Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 25 november 2015

Matthew’s Boodschap via Suzy Ward op 20 November 2015 / 20 November 2015/ by Paul Backes

Matthew’s Boodschap  via Suzy Ward op 20  November 2015
20 November 2015/ by Paul Backes

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew.

Terwijl sommige rangen van de Illuminatie worden gearresteerd of uit hun invloedrijke posities worden gezet en anderen het schip verlaten, graven weer anderen hun hakken in het zand, waar ze nog enige macht hebben.

Het meest merkbare is wat hun internationale drugs-handel fondsen doen (kopen?) – CIA en Mossad “zwarte operaties”, die het neerhalen van het Russische vliegtuig inhielden, en ISIS de bron van het recente bloedbad in Parijs.

Omdat het publiek zich niet volledig bewust is dat de Illuminatie zelfs maar bestaan, is er geen begrip dat ze onafhankelijk handelen van de regeringen van hun landen bij het plannen en uitvoeren van activiteiten met geweld. Dus  de vingers wijzen naar de Verenigde Staten, het thuis van de CIA of van Israël, waarvan gedacht wordt als het Zionistische thuisland.

De waarheid is dat een schelmen fractie van de CIA de Illuminatie orders opvolgt, en de Zionisten beweging is het militante- en spionnen werk van de Illuminatie die nooit de beste belangen van Israëli’s of de Joodse mensen heeft gediend, waar dan ook. Uiteindelijk zal dat onderscheid wijd bekend worden en inderdaad is dat belangrijk. Maar, het kan het verdriet voor het verlies van geliefden niet stillen of van andere levens veranderende trauma’s in een of andere tragedie die door Illuminatie worden bedreven.

De aanval op Parijs diende hun doel om dood, droefheid en in het begin chaos en angst te veroorzaken maar de handeling werd geboren uit groeiende wanhoop over snel afnemende controle en verminderende aantallen volgelingen en wanhopige individuen die rationeel handelen zonder na te denken over de consequenties. Ze hadden de bedoeling om de wereld in de greep van angst te houden – ze voeden zich met de energie van angst. In plaats daarvan verenigden zij de wereld in hoge vibraties van medeleven en zij besloten om sterk te staan tegen terrorisme.

Militaire macht werd gegalvaniseerd/bezield, politie vervolgt aanstichters en verdachten, en de zoektocht naar potentiële terroristen breidt zich uit over de nationale grenzen, maar het vinden en bevechten van terroristen groeperingen waar ze ook zijn, zal hen niet stoppen. Slechts het uitroeien van wortels van terrorisme kan dat doen.

De haat die onder het terrorisme ligt – en miljoenen in vluchtelingen kampen heeft gebracht – is geworteld in een of meer omstandigheden, die gelinkt kunnen worden aan Illuminatie activiteiten of hun leringen: egoïstische vreemde/buitenlandse bemoeienis, verraad, economische exploitatie en fanatisme.

Elke generatie wordt stilaan doordrongen van het volgende, dat allen die dergelijke omstandigheden genereren moeten worden verwijderd, en niemand realiseert zich dat zij allemaal maar poppetjes/puppets zijn in een duivels spel wat geschreven is door manipulatieve individuen die snel terrein verliezen. Terwijl trilling waarden omhoog gaan, zullen denken en hart aan beide kanten van deze hart verwringende kloof in jullie gemeenschap opengaan zodat empathie, wederzijds respect en vriendelijkheid: haat, vooroordelen, wraak en vrees voor verschillen, zal gaan vervangen.

De stuwkracht in het energieveld van het potentieel van de Aarde is nog sterker naar voren gekomen naar de eindtijd van de duistere heersers omdat hun tegenstand toenemend formidabel is gegroeid en wijdverspreid is. Samen met het intensiverend licht op de planeet, verzekert de uitbreidende kracht van partijen, welke samenwerken, om alle kwalijke tentakels van de Illuminatie te ontwortelen, en dat hun wereldwijde netwerk op zijn retour is naar permanente ontmanteling.

Dan kan de gemeenschap verder gaan door volledig het zeil op te heffen om door te gaan wat neerkomt op een wereld reddingsoperatie na een massale storm die over de wereld rondcirkelende. De eerste stappen werden gezet toen sommigen planners van de Gouden Periode van de Aarde enkele van jullie verstandigste individuen ontmoetten om de beste manier te bepalen om de Illuminatie verantwoordelijk te houden voor hun misdaden tegen de mensheid, om hun grote fortuinen te herwinnen die illegaal en immoreel vergaard waren en om deze gelden eerlijk te distribueren maar ook om technologieën vrij te geven die zij lang hadden onderdrukt; om vervuiling te beëindigen en milieu schade te herstellen; en om de diverse vormen van mind controll te sluiten en te stoppen.

Samen met die inspanningen die onderweg zijn, zullen waarheden naar voren komen over de aanwezigheid en hulp van andere beschavingen, over wetten die het leven aansturen in dit Universum, en het onderling verbonden bewustzijn van alles in het bestaan. Energie stromers in die gebieden en alle andere waar verandering en verlichting nodig zijn vergaren kracht om de Aarde te stuwen naar haar bestemming: Herstel naar haar oorspronkelijke gezondheid en schoonheid met haar mensheid die vredevol, samenwerkt en in harmonie leeft met de gehele Natuur.

Geliefde familie, we begrijpen jullie ongeduld, voordat die bestemming tot bloei komt en vrucht zal dragen. Jullie herinneren je niet, dat door je met andere beschavingen te vergelijken, de doorgang van Aarde’s bevolking uit millennia van duistere gevangenschap naar het licht van vrijheid, bijna in een oogwenk gebeurt. Hoe zeer wensen wij dat jullie je wereld zouden kunnen zien vanuit  onze gunstige posities! Niet alleen zouden jullie je verwonderen over de snelheid en het zicht op de voltooiingen maar jullie zouden zien hoe enorm jullie licht bijdraagt aan de progressie van de verheffing van jullie gemeenschap.

Nu zullen we doorgaan jullie inzichtvolle vragen te beantwoorden over de ziel: 

“Toen zielen de adem werd ingeblazen / gebaard / geschapen door de Schepper, is dit allemaal tegelijk gebeurt of heeft dit bij vlagen plaatsgevonden in een periode van tijd en gebeurt dit misschien nog steeds?”

Antw: Het ingrediënt van elke ziel wat zuiver liefde-licht energie is, kwam tot stand met de eerste uitdrukking van de Schepper van Het Zelf in wat jullie noemen de “big bang”.

De “geboorte” van onafhankelijke, ongeschonden, eeuwige ziel-zelven die begon na die geweldige gelegenheid toen hun “ingrediënt” werd geschapen, is sedert toen steeds gebeurt in jullie concept van de lineaire tijd en, voor zover wij weten, zal dit doorgaan totdat elke ziel in de kosmos zich herinnert en terugkeert naar zijn Begin in de Schepper.

“Heb ik gelijk door te denken dat de Schepper ons in groepen baart van ongeveer 60 zielen, waar van ongeveer 30 die onze familie zielengroep wordt? We gaan meestal door onze gekozen incarnaties heen en spelen verschillende overeengekomen rollen in die groepen maar delen contracten, bij gelegenheid, met zielen van andere zielengroepen, als de noodzaak zich aandient?”

Antw: Er is geen starheid over het aantal zielen in een of andere groep, of cluster; maar inderdaad kunnen zielen uit een groep contracten delen met degenen in een andere als de noodzaak zich aandient.

Maar, in deze era toen het gehele universum in een versnellingsmode zat en talloze zielen hun voordeel deden met de unieke gelegenheid om geconcentreerde karmische lessen te kiezen zodat ze die in een leven zouden kunnen voltooien eerder dan in diverse of zelfs in vele levens in een derde dichtheid wereld, en met nog een vorm van samenwerking is veel meer heersend. Bijgevoegd om hun eigen gekozen lessen te ervaren, helpen veel zielen anderen bij de hunne.

Tot nu toe was dit gewoon in de opgestapelde zielen groep – die in de duizenden kan lopen – maar nu delen sterke zielen hun karmische lasten met zwakkere zielen in elke groep overal in het universum. De bedoeling van deze buitengewone bijstand die als voorbeeld dient voor onvoorwaardelijke liefde is om zwakkere zielen te versterken in de Eenheid van Allen.

“Splijt elke ziel zich in een Tweeling Ziel?”

Antw:  Het is niet zo dat zielen “zich splijten” en tweeling zielen, of tweeling vlammen zijn zeldzaam. Dit zijn de tegelijkertijd samen-geschapen eerste twee personages in een wortel van de ziel haar lange afkomst, en omdat zij begiftigd zijn met identieke kwaliteiten, zijn hun gevoelens voor elkaar de meeste intense die elke ziel voor een andere ziel kan voelen. 

Tweeling zielen in een stoffelijke beschaving worden onweerstaanbaar naar elkaar toegetrokken, en terwijl het seksuele aspect sterk is, is het hun intense voelen van het noodzakelijk bij elkaar zijn die alle andere consideraties overweldigt; vaak voert deze hoog emotionele aanhechting tot serieuze onenigheid en de zielen scheiden hun paden. 

In een spirit wereld worden de tweelingen gelijk aangetrokken naar elkaar maar zonder de verstikkende liefde van de stoffelijkheid; en hoe ver ze ook van elkaar verwijderd zijn in het Universum, hun band stelt hen in staat om vreugdevol telepathisch te communiceren en ze hebben sublieme gevoelens over een gedeeld begin in zuivere liefde.

“Het klinkt alsof de ‘flexibiliteit van een zielencontract’ betekent dat als mensen hun contracten niet volgen, ze toch nog evolueren. Hoe kan dit nu eerlijk zijn voor mensen die leven volgens hun contracten?”

 Antw: Flexibiliteit behoort niet bij de besliste besluiten die tegengesteld zijn aan contract voorzieningen, maar aan manieren waarbij voorzieningen kunnen worden ervaren.

Zeg, bijvoorbeeld, dat de keuze is om dit leven plotseling te verlaten op een leeftijd van 25 jr bij een auto ongeluk. Vlak voor die leeftijd, gaat die persoon skieen en raakt diep in de sneeuw begraven als er een lawine van de berg af raast; of enkele weken na het vieren van de 25ste verjaardag, doet de persoon een wandeling in de bossen en wordt fataal geraakt door een afgeweken kogel van een jager. Elk van die mogelijkheden zou dezelfde doelstelling dienen als de keuze uit het contract.

Dat is een dramatisch voorbeeld, zeker, maar flexibiliteit voor een voorziening – misschien een baan, een woon locatie, financiële investering of een specifiek gebeuren –  biedt dezelfde karmische lessen en het zelfde groei potentieel aan alle zielen bij de voor de geboorte overeenkomst.

“Matthew zei, dat ‘iemand zich herinnert dat zijn etherische lichaam en leven het Nirvana binnen ging’. Wat gebeurt er met mensen met dementie die hun herinnering verloren?”

Antw: Dementie schept lagen van vergeten rond de herinneringsbank van iemand, de bewaarplaats van alle herinneringen door het leven heen. Na de persoonlijke healing in het Nirvana, waar de lagen zachtjes worden verwijderd, wordt alle herinnering hersteld, inclusief de fases van die ‘te hebben verloren”.

“Als een ziel in een klein orb-deel van het Nirvana het licht accepteert, is dat wat Christenen verlossing noemen?”

Antw: Nee, minstens niet goed ingelicht. Christelijke leringen over verlossing zijn verwant aan iemand die Goddelijke vergeving wint door berouw te hebben over slecht geleefd te hebben volgens de godsdienstige concepten van zonde en bij de Dag van Oordeel. Een ziel die voldoende licht absorbeert om evolutie opnieuw te belichamen en te beginnen is in overeenstemming met de universele wetten die mensen die met godsdienstige dogma's waren ondergedompeld en heel waarschijnlijk niet eens weten dat dit bestaat.

“Ik ken een kind dat past bij wat ik gehoord heb over zielen die als ‘slecht worden geboren’ Waarom zou een ziel dit kiezen?”

Antw: Er is niet iets zoals een ziel die “slecht wordt geboren” – de samenstelling van elke ziel is zuivere liefde-licht energie. Wij kennen dat kind zijn omstandigheden niet, maar we kunnen mogelijkheden opnoemen die bij elk kind kunnen passen waaraan gedacht wordt als met een “chronisch mis-gedrag”

De voor-de-geboorte overeenkomst van de familie kan het gedrag van het kind inhouden als gelegenheden voor de ouders om geduld te leren en andere ouderlijke vaardigheden zoals het accepteren van de beperkte capaciteiten van het kind, het koesteren van zijn of haar vermogens en belangen, en onpartijdige behandeling van familieleden.

Ongemak vanwege een niet vastgestelde stoffelijke conditie kon onder de rebellie van een kind liggen en het kunnen ook nadelige reacties zijn op chemicaliën in voedsel, water of  in medicijnen zitten, en vergif in vaccinaties kunnen een gelijk soort symptomen hebben geproduceerd als autisme.

Als er een voortdurende spanning thuis is, kan een kind antwoorden op de lage vibraties die worden uitgestraald in dat soort atmosfeer. Een entiteit die niet meer in het lichaam zit die zich de dood van zijn stoffelijke leven niet realiseert kan zich hebben vastgehecht aan het kind tijdens een periode van ernstige, stoffelijke, mentale of emotionele stress; als dat zo is kan een ervaren energiewerker de entiteit helpen om zijn status te begrijpen en het verder helpen naar een spirit wereld.

Als er geen huisdier in het huis is, laten we dan deze suggestie geven: Laat het kind een gezelschap dier kiezen en bespreek op de juiste levenstijd de verantwoordelijkheden van het kind om er voor te zorgen. Het is immens hartverwarmend dat velen in jullie wereld, inclusief in de medische wereld, de betekenisvolle voordelen van een menselijk-dierlijke relatie voor mensen van alle leeftijden – dit is een betekenisvolle stap in de vooruitgang van een gemeenschap.

“Indien zielen die doodgeboren worden of sterven als kinderen dat in hun contracten uit-kiezen, kunnen zij zich dit herinneren of wat dan ook over andere levens?”

 Antw: In het geval van doodgeboren kinderen, verlaten zielen de lichamen in de volle wetenschap dat dit in overeenstemming is met de voor-geboorte overeenstemming van de familie, die ontworpen zijn om de behoeften van alle deelnemers te ervaren.

Als baby’s die in hun kindertijd ouder worden in het Nirvana – en ze worden daar veel sneller ouder dan jullie kalenderjaren voorbijgaan – herinneren zij zich hun keuzes en bedoeling, om in zielen groei gelegenheden aan anderen te voorzien in de voor de geboorte overeenkomsten. En, zoals alle anderen in de spirit wereld, worden zij zich bewust gewaar van zielen-niveau kennis in de mate dat er was herinnerd of ervaren werd in alle andere levens.

Onze boodschap over verloren zielen riep de volgende vragen op: “Is een verloren ziel ook een onafscheidelijk deel van God?”

Antw: Dat is zo lang als zij in het laagste deel blijft van een spirit wereld in dit Universum. Als er geacht wordt door de Schepper om permanent licht-weigerend te zijn, of “verloren” – en alleen de Schepper kan dit besluiten – wordt de energie van die ziel opnieuw geabsorbeerd in Schepper’s kosmische essentie, waar het haar Begin had.

“Weet een verloren wortel zielen kroost wat er met hen gebeurde?”

Antw: Nee. Op het moment waarop hun levenskracht wordt weggetrokken, verliezen zij het vermogen om wat dan ook, om iets te weten. Maar, dat hun energie en de wortel ziel zijn energie opnieuw werden geabsorbeerd door Schepper zit in het kosmische bewustzijn, en daarom in het massa bewustzijn van dit Universum; en als dat progeny/kind opnieuw opduikt uit de essentie van de Schepper en haar/zijn herinneringsveld herwint, dan is kennis van wat er met haar/hem is gebeurt, beschikbaar.

“Indien mensen in de verloren wortel zielen afkomst worden ‘’verlost’ waarmee zullen ze dan opnieuw beginnen? Hoe zullen ze aan anderen uitleggen wat er met hen gebeurde?”

 Antw: Ze zullen het niet nodig vinden om iets uit te leggen aan een ander. Als hun levens abrupt eindigen, zullen familie en vrienden die geloven in een leven hierna, aannemen dat dit is waar die zielen heen zijn. En dus zullen zij opnieuw bewust besef en alle herinneringen winnen  in hun beschaving het Spirit Rijk.

Natuurlijk zullen we blij nog andere vragen beantwoorden die jullie nog hebben over de ziel en wij hopen dat de informatie hierbij en in vorige boodschappen het oneindige belang hebben laten zien van elke ziel en de onafscheidelijkheid van iedereen in de Eenheid van Allen.

Lieve broeders en zusters, terwijl jullie verder gaan met je Aarde reis, weet dat lichtwezens door dit universum jullie standvastigheid in het licht eren en zij omhelzen jullie met onvoorwaardelijke liefde.
      ________________________

LOVE and PEACE             LIEFDE en VREDE  
Suzanne Ward


Matthew’s Message via Suzy Ward, November 20, 2015, Channeled by Suzanne Ward, http://www.matthewbooks.com/november-20-2015/