Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 16 december 2015

Aartsengel Michael De Galactische Uitlijning:12-12 en 19-12 December / 13 December 2015 / Celia Fenn

Aartsengel Michael
De Galactische Uitlijning:
12-12 en 19-12 December

13 December 2015 / Celia Fenn
Geliefde Familie van het Licht, in deze maand van December zijn jullie de krachtige voltooiende energieën aan het integreren en balanceren van de golf van het Kwantum Kosmische Licht dat geïnitieerd werd in Augustus op de 8-8-8 en afdaalde doorheen de Leeuwenpoort. Deze energie werd versterkt en geïntegreerd gedurende de laatste maanden, en nu zal December jullie toestaan om je voor de grote gebeurtenissen die in 2016 komen aan te passen en voor te bereiden.

Het sleutelwoord voor dit moment van “Nu” is “Transformatie”. De Galactische Codes brengen jullie in/naar een verenigde Tijdlijn waar alle Aarde Werkelijkheden zich voorbereiden op de grote Transformatie die jullie uit zal lijnen met de toekomstige Aarde van Harmonie en Vrede.

Wij vragen aan jullie om jezelf voor te stellen als de Meesters van de tijd, het Verleden en de Toekomst vasthoudend in jullie Opzettelijke Werkelijkheid terwijl jullie in het “Nu” het eindeloze heden dat jullie Goddelijke Hart is manifesteren. Vanuit dit perspectief, ben jij de Meester van jouw Tijdlijn(en), en houd je de toekomst en het Verleden in perfect evenwicht vast. Vanuit je Goddelijke Heilige Hart weef je de Tijd/Ruimte energieën in/naar de Nieuwe Aarde.

De Toekomst is Echt! Het is uitgelijnd met de Goddelijke Wil, en het eist nu Transformatie op de Aarde!
De December Draaikolk Punten
Geliefde Familie van het Licht, tussen de 12-12 en 19-12 (van December), zullen jullie de krachtige Galactische energieën, die naar de Aarde zullen stromen vanuit het Galactische Centrum doorheen het Zuidelijke Planetaire Portaal boven Antarctica, integreren en je erop voorbereiden.

Het 12-12 Portaal staat toe voor een versnelling van frequentie en een instroom van Gouden Licht om de Aarde en al haar bewoners voor te bereiden op de krachtige draaikolken van energie om te komen.

De 19-12, op de 19de van December, representeert de perfecte uitlijning van het Galactische Centrum en de Zon op 27 graden van de constellatie van Boogschutter in de traditionele astrologie. In het 13 Tekens astrologie, is de zon in Ophiucus of Asclepius geweest. Het teken van Christus de Genezer, en dit heeft gehandeld als een krachtmotor dat de Aarde in/naar de uitlijning brengt met het Galactische Centrum en de Grote Centrale Zon. Op dit moment, is er een rechtstreekse “transmissie” van Licht Codes vanuit de Galactische Raad, die de patronen en geluiden uitstuurt van het Kosmische Hart naar de Aarde. Deze zullen wederom de Evolutie en de Transformatie versnellen. Deze zullen ontvangen worden via het Zuidelijke Portaal in Antarctica, en zullen naar de Mensheid verstuurd worden via de Aarde Raster Knooppunten in Nieuw Zeeland, Australië, Zuid Afrika, Argentinië en Chili. Zeer snel zullen zij rondom de Aarde gestuurd worden, de boodschap van transformatie brengend!

Dan, Geliefden, een paar dagen later, op de avond van de 21ste en 22ste December, zullen jullie de Planetaire Zonnewende ervaren. Dit representeert het moment wanneer de Aarde stil schijnt te staan op diens eigen assen, voordat het diens terugkeerreis rondom de Zon begint, de verandering van de seizoenen toestaand. In het Zuiden is het de Zomer Zonnewende, en heeft de langste dag en de kortste nacht. Het is een Feestviering van Licht, Creativiteit en Leven. In de Noordelijke landen is het de Winter Zonnewende, en hier is het de kortste dag en de langste nacht van het jaar. Dit representeert de wedergeboorte van het Licht terwijl de dagen langer beginnen te worden in de reis naar de zomer.

De Zonnewende is altijd een moment wanneer Balans noodzakelijk is, en alles dat uit het Evenwicht is voelt zeer krachtig. Wij vragen dat jullie je in deze tijd op het Innerlijke Evenwicht focussen, want dit zal jullie helpen om evenwicht naar jullie omgeving te brengen. Jullie persoonlijke “energie handtekening” kan een factor zijn met het brengen van evenwicht naar diegenen om jullie heen, als jullie focus op Vrede en Harmonie vastgehouden wordt, en het in jullie Hart versterkt.

Op de 25ste van December, zal er een Volle Maan zijn op wat in de Christelijke Traditie eerste Kerstdag is, de geboorte van Christus. Wij zouden dit de Geboorte van het Christus Bewustzijn willen noemen, wat 2000 jaren geleden naar de Aarde gebracht werd door de Avatars Yeshua en Mary Magdalene. Dit jaar zal de Volle Maan de Gouden Energie versterken van de Heilige Graal, als het gebalanceerde Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke hun Gouden Licht naar de Planeet Aarde uitsturen. Wij vragen jullie om de afdaling van het Licht naar de Aarde en het potentieel voor het Hogere Bewustzijn te vieren, dat op jullie Aarde door Yeshua en Mary Magdalene gegrondvest werd.

Komeet Catalina passeert Venus
Nu voegen wij aan de “mix” van energieën toe, de Komeet Catalina die in midden November jullie Zon passeerde en nu net Venus passeerde, de planeet van de Vrouwelijke energieën. De komeet maakt nu diens weg in/naar de interstellaire ruimte. Het is nu hoogst zichtbaar in jullie hemelen, en het zal ook niet weer terugkeren. Het is een eenmalige bezoeker, een boodschapper van Grote Kosmische verandering, en het zal de boodschap van de Ascentie van de Aarde en de Mensheid in/naar de verste bereiken van de Kosmos op diens Reis dragen.

Kometen zijn altijd aangevers van Grote Verandering op de Aarde. En, de naam van deze komeet, Catalina, geeft ook een verbinding aan met het Christus Licht. De Cathars, de volgers van de Magdalene duizend jaren geleden, werden de “Zuivere Enen” genoemd, en de naam “Cathar” betekent zuivere ene. Catalina is een versie van Catherine in het Spaans, wat afgeleid is van Cathar. Het geeft aan dat de komeet het goede nieuws brengt van de Terugkeer van het Goddelijke Vrouwelijke door de Magdalene en de terugkeer van de “Zuivere Enen”, zoals voorspeld door de laatsten van de Cathars. Wat afgesneden was, springt weer naar voren, en het Gouden Licht en het Diamanten Licht bezielen de Aarde met een nieuwe energie van Transformatie. De Graal Codes zijn geactiveerd en het Fysieke lichaam is gereed om het echte voertuig of de kelk te worden voor het Goddelijke Licht.

En, slechts om de energie van transformatie verder te versterken, zal de Volle Maan op de 25ste van December in Kreeft zijn wanneer de Zon in Steenbok is, wat sterk door Pluto geactiveerd wordt, een volgende agent van Transformatie in het Zonnesysteem. De Volle Maan zelf is in Kreeft, en brengt de volle kracht van het Goddelijke Vrouwelijk om op Aarde te stralen naast het Goddelijke Mannelijke van Yeshua.

Ja, inderdaad, Geliefden, het is een tijd om Feest te Vieren!
Naar 2016 en jullie Innerlijke en Externe Werkelijkheid Stabiliseren
Geliefden, zoals jullie je bewust zijn, is de Aarde verschoven in/naar wat wij noemen de Vijfde Dimensie van het Eenheidsbewustzijn, haar voormalige anker in de Derde Dimensie achterlatend. Dit heeft grote verwarring en chaos gecreëerd, eenvoudig omdat de “ondersteunende” structuren nog steeds in voortdurende verandering zijn en gevestigd worden op hogere frequenties.

Toen jullie in de Derde Dimensie verankerd waren, werden jullie ondersteund door de Tijd (4D) en Emotionele en Mentale structuren die jullie “aarden” in het leven op Aarde. Deze waren bekende energieën voor jullie, zelfs als jullie voelden dat zij “gevangenissen” van manipulatie werden naar het einde van deze cyclus.

Nu, in de Vijfde Dimensie, worden jullie ondersteund door de Tijd (als Vierde Dimensionale Tijd Meesters) en door de Zesde Dimensie (de Archetypische en Creatieve Verbeeldingskracht).

Velen van jullie verheffen jullie bewustzijn zodat jullie Wegwijzers in/naar hogere niveaus van besef kunnen zijn, en stabilisatoren van de Vijfde Dimensionale Rasters.

Omdat zo weinig mensen bewust zijn van hoe Meester te zijn van de Tijd en de Tijdlijnen, en “Tijdreizen”, draaien de Tijdlijnen op Aarde in chaotische cirkels zodat het toeschijnt dat “oude” kwesties wederom in nieuwe vormen terugkeren. Zij hebben nergens om naartoe te gaan aangezien de mensen verward zijn en niet weten hoe een “tijdlijn” naar het volgende niveau van de spiraal op het passende tijdstip te “verheffen”.

Dit kan iets positiefs zijn, Geliefden, en er zijn vele tijdlijnen die dicht gedaan en afgesloten en compleet beëindigd moeten worden voordat de Nieuwe Aarde volledig geactiveerd en gemanifesteerd kan worden.

De manier om de Nieuwe Aarde Tijdlijnen te ondersteunen is om in staat te zijn toegang te verkrijgen tot de Zesde Dimensie en om de Droom van de Nieuwe Aarde in/naar een krachtig Verhaal te creëren dat de Aarde voorwaarts zal dragen in/naar haar toekomstige bestemming! De Aarde is gereed! Zij is eenvoudig in afwachting van de verhalen die jullie, als Meesters van de Tijd, in de zesde dimensie van het Voorstellingsvermogen en Archetype zullen weven om haar voorwaarts te dragen.

Dus, Geliefden, in 2016 zal de energie die van Grote/Belangrijke Transformatie is op alle niveaus van de maatschappij op Aarde zijn. Jullie Ziel Missies zullen jullie blijven duwen om een verbintenis aan te gaan met het Creatieve Voorstellingsvermogen, en om te dromen en verhalen te vertellen, schilderijen te schilderen, muziek en dans te creëren, dat de draaiende tijdlijnen zal stabiliseren en de Aarde zal uitlijnen met haar bestemming als een Planetaire Ster van Diamanten Licht!

Wij wensen jullie vrede en vreugde toe in dit laatste gedeelte van het jaar van 2015 en wij kijken uit naar verder met jullie in 2016 te werken!
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.