Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 14 november 2015

DE VERSCHUIVING NAAR DE NIEUWE REALITEIT VINDT PLAATS / 13 november 2015 /door Owen K Waters

DE VERSCHUIVING NAAR DE NIEUWE REALITEIT VINDT PLAATS
13 november 2015 /door Owen K Waters

Jullie fysieke lichaam bestaat op een bepaalde locatie in ruimte en tijd. Om fysiek te verplaatsen, dienen jullie naar de nieuwe locatie te reizen. Jullie geest is echter vrij om te zwerven naar verschillende locaties en zelfs naar andere punten in de tijd.

In de afgelopen decennia, Is Remote Viewing - het mentale bekijken van locaties op afstand - ontwikkeld tot een zeer gedisciplineerde manier van het verkrijgen van informatie over andere locaties in de tijd en ruimte.

Veel mensen hebben hun eigen versies ervaren van deze vaardigheid in de vorm van helderziendheid of déjà vu, waar de scènes die je plotseling herkent in je leven scènes zijn die je eerder had gezien, terwijl je in een andere staat van bewustzijn verkeerde.

Een déjà vu treedt op omdat je, als ziel, vooraf de belangrijkste thema's van je leven voordat je geboren werd plande. Je koos de tijd, de plaats en je ouders om een levensplan in gang te zetten waarin de gewenste thema's zouden worden verkend.

Een dergelijke planning vooraf leidde tot het ontstaan van verwante, betekenisvolle gebeurtenissen in je leven die jou misschien de indruk hebben gegeven dat vooraf bepaalde-bestemming bestaat.

Tot op zekere hoogte, bestaat lotsbestemming. De belangrijkste thema's van je leven zijn vooraf van te voren, door jou gepland. Als je door het leven gaat, resoneren bepaalde namen, plaatsen, mensen en activiteiten met een bepaalde bijzonderheid in je bewustzijn.

Het is bijna alsof je deze gebeurtenissen al een keer eerder hebt ervaren, maar je kan je niet precies herinneren wanneer of waar. Dat is het zogenaamde lot, wat zich ontvouwd in je leven langs de lijnen van vooraf geplande, vooraf bekeken gebeurtenissen.

In het fenomeen déjà vu genoemd, deze voorvertoning doet zich voor tijdens je levens planning vooraf of in een recente, uittreding, droomstaat waar, om je te helpen bij jezelf te blijven wetende, dat je de belangrijke, komende gebeurtenissen in jouw leven vooraf gezien hebt.

Je ziel, of innerlijke zelf, heeft niet alleen de mogelijkheid, om te zien, maar om te Zijn op verschillende locaties in ruimte en tijd. Het Fysieke leven is een projectie van bewustzijn, wat als vaste stof verschijnt, dat vast lijkt te zijn op locatie , en die lijkt te lopen langs een lineaire tijdslijn.

Soliditeit ruimte en tijd zijn allemaal projecties van het bewustzijn in het theater van het leven. Ze zijn lang niet zo vast als men ons heeft doen geloven.

Wanneer een bijzonder levendig voorbeeld van een déjà vu plaatsvindt, is het niet alleen het terugroepen van een recente droom, het is meer waarschijnlijk dat je in een real-time verbinding met je innerlijke zelf bent - jouw volledige bewustzijn - toen je deze  levens ervaringen aan het plannen was.

Je innerlijke zelf kan kijken naar hoe een actieplan uit zou werken door te verbinden met de feitelijke gebeurtenis in de tijd en ruimte locatie waar de gebeurtenis zal plaatsvinden.

Het kan een beetje desoriënterend zijn om je gewone leven te leven en plotseling een korte verbinding hebt met je innerlijke zelf als het door de planningsfase van je leven, vele jaren geleden voordat je geboren werd, heen werkt.

In feite kan je uit een dergelijk contact komen met jouw volledige, innerlijke zelf je bewust afvragend - al is het slechts voor een fractie van een seconde - waar je bent, en wat de datum is vandaag!

Zo'n ervaring is een uitstekend voorbeeld van het uitgebreide bewustzijn van je innerlijke zelf. Het heeft de mogelijkheid te verhuizen naar en rechtstreeks andere plaatsen in ruimte en tijd te ervaren.

Naarmate je vordert in de ontwikkeling van je bewustzijn zul je meer en meer van de attributen van het uitgebreide bewustzijn van je volledige, innerlijke zelf verwerven. Je dagelijkse bewustzijn is een stevige focus, een deel van jouw volledige bewustzijn. Dat dagelijks, wakende bewustzijn is nu aan het uitbreiden om meer op te nemen van de mogelijkheden die je al bezit binnen jouw volledige, innerlijke zelf.

Nu dat de verschuiving naar de Nieuwe Realiteit plaatsvindt, is dit soort innerlijke ontwikkeling snel aan het versnellen. Naarmate de tijd verstrijkt, zul je meer en meer in staat zijn andere locaties in tijd en ruimte waar te nemen.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl