Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 28 november 2015

Mary Magdalene Het Ervaren van de Boeddha Energie / November 2015 / Pamela Kribbe

Mary Magdalene
Het Ervaren van de Boeddha Energie
November 2015 / Pamela Kribbe
Dierbare vrienden, dierbare zusters en broeders, Ik ben Mary Magdalene, jullie vriendin. Ik ben verheugd hier bij jullie te zijn vandaag. Jullie zijn prachtige wezens, elk van jullie. Ik wens dat jullie je eigen pracht door mijn ogen zouden kunnen zien. Jullie zouden er minder om geven wat andere mensen over jullie denken, en jullie zouden je meer vrij voelen. Jullie zijn de gehele tijd zo bezorgd over jullie zelf. Jullie vragen je af of jullie het juiste doen, of dat jullie de juiste kennis hebben, maar alles dat jullie echt hoeven te doen is jullie pad in het leven binnenin jullie zelf te vinden. Jullie hebben een radar binnenin jullie eigen wezen en deze radar, deze innerlijke gids, is binnenin jullie onderbuik.
Ik zou vandaag graag willen spreken over het belang van het afdalen in jullie onderbuik en op dat niveau echt aanwezig te worden. Het is een tragisch feit dat vele vrouwen zich niet thuis voelen binnenin hun eigen onderbuik, hetgeen, in lichamelijke termen, de zetel van de emoties is. De onderbuik is ook de zetel van de intimiteit en seksualiteit, en het is waar baby’s ontvangen en ontwikkeld worden. Dus het gebied van de onderbuik is diepgaand gerelateerd aan en verstrengeld met het leven op Aarde.
Als een vrouw, wordt je verteld dat het belangrijk is om te geven en om je hart voor andere mensen hun behoeften open te moeten hebben. In feite, is heel veel van de spiritualiteit gecentreerd op de ontwaking van het hart. Maar ik zie velen van jullie, specifiek vrouwen, die lijden aan een te open hart, in plaats van een te afgesloten hart. Jullie hart is zeer open en reikt gemakkelijk uit naar wezens en energieën rondom jullie heen, maar jullie onderbuik is relatief afgesloten. In jullie onderbuik verblijft een grote kracht; het is de kracht van het schenken van leven, de kracht van waarlijk en diepgaand te verbinden met Moeder Aarde en de grote ritmes van het leven.
Mensen in het algemeen, en jullie als een cultuur, zijn angstig geworden voor deze grote krachten van het leven, omdat zij voorbij gaan aan de controle van de geest of de wil. Vrouwen weten instinctief hoe de golven van deze krachten te berijden, maar jullie zijn vervreemd geraakt van de bekwaamheid om jullie zelf op hen af te stemmen. Vrouwen zijn inderdaad zeer sterke wezens, en ik wens dat jullie je meer diepgaand met jullie eigen kracht zouden verbinden.
Ik vraag aan jullie allemaal, zowel mannen als vrouwen, om zich nu meer diepgaand te verbinden met het centrum van jullie onderbuik. Wordt je eenvoudig bewust van dit gebied en van je adem die daar naar omlaag gaat iedere keer dat je ademhaalt. Jullie onderbuik is jullie anker, energetisch gesproken, het geeft jullie wortelen in jullie zelf. Daal af in/naar jullie onderbuik en jullie zouden jullie benen kunnen voelen en dat zij meer geaard en zwaar worden.
Stel je nu voor dat binnenin je onderbuik een groot “oog” is. Dit “oog” kijkt zeer rustig en helder rond. In vergelijk met de energieën van je hart en je geest, is de energie van dit “oog”, in het centrum van je onderbuik, zeer kalm en rustig, zeer solide en stabiel. Denk aan de natuur en hoe de ritmes van de natuur zich gemakkelijk en standvastig voordoen. De seizoenen komen en gaan en het stroomt allemaal als vanzelfsprekend uit zichzelf. Je bent een deel van dit ritme van de natuur, dus verbind je met het vrouwelijke besef in je onderbuik.
Keer nu dat “oog” van je onderbuik bovenwaarts en kijk naar het gebied van het hart. Hoe voelt je hart aan? Kan je echt van jezelf houden en voor jezelf zorgen? Binnenin je onderbuik weet je dat er een evenwicht moet zijn tussen het geven en het ontvangen, omdat dat de wet van de natuur is. Je onderbuik weet dat het geen zin heeft om teveel te geven, en dat aldus te doen houdt het natuurlijke evenwicht van energie niet in ere. Stel je voor dat je in een situatie in je alledaagse leven bent waarin je jouw energie afgevoerd of uitgeput voelt worden. Stel je voor dat je daar bent en kijk er nu naar vanuit het oog in je onderbuik terwijl je aanwezig in je onderbuik blijft. Vanuit de onderbuik kan je er op een zeer onpersoonlijke en kalme manier naar kijken.
Het is echt grappig, op een manier, omdat het lagere deel van je lichaam, de lagere energie centrums, gewoonlijk beschouwd worden verbonden te zijn met het ego. In feite, bezit je onderbuik een wijsheid die ver voorbij het ego gaat. Het kan je leren om hier werkelijk voor jezelf te zijn en om jezelf te beschermen wanneer dat nodig is. Voel hoe je onderbuik jou wilt koesteren. Vrouwen zijn niet goed met het koesteren van zichzelf. Zij plaatsen heel veel eisen op zichzelf en vinden het moeilijk om op te komen voor wat zij waarlijk voelen. En mannen die een sterke vrouwelijke zijde hebben, een gevoelige zijde, kunnen deze zelfde kwestie hebben.
Om dit te verduidelijken en jullie met deze kwestie van gevoeligheid en energieverlies aan externe krachten te helpen, zou ik graag een beroep willen doen op een beeld dat voor jullie cultuur vertrouwd is en dat is het beeld of de energie van de Boeddha. De energie van de Boeddha is zeer stil en kalm, zeer geaard en ook verbonden met de Aarde. Tot de wijsheid van Boeddha kan gemakkelijk vanuit de onderbuik toegang verkregen worden. Verbeeld je eenvoudig hoe het zou zijn om Boeddha te zijn, hoe het zou zijn om dat soort van aanwezigheid te hebben, dat soort van kalmte, dat soort van evenwichtigheid. Voel je de vrede van binnenuit je onderbuik opwellen?
Boeddha had een open hart; zijn hart was vol van mededogen voor andere levende wezens. Hoewel hij gaf om hun lijden en het wilde helpen verlichten, zou hij nog steeds gecentreerd blijven binnenin zijn eigen wezen. Sta deze kracht, deze energie, toe om door je heen te stromen; het is een deel van je cultuur. Als je jouw hart met je onderbuik verbindt, zal de gehele kwestie van gevoeligheid anders voor jou zijn.
Vaak, wanneer je naar anderen uitreikt om hen te helpen en te assisteren, en je hun energieën absorbeert, denk je dat je een oplossing voor hun problemen aan kunt bieden. Is het ooit bij je opgekomen dat het tamelijk zelfingenomen is om aan te nemen dat je de oplossing weet? Het zou kunnen zijn dat je niet echt weet wat de correcte oplossing voor hen is. Misschien ben je gewoon geestdriftig om de harmonie te herstellen, om een glimlach op hun gezicht te zien, of om hun toestemming te krijgen.Laat die geestdrift, die wens, los. Los een ander persoon diens problemen niet op. Wanneer jij je verbindt met het “oog” in je onderbuik, zie je dingen en voel je mededogen, maar je voelt je dus niet geneigd om andere mensen hun problemen op te lossen.
Een sleutel voor werkelijk mededogen met andere personen is dat, hoewel je met hen meeleeft, je vol vertrouwen blijft dat zij de oplossing voor hun problemen bezitten. Je bent overtuigd van hun kracht en dit zal je vrede van de geest brengen. Je beseft, vanuit het niveau van de onderbuik, dat groeiprocessen tijd nemen en je zelf in een groeiproces bent. Vaak is de behoefte om te helpen, te geven, om van assistentie voor anderen te zijn, gerelateerd aan een onzekerheid binnenin jezelf. Je bent bang dat je niet goed genoeg bent en daarom moet je iets bereiken, of dat je iemand voor een ander persoon moet zijn. In feite, ben je zeer behulpzaam voor andere mensen als jij je verbindt met die Boeddha aard binnenin jezelf. De kalmte, de evenwichtigheid, die je dan uitstraalt zal hen koesteren.
Het betekent ook iets voor jezelf; het betekent dat je goed genoeg bent zelfs wanneer je niet alles doet, of wie dan ook helpt, of dat je alles voor wie anders dan ook betekent. Je bent goed zoals je bent, omdat je deel van de natuur uitmaakt. Zoals een boom, of een bloem, of een berg, je hebt een recht om te zijn, eenvoudig omdat je deel uitmaakt van het geheel. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Een dier of een bloem voelt niet de behoefte om zichzelf te verdedigen om te bestaan, het is eenvoudig daar - jij bent eenvoudig daar. Je bent een expressie van spirit, van eenheid, en dat is genoeg!
Vreemd genoeg, hoewel dit geruststellend voor je zou moeten zijn, is het een beetje van een slag voor je ego. Het ego deel binnenin jou wil iemand zijn, wil bruikbaar zijn, om een verschil te maken. Maar is dat wat je ziel echt van jou verlangt? Dat doet het niet, omdat je ziel vrede met zichzelf heeft. Ja, het zoekt naar expressie in de buitenwereld, het wil zichzelf delen zoals een bloem diens schoonheid deelt, maar het hoeft zichzelf niet te bewijzen om diens bestaan te rechtvaardigen. Neem gewoon in het besef dat er niet zoveel te bereiken is in je leven als je denkt. Je kunt werkelijk een beetje meer ontspannen. Je maakt deel van het geheel uit, niets kan dat veranderen.
Leun achterover in dit natuurlijke gevoel dat de gehele natuur doordringt. In je dagelijkse leven, wanneer het ook is dat jij je zorgen maakt over kwesties om op te lossen of om problemen op te lossen, manieren van hoe met andere mensen om te gaan, neem zo nu en dan een diepe ademteug en verbind je met je onderbuik. Je lichaam is een toegangspoort naar aldus veel wijsheid. Wanneer jij je futloos of gespannen voelt, vind manieren van het ontspannen van je lichaam, omdat dat jou gemakkelijker terug brengt naar je anker, je fundering.
Ik zou deze boodschap graag willen eindigen door jullie eenvoudig te vertellen dat ik jullie liefheb. Ik houd van jullie schoonheid en ik wens dat jullie een beetje meer in jullie levens zouden spelen, ben meer zoals kleine kinderen die zich nog niet bewust zijn dat zij wat dan ook moeten bereiken of wie dan ook moeten zijn. Dat is, in feite, de gemakkelijkste manier om je met je ziel te verbinden en jezelf te zijn zonder schaamte- of schuldgevoel.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© Pamela Kribbe - http://jeshua.net/