Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 21 november 2015

Saul: Vang glimpen van de Vreugde op, de extase die jouw Ontwaken naar de Werkelijkheid, de Hemel, wil Begroeten./ via John Smallman: 20 november 2015


Saul:
Vang glimpen van de Vreugde op, de extase die jouw Ontwaken naar de Werkelijkheid, de Hemel, wil Begroeten.
via John Smallman: 20 november 2015

Jouw illusoire wereld lijkt te verzinken in een toestand van troosteloosheid, katastrofische pijn en lijden van waaruit het erop lijkt dat er geen ontkomen aan is, omdat een aantal ernstig beschadigde mensen in posities van macht en invloed kiezen voor oorlog en dood in een wanhopige en verachtelijke laatste diepe poging om hun controlerende autoritaire regimes op te leggen aan de mensheid in het algemeen. Ze kunnen niet slagen, omdat degenen die hen zo lang blind steunde en hun plannen in werking stelden zich eindelijk de dwaling realiseren van hun manieren en het zinkende schip - handhaving van controle over de bevolking, verlaten.

Die regimes zitten in wanhopige barensnood aangezien ze proberen om de gewone bevolking bang te maken door hen vrijelijk dictatoriale bevoegdheden te geven in ruil voor een belofte om hen een wereld van duurzame vrede en welvaart te bieden die ze niet alleen niet kunnen leveren, maar ook niet de intentie daartoe hebben om die zelfs maar te proberen te leveren.

In de illusie is het vooruitzicht van de ultieme macht en gezag over anderen een verleidelijke droom die velen, door de eeuwen heen, heeft achtervolgd, maar het vernietigt altijd diegene die dit proberen te bereiken, samen met degenen die hen steunen. In vorige eeuwen waren die ambitieuze en immorele soms in staat om, voor een decennium of zo, vast te houden aan hun posities. Dat is niet langer het geval, zelfvernietiging wordt steeds bijna onmiddellijk, als mensen weigeren om samen te werken met de systemen van de overheid die van plan zijn en proberen hun rechten en vrijheden als mensen te verwijderen. De krachten die ze hebben verzameld en gebruikt in het verleden - de inlichtingendiensten, de rechterlijke macht, het leger, de politie, de plaatselijke milities of militaire reserves, en "zogenaamde" terroristische organisaties - keren zich steeds meer tegen degenen die hen zouden leiden teneinde hun eigen landgenoten te controleren en te onderwerpen, of tegen diegene die hen naar het buitenland zouden sturen naar vreemde landen op corrupte, destructieve, en criminele missies.

Wat je ziet is de ineenstorting van de verdorven en verborgen organisaties die jullie al zo lang bedriegen met verkeerde informatie en regelrechte leugens omdat ze structuren en wetshandhaving instanties hebben gecreëerd om angst te zaaien en te intimideren. Grote veranderingen vinden er plaats over de hele wereld als de criminele activiteiten waar de machthebbers bij zijn betrokken onthuld worden en openbaar gemaakt worden door een groot aantal moedige klokkenluiders. Jullie zijn misleid en voorgelogen door degenen die jullie gekozen en veel te lang hebben vertrouwd, en nu zijn jullie niet langer bereid om hun onwettige en gewetenloze bedoelingen en activiteiten te dulden. Hun dagen zijn geteld, hun moment van kracht is ten einde.

Als Licht houders en Licht werkers blijft jullie taak hetzelfde, namelijk om te blijven doorgaan met de bedoeling liefdevol te zijn op elk moment, en die intentie vaak te vernieuwen doorheen elke dag. Het is enorm effectief en heeft jullie naar deze laatste fase in jullie proces van ontwaken gebracht. Wordt niet verstoord of afgeleid door degenen die jullie zouden willen proberen te overtuigen dat liefde niet werkt, want Liefde is het enige ding dat werkt! En jullie, grote zielen die jullie zijn, demonstreren dit dagelijks over de hele planeet.

Werkelijkheid, God, jullie goddelijke Bron, de Hemel, is wie jullie zijn! Er is slechts de innerlijke God wie alles is dat is, het geheel van Zijn volmaakte schepping, is eeuwig gehouden in een liefdevolle en vreugdevolle omhelzing. Als dit niet het geval zou zijn zou er geen leven, geen bewustzijn, geen besef zijn. God is Alles wat bestaat, en omdat jullie bestaan zijn jullie ook God, omdat er geen afscheiding is, jullie werden door Hem geschapen om Eén te zijn met Hem in de eeuwige vreugde, en dat is nooit veranderd, noch kan het ooit veranderen. Momenteel, binnen de illusie lijkt het alleen dat jullie afgescheiden zijn, alleen, en individueel onbeduidend. En in die toestand, doodsbang als jullie werkelijk zijn, geloven jullie dat jullie elkaar moeten bestrijden voor de beperkte middelen van de wereld die het leven op aarde mogelijk maken.

Die krankzinnige droom nadert zijn einde, zijn tijd is voorbij, en jullie hebben je gerealiseerd dat het jullie nu niet en nog nooit heeft gediend. Jullie hebben de collectieve beslissing genomen om jullie greep daarop los te laten, jullie gehechtheid eraan, en dus laat het oplossen als de ochtendnevel als het briljante Licht van Gods eeuwige dag die jullie baadt in de rustgevende balsem, de warme en troostende omhelzing die heerlijkheden die voldoen aan jullie wensen, direct, zonder vertraging van welke aard dan ook, want er is nu alleen het eeuwige waarin de schepping voortdurend haar lied zingt van harmonieuze en uiterst coöperatieve Eenheid. Er is alleen God en Jij. Al die miljarden mensen die de Planeet Aarde bewonen zijn elk Goddelijke en Perfecte uitingen van Jouw en van God. Wanneer je wakker wordt, zoals je onvermijdelijk zult doen, zal wat je ervaart de absolute gelukzaligheid zijn van Eenheid met God, de staat waarin aan alle behoeften en wensen is voldaan, voordat ze zich voordoen.

God is liefde. God is Alles wat bestaat. Ieder mens, een ieder van jullie - en er zijn geen uitzonderingen, "Jou" verwijst naar elk lid van de menselijke familie - en is een onafscheidelijk deel van God, niets ontbreekt, en eeuwig aanwezig met God in het goddelijke energie veld dat de hele schepping is. Niets anders bestaat en niets anders is nodig omdat de staat van goddelijke perfectie die God geschapen heeft compleet is in alle opzichten - toevoegingen en "strepen om sneller te gaan " zouden volstrekt ongepast zijn, zoals de illusie jullie keer op keer heeft aangetoond, terwijl jullie je spel van de afscheiding hebben gespeeld.

Mediteer dagelijks in deze laatste momenten van de slaap terwijl de illusie oplost, en vang glimpen op van de vreugde, de extase die jullie ontwaken zal begroeten in de Werkelijkheid, de Hemel.

Dat is jullie bestemming, de enige bestemming. Er is geen hel, geen vagevuur, en geen voorgeborchte, maar jullie zijn nog steeds in staat om het te bedenken en te geloven in die staten, en terwijl je dat doet zullen ze niet worden weggenomen van jou. Om dit te doen zou het betekenen dat je jouw vrije wil zou moeten overschrijven, wat te vergelijken zou zijn met het verwijderen van een zeer geliefd fopspeen van een klein kind.

Als je er voor klaar bent zul je je stevige greep op de onwerkelijkheid loslaten en ontwaken in de eeuwige vreugde.

Met zo veel liefde, Saul.

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl