Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 16 november 2015

Heavenletter 5471 Heb Jij Dat Gezegd? / Maandag 16 november 2015

Heb Jij Dat Gezegd?
Brief uit de Hemel
Maandag 16 november 2015


God zei:

Er zijn moeilijkheden die naar jou lijken te komen die, natuurlijk, precies zijn wat jij niet wilt. Op hetzelfde moment dat je geen moeilijkheden voor jezelf wilt voorspellen, heb je ook de neiging om ze uit te nodigen. Je wilt het niet en toch breng je ze naar jezelf. Hoe breng je ze naar jezelf? Met jouw gevoel voor pech, alsof je geen keuze hebt. Misschien heb je jezelf opgegeven en jezelf blindelings aangeboden als opoffering aan een noodlot dat je niet wilt.

Hier is het soort van gesprekken met jezelf die Ik jou hoor zeggen. Zulke gesprekken halen je naar beneden en Ik vraag je beleefd om op te houden met jezelf ontmoedigen en jezelf verslaan met commentaren als deze:
“Wanneer was de laatste keer dat mij iets gemakkelijk af ging? Waarom trek ik altijd aan het kortste eind? Waarom is het leven zo zwaar voor mij? “ En zo gaat het verder.


Jij maakt je eigen voorspellingen. Is het niet duidelijk voor jou dat dit is wat jij doet? Je ziet het gewoon niet. Jij ziet dat je eerlijk en oprecht bent. Zie nu: Met jouw woorden, verwelkom je moeilijkheden. Het is alsof je zegt:
“Hierheen. Moeilijkheden, kom maar hier. Ik heb jullie verwacht. Hierheen.”
Geliefden, jullie horen jezelf niet, maar jullie lopen vooruit op moeilijkheden en daarmee nodigen jullie ze uit, zoals je een oude vriend uitnodigt. Ja, jullie hebben een verbond gevormd met datgene dat je niet wilt. Toch zijn jullie zo vertrouwd met wenken naar negativiteit, alsof je niet zou weten hoe je verder zou kunnen zonder datgene waar God je voor wilt behoeden vlak naast je.

Je zal zeggen:
“Zie je hoe moeilijkheden de weg naar mij vinden? Moeilijkheden kiezen mij uit. Zelfs mijn computer geeft mij de helft van de tijd problemen.

Mijn geliefden, het is jij die rekening houdt met moeilijkheden. Jij zou nooit vragen om moeilijkheden, toch is dat precies wat je hebt gedaan. Jij kondigt moeilijkheden officieel aan. Je roept ze naar jezelf met je refrein van:
“Arme ik. Ik kan maar niet wegkomen van moeilijkheden. Moeilijkheden lijken mij te overschaduwen. Ze zijn op mijn pad. Ze maken een rechte lijn naar mij toe. Ze komen me meer dan halverwege tegemoet. Ik ren weg voor moeilijkheden, en toch achtervolgen ze mij. Ze lijken te weten hoe ze mij moeten vinden. Dat heb ik weer. “

En dus zet jij jouw leven klaar als een offer voor moeilijkheden.

Verander nu hoe jij je uitdrukt. De woorden die jij spreekt en de gedachten die jij denkt maken een verschil in jouw leven. Als de woorden die jij zegt jou kunnen brengen wat jij niet wilt, kan een betere keuze van woorden zeker brengen wat je wel wilt. Serieus, verander je standpunt.

Het Universum houdt er van om datgene te sturen waar jij naar verwijst. Het is de bedoeling van het Universum jou tevreden te stellen.

Gebruik vanaf nu toespraken die zullen aantrekken wat jij wilt.

Je kan denken dat dit te gemakkelijk is. Je kan misschien denken: “Dat positieve denken mag dan voor anderen wel werken, maar voor mij werkt het niet.”

En waarom, vertel het alsjeblieft, zou het voor jou niet werken? Hou in gedachten dat het onschuldige Universum voor jou op zoek is, ja, voor jou, om je te geven waar je over spreekt.

Begin op deze manier te denken:
“Het Universum zegent mij met zijn geschenken. Ik ben één van de gelukkigste mensen in de wereld. Alles wat ik wil komt met gemak naar mij toe. Iedere keer wanneer ik mijn verlangens uit, komen ze naar mij, meestal meteen. Intussen ga ik vooruit naar een nieuw gebied van goede voorspoed.”

Geliefden, jullie moeten absoluut veranderen wat jullie tegen jezelf zeggen. Je kan zo hopeloos zijn, dat je jezelf vastgelijmd houdt aan hopeloosheid, en dus krijg je meer hopeloosheid. Als je hopeloosheid kan kweken, kan je ook hoop kweken. Het is niet dat je tegen hopeloosheid vecht. Je hoeft het niet opzij te stoten. Wat je moet doen is datgene verwelkomen wat jou hoop geeft.

Dit werkt. Geef het een kans. Geef het trouw een maand op proef en kijk wat je voelt. Dit is hoe het werkt. Geef het aandacht.

Vertaald: Petra Simone