Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 22 november 2015

De Hoeders: 21e boodschap / Claudia Philippo Geplaatst: 22 november 2015

De Hoeders:
21e boodschap
Claudia Philippo
Geplaatst: 22 november 2015

Het is grappig. Wanneer de Hoeders de Berichten aan mij doorgeven dan is dat inderdaad, zoals waar ze in deze 21ste Berichten over spreken, transparant. Het lijkt een kwestie te zijn van zitten en mezelf open te stellen en de Berichten zijn vrijwel altijd (om niet te zeggen: altijd) binnen vrij korte tijd klaar.

Wat het nu zo grappig maakt is dat wanneer ik dan aan het voorwoord begin, dat ik dus na de Berichten schrijf, ik er vaak veel langer over doe. Hierin herken ik heel duidelijk voor mezelf de transparantie waar de Hoeders het over hebben. De transparantie van mezelf.

Helderheid, transparantie, dat zijn de sleutelwoorden in deze 21ste Berichtgeving, maar ook zuivering, overtolligheid (een teveel aan emotionele bagage), interpretatie en het neerdalen van de Heilige Geest gedurende de komende periode.

In liefde en in zegening

Jullie zielenzuster
Claudia Philippo

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
21e Bericht van de Hoeders

Geliefde broeders en zusters, in zegening strekken wij onze handen naar jullie uit en raken jullie harten aan in liefdevolle eenwording met heel ons Zijn.

Er zijn momenten geliefde broeders en zusters waarop we jullie nauwlettend observeren. Momenten waarop wij intens en indringend bewust zijn van de processen die jullie meemaken. Momenten waarop wij niets liever zouden willen dan dat jullie de handen waarmee wij jullie harten aanraken, zouden voelen en je bewust zouden zijn van onze nabijheid. Opdat jullie beseffen dat wij ook dan, juist dan, aanwezig zijn en jullie terzijde staan.

Zuivering.
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van zuivering. Dit proces zal nog enkele weken voortduren hoewel in mindere mate. Dit, geliefde broeders en zusters is een direct resultaat van Spica die in het sterrenbeeld Maagd heeft gestaan. Al eerder hebben wij gesproken over het resultaat dat plaatsvindt wanneer deze bijeen staan. Het effect van deze samenstand is nog eens verstevigd door de aanwezigheid van de volle Maan.
Opgehoopte blokkaden, angsten en onzekerheden hebben de ruimte gekregen af te vloeien.

Overtollig.
Wanneer je alles dat overtollig lijkt te zijn, want feitelijk zijn jullie je wel bewust van het gegeven dat dergelijke angsten en onzekerheden extra ballast vormen, overboord hebt gegooid dan houdt je datgene over waar jullie je energie op zouden kunnen richten. Datgene wat jullie werkelijk van belang vinden in jullie individuele levens. Niet gehinderd door de extra rommel die er ligt kan de energie vrijelijk stromen en direct tot de kern komen. Daarom, geliefde broeders en zusters, is het goed dat dergelijke perioden van intense zuivering plaatsvinden. Het helpt jullie om de zaken helder te zien en eveneens ze in het juiste perspectief te plaatsen.

Vasthouden.
Dat deze zuivering voor sommigen intensiever en langduriger kan zijn dan voor anderen heeft te maken met de mate waarop jullie geneigd zijn je vast te houden aan bepaalde zaken.
Niet zonder reden hebben wij in de voorgaande Berichten gesproken over het maken van Keuzen en de moeite die het kost om deze te maken. Het oude vertrouwde los te laten en de stap te maken in het nieuwe. Haast dwangmatig zoeken jullie naar een tussenweg waarin jullie beiden wellicht kunnen verenigingen zonder concessies te hoeven doen. Concessies ten opzichte van jullie zelf wel te verstaan.

Zien jullie wat jullie doen op het moment dat jullie compromissen trachten te sluiten? Het mag een ieder duidelijk zijn dat jullie dergelijke compromissen niet met de Bron der Almacht sluiten, noch met ons, noch met de Kosmos, noch met enig ander wezen behalve met jezelf. Het enige wezen waarmee je dergelijke compromissen tracht te sluiten is met je zelf. Ratio die wederom argumenteert met het Hart. Op zielsniveau creëren jullie de mogelijkheden voor jezelf die leven binnen in jullie harten. De Hartenwensen waarover wij reeds eerder hebben gesproken. Doch vanuit ratio zwakken jullie je eigen Hartenwensen af en proberen te argumenteren en compromissen met jullie eigen innerlijk te sluiten. Het is zoiets als bidden voor vrede en tegelijkertijd jezelf afvragen hoe je een vernietigingswapen kunt creëren. Wees transparant.

Transparant.
In onze eerste Berichten hebben wij, Hoeders van de Bron, gesproken over onze liefdevolle taak, die echter geen taak is, doch een staat van Zijn, om hen die contact zoeken door middel van gebed, meditatie, het zingen van mantra’s of langs welke vorm dan ook, dieper in contact te brengen met hun Innerlijke Zelf en dienovereenkomstig dicht bij de Bron van Almacht. Dit, geliefde broeders en zusters, is een transparante verbinding. De gebeden, meditaties of andere vormen worden niet gestoord door invloeden van buitenaf ongeacht waar jullie je op dat moment bevinden. Het is kristalhelder.

Sleutel.
En in dat woord ligt eveneens de sleutel die jullie de toegang biedt tot zoveel meer en op ieder denkbaar niveau. Individueel maar meer nog collectief. Een transparante verbinding naar elkaar zorgt voor helderheid. Een transparante verbinding met jezelf zorgt eveneens voor helderheid. Hebben wij eerder in deze Berichten gesproken over overtolligheid. Dan zorgt een transparante verbinding dat deze overtolligheidniet langer een belemmering hoeft te vormen. De verbinding met je Hogere Zelf is dan volledig transparant. Meer nog! Eveneens is de verbinding met de ander transparant. Jouw Hogere Zelf communiceert als het ware door middel van een directe verbindingslijn met het Hogere Zelf van de andere persoon.

Misverstanden.
Wanneer jullie volledig transparant zouden zijn in jullie communicatie en in het uiten van jullie gevoel en emoties, dan zou er geen ruimte zijn voor misverstanden. Geen misverstanden binnenin jullie zelf. Geen misverstanden tussen jezelf en een ander, geen misverstand meer in de wereld. Het mag jullie duidelijk zijn dat wij in onze wereld dan ook geen misverstanden kennen. Alles wat in het Universum plaatsvindt is transparant en voor wie dit ervaart vanuit het Hart zal ieder woord, elke aanwijzing ja, iedere vorm van communicatie tussen jullie aardse wereld en onze wereld haarscherp worden begrepen, in zoverre je al van verschillen zou kunnen spreken tussen jullie wereld en onze wereld, want feitelijk is alles EEN.

Indien jullie zouden beseffen dat van de geschillen die er plaatsvinden op aarde en meer dan 90 procent berusten op misverstanden, dan zouden jullie de noodzaak begrijpen van transparantie. Meer dan 90 procent van de geschillen. Meer dan 90 procent van de conflicten zoals jullie die op aarde kennen.

Interpreteren.
Wij vragen jullie daarom, geliefde broeders en zusters, voorzichtigheid te betrachten wanneer het gaat om de interpretatie van elkanders woorden en/of gedachten. Indien het jullie niet duidelijk is wat een ander daarmee bedoelt of wil zeggen, schroom dan niet elkaar ernaar te vragen teneinde om misverstanden te voorkomen.

Luister goed naar elkaar. Luister helder en dus transparant naar elkaar. Laat jullie vermogen een ander te horen niet worden vertroebeld door meningen te vormen of oordelen te vellen. Luister vrij en onbevangen, ook indien sommige situaties moeilijk zijn om open te blijven staan voor de ander.

Luister eveneens goed naar jezelf. Luister helder en transparant naar jezelf. Laat ook hierin je vermogen om jezelf te horen niet worden vertroebeld door een mening over jezelf te vormen of over de situatie waarin je, je bevindt en vel geen oordeel over jezelf. Luister vrij en onbevangen, ook indien je het moeilijk vind open te staan voor jezelf.

Neerdalen van de Heilige Geest.

Zoals reeds eerder gemeld doet er zich gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid voor om je collectief te bevrijden van datgene dat jullie als last ervaren en van het karma dat jullie zo lang met jullie mee hebben gedragen. Door jezelf hiervan te bevrijden open je de weg naar vernieuwing. Immers wie oude bagage weet los te laten stapt minder vermoeid verder dan wanneer je het nog altijd op je rug meetorst. Eveneens biedt het een enorme stap voorwaarts in het ascentieproces. Wederom maken wij jullie opmerkzaam dat niet iedereen zich al in staat voelt zijn bagage af te werpen. Tegen hen kunnen wij enkel zeggen dat wij alles in het werk stellen om hen te helpen de bagage te dragen en jullie lasten te verlichten.

De Hoeders

©Claudia Philippo