrang neemt over iedere consideratie voor de gever om zich “spiritueel” te voelen. Dit soort van genade kan gemakkelijk, en doet dat vaak, in staat stellend maken. Velen van de oprechte zoekers hebben de vergissing gemaakt van te geloven dat het bevoorraden naar anderen Liefde is en aldus hen (de gever) meer spiritueel maakt.
Wij hebben gekozen om vandaag over genade te spreken, omdat vele serieuze spirituele zoekers verward raakten terwijl zij oprecht probeerden om Onvoorwaardelijke Liefde te leven. Dit is omdat zij vergeten om eerst naar binnenin te gaan en begeleid te zijn, vaak wordend in plaats van menselijke poppen die de aansturingen van anderen dienen ondertussen gelovend dat zij vanuit Onvoorwaardelijke Liefde leven.
Willen versus noodzaak is het criterium voor echte genade. Raak bekwaam met te weten wat wat is, jullie zelf niet toestaand gehypnotiseerd te worden door verschijningsvormen of de meningen van anderen. Dit betekent niet dat je nooit de één of andere persoon of groep helpt, maar betekent dat voordat aldus te doen je de situatie inschat en een “gevoel” krijgt als tot ofwel het verzoek echte noodzaak representeert of eenvoudig een willen is aan de zijde van de ontvangers en/of individuen die de oorzaak promoten.
Ben wijs in de uitoefening van financiële goedgunstigheid, de tijd nemend om te onderzoeken hoeveel van de donatie feitelijk de oorzaak bereikt die zij promoten. Er zijn sommige groepen die verzoeken lanceren, specifiek tijdens vakantietijden, waarin een groot gedeelte van jullie donatie zal gaan naar een extreem betaalde CEO. Gezond verstand is ook een spirituele activiteit, net zoals ieder aspect dat is van het gewone dagelijkse leven.
Genade wordt geboren als een bewuste actie, maar mettertijd als het spirituele besef zich verdiept, wordt het vanzelfsprekend en alledaags. Je zult gewaarworden dat je automatisch en zonder gedachte noodzaken van willens begint te ontdekken, en het wordt veel gemakkelijker om liefdevol te weigeren of eenvoudigweg niets te doen als aldus gegidst.
Wanneer je gegidst wordt om te weigeren mag je jezelf gewaarworden bekritiseerd te worden door diegenen die niet begrijpen dat genade consideratie moet bevatten voor de diepere aspecten van het verzoek. Er zijn tijden wanneer bepaalde situaties een zeer nodige en gekozen les verstrekken voor alle betrokkenen, iets van de moeilijkheid uitnodigend om te blijven.
Vertrouw altijd op je intuïtie en ervaar de resonantie van wat voor juiste actie dan ook die er nodig is voor jezelf en anderen. Zo af en toe betekent genade eenvoudig een ander toe te staan plat op z’n gezicht te vallen, zogezegd, omdat dit nodig is voor de persoon diens groei.
Deze boodschap is om het belang aan te geven van bewust te worden van de redenen achter jullie acties -- jullie intentie. Tijdens jullie hartgecentreerde reis om meer liefdevol en welwillend te worden vraag aan jezelf; “Ervaar ik Onvoorwaardelijke Liefde, of aap ik eenvoudig iemand diens concept van Onvoorwaardelijke Liefde na?” jullie die deze boodschappen lezen zijn ontwikkelde wezens van Licht en niet langer meer studenten, maar als jullie in/naar hogere dimensionale energie verhuizen, kan zelfs het kleinste beetje van conditionering jullie laten struikelen en verwarring veroorzaken. Blijf in ieder moment bewust.
Verkondig de intentie om altijd alleen op deze manieren te dienen van voor het hoogste en beste goede van de “ander” te verstrekken. Velen in hun oprechte zoektocht om spiritueel te zijn hebben de vergissing gemaakt van te geloven dat genade het blindelings geven, geven, geven betekent, met het verlies van hun persoonlijke macht voor discretie en keuze.
Genade zou nooit een verplichting moeten zijn vanwege de druk van de één of andere externe organisatie of persoon, hoewel deze groepen vaak dienen om mensen alert te maken voor de behoeften van de wereld. Vergeet nooit dat ieder persoon een Hoger Zelf en Gidsen heeft, en in/naar dit leven kwam met een contract die zij zelf creëerden om te leren.
Dit is specifiek moeilijk voor ouders en geliefden die oprecht het lijden van hun kinderen of vrienden en familie willen verlichten. Het is nooit verkeerd om anderen die hulp nodig zijn te helpen. Jullie beroemde natuurkundige Edgar Cayce zei; “Je zult niet in de hemel zijn als je niet op de arm leunt van iemand die jou geholpen heeft”.
Er komt echter vaak een punt waarop je beseft dat de meest liefdevolle actie die je kunt ondernemen is om eenvoudigweg achteruit te stappen en het proces toe te staan zich te ontvouwen, zelfs wanneer je gemakkelijk kunt zien wat eraan zit te komen. Dit kan zeer moeilijk zijn, maar het is meer hartgecentreerd en een waarlijk goedhartige actie.
Ben nooit bang om “nee” te zeggen wanneer je van binnenuit gegidst wordt, zelfs als anderen het er niet mee eens zijn of zelfs jou beschuldigen van liefdeloos te zijn. Sta een ander diens geloofsysteem nooit toe om jouw acties te dicteren, specifiek met spirituele kwesties, want dat is wat veel van de chaos en onwetendheid op gang gebracht heeft dat zich nu in de wereld manifesteert. Betreed iedere situatie vanuit een staat van bewustzijn dat beseft dat allen spirituele wezens zijn die een menselijke ervaring hebben.
Laat deze woorden er niet de oorzaak van zijn dat je vrees hebt om Liefde en dienstverlening tot uitdrukking te brengen, of geld te geven aan schijnbare onharmonieuze situaties wanneer gegidst, want geven is ontvangen wat de geheime sleutel voor overvloed is. Stuur Liefde, erkenning en Licht naar iedere situatie, want dit is een hoge vorm van genade/goedgunstigheid.
Iedereen verhuist snel in/naar de nieuwe en hogere dimensionale energieën en velen van jullie hebben ontdekt dat de reis een paar fysieke, emotionele en mentale bloederige voetstappen bezitten, hetgeen alleen de oude energie representeert waar jullie aan voorbij verhuizen. Zelfs diegenen die nog steeds slapende zijn in de illusies van het gevoel, voelen angst wat hen aanleiding geeft om uit te halen. Ben geduldig met hen, erken hun goddelijkheid, en ben nooit bang om genade zonder terughouding, wanneer gegidst, tot uitdrukking te brengen.