Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 13 december 2015

Blossom met de Galactische Federatie / 12 december 2015

Blossom met de Galactische Federatie
Er is Alleen Maar het Geven en Ontvangen van Liefde
12 december 2015
vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Blossom: Goede morgen, mijn vrienden. Ik ben blij te zeggen dat ik me nu zoveel helderder voel en klaar om een goeie ouwe conversatie te voeren!

Federatie van Licht: Wij ook, wij hebben het meest plezier dat jouw Energie opnieuw is aangevuld en je droefheid is opgeheven. Als het goed is voor jou zouden we… zoals je al had gedacht en waar je je op voorbereid had… heel graag willen wij ‘spreken’.

Bloss: Zeker. Ik zet mijn hoofd set aan!

(Er wordt gezegd dat je naar de audio moet luisteren om de Hoge Vibratie te ontvangen van die geluidsEnergie. En die wordt hieronder ook uitgeschreven.)


TRANSCRIPTIE


GFL: Welkom aan Ieder Een die het op zich heeft genomen om te luisteren met/vanuit hun hartruimte naar deze woorden die we vandaag wilden geven.

Wat is het dat we ons afvragen… dat in Waarheid… jullie van ons verwachten? Er zijn er… zijn we ons bewust van… vanwege het schrijven van Dame Blossom… die zich inderdaad enigszins neerslachtig voelen.

Jullie willen dat wij komen met onthullingen. Laten we nu spreken vanuit de Hoge Energie van Zuiverste Liefde… wat onze wens is om jullie harten mee aan te raken.

We begrijpen dat wij niet wonen in jullie Aarde-laag. We zijn bijeengekomen dat het niet gemakkelijk is voor ieder die het pad naar het Licht willen kiezen. En toch, Liefste Mensen, als je jezelf alleen maar toestaat om dat te zijn van de Hoogste Zuiverste Liefde… dan kan hier geen probleem bij horen.

Jullie zijn het die jullie gedachtenpatronen beheersen. Jullie zijn het die keuzes maken over wat je denkt,.. hoe je je gedraagt… jullie houding tegenover een ander… jullie houding over alles dat in je ‘spel’ zit… als we dat woord hier kunnen neerzetten.

En de dame Blossom zegt tegen ons om meer uit te leggen als we willen… over dit ‘Spel’ waarin we allen verondersteld worden in te zitten… zegt zij.

En wij zeggen: ‘Worden spelen niet in Licht-Hartigheid gespeeld?
En zij zegt tegen ons ‘Het hangt af van welk spel en wie het speelt!’.

En wij zeggen: ‘Opnieuw, Liefste Zielen-‘Keuzes’. Jullie keuze is om van je spel te genieten. Jullie keuze om plezier te hebben. Jullie keuze om je Leven Licht te houden’.
En de Lady Blossom zegt: ‘Maar het leven hier beneden is niet altijd zo leuk!’

Zij is niet iemand die zich focust op leugens en bedrog van jullie regeringen en degenen op hogere posities van een… we zoeken naar een woord over …’bedrogen gebied’. Waar jullie je je aandacht op willen leggen…is hoe jullie spel zich afspeelt voor je.

Zo eenvoudig is het.

‘Maar,’ zegt ze ’is het niet ‘egoïstisch om geen gedachte te geven aan degenen in nood?’

En wij zeggen: ‘We zeiden niet om er geen gedachte aan te weiden. Het is noodzakelijk dat je Liefde zendt naar alle gebieden die in een Vibratie zitten van een meer duistere aard... zeggen we… van een lagere frequentie. Stuur al je Liefde in die richting. Maar, stuur geen droefheid  vanwege wat er plaats vindt. Zend geen afkeer. Zend geen haat. Zend geen wanhopige gedachten. Zend alleen je Hoogste Zuiverste Liefde die je in je zelf KENT… die jullie zijn … in elke situatie… en de Kracht van die gedachte … de kracht van die Liefde… verandert de frequentie naar een betere… een verzachtende frequentie.’

Liefste Mensen, probeer als je wilt… om niet betrokken te raken in wat niet is zoals het schijnt. Want wat jullie op je sets wordt getoond… wat jullie wordt verteld op je nieuwsberichten is ver van wat er feitelijk gebeurt achter de schermen. Dat wat wordt aangeboden en geschetst aan jullie is heel anders dan wat er feitelijk plaats vindt. Daarom, val niet in die val. Maar rijs er gewoon boven uit en stuur Liefde. Dan, kan jullie Vibratie niet naar onderen gehaald worden door alles dat in jullie wereld plaats vindt. Dan zijn jullie in staat om je Vibratie op het Hoogste niveau te houden… in zijn Hoogste vorm… om jezelf te helpen… jullie wereld en het Geheel.

Dit is WIE JULLIE ZIJN. Jullie zijn voorbij al deze spleen… in Het Spel waar je in bent… Het Spel waar je in spelt. Het is aan jullie om de controle over te nemen.
Jullie zijn Machtige Wezens.

IEDER VAN JULLIE DIE LUISTERT NAAR DEZE WOORDEN MOET NU DE MACHT HERKENNEN DIE JULLIE HEBBEN.
WORD HIER EIGENAAR VAN.
LAAT HET ZIEN DOOR LIEFDE.

Dan… dan zullen jullie DE VERANDERING VOELEN in je wereld… in je Planeet… in de Wezens die erop wonen.

Er hoeft geen oorlog te worden gevochten. Er is slechts het Geven en Ontvangen van Liefde. Dat is alles. Dat is alles dat nodig is te Zijn. Laat gedachten los die niet dienen.

We gaan verder om dezelfde woorden steeds weer uit te spreken… en sommigen van jullie zeggen dat jullie er genoeg van hebben dat wij dezelfde woorden steeds weer uitspreken en jullie willen actie. Nou, kunnen we tegen jullie zeggen met het diepste respect voor wie jullie zijn… misschien is het… dat de actie van jullie moet komen.

En sommigen zeggen: ‘Maar we proberen dat! Al jaren, en jaren en jaren… we GEVEN dat naar buiten… geven die Liefde uit waarvan wij WETEN DAT WE DAT zijn… en nog verandert er niets!’


Toch zeggen wij: ‘Deze actie van Geven en Ontvangen van Liefde zou veel effectiever zijn als Men maar eenmaal Echt wist… dat individu…die actie het Diepste, Grootste effect op Het Geheel zou hebben.’

Het is tijd nu, Liefste zielen om te WETEN WIE JULLIE ZIJN en door dat WETEN heen … zoals we altijd zeggen… komt het toestaan van de Macht om door te schijnen. De Macht van Liefde die jullie zijn.

Geloof niet halfhartig dat wat jullie doen als individu, misschien een klein rimpel effect kan hebben op de vijver. WEET dat elk moment dat jullie in LIEFDE zijn… JULLIE je wereld terug veranderen in de Liefde die de WAARHEID is. Terug naar een plek waar glimlachen en gelach over je gehele Planeet gaat… niet in kleine ‘pockets’ om hier en daar geluk te brengen… maar Glimlachen en Gelach en Geven en Ontvangen… is dan gewoon voor iedereen.

Dit is wat jullie doen… dit is wat jullie laten gebeuren. Je zegt dat er geen zichtbare veranderingen zijn en toch zeggen wij… Opnieuw is het aan jullie gegeven om je te focussen op het negatieve en om alle goede daden te visualiseren en je voor te stellen die van minuut tot minuut, uur na uur, dag voor dag… door degenen die ‘Het Snappen’ Liefste Zielen… door degenen die begrijpen… zoals jullie zelf… dat Liefde is wat je hart laat glimlachen. Liefde vult je met de Vreugde die jullie zijn… en duizenden en duizenden, en duizenden en weer duizenden worden wakker voor dit feit.

Laat jezelf niet ontmoedigd worden door waarmee jullie worden gevoed. Jullie WETEN beter Liefste Zielen. Jullie WETEN beter. Maar laat jezelf zo Helder schijnen als het Licht je dat toestaat te ZIJN… afhankelijk van wie jullie zelfweten dat je Bent.

Heb Vertrouwen in jezelf. Vertrouw op elkaar. Visualiseer dat jullie van Elk Een de hand vast houdt op jullie Planeet… samen gevoegd als EEN MACHTIGE KRACHT VAN LIEFDE.

Er zijn terroristen… die getoond worden om… terroristen te zijn… wat wel of niet zin heeft. Maar, als je informatie krijgt(wordt gevoed met)over dergelijke omstandigheden… zend dan geen haat en droefheid. Visualiseer en stel je voor dat je hun handen vasthoudt. Laten ook zij, samen gaan ALS EEN bij het handen vast houden van allen op jullie Planeet.

Elke aparte mens van jullie die de handen in Liefde vasthouden… en als jullie dergelijke dingen visualiseren… helpt dit de harten van degenen die verloren zijn.

Als jullie jezelf gewoon je hand ziet geven in je gedachten… aan iemand die niet reageert in/als/door/van liefde is … bied je hand aan en stel je voor dat zij die aannemen… en knijp er dan in… om hen te laten weten dat het in orde is… Jullie zijn niet langer alleen… Want mijn andere hand is verbonden aan een andere ziel… en hun andere hand is verbonden aan weer een andere ziel… en hun andere hand is verbonden aan een andere… en zo voorts en zo voorts en zo voorts… door deze hele wereld van ons. Zeg dit. Weet dit bij/in jezelf.

Want de kracht die wordt gewonnen door dat te doen… is de sleutel voor wat jullie harten verlangen om te VOELEN. Dit is het soort actie die moet worden ondernomen.

We beseffen dat jullie verlangen om iets aan jullie hemelen te zien als opheffing… als hoop dat dingen gaan veranderen. En wij zeggen tegen jullie… Deze dingen gaan gebeuren. Dit is onze belofte aan jullie en toch, Liefste Zielen… zeggen wij ook dat door het visualiseren van het handen nemen van jullie broeders en zusters in Liefde… dat zal ook de opheffing brengen en hoop waar jullie om vragen.

En jullie glimlachen in je hart als je luistert naar onze woorden. Want jullie WETEN… jullie  WETEN dat dit de Waarheid is.

Daarom, Laten we samen… nu op dit moment… jullie ogen sluiten… en Adem diep in en uit… terwijl je visualiseert dat jullie elkaars handen vasthouden… en de ketting van de mensheid die samen is verbonden… en Liefde die pulseert door de aderen in de handen… geven die aan elkaar door rond de totaliteit van jullie Planeet.

… … En Adem Leven in… En Adem Liefde uit… en Adem Vrede in… en Adem Liefde uit naar iedereen… en weer eens… Adem alle Liefde van elkaar in… voel dit in je Wezen… en stuur dit naar elkaar door.

Wij zijn EEN WEZEN in/als/door/van Liefde

Licht je wereld op met een enkele glimlach vanuit je hart… in het WETEN dat terwijl jullie dat doen… dat dit aan het gebeuren is.

We trekken nu onze Energie terug uit de Dame Blossom. En Zijn met jullie alleen op de diepste plek van je hart in elke Adem die je inhaalt… In elke Adem die we delen.

In Liefde… in Vreugde… in Dankbaarheid.

Eind van de sessie.