Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 17 november 2015

RAINBOW PHOENIX: Opgaan naar Ascentie DE PARIJSE TERRORISTEN SITUATIE / 15 November 2015


RAINBOW PHOENIX
Opgaan naar Ascentie
DE PARIJSE TERRORISTEN SITUATIE 
15 November 2015
Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Dat waar Kosmisch Bewustzijn voor beschikbaar is, gaat u verder.

Vandaag is het 15 november 2015. Will Berlinghof is de stem van het Kosmisch Bewustzijn en Calista is de Energiegeefster en vraagstelster. Welkom Bewustzijn, ik heb vandaag een vraag over de situatie in Parijs van 13 november, vrijdag de 13de november, en ik vraag gewoon om ons enige informatie daarover te geven. Dank u.

Bewustzijn: Waarmee dit Bewustzijn wil beginnen is de verklaring dat dit inderdaad een valse vlag gebeuren was. Dat er inderdaad ook kon worden begrepen dat het valse vlaggen zijn want er waren diverse gebeurtenissen die onder de paraplu van de organisatie gebeurden om te verzekeren dat alle aanvallen die op de 13de november werden uitgevoerd gelijktijdig waren.

Dat dit een sterke aanwijzing is van de organisatie en er wordt gezien door dit Bewustzijn dat het buiten de capaciteit uitgaat van ISIS cellen of ISIS personen om een dergelijk gebeuren te hebben gepland in een dergelijke korte tijd, ondanks wat er in deze tijd wordt gezegd. Er zit natuurlijk ISIS of de Islamitische Staat die achter die zogenaamde aanval op Parijs en de Parijzenaars bracht, maar opnieuw zegt dit Bewustzijn dat het niet ISIS als zodanig was die deze aanval op de vrije wereld plande, op Frankrijk en op Parijs; maar eerder door anderen die deze van te voren planden, moest het gebeuren op vrijdag de 13de

Dat de datum zelf, vrijdag de dertiende, die velen beschrijven als een dag van slecht geluk, specifiek werd gekozen voor het doel om het geloof dat vrijdag de 13de zeker een ongelukkige en onheilige dag is.

Kan ik hier even inspringen… omdat u zegt dat het een valse vlag gebeuren is en dat het ISIS is maar het is niet ISIS.

Bewustzijn: Dit Bewustzijn wil dit verduidelijken. Er wordt gezegd dat ISIS de schuld krijgt en dat ISIS claimde dat het dit heeft uitgevoerd, maar dit is fout/vals. Er waren anderen die dit gebeuren planden, die degenen heeft bewapend die wilden deelnemen aan de aanvallen, en dat het opzettelijk zo werd opgezet om dit als een ISIS gebeuren te zien.

Oh, ik zie het, dus en het lijkt ook niet op een of andere valse vlag die er gebeurd zijn, zoals Sandy Hook of de Boston bombing, omdat er hierbij geen daders betrokken zijn, schijnbaar zijn de doden wel echt en de gewonden zijn echt.

Bewustzijn: Inderdaad zijn de doden echt en dat zijn de onschuldigen waarop gericht werd om in het grote drama te voorzien, dat nodig was, dat gepland was door hen die inderdaad achter het feitelijke gebeuren zaten, de eigenlijke aanvallen, gelijktijdige aanvallen die gebeurden op deze dag in Parijs, Frankrijk.

Dus, als dit niet ISIS was die de aanval deed, wie zaten er dan achter de aanvallen en waarom?

Bewustzijn: Dat dit Bewustzijn wil aanwijzen dat enkele weken voor de eigenlijke gebeurtenissen in Parijs, dat er een vergadering was van geheime agentschappen van diverse landen in Parijs. Er waren er van de CIA, hoog niveau leden van de CIA, die in Parijs waren voor die vergadering, maar ook leden van de MI 6, en ook van de Mossad, en ook ambtenaren van Frankrijks eigen Geheime Dienst en dat zij elkaar enige weken eerder ontmoetten. Dat de claim die zij maakten in die tijd was dat zij er waren vanwege de Parijs conferentie die spoedig zal plaats vinden en om hun inspanningen te coördineren om de veiligheid te verzekeren van alle dignitarissen die in Parijs zouden bijeen komen, maar dit was gewoon een ‘cover-story’.

Er is gezien dat zij diegenen waren achter de feitelijke planning en de orkestratie van de aanvallen in Parijs van 13 november.

We krijgen nu hier nieuws, er wordt gezegd dat Frankrijks veiligheid in dit gebied was weggevallen en dat het daarom is waarom dit is gebeurd, maar duidelijk was het al eerder gepland, maar dat het publiek er toe geleid werd te geloven dat het een afbraak was van de veiligheid van Frankrijk.

Bewustzijn: Is het niet interessant in veel gevallen van valse vlag gebeurtenissen hoe het is dat precies dit soort van afbraak gebeurt?

Nou, kijk naar 9/11, waarvan iedereen zeker wist dat het daar gebeurde maar ze zeiden dat het een afbraak van de veiligheid was.

Bewustzijn: 9/11 en de afbraak van veiligheid is zeker een prominent geval, niet alleen was er een afbraak van veiligheid, maar elk vliegtuig dat het toestel kon onderscheppen dat de torens inging, de Twin Towers in New York of het Pentagon, werd afgeleid naar een andere locatie, ver genoeg weg, zoals beweerd wordt, terwijl ze een oefening deden van voorbereidheid. Dat die dan de steden niet op tijd konden bereiken waarop werd gericht die een van de schelmen toestellen kon hebben neergeschoten maar ook dit was deel van de planning.

Duidelijk werd er gepland wat al veel eerder van te voren werd gedaan, en we zien nu dat er nucleaire wapens worden voorbereid aan de kust van Frankrijk in Normandië, en dat dit heel snel gebeurt en …

Bewustzijn: Dit is onjuist. De claim dat er nucleaire wapens zijn is onjuist. Het is niet zo dat er nucleaire wapens zijn, het is dat daar nucleaire krachtstations zijn en dat er reeds actie is geweest om raketten neer te zetten die iedereen kunnen neerschieten die de krachtsinstallaties naderen. Dat dit is wat is gezien door dit Bewustzijn, niet dat daar nucleaire wapens zijn.

Dank u voor die verheldering. Dus wie er dan ook achter die specifieke aanvallen in Parijs zitten nu, wat is de reden ervan, wat willen ze doen?

Bewustzijn: Om dit te begrijpen moet men ook begrijpen wat er in Syrië en in Irak is gebeurd in de laatste paar maanden. Dit speciaal sedert de Russische legers werden betrokken bij, Syrië, dat ze de rechtmatige heerser en het volk van Syrië hebben gesteund. Dat zij zeer succesvol zijn geweest, de Russen, de Syriërs en de anderen die zich bij hen voegden om ISIS bases te vernietigen, door ammunitie depots en uitrusting opslagplaatsen te vernietigen, dus ook veel uitrusting en wapens van ISIS vernietigden in de laatste twee maanden en dat zij zeer succesvol zijn geweest bij die poging. Zo veel dus, dat het letterlijk ISIS heeft uitgeschakeld als een effectief leger in dat gebied, maar dit is niet gerapporteerd.

Wat er eerder nu onderweg is, is de opbouw van de reputatie van ISIS is om hen weg te halen uit de arena van het Midden Oosten, zogezegd en welke nu een bedreiging creëren die wereldwijd is.

Het neerhalen van de Russisch airliner was om de mogelijkheid te introduceren dat ISIS een bom op elk toestel kon zetten en die vernietigen. Dit haalt het prestige en effectiviteit van ISIS omhoog. Dat dit Bewustzijn ook wil zeggen dat dit gebeuren, het neerschieten van de Russische airliner geen ISIS gebeuren was zelfs, alhoewel dit wel zo werd geclaimd.

Maar het was ook geen bom, wel?

Bewustzijn: Dat het geen bom was maar dit Bewustzijn wil op dit moment niet dieper gaan in die materie. Wat het wil stellen is dat ook de aanvallen in Parijs bedoeld werden om weer te escaleren en verder de effectiviteit van ISIS te vergroten om doelen te treffen overal in de wereld.

Dit Bewustzijn stelt dat dit psychologische oorlogvoering is. Dat zij, degenen die achter ISIS zitten, zij die de Islamitische staat creëerden, zij die een verborgen agenda hebben, gezien hebben dat de effectiviteit van de strijdkrachten in Syrië en in Irak, dat de ISIS legers worden versnipperd, ze worden neergeschoten, maar ze hebben ISIS nog nodig om de boogey man (afschrikwekkend figuur) te zijn die zulke terreur in de harten en denken van volkeren over de wereld, de vrije wereld zoals die soms wordt genoemd, kan oproepen.

Dat dit nog nodig is. De psychologische oorlogvoering is om het scenario neer te zetten dat ISIS nu de capaciteit heeft om overal toe te slaan, en de noodzaak laat toenemen om alert te zijn of zoals wordt beweerd, de noodzaak om alert te zijn te laten toenemen.

Dus, zien we nu een reden voor dit alles, misschien dat de westerse regeringen nu hun grenzen kunnen sluiten?

Bewustzijn: Dit is maar een aspect en er wordt gezien dat dit gebeurde en heden is het zo dat Frankrijk zijn grenzen heeft gesloten, en België heeft dat ook gedaan. Dat ook dit een deel is van een over- alles-heen plan om de landen af te sluiten, hun grenzen te sluiten voor de perceptie van een zogenaamde aanval op landen van diverse naties van de wereld. Dat dit zeer effectief zou zijn voor de VS, bijvoorbeeld, als ook zij zagen of energieën verkregen van informatie zeggend dat er een dreigend gebeuren in hun land op het punt stond om af te gaan, en dat ze hun grenzen konden sluiten en de luchtstrippen zouden sluiten met ook de landwegen van toegang naar een natie zoals de VS, of een ander land zoals Frankrijk, zoals nu het geval is.

Dat dit Bewustzijn nog een reden zal vertellen waarom er een escalatie is geweest, want dit gebeuren in Parijs was meer dan een enkele aanval, meer dan een persoon of een kleine groep valse vlag gebeuren, het waren diverse valse vlaggen onder de paraplu van een grotere valse vlag. Wat deel van de reden is om zo’n angst te creëren dat de volken van die naties, van elke natie, een soort actie zouden willen uitroepen.

Dat dit de klassieke “probleem/reactie/oplossing” benadering is die zij, degenen aan de macht, die zij gewend waren te gebruiken, vaak hebben gebruikt. Zij weten al wat ze willen bereiken maar ze moeten een probleem scheppen, een situatie die een reactie van de mensen geeft, en dan als antwoord daarop, schijnbaar naar de eisen van het volk om grotere veiligheid en bescherming in dit geval, dat zij naar voren komen met hun oplossing.

Dat in dit geval de oplossing veel heeft te maken met het scheppen van de aanwezigheid van een nog sterkere politie staat. Het is een niet ongewoon recht nu om bewapende militairen in de straten van Parijs te zien bij hun monumenten, op hun plekken, die over de straten zwerven en dat dit is wat door degenen aan de macht is gewenst om het volgende niveau van een politie staat te creëren, waar gewone burgers bewapende troepen in hun straten zal accepteren, in hun hoofdsteden, in hun steden en dat dit een volgende fase is of een niveau van de plannen op lange termijn van degenen die achter dit gebeuren zitten, en de vele andere valse vlag gebeurtenissen die er plaats vonden.

Dus dit is allemaal deel van de formering van de Een Wereld Regering?

Bewustzijn: Het is zeker een doel dat degenen aan de macht in sommige gebieden in de wereld proberen te vestigen. Dezen gaan naar de ‘een wereld regering’ die normaal bekend staat als de Nieuwe Wereld Orde waar een zware politiestaat deel van de normale situatie ervaren wordt door iedereen. Ook in lijn hiermee zou de formatie zijn van een internationale task force (gevechtsgroep) die de verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van een land maar ook voor de wereld. Maar als deze gevechtsgroep, deze verenigde gevechtsgroep wordt toegestaan er te zijn, zal het spoedig duidelijk worden dat die taak van hen niet echt de bedoeling heeft om de burgers van de wereld te beschermen, maar in feite verzekert dat dat de burgers van de wereld slaven worden van degenen die het in hun kop hebben om als deel van hun plannen deze Nieuwe Wereld Orde te scheppen.

Dus wat kan de gewone enkele mens doen bij deze situatie? Ik weet dat de meeste mensen gewoon een heerlijk gelukkig leven willen hebben, om in staat te zijn om door te gaan met hun leven zonder tussenkomst, dus wat kunnen die mensen doen?

Bewustzijn: Het is misschien te gemakkelijk te zeggen: “geloof die mensen niet.” Maar dat is precies de eerste stap. Geloof niet wat er wordt gerapporteerd op jullie televisies, of via radio golven, over het internet, over de lijnen van communicatie achter de kranten, en de pers.  Stel vragen, wees observators bij de gebeurtenissen, slijp het vermogen om de waarheid van gebeurtenissen te merken/voelen. Deze gebeurtenissen worden meer en meer duidelijk. Als je er niet naar kijkt vanaf een plek van neutraliteit, los van de emotionele inslag van dit soort gebeurtenissen, dan kan je geneigd zijn om de leugens te geloven die door degenen worden uitgezet met een verborgen agenda met verborgen doelstellingen.

Dat men neutraal moet blijven, men moet vragen stellen, men moet die zin van prioriteit en onderscheiding ontwikkelen over gebeurtenissen die plaats vinden.

Op een meer esoterisch niveau, en dat dit wat veel moeilijker is te bewerkstelligen, maar nog steeds nodig, is de realisatie dat zelfs als er gebeurtenissen plaats vinden welke een serieuze inslag hebben, dat men nog steeds de schepper is van zijn eigen leven. Wat dit betekent is dat de levenservaring die het individu heeft uniek is voor hen. Als ze leugens en bedrog omhelzen die voor hen worden neergezet, dan zal het individu onbewust hun eigen creatieve macht gebruiken om leugens te ondersteunen, en dan zal het individu zijn werkelijkheid beginnen te vertalen als een gevaar, waar er een vijand is, een valse vijand, de ware vijand wordt nog niet gezien.

Als Schepper wezens, als spirituele wezens, als je dit doet, dan geef je deze gebeurtenissen zelfs nog meer energie en dan is het waarschijnlijk dat je kunt worden beïnvloed door dergelijke valse gebeurtenissen.

Dus is het echt belangrijk om buiten de emotie van angst te blijven omdat dat juist de hele situatie zal voeden, en om in staat te zijn om een stap terug te zetten en er naar te kijken vanaf een neutraal perspectief. Maar kunnen we ook een beroep doen op de Hogere Zelven van die mensen die al deze dingen bedrijven, kunnen we hen oproepen en vragen dat hen een andere manier van werken wordt getoond?

Bewustzijn: Men kan dat doen, maar dat betekent niet dat het effectief zou zijn. Wat meer aan te raden is dat men echt begint de unieke capaciteit te begrijpen van elke mens om hun eigen werkelijkheid te creëren. Dat door het werken vanuit deze hoek het mogelijk is dat in iemands eigen schepping van zijn eigen werkelijkheid, dat de perceptie is dat de leiders zullen worden bereikt en dat sommigen uit het gelid stappen, misschien zichzelf laten zien in jullie persoonlijke werkelijkheid, waarbij er plotseling mensen zijn die zich uitspreken, er zijn er die uit het gelid stappen, er zijn bewijzen geleverd en naar voren gebracht die de leugens bewijzen en dat bedrog onderweg is.

Dit Bewustzijn zegt niet dat men geen energie kan zenden, bewust gestuurde bedoelingen naar wereldleiders dat ze uit het gelid stappen, maar begin met jullie eigen perceptie van je eigen werkelijkheid als iemand die geen plek heeft voor dergelijke daden en zulke leiders en waar leiders van bewustzijn en geweten beginnen om naar voren te komen.

Ja, dat begrijp ik. Dat is net zoals de macro en micro die elkaar weerspiegelen, zodat als we onze eigen individuele daden opruimen dan zien we die zich ook in onze wereld manifesteren.

Bewustzijn: Zo is het. Dat als iemand zijn eigen leven opruimt, zijn eigen geloof, zijn eigen programmering, als iemand dat doet dan is men geen slachtoffer maar eerder de schepper van zijn eigen leven, iemands leven zal dan beginnen te veranderen en de buitenste gebeurtenissen zullen dit dan weerspiegelen.

Okay. Dank u Bewustzijn. Hebt u nog iets anders te zeggen over de situatie in Parijs?

Bewustzijn: Niets meer in deze tijd over de Parijse situatie, behalve dat het een op het toneel brengen is van gebeurtenissen die meer gebeurtenissen zullen voortbrengen, meer valse vlaggen, met een verhoogd antwoord voor het leger en de politie. Maar opnieuw kan dit alleen bedrog zijn om meer en meer te gaan trekken in de angst dat in deze tijd in de wereld wordt geschapen en dat het zelfs belangrijker is om neutraal te blijven in deze tijd, wees de observator, stel vragen, om naar diepere antwoorden te zoeken en tegelijkertijd om iemands eigen werkelijkheid te creëren in een andere tijdslijn van ervaring, waarbij zij die dergelijke aanvallen leiden, niet effectief zijn en zullen worden blootgelegd, hun daden zullen worden onthuld en de waarheid naar voren gebracht.

Dat de waarheid ieder en allen vrij zal maken en als men de waarheid geeft op een meest persoonlijk niveau, dan zal de waarheid van hun leven van een aard zijn die vrijheid voor hen verzorgt en dat als dit escaleert, dan zullen zij die zulke dingen doen echt worden blootgelegd en overwonnen aan het eind.

Dus ziet het er aan de ene kant uit dat het echt een goede gelegenheid is voor ons om weer te leren, meer onderscheiding, en om achter het gezicht te kijken van wat er echt gebeurt onderin, en er schijnen meer mensen te zijn die dit nu doen, heel veel mensen vragen zich dat af, en kijken naar de echte agenda’s achter al die gebeurtenissen.

Bewustzijn: Dit is zo en dat bij de laatste golf van energie die doorkwam, dat deze Golf X energie die kortgeleden er doorheen kwam, veel heeft veranderd, en dit Bewustzijn kan zeker zeggen: meer mensen beginnen wakker te worden en meer beginnen zich dingen af te vragen.

Denk eraan dat er nog een niveau hiervan is voor allen en dat is het niveau van Spirit Zelf, de Goddelijke Bron Zelf, en dat deze energieën meer en meer en elke dag het menselijk bewustzijn binnen gaan, en dat dit ook zo is daar moet worden aan gedacht als men wordt gebombardeerd door dergelijke duistere gebeurtenissen. Dat er nieuw licht staat aan te komen in de wereld en dat meer en meer ontwaken voor het licht van bewustzijn en Spirit.

Dank u Bewustzijn. Nou ik hoop dat, ik weet het, er ook zo veel mensen daar buiten zijn die echt bezorgd zijn over wat er gebeurt, ze willen dat dit soort dingen niet gebeuren en ik hoop dat die zich getroost voelen door wat er juist is gezegd en om zich te realiseren dat ze niet alleen zijn en dat er velen, velen van ons zijn die een veel betere wereld willen en een veel beter milieu en om in staat te zijn om Moeder Aarde door deze hele situatie heen te trekken met de mensheid erbij. Dus ik bedoel gewoon dat iedereen zich zal realiseren dat we een verschil maken, en we komen er en dit is een prachtige gelegenheid om de soevereiniteit te laten zien van de mensheid.

Bewustzijn: Houd vast dat dit waar is, geloof dat dit waar is, leef dit als jullie waarheid en dan zal het zo zijn. Er zijn veranderingen die komen en grotere veranderingen die komen en zij die aan de macht zijn die dergelijke daden doen, zulke duivelse daden, afschuwelijke daden, weet dit ook, en dat is waarom zij meer en meer wanhopig worden, want ze begrijpen dat ze dood zijn, hun krachtsbasis is verwoest, zij zijn het lichaam wat nog trekt (nog na-beweegt). Maak de fout niet dat het trekken van het lichaam dat van een bezield wezen of lichaam is. Zij realiseren zich niet hoe ver de zaken zijn gevorderd en ze handelen nog op oude manieren, gewoonte manieren, die in het verleden succesvol voor hen waren, maar deze golven zijn niet langer meer zo effectief, zelfs als er eisen worden gesteld op televisies en op radio’s, in kranten of in de pers van hen in deze wereld die denken dat dit werkelijkheid is. Het is de werkelijkheid niet langer meer, de werkelijkheid is aan het veranderen en dat begint met elk individu terwijl ze door de sluier beginnen te zien van bedrog en de helderheid zien die erachter ligt.

Dank u zeer, hiervoor Bewustzijn. Ik heb geen verdere vragen of commentaar. Ik vraag alleen of u nog iets hebt te zeggen?

Bewustzijn: Dat dit Bewustzijn ook compleet is. Het is gedaan.

Dank u.