Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 15 november 2015

Het Team Jij Bent Zuiver Bewustzijn / 13 November 2015 / Peggy Black

Het Team
Jij Bent Zuiver Bewustzijn
13 November 2015 / Peggy Black
Wij zijn hier in feestviering voor wat er in jullie werkelijkheid verankerd werd. Je bent een actieve, ontwaakte deelnemer en kelk en portaal geweest met het verwelkomen van de patronen en de verschuiving van het bewustzijn in het collectief. Deze energie wordt nu binnenin de matrix van deze dimensie geïntegreerd.
Nu is de tijd om de nieuwe patronen te beginnen te leven en te beginnen de verschuivende dimensies te ervaren.
Wij begrijpen dat het web van 3D sterk geweest is om het bewustzijn verbonden te houden aan deze gelimiteerde werkelijkheid. Echter, laat ons jullie verzekeren dat een dimensionaal portaal beschikbaar gemaakt werd voor allen. Velen zijn zich nu bewust dat zonder veel inspanning zij momenten ervaren waarin zij een nieuwe uitgebreide werkelijkheid bespeuren of voelen.
Voor de meesten doet het zich met babystapjes voor, het gevoel van niet aanwezig te zijn in jullie 3D werkelijkheid, in plaats daarvan voelend dat jullie je uitgebreid hebben in/naar de 5de Dimensie. Deze ervaring zal voor een ieder uniek zijn. Doch wij kunnen jullie verzekeren dat het met diegenen gebeurt die een gevoel hebben dat er meer is om geopenbaard te worden. Voor diegenen die verlangd hebben om zich met de hogere rijken van Liefde, Licht en Waarheid te verbinden, en die geweten hebben dat er een betere manier is, een levensonderhoudende manier, om zelfs op al diens wonderbaarlijke en schitterende multidimensionale niveaus te ervaren, is dit nu meer beschikbaar dan ooit tevoren.
Tijdens de voorspoedige tijden van de verduisteringen en de Super Manen, was er een instroom van Goddelijk Licht waarin een Hemels of Kosmisch portaal geopend en verankerd werd door toegewijde individuen zoals jullie zelf. Dit Kosmische portaal, deze Hemelse Kelk is nu voor allen beschikbaar. Dit goddelijke Bewuste Licht baadt letterlijk jullie volledige Aarde in golven en frequenties van Liefde en Goddelijke uitbreiding.
Ben bedachtzaam dat je deze fenomenale situatie vanuit je beperkte derde dimensionale geestestoestand observeert. Dus de sleutel hier voor jou om dit beschikbare dimensionale portaal te beginnen te gebruiken is je verbeeldingskracht.
Wij nodigen jullie uit om zo vaak als mogelijk is een verbintenis met jullie verbeeldingskracht aan te gaan met de intentie van feitelijk te leren hoe de andere beschikbare werkelijkheden, de andere dimensies te navigeren. Jullie hebben vaak de uitdrukking gehoord, “buiten het kader te denken”. Wat jullie moeten beseffen en begrijpen is dat er geen kader is. Het veronderstelde kader maakt deel uit van de beperkende programma’s en patronen welke de mensheid omhelst heeft.
Er zijn heel veel voorbeelden in jullie geschiedenis geweest, jullie religieuze verhalen over individuen die paranormale gebeurtenissen ervaren, gebeurtenissen en ontmoetingen die niet verklaard konden worden. Deze gebeurtenissen en ontmoetingen pasten niet in het kader. Deze waren ervaringen waarin het individu in/naar een andere frequentie of dimensie glipte. Het was een zeldzame gebeurtenis, iets extreem speciaals, dat slechts een paar unieke individuen ooit ervaren zouden kunnen hebben.
Wij willen dat jullie begrijpen, dat deze beperkte overtuiging verschoven is. Je hoeft geen heilige te zijn, of een mysticus of heilig persoon om in partnerschap met de goddelijke wezens te verbinden. Dit portaal is beschikbaar voor iedereen die met de frequentie resoneert. Deze deuropening naar de andere rijken of dimensies is open.
Nu is het aan jou om te beginnen te spelen met de mogelijkheid dat je kunt en welzeker in/naar de 5de dimensie verhuist of zelfs naar andere dimensies van geometrische vormen, kleuren of zuiver geluid. Jouw ervaring zal voor jou uniek zijn. Wij nodigen je niettemin uit om je verbeeldingskracht te gebruiken om je te verbinden met dit open portaal van mogelijkheden.
Herinner en besef dat je gedachten creëren. Je verbeeldingskracht is krachtig.
Wij suggereren dat jij je bezorgde gedachten observeert, je beperkende gedachten, omdat zij zoals gewichten zijn die je in het verbeelde 3D kader vasthouden. Wanneer jij je zorgen maakt over de één of andere toekomstige gebeurtenis, gebruik jij je verbeeldingskracht om precies dat te creëren wat je niet wilt. Denk eraan energie volgt de gedachte.
Verbeeld je voor een moment dat de dimensies zijn zoals Russische ‘nesting dolls’, allen verbonden en beschikbaar, doch elk in jou gewaarwording gescheiden. De andere dimensies werken op een andere en hogere frequentie of vibratie. Wanneer je ingesloten bent in de patronen van je fysieke werkelijkheid, lijkt het onmogelijk om ergens anders te zijn. Het voelt allemaal zo echt aan.
Dat is waarom wij jullie uitnodigen om jullie verbeeldingskracht te gebruiken. Dit biedt jullie een vrijheid aan om met de mogelijkheden te spelen van je te verbinden met prachtige niet-fysieke wezens van Liefde en Licht. Wanneer je het verhogen van je vibraties oefent en een consequent gevoel van vreugde, dankbaarheid en waardering vasthoudt, sta je de mogelijkheid toe van je te verbinden in/naar andere reiken en ernaar toe te verhuizen.
Besef dat je twijfels of angsten je nogal snel terug zullen verschuiven naar je 3D beperkingen. Wij bieden enige suggesties aan: Vertrouw op je bekwaamheid, verkondig duidelijke intenties en sta je verbeeldingskracht toe om de ruimte in te stellen. Denk eraan, je intentie zal het raamwerk van deze ontvouwing zijn. Hier is een eenvoudig voorbeeld: Ik ben dankbaar dat ik resoneer en me verbind met de hogere rijken met gemak en gratie. Doe net alsof het noodzakelijk is, omdat wanneer je doet alsof jij je beperkende overtuigingen en geïnstalleerde programma’s laat vallen.
Je kunt je besef in je hart plaatsen of je focussen op het gebied van je Derde Oog of op je Pijnappelklier in het centrum van je hoofd. Deze zijn je persoonlijke portalen of deuropeningen naar de andere rijken en dimensies. Het is een kwestie van oefenen zoals met alles. Dus begin, beetje bij beetje, om je persoonlijke frequentie te verschuiven.
Doe dingen die je vreugde brengen, zet een tijdstip terzijde om rustig te zitten en sta het toe te ontvouwen, ben in de natuur, gebruik geluid om je bewustzijn te wijzigen, sta gewoon je verbeeldingskracht toe om vrijelijk van een mentale ruimte van een veilig en gelukkig gevoel naar dat van een avontuur te stromen.
Je zou kunnen beginnen om een geschreven journaal bij te houden of deze avonturen op te nemen. Begin de buitengewone of paranormale momenten op te merken die je gedurende je dag ervaart. Dit creëert een sterkere verbinding en nodigt jouw acceptatie van deze nieuwe mogelijkheden uit.
Doe vooropgezette ideeën van hoe de dingen zich zullen manifesteren of ontvouwen van de hand. Denk eraan je stapt in/naar de rijken van energie, resonantie en frequentie. Het zou er niet zo uit kunnen zien als wat dan ook dat je ooit ervaren hebt, dus sta het wonder en de magie gewoon toe te gebeuren. Ben de waarnemer.
Wanneer je eenmaal begint om jezelf te benutten in deze activiteit en dit open portaal, zal jij je gemakkelijker verbinden met je eigen Multidimensionale of Hogere Zelf. Daar zal beginnen een wisselwerking te zijn, je Multidimensionale of Hogere Zelf zal Onvoorwaardelijke energie van Liefde, Licht en besef stromen.
Denk eraan dat je een anker of kanaal bent voor deze goddelijke verbinding om voor allen beschikbaar te maken. Jij bent een brug van bewustzijn tussen de fysieke en de niet-fysieke rijken van Liefde, Licht en Waarheid. Jij bent het zuivere bewustzijn die alle dimensies naar alle tijdskaders en ervaringen overbrugt.
Wij zijn vereerd om je in je persoonlijke groei en uitbreiding te erkennen. Wij zijn altijd beschikbaar, net zoals alle niet-fysieke wezens van goddelijk bewustzijn, in afwachting zijn van jullie uitnodiging en verzoek. Wij eren je als het Goddelijke Multidimensionale Wezen dat je bent.
Het Team
Vertaling: Cobie de Haanhttp://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com