Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 28 november 2015

De Raad "Het Geven van Dank" / 24 November 2015 / Ron Head

De Raad
"Het Geven van Dank"
24 November 2015 / Ron Head

Dit is de week van “Thanksgiving” in jullie land. Het is natuurlijk passend om op ieder tijdstip dankbaar te zijn. Maar laat ons vandaag wederom naar dit onderwerp kijken.  

Vanzelfsprekend, wanneer jullie samenkomen om feest te vieren, zullen de meesten van jullie op z’n minst een voorbijgaande/plichtmatige inspanning maken om een klein beetje dankbaar te zijn voor wat jullie hebben. De meesten die deze boodschappen lezen doen veel meer dan dat. En velen van jullie zijn behoorlijk succesvol aan het worden met het vasthouden van dergelijke gevoelens, mogen wij zeggen dergelijke gebeden, gedurende vele momenten van jullie dagen.

Wij gaan suggereren dat jullie iets een klein beetje anders doen, iets toevoegen, aan deze vakantie. En voor diegenen van jullie die deze week geen vakantie hebben, jullie mogen dit ook doen.

Wat wij voorstellen - en het zal niet iets zijn dat jullie nooit doen - is dat jullie enige tijd doorbrengen op die dag met dankbaarheid te geven voor de dingen waar jullie de intentie aan gegeven hebben om in jullie levens te manifesteren. Verbeeld hen, zie hen, voel hen, ruik hen, en ontvang hen op iedere manier waar jullie tot toe in staat zijn. Weet dat zij inderdaad van jou zijn en ben waarlijk dankbaar dat dit zo is, en ook dat je in staat bent om met altijd toenemend gemak dit te doen.

En als jullie een andere kleine suggestie zouden willen, laat jullie eigen hogere wezen en bewustzijn niet uit de equatie. Ben ook dankbaar voor je zelf. Dat deel van jou, in het steeds meer worden van een actieve deelnemer in jullie dagelijkse leven, is duidelijk ook verdienend van een beetje dankbaarheid. En hoewel het dat niet nodig is, zal het dat welzeker waarderen.

En nu, zouden wij jullie een andere uitoefening aan willen bieden, wederom iets dat velen al doen, maar voor diegenen die dat aldus nog niet doen, denken wij dat het zeer gunstig zou zijn om jullie vibratie en gelukquotiënt te verhogen.

Vind een klein opschrijfblokje of iets dat daar op lijkt, en gebruik het voor de volgende uitoefening, vanaf nu tot aan het einde van het jaar. Op iedere pagina, schrijf de datum en de getallen 1 tot en met 10. Voor het einde van iedere dag, som tien dingen op waar je die dag dankbaar voor bent. Als sommige dingen op vele dagen opgeschreven zijn, dan is dat prima. Als jij jezelf gewaarwordt de notities doorheen de dag op te schrijven, zoveel te beter. Te verhuizen in/naar een houding van dankbaarheid zoals jullie zeggen, is per slot van rekening het gehele punt.

Vaak wordt aan ons gevraagd, wat kan ik doen om mijn leven gaande te krijgen? Wel, dit is zeer zeker iets dat jullie kunnen doen. En het zal pijnloos zijn. Dit beloven wij.Wederom, is het een goed idee om die dingen toe te voegen die jullie aan het manifesteren zijn. Eenmaal, echter, zou het beste voor deze dingen zijn. Jullie willen niet in/naar een permanente staat verhuizen van hen te zien als “de enige manier”. Wat jullie willen doen is te herkennen, zonder twijfel, dat zij van jullie zijn.

Wij wensen elk en iedereen die deze boodschap leest het allerbeste toe in deze tijd. Weet dat wij nu en altijd de bedoeling hebben dat jullie groei en ontwaking zo snel als consistent is met jullie welzijn doorgaan. En weet dat wij dankbaar zijn voor jullie aanwezigheid op jullie wereld en jullie iedere inspanning. Ben in vrede in jullie harten. Het gaat jullie goed.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/